Täzelikler

  • Türkmenistanyň Prezidenti deňiz dynç alyş zolagyny gurmagyň barşy bilen tanyşdy +

    Awaza, 6-njy awgust (TDH). "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün adaty endigine görä, Dowamy
  • Türkmenistanyň Prezidenti Milli syýahatçylyk zolagynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy +

    Awaza, 5-nji awgust (TDH). Zähmet dynç alşynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana düzüminiň Dowamy
  • 1

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19