• Turkmen
 • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Şahamçalar

Aşgabat we Ahal welaýat şahamçalary

 • Azatlyk şahamçasy (Aşgabat ş.)

  B.Annanow koç., 165. Tel: (99312) 28-06-40, (99312) 76-10-77.

 • Köpetdag şahamçasy ( Aşgabat ş.)

  B. Garryýewa (2037) köç., 2 «А». Tel, Fax: (99312) 94-27-53.

 • Çandybil şahamçasy (Aşgabat ş.)

  Bitarap Türkmenistan şa., 110. Tel, Faks: (99312) 21-71-55.

 • Büzmeýin şahamçasy (Aşgabat ş.)

  Gündogar köç., 3. Tel: (99312) 33-07-46.

 • Aşgabat şahamçasy (Aşgabat ş.)

   H.Annadurdyýew, 54., Tel: (80012) 44-70-07.

 • Sarahs etrap şahamçasy (Sarahs ş.)

  Sarahs ş., Şeýdaýy köç, 1. Tel: (800134) 44-0-40, Fax: (800134) 44-0-30, (800134) 44-0-20

 

Mary welaýatyndaky şahamçalary

 • Mary welaýat şahamçasy: Mary ş., S. Niýazow köç. 9

  Tel: (800522) 6-04-44, (800522) 6-07-80

 • Şatlyk şäher şahamçasy: Şatlyk ş.

  Tel:(800522) 7-04-52

 • Baýramaly şäher şahamçasy: Baýramaly ş., Türkmenistan köç., 2

  Tel: (800564) 6-00-41

 • Ýolöten şäher şahamçasy: Ýolöten ş., Gurt Gaýypow köç., 70

  Tel: (800560) 6-28-75

 

Balkan welaýatyndaky şahamçalary

 • Balkan welaýat şahamçasy: Balkanabat ş., Nebitçiler şa., 195 kwartal

  Teл: ( 800222) 7-45-85

 • Türkmenbaşy şäher şahamçasy: Türkmenbaşy ş., Kosmonawtlar meýdançasy, 1

  Teл: 35-75-66, (800243) 2-40-16

 • Hazar şaher şahamçasy: Hazar ş., Magtymguly köç., 1

  Tel: (800240) 2-03-30

 • Garabogaz şäher (Bekdaş) şahamçasy: Garabogaz ş., Magtymguly köç., 4

  Tel: (800244) 4-00-93

 

Lebap welaýatyndaky şahamçalary

 • Lebap welaýat şahamçasy: Türkmenabat ş., Ahal köç., 6

  Tel:(800 422) 6-33-16, 6-29-29, 3-50-05

 • Gazojak şäher şahamçasy: Gazojak ş., Magtymguly köç., 154

  Tel: (800 445) 5-06-20

 • Magdanly şäher  (Gowurdak) şahamçasy: Magdanly ş., Bitaraplyk köç., 2

  Tel: (800 440) 5-15-54

 • Seýdi şäher şahamçasy: Seýdi ş., Garaşsyzlyk köç., 1

  Tel: (800 446) 7-07-77

 • Garlyk şäherçe şahamçasy: Garlyk ş., Galkynyş köç., 5

  Tel: (800 440) 2-40-00

 • Turkmenabat şäher şahamçasy: Turkmenabat ş., 14 aragatnaşyk bölümi

  Tel: (800 422) 7-90-84

 

Daşoguz welaýatyndaky şahamçalary

 • Daşoguz welaýat şahamçasy: Daşoguz ş., Al-Horezmi köç. 29

  Tel: (800322) 9-10-50, 9-13-03

 • Köneürgenç etrap şahamçasy: Köneürgenç ş.

  Tel:(800347) 3-31-44

 • Görogly şäher şahamçasy: Görogly ş.

  Tel: (800340)3-30-05, 3-10-55