BILDIRIŞ!

Hormatly Müşderiler!

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky töleg resminamalaryny kabul etmek we pasport geleşiklerini resmileşdirmek boýunça hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli hepdäniň ähli günleri (şol sanda Şenbe we Ýekşenbe günleri) bankymyz tarapyndan amala aşyryljakdygy barada Siziň dykgatyňyza ýetirýär.