• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Karzlaşdyryş

Ykdysadyýetiň döwlet eýeçiligine dahylly edara görnüşli taraplaryna

1 Önümçilige, gurluşyga we hyzmatlara   7%    5 ýyla çenli

2 Dolanşyk serişdeleriň doldurylmagy we gaýry maksatlara   7%   1 ýyla çenli

3 Karz ugry   7%   1 ýyla çenli

4 Zähmet haklaryny tölemeklige   7%   v1 ýyla çenli