Hormatly raýatlar!

Türkimenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky we onuň garamagyndaky ähli şahamçalarynda halkara töleg ulgamy bolan VISA, MASTERCARD bank kartlaryny açmaklyk, şeýle hem bu kartlaryň hasabyny doldurmak boýunça hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz.