• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Bankymyzyň töleg terminallary

  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky boýunça terminallaryň sanawy (01.06.2022 ý.) ýagdaýy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 88-nji jaý, Kassasy.
2 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, A.Kekilowa köçesi, 2-nji jaý, (ATS-34) (30 mkr), Kassasy.
3 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Gökdepe etrap, Ýerbent, Derweze, AÝGS-134.
4 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabatşaher, Berkararlyk etrap, Gundogar (1908) köçesi, (11 mkr), AÝGS-70.
5 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabatşaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, Gundogar gunorta böleginde, AÝGS-68.
6 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Warşawskaýa (2012) köçesi, AÝGS-1.
7 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, 2127 köçesi, Obýezdnoý salgysynda, AÝGS-67.
8 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, AÝGS-171.
9 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Ak bugdaý etrap, Anew şaherçesi,  AÝGS-100.
10 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Ak bugdaý etrap, Anew şaherçesi, AÝGS-79.
11 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gökje-Bagyr köçesiniň çatrygy, AÝGS-56.
12 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Görogly köçesi,  Gökje salgysynda, AÝGS-37.
13 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Çoganly salgysynda, AÝGS-4.
14 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk şaýoly, 84-nji jaý, "Täsinlik" dukany.
15 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Gurbansolatan eje şaýoly, AÝGS-6.
16 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gundogar (1908) köçesi, AÝGS-7.
17 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, G.Kuliýew (2127) köçesi, AÝGS-105.
18 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gundogar (1908) köçesi, AÝGS-127.
19 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Kopetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, AÝGS-142.
20 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn Asyr" gündogar bazar, J,665, 214-nji otag, Kassasy.
21 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Kekilowa köçesi, 2-nji jaý, (ATS-34) (30 mkr), Kassasy.
22 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, 83 jaý ATS 32/1 kasssasy.
23 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Kopetdag etrap, Magtymkuli köçesi, 55-nji jaý, 25-nji poçta bölümi, (ATS-28), Kassasy.
24 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 6, Ankara köçesi, (ATS-46), Kassasy.
25 Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 2/4, 48-nji jaý, Dermanhana №1.
26 Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Hoja Ahmet ýasawy (2105) koçesi, 40-nji jaý, Dermanhana №2.
27 Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrliginiň "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Bekrewe (2072) köçesi, 52-nji jaý, Dermanhana №3.
28 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabatş, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý, "Supermarket" Dukany №2.
29 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabatş, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý, "Supermarket" Dukany №3.
30 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, 60-nji jaý, Dukan №14.
31 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, 60-nji jaý, Bar.
32 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, 60-nji jaý, Kafe.
33 Telekeçi M.A.Doroşenko. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Hoja Ahmet ýasawy (2105) köçesi, 73-nji  jaý, Söwda dukany.
34 Telekeçi Selina Larisa Gurbanowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, 60-nji jaý, "Paýtagt" söwda merkeziniň (Bolk-A), Söwda dukany.
35 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Bokurdak şaheräheri, Derweze, AÝGS-89.
36 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, AÝGS-3.
37 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Gökdepe etrap, Ýerbent, Derweze, AÝGS-134.
38 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, Gundogar gunorta böleginde, AÝGS-68.
39 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap,ý Çoganly salgysynda, AÝGS-4.
40 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Çoganly salgysynda, AÝGS-4.
41 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Gurbandurdy (2060/10) köçesi, (30 mkr), AÝGS-2.
42 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Gurbansolatan eje şaýoly, AÝGS-6.
43 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Gurbandurdy (2060/10) köçesi, (30 mkr), AÝGS-2.
44 Telekeçi Haninerow Agadjan Çaryýarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, Parahat-1, 1-nji jaý, Kompýuter enjamlar söwda nokady.
45 "Melhemler" hususy kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Magtymguly şaýoly, 63-nji jaý, 1-nji gat, Dermanhana.
46 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Warşawskaýa (2012) köçesi, AÝGS-1.
47 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Ak bugdaý etrap, Aşgabat-Mary gara ýoly, AÝGS-43.
48 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Warşawskaýa (2012) köçesi, AÝGS-1.
49 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gökje şaherçesi, Görogly köçesi, AÝGS-37.
50 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gundogar (1908) köçesi, (11 mkr), AÝGS-70.
51 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, AÝGB-171.
52 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gökje-Bagyr köçesi,çatrygy, AÝGS-56.
53 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, AÝGS-153.
54 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, AÝGS-3.
55 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Bokurdak şaherçesi, Derweze etrap, AÝGS-89.
56 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şäher, Ak bugdaý etrap, Ýaşlyk şaherçesi, AÝGS-42.
57 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap. Çandybil şaýoly, 121-nji jaý, Karz göterimi we esasy bergisi üçin töleg, Kassasy.
58 Telekeçi Aýmämmedow Kakageldi Tekemämmedowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Bulwar Kramskoý köçesi, 15-nji  jaý, Jemgiýetçilik iýmiti, Dukan N-30, Söwda nokady.
59 Telekeçi Aýmämmedow Kakageldi Tekemämmedowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Magistral köçesi 40-nji jaý, "Berkararlyk" söwda merkezi, Jemgiýet iýmit, 29-nji belgili, 2-nji söwda nokady.
60 Telekeçi Myratgulyýew Şamyrat Magtymgulyýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 72-nji  jaý, "Paýtagt" söwda merkeziniň, 4-nji söwda dukany.
61 Telekeçi Zorina Raisa Aleksandrowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Görogly köçesi, 6-nji jaý, "Söwda öýi" 33-nji söwda dukany.
62 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazary, E-3 blok., EP-3/136 B6, söwda dukany.
63 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazary, E-K/21-BG., Kafesi.
64 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazary, E-K/23-BG., kafesi.
65 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Ruhabat şaheräherçesi, AÝGS-172.
66 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, AÝGS-153.
67 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Gökdepe etrap, Ýerbent, Derweze, AÝGS-134.
68 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Kopetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, AÝGS-142.
69 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan eje şaheraýoly, AÝGS-53.
70 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Ak bugdaý etrap, Aşgabat-Mary gara ýoly, AÝGS-43.
71 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Ahal welaýataýat, Ak bugdaý etrap, Ýaşlyk şaherçesi, AÝGS-42.
72 Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirligi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, AÝGS-3.
73 "Sargyt" hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Büzmein köçesi, 93-nji jaý, Weterenar Dermanahana.
74 “Misgär” hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap,  Gämi geňeşligi, Geňeşligiň çägindäki aýlaw gara ýolunyň, demirgazyk böleginde ýerleşýän, TS we TB "Senagat zolagynyň", Kuwwatly köç, 3-nji jaý, Söwda nokady.
75 Telekeçi Bäşimow Bahtiýar. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 69-nij otag, "Aşgabat" Restoran.
76 Telekeçi Orazow Oraz Baýramgylyjowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, A.Niýazow şaýoly, 186-nij otag, "Deşt Market" söwda nokady.
77 Telekeçi Çaryýewa Gözel. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, "Gulistan" Söwda Merkeziniň, 58-nji Söwda dukany.
78 Telekeçi Annamamedow Annamyrat Amanmamedowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, 10-nji jaý, "Köpetdag" restoran, Söwda nokady.
79 Telekeçi Rejepow Ruslan Arslanowiç Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Atatürk (1972) köçesi, 80-nji jaý, "Berkarar" Söwda merkeziniň meýdançasynda, Iýmit söwda nokady.
80 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabatş, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý, "Supermarket" Dukany №4.
81 Telekeçi Ylýasow Aýdogdy Annasähedowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parah 2/1, 2-nji jaýynda ýerleşýän söwda dukany.
82 Aşgabadyň "Aragatnaşyk gurnama" gurnama kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 186-nji jaý, Dermanhana №-1.
83 Aşgabadyň "Aragatnaşyk gurnama" gurnama kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ataturk köçesi, 80--nji jaý, "Berkarar" milli söwda merkezi, Blok-B,76-nji jaý, Dermanhana №-2.
84 Aşgabadyň "Aragatnaşyk gurnama" gurnama kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 64-nji salgysynda ýarym ýerzeminde, Tikinçilik sehi.
85 Aşgabadyň "Aragatnaşyk gurnama" gurnama kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 64-nji salgysynda ýarym ýerzeminde, Hojalyk haryt söwda dukany.
86 Telekeçi Baýramow Orazgeldy Berdyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazar, A-Blok, 12-nji beligi Lomaý mata söwda nokady.
87 Telekeçi Tanyrkuliýew Şamyrat Annamyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, "Kopetdag Lada" Paýdarlar jemgiýetiniň, 104-nji jaýynda, 34-nji söwda dukany,
88 Telekeçi Nurmyradow Orazmyrat. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, "Altyn-Asyr" gundogar söwda merkeziniň, D-1/1136 Söwda nokady,
89 Telekeçi  Mowlýamow Myrat Ýazowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, "Kopetdag Lada" Paýdarlar jemgiýetiniň, 104-nji jaýynda, 12-nji söwda dukany.
90 Telekeçi Totdyýew Baýrammyrat Geldimyradowiç. Ahal wel, Sarahs şaherçesi, S.A,Niýazow adyndaky merkezi, seýilbagynyň demirgazyk tarapyndaky "Söwda nokatly toý mekany".
91 Telekeçi Ýusupow Aýmyrat Aşyrmyradowiç. Ahal welaýat, Sarahs etrap, Ş.Durdyýew köçesi, 3-nji jaý, Ammary.
92 Döwletli-Döwran hojalyk jemgiýeti. Lebap welaýat, Halaç etrap, Surh geňeşligi, Omargyzylja obasy, Döwletli köçesi, 1-nji jaý, Söwda nokady.
93 Telekeçi Gurbanow Wepa Bekdurdyýewiç. Aşgabat şaher, Kopetdag etrap, Garaşazlyk şaýoly, 20-nji jaý, 1-nji gat, Söwda dukany.
94 Telekeçi Mälikowa Gülnar Amangeldiýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, A-P/0053, Söwda nokady.
95 Telekeçi Mälikowa Gülnar Amangeldiýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, A-P3/0394 , Söwda nokady.
96 Telekeçi Nurmämmedow Berdimyrat Gurbanmyradowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Kotowskiý köçesi, Azatlyk N-16 (Daşoguz bazar) Söwda merkezi, 31-nji Söwda dukany.
97 Telekeçi Aýmämmedow Kakageldi Tekemämmedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, "Ak Ýol" bazarnyň, 21-nji söwda nokady, "Ak Ýol" bazarnyň, 21-nji söwda nokady.
98 Telekeçi Gutlyýewa Annatuwak. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 153 jaý, "Päkize” himiki arassalaýyş hyzmatlary binasy, 1-nji gat, Himiki arassalaýyş nokady.
99 Telekeçi Kakabaýew Seýdulla Ataýewiç. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, M.Sopyýew D/B ammary,
100 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, Änew şaherçesi, Watan köçesi,6-nji jaý, Merkezi bölüm, Kassasy N-1.
101 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Änew şaherçesi, Kosmanawt köçesi, 11-nji jaý, Anew Telefon merkezi gepleşik bölüminiň, Kassasy N-2.
102 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, Ýaşlyk şaherçesi, Magtymguly köçesi, 96-nji jaý, Ýaşlyk gepleşik bölüminiň, Kassasy N-3.
103 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, Gämi obasy, Arkaç köçesi,28-nji jaý, Gämi-Arkaç gepleşik bölüminiň,  Kassasy N-4.
104 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, Watan obasy, Niýazow köçesi, 12-nji jaý, Watan gepleşik bölüminiň,  Kassasy N-5.
105 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýataýat, Ak-bugdaý etrap, N.Baýramow köçesi, 2-nji jaý, Der, Bokurdak, Bokurdak gepleşik bölüminiň,  Kassasy N-6.
106 Telekeçi Allamyradow Döwletnazar Amanmyradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky “Altyn-Asyr” gundogar bazarnyň D-p2/1257-BG söwda nokady.
107 Telekeçi Abdullaýew Islam Hudaýnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, "Garaşsyzlyk 15 ýyll" söwda merkezi, 3-gat, 363-nji söwda nokady.
108 Telekeçi Öwezdurdyýew Maksatmyrat Amanmyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 94-nji salgysy, 2-nji Tekebazarynyň çägindäki, 55-nji söwda dukany.
109 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap. Çandybil şaýoly, 121-nji jaý, Wisa kart we Konsul töleg üçin, Kassasy.
110 “Ak-Çeşme” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew (2127) köçesi,  14-nji jaý binasynda, 3-nji gatynda, Önümçilik, Lomaý söwdasy.
111 “Bereketli atyz” hususy kärhanasy. Ahal welaýat, Änew şaherrçesi, Gurbansoltan eje şaýoly, 46-nji jaý, Söwda nokady.
112 Telekeçi Satybaldyýewa Sapargül Jumatowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Atatürk (1972) köçesi, 80-nji  jaý, “Berkarar” söwda merkeziniň, 3-nji gat, D-Blok, 68B söwda dukany.
113 "Berk enjam" hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk Bitarap şaýoly, ("Şaýoly Söwda oýi") 20-nji jaý, Söwda nokady.
114 Telekeçi Timurhanowa Elwira Hanbabaýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk Bitarap şaýoly, 7-nji jaý, 2-nji gat, "Dünýä" dükan salgysynda, Söwda dukany.
115 Telekeçi Jumanow Muzaffar B. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaheraýoly, 118 jaý, 1 gat, Haryt söwda dukany.
116 Telekeçi Guseýnowa Şekerhanum Hamidowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Surikow köc, tarapynda "Garaşyzlyk 15 ýyl" söwda merkezi, 3-nji gat, A317 söwda nokady.
117 Telekeçi Guseýnowa Şekerhanum Hamidowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Turkmenbaşy şaýoly, 71A-nji jaý, Söwda nokady.
118 Telekeçi Nepesowa Maýa Baýramowna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly,  92-nji jaý, 1-nji gat, Söwda nokady.
119 Telekeçi Edepliýewa Oguljeren Nurjikowna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, A.Niýazow köçesi, 32-nji jaý,  2-nji gat, Söwda nokady.
120 Telekeçi Saparow Köneli Ahmedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Alişera Nawai köçesi, 40-nji jaý, 1-nji gat, Söwda nokady.
121 Telekeçi Gurbanow Batyr Ýusupowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew şaherçesi, Aýhan köçesi, 6-nji jaý, Söwda nokady.
122 Telekeçi Berdiýew Orazgeldi Baýramowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr"gundogar bazar A-P1/0041 BG Söwda nokady.
123 Telekeçi Ataýewa Oguljemal. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, E-3/1649 Söwda nokady.
124 Telekeçi Öwezmyradowa Akgül. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk (1945-nji) köçesi, 60-nji salgyly jaýyň.,”Paýtagt” söwda merkezi, 1-nji gatyndaky, 16-nji söwda dukany.
125 "Hatdat" hususy kärhana. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, 74-nji jaý, "Paýtagt" myhmanhanasyda, çaphana söwda hyzmaty.
126 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, H,Annadurdyýew köçesi, 54-nji jaý, Hyzmat tölegler, Kassasy.
127 Telekeçi Gurbanow Gurbangeldi Kerimowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky “Altyn-Asyr” gündogar bazarynyň “B” bölüminde ýrleşýän B-P2/0564-ÝG söwda nokady.
128 Telekeçi Gurbanow Gurbangeldi Kerimowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Kotowskiý köçesi, “Azatlyk” (Daşoguz) bazaryndaky 57-nji belgili söwda nokady.
129 Telekeçi Öwlýagulyýew Döwletgeldi Gurbangulyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "D" bölümi, D/205 söwda nokady.
130 Telekeçi Ýusupow Babajan Çaryýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "Ç" bölümi, Ç-2687 ÝG söwda nokady.
131 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap. Çandybil şaýoly, 121-nji jaý, Tölegli hyzmatlar, Kassasy.
132 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, H,Annadurdyýew köçesi, 54-nji jaý, Tölegli hyzmatlar, Kassasy.
133 Telekeçi Haninerow Agadjan Çaryýarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre (1951) köçesi, Parahat 1, 59"A" salgysynda ýerleşýän, "Parahat" bazar, 18-nji Söwda nokady.
134 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap. Çandybil şaýoly, 121-nji jaý, Dasary yurt okuw tolegleri, Kassasy.
135 Telekeçi Mälikowa Gülnar Amangeldiýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre köçesi, Parahat 1., 59”A” jaý, “Paýtagt” bazarnyň, 31-nji söwda dukany.
136 Telekeçi Moşşyýew Annamyrat Pirjanowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "A" bölümi, A-p1/0045 BG söwda nokady.
137 Telekeçi Esenow Murtiza Ezizowiç. Mary welaýataýat, Mary şaheri, Görogly köçesi, 9-nji jaý, 1-nji gatyndaky, Söwda nokady.
138 Telekeçi Sadykowa Lýubow Wiktorowna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Hudaýberdi köçesi, "Ak Ýol" bazaryndaky, 37-nji söwda dukany.
139 "Daş Demir" hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Ruhabat ýaşaýyş toplumy, Gypjak stansiýasy, Kassasy.
140 Telekeçi Täçgulyýew Amanguly Tirkeşowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, “Watan” maldarçylyk hojalygynyň tehnikalary parkynda  ýerleşýän, Azyk önümleri üçin çig mal taýýarlaýan kärhana.
141 "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Abadan etrap, Abadan ýaşaýyş toplumy, Zähmet koçesi, 14-nji jaý, Dermanhana N-4.
142 "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 30-nji jaý “Çyzgy”-“Buýan” salgysynda ýerleşýän Dermanhana N-3, Şahamça N-1.
143 "Türkmendermansenagat" birleşigi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G,Ezizow (1971) köçesi, 24-nji jaý, “Saglyk” salgysynda ýerleşýän Dermanhana N-3,  Şahamça N-2.
144 Telekeçi Aýmämmedow Kakageldi Tekemämmedowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Parahat 4/2 etrapçasy,  50/2 jaý, "Parahat" bazarnyň, 7-nji Jemgiýetçilik iýmit söwda nokady.
145 Telekeçi Mämmedow Şamyrat Aşirowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 41-nji jaý salgysynda ýerleşýän “Garaşyzlyk 15 ýyllygy” Söwda merkeziniň, 1-nji gatyndaky, 74-nji söwda nokady.
146 Telekeçi Myratgulyýew Şamyrat Magtymgulyýewiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Bazarlar birleşiginiň “Paýtagt” bazaryň, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59”A”salgy ýerleşýän, 34-nji sowda nokady.
147 Telekeçi Myratgulyýew Şamyrat Magtymgulyýewiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Bazarlar birleşiginiň “Paýtagt” bazar, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59”A” salgysynda ýerleşýän, 123-söwda nokady.
148 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Görogly köçesi, 6-nji jaýyndda ýerleşýän “Söwda Öýi” kärhanasynyň binasynda, 1-nji gat, 44-nji söwda nokady.
149 Telekeçi Akjaýew Döwlet Jumabaýewiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Aga Berdiýew köçesi, 165-nji jaý, Ammary.
150 Telekeçi Kasimowa Täzegül. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "Ç" bölümi, Ç-p3/1069 BG söwda nokady.
151 Telekeçi Abdullaýew Islam Hudaýnazarowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "A" bölümi, A/002 BG söwda nokady.
152 “Hazar Tolkuny” hususy kärhanasy. Balkan welaýat, Balkanabat şaheri, Beýik Ýüpek ýoly köçesiniň ugrundaky, Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek, Söwda nokady.
153 “Tut” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, A.Gowşudowa (2028)  köçesi, 50/2 jaý, Dermanhana.
154 Aşgabat şäher telefon ulgamy Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, M.Kösäýew köçesi, 16-nji jaý, ("Türkmenpoçta" PADK), Kassasy.
155 Aşgabat şäher telefon ulgamy Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Amuderýa köçesi, (ATS-23/1), Kassasy.
156 Aşgabat şäher telefon ulgamy Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Oguz Han köçesi, 217-nji jaý,  ("Altyn-Asyr" binasy), Kassasy.
157 Aşgabat şäher telefon ulgamy Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Parahat 1, 59-nji jaý,  ("Paýtagt" bazary), Kassasy.
158 Telekeçi Begjanowa Akmaýa Çaryýarowna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "E" bölümi, E-p1/1528 BG  söwda nokady.
159 Telekeçi Orazow Abdulmejit Begenjowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Bomako köçesi, 40”A” salgysynda ýerleşýän, Älemgoşar bazar, 71 belgili söwda dukany.
160 Telekeçi Dawletow Meýlismyrat Saryýewiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 112 salgysynda ýerleşýän, "Bagtyýarlyk" Söwda-dynç alyş merkezindäki, 0-nji gatyndaky, 28 belgili söwda nokady, Himiki arassalaýjy hyzmaty.
161 Telekeçi Abdullaýew Röwşen Hudaýnazarowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Andalip (1958) köçesi, 40-nji jaý, söwda nokady.
162 Telekeçi Annamamedow Annamyrat Amanmamedowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, 10-nji jaý, Söwda nokady.
163 Telekeçi Muhammedow Karmuhammet. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgy,"Altyn-asyr" gundo,bazar, A bölüm, A-P2/0186 BG Söwda nokady.
164 Telekeçi Şabasanow Saparmyrat. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Ak göňur obasynda, Azyk önümleri söwda nokady, 1-nji Kassasy.
165 “Senagatçy” myhmanhanasy. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 17-nji jaý, salgysynda ýerleşýän  “Senagatçy” muhmanahana.
166 Telekeçi Öwezdurdyýew Maksatmyrat Amanmyradowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Parahat-6 massiwiniň 62-nji we 35-nji ýaşaýyş jaýlarynyň aralygynda ýerleşýän, Söwda nokady.
167 “Azim-hyzmat”  hususy kärhanasy. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, 99-nji  jaý, Akja hyzmat öýüniň, söwda nokady.
168 Telekeçi Allanurow Orazgeldi Geldiýewiç Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Atabaýew köçesi, “Köpetdag” bazaryndaky, 49-nji belgili öýjagaz söwda nokady.
169 Telekeçi Meredow Meret Soltangulyýewiç.,  Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Magtymguly köçesi, 30 mkr, 3-nji hojalyk hasaplaşyk bazary, 42-nji belgili söwda dukany.
170 Aşgabat şäher telefon ulgamy Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, Bomako köçesi, 40”A” salgysyndaky “Älemgoşar bazaryndaky, 103-nji söwda nokady.
171 Telekeçi Orduhani Suleýman Afrasýabowiç. Aşgabat şaher Köpetdag etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 104-nji salgysynda ýerleşýän “Kopetdag-Lada” (PJ) paýdarlar jemgiýetiň kärhänasynda ýerleşýän, söwda dukany.
172 “Şadyýan gurluşyk” hususy kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Turkmenistan D/B, Guşçylyk fermasynyň çäginde, 3-nji Ammary.
173 Telekeçi Saryýew Batyr Alekseýewiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 152”A”-nji jaý salgysynda ýerleşýän, “Ajaýyp älem” restorany.
174 Telekeçi Şamyradow Baýrammyrat Hakmyradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysyndaky, "Alty-Asyr" gündogar bazary, B-Bölüminde, B-P1/0519 BG söwda nokady.
175 “Omar-Osman” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk şaýoly, 132-nji ýaşaýyş jaýynyň, 1-nji gatynda ýaşalmaýan otaglarynda ýerleşýän, söwda dukany.
176 Telekeçi Bahlulow Tarzan. Aşgabat saheri, Arçabil etrap, Bagyr ýaşaýyş toplumynyň, Garaşyzlyk köçesi, 18-nji salgysynda ýerleşýän, “Şelpeli” restorany.
177 “Turan Merkez” hususy kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Garagum derýasyndan 3000 m.demirgazykda, Änew-Daşoguz ýolunyň gündogar tarapynda ýerleşýän 1-nji gatynda Ofisimde, Hyzmat tölegleri kabul etmek üçin.
178 “Turan Merkez” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Halkara Aeroportynyň ýük terminalynyň, 2-nji gatynda ýerleşýän Ofisim, Hyzmat tölegleri kabul etmek üçin.
179 Telekeçi Allaberdiýew Azat Orazberdiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 72-salgysynda, "Gülistan” söwda merkezi., 1-nji gatynda ýerleşýan, 35-nji söwda dukany.
180 Telekeçi Allaberdiýew Azat Orazberdiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 54-nji salgysyndaky, 1-nji gatynda ýerleşýän söwda nokady.
181 Telekeçi Hajiýew Döwletgeldi Annamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59”A” salgysynda ýerleşýän “Paýtagt” bazarynyň, 8-nji belgili, söwda dukany.
182 Telekeçi Annaýew Serdar Baýramdurdyýewiç. Aşgabat şaher, Berkarar etrap, Sumbar köçesi, 22-nji jaý, Göçme söwda dukany.
183 “Eziz doganlar” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan, (1957) köçesi, 41-nji jaý salgysynda ýerleşýän, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň çäginde ýerlşýän “Söwda we hyzmat ediş nokatly awtoduralga” hyzmat nokady.
184 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan, (1957) köçesi, 41-nji jaý salgysynda ýerleşýän, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň, Sokol gatyndaky, 40/S-belgili söwda dukany.
185 Telekeçi Annageldiýew Arslan Dadişewiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrabyň çägindäki ammarlar merkeziniň, Garyşyk harytlar 5-nji toplumy, 49-nji belgili ammary.
186 “Misgär” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 41-nji jaý salgysynda ýerleşýän, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň, Sokol gatyndaky,  B-119/S belgili söwda dukany.
187 Telekeçi Ataýewa Oguljemal. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, TS we TB telekeçiler üçin gurlan ammarlar, 1-nji toplum, 201/9-nji ammary.
188 Telekeçi Ataýewa Oguljemal. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 41-nji jaý salgysynda ýerleşýän, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň, 0-nji gatyndaky (Sokol gat), B129-nji söwda dukany.
189 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 2-nji “Teke” bazary, 45-nji belgili söwda dukany.
190 Telekeçi Nurmämmedow Berdimyrat Gurbanmyradowiç. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaher,  “Gökdepe” bazaryndaky, 29-nji belgili söwda dukany.
191 Turkmenistanyň "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň "Täze-Durmuş" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Gowşudow köçesi, 55/1-nji jaý, Ýaşaýyş jaýlarda ýaşaýan raýatlaryň jemagat tölegleri.
192 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi. Lebap welaýat, Türkmenabat şaheri, Magtymguly köçesi, 25-nji jaý, 6-nji dermanhana.
193 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi. Balkan welaýat, Bereket etrap, Suwçylar köçesi, 7-nji jaý, 8-nji dermanhana.
194 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi. Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, Jebel şäherçesi, Balkanabat-Türkmenbaşy gara ýolundan, Oglanly şäherçesine barýan ýolunyň ugrunda, 9-nji dermanhana.
195 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi. Mary welaýat, Mary şaheräheri, A.Niýazow şaýoly, Güneş bazarnyň çäginde, 5-nji dermanhana.
196 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, H,Annadurdyýew köçesi, 54-nji jaý, Karzyň esasy bölegini we göterimlerini gaýtarmak, Kassasy.
197 “TM-Motors” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Aba Annaýew (2060) köçesi, 30-nji jaýyňynda ýerleşýän awtohyzmat we söwda dukany.
198 Telekeçi Sultanowa Marýam Zairowna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 103-nji jaý, Söwda dukany.
199 Telekeçi Taganowa Gurbangözel Amangeldiýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly we Magtymguly köçesiniň çatrygynda, "Aşgabat" seýilgähinde, "Desse" kafe.
200 Telekeçi Ataýewa Aýna Annamuhammedowna. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, TS we TB-niň tarapyndan, 1-nji toplum, 8-nji ammary.
201 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, Parahat-1, 1-nji jaý, ATS-45, Kassasy.
202 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 104-nji jaý, Girdeýji kassasy.
203 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi, Taslama köçesi, 61 jaý, ATS-97, Kassasy.
204 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Abadan şaherçesi, Köpetdag köçesi, 12 jaý, (GRES) salgysyndaky, Kassasy.
205 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, Altyn Asyr bina, Kassasy.
206 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Çoganly, Magrupy köçesi,
207 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 4/2, Andalip köçesi, 80-nji jaý,ATS-47, Kassasy.
208 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 104-nji jaý, 2-nji girdeýji kassasy.
209 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 184-nji jaý, Täze jaý "Ýüpek ýoly" salgysyndaky, Kassasy.
210 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 7/1, ATS-51, Kassasy.
211 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly, 104-nji jaý, 1-nji kassasy.
212 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Ostrowskuý (2060) köçesi, 20-nji jaý, Politehniki orta hünär okuw mekdebi, Kassasy.
213 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Ruhabat şaherçesi, Garaşsyzlyk şaýoly, 5 jaý, Ruhabat salgysyndaky, Kassasy.
214 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, "Täze gurly" ýaşaýyş jaý toplum 68, Gurtly-2 salgysyndaky, Kassasy.
215 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Türkmenistan köçesi, 18-nji jaý, Ýalkym salgysyndaky, Kassasy.
216 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Agzybirlik köçesi, 62 A  jaý, Ýasmansalyk salgysyndaky, Kassasy.
217 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Lukman Hekim köçesi, 21-nji jaý, Gypjak salgysyndaky, Kassasy.
218 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Mätäji köçesi, 52-nji jaý, Gökje salgysyndaky, Kassasy.
219 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Akdepe köçesi, 2-nji jaý, Bagyr salgysynda, Kassasy.
220 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Garadaşaýak köçesi, 2-nji jaý,  Garadaşaýak, (40 ýyllyk), Kassasy.
221 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B-nji jaý, Girdeýji kassa.
222 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Ýedigen köçesi, 2-nji jaý, Abadan şaheräherçesi, (Sem,Gorodok), Kassasy.
223 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Ýalkym köçesi, Täze zaman, Kassasy.
224 Telekeçi Meläýewa Oguljeren Tagandurdyýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Mir 4,”Parahat” bazarnyň 9-nji söwda dukany.
225 Telekeçi Çowdyrow Muhammetmyrat Nurbaýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn-Asyr” gündogar bazar, “Ç”-bölüm, Ç-p1/0819 BG söwda nokady.
226 Telekeçi Orazowa Maýsa Gurbanmuhammedowa. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn Asyr” gundogar bazar, D-p3/1412 BG söwda dukany.
227 Telekeçi Ýagşymyradow Ahmet Saparmyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi we Atatürk köçesi çatrygynda ýerleşýän “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezinde, sokol gatynda, A58 belgili söwda dukany.
228 Telekeçi Ýagşymyradow Ahmet Saparmyradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn Asyr” gundogar bazar, D-p3/1407 BG söwda dukany.
229 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, H,Annadurdyýew köçesi, 54-nji jaý, Konsul üçin tölegleri, Kassasy.
230 Telekeçi Töräýew Maksatmuhammet Seýitnurowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn-Asyr” gündogar bazar, “Ç”-bölüm, Ç-2689 ÝG söwda nokady.
231 Telekeçi Alymow Atamyrat Jangeldiýewiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Azatlyk posýologyň çäginde geçýän Maty-Türkmenabat gara ýolunyň ugrundaky söwda önümçilik toplumynyň böleginde ýerleşýän “Gündogar” söwda dukany.
232 “Merjen aý” hususy kärhanasy. Aha,welaýat, Ak bugdaý etrap, Gämi geňeşligi, Geşiniň çägindäki aýlow gara ýolunyň demirgazak böleginde ýerleşýän TS we TB “Senagat zolagynyň” Kökenli köç, 7-nji jaý, Önümçilik söwda nokady.
233 Telekeçi Ataýewa Maýagözel Gurbangeldiýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn Asyr” gundogar bazar, D-bölümde, D-K/20-01 BG ýerleşýan Naharhana.
234 Telekeçi Nurmakow Şirmyrat Dörtgulyýewiç. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaherçesi, Puşkin köçesi, 45-nji jaý, Söwda we hyzmat nokady.
235 Telekeçi Nurmämmedow Berdimyrat Gurbanmyradowiç. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaherçesi, “Gökdepe” bazaryndaky, 122-nji belgili Söwda dukany.
236 Telekeçi Gurbanalyýewa Akjagül Orazmyradowa. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, “Garaşyzlyk 15 ýyl” söwda merkezi, 2-nji gat, A224-belgili Söwda nokady.
237 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” döwlet söwda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 60 jaý, 21-nji belgili, “Mebel” söwda dukany.
238 Telekeçi Tolgadow Rzamuhammet Orazowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 4, “Paýtagt” bazarnyň “Parahat” şahamçasy (bazary), 11-nji belgili söwda dukany.
239 “Gülle-Diýar” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçesi, 19-jaý, Çaphana hyzmatlary we awtohyzmatlary.
240 Telekeçi Gurbanow Wepa Bekdurdyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, "Altyn-Asyr" gündogar bazar, B-bölüm,B-p2/0631 BG belgili söwda dükany.
241 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ata Gowşudaow köçesi, 57-nji jaý, Hyzmat nokady.
242 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Ruhabat ýaşaýyş toplumy, Garagum köç, “Ruhabatetrapgaz”, 5-nji jaý, Hyzmat nokady.
243 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Täjir köçesi, “Abadanetrapgaz”, 4-nji jaý, Hyzmat nokady.
244 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, W.Ahmedow köçesi, “Garaj”, 2-nji jaý, Hyzmat nokady.
245 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G.Burunow köçesi, “IG we EG”, 7/2-nji jaý, Hyzmat nokady.
246 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Kekilow köçesi, Köşi “ŞGHÜ”, 11-nji jaý, Hyzmat nokady.
247 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Jepbarow geçilge, Gurtly köçesi, Hyzmat nokady.
248 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Bekrewe şaherçesi, Bekrewe “ŞGHÜ”, Gagarin köçesi, 5-nji jaý, Hyzmat nokady.
249 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Arzuw, şor, Garadamak  “ŞGHÜ”, Sähra köçesi,  5-nji jaý,   Hyzmat nokady.
250 “Aşgabatgaz” müdirligi döwlet kärhanasy “Türkmengazüpjünçilik” birleşigi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G.Burunow köçesi, 7/2-nji jaý, “GD GHA we ÝB”,  Hyzmat nokady.
251 “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Döwlet etalon merkezi döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkarar etrap, Ýaşlar (1953) köçesi, 76-nji jaý, Hyzmat nokady.
252 Telekeçi Çaryýew Guwanç Kakageldiýewiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew şaherçesi, Demir ýol köçesi, 9-jaý, 4-nji belgili ammary.
253 Telekeçi Jumadurdyýew Akmyrat Gurbanmyradowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew şahercesi, Gurbansoltan şaýoly, 80-jaý, “Aşgabat-lada” paýdarlar jemgiýeti Ammary.
254 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, “Garaş15 ýyl” bazar söwda merkez, 1-gat,, 180-belgili söwda dukany.
255 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G,Guliýew (2127) köçesi, “Kendir” atly 82-nji jaý, 1-nji gat, söwda dukany.
256 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G,Guliýew (2127) köçesi, “Işgär” atly 45-nji jaý, 1-nji gat, söwda dukany.
257 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G,Guliýew (2127) köçesi, “Nusaý ýollary” atly 63-nji jaý, 1-nji gat, söwda dukany.
258 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G,Guliýew (2127) köçesi, “Kämil,Gözbaşy”  61-jaý, 1-gat, söwda dukany.
259 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 41-sal, “Garaşsyzlyk 15 ýyllygy” bazary söwda merkezi, 1-nji gat, 1-nji belgili söwda dukany.
260 Telekeçi Allamyradow Allanazar Amanmyradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn-Asyr” gundogar bazar, D-bölüm, D-p2/1255 BG belgili, Awtoşaýlar söwda dukany.
261 Telekeçi Kakabaýew Merdan Hudaýberdiýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn-Asyr” gundogar bazar, D-bölüm, D-p2/1346 ÝG belgili, Söwda dukany.
262 Telekeçi Kakabaýew Merdan Hudaýberdiýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn-Asyr” gundogar bazar, D-bölüm, D-p2/1249 BG belgili, Söwda dukany.
263 Telekeçi Gylyjowa Maral Baýramowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş 23 salgysyndaky “Köpetdag” bazarynda, 125-nji belgili söwda dukany.
264 Telekeçi Weliýewa Bagtygözel Hanlykowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Atatürk (1972) köçesi, 82-nji jaý, “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezi, 1-nji gat., B57-belgili söwda nokady.
265 Telekeçi Abdyşukurow Ýusup Seýitmyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat-3/2, 27-nji jaýynyň demirgazygynda, Söwda dukany.
266 Telekeçi Çowdyrow Muhammetmyrat Nurbaýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 72/3 jaý salgysy, 1-nji gat, söwda dukany.
267 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, A.Niýazow obasy, Türkmenistan köçesi, 5-nji jaý, Hyzmat nokady.
268 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Gäwers obasy, Daşgala köçesi, 19-nji jaý, Hyzmat nokady.
269 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Bereketli zaman şaherçesi, Bereketli zaman köçesi, 5-nji jaý, Hyzmat nokady.
270 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Ýaşyl-depe obasy, Türkmenistan köçesi, 1-nji jaý, Hyzmat nokady.
271 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Berkarar şaherçesi, Watan köçesi, 1-nji jaý, Hyzmat nokady.
272 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Baharly etrap, Arçman şaherçesi, Arçman şypahanasy, Hyzmat nokady.
273 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Baharly etrap, Bäherden şaherçesi, Magistralnyý köçesi, 25-nji jaý, Hyzmat nokady.
274 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Baharly etrap, Bäherden şaherçesi, Magistralnyý köçesi, 25-nji jaý, Hyzmat nokady.
275 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaherçesi, Annaniýazow köçesi, 42-nji jaý, Hyzmat nokady.
276 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaherçesi, Annaniýazow köçesi, 43-nji jaý, Hyzmat nokady.
277 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaherçesi, Magtymguly şaýoly, 8-nji jaý, Hyzmat nokady.
278 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Ahal d/b, Babarap köçesi, 2-nji jaý, Hyzmat nokady.
279 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Ahal d/b, Türkmenistan köçesi, 1-nji jaý, Hyzmat nokady.
280 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Täze eýýam d/b, Bagtyýarlyk köçesi, 28-nji jaý, Hyzmat nokady.
281 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Kelejar d/b, Zähmet köçesi, 2-nji jaý, Hyzmat nokady.
282 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Owadandepe geňeşligi, Nedir obasy, Hyzmat nokady.
283 “Umytly nesil” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Andalip (1958) köçesi, 334-nji jaý, Söwda nokady.
284 Telekeçi Kasimowa Täzegül. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "Ç" bölümi, Ç/286 BG söwda nokady.
285 Telekeçi Garajaýew Guwanç Dörtgulyýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 23 salgysyna ýerleşýan “Köpetdag” bazary, 233-nji belgili, Söwda nokady.
286 “Gülle-Diýar” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçesi, 19-njy salgysynda ýerleşýän, Naharhana.
287 Telekeçi Arçaýew Halmyrat Dörtgulyýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 157-nji salgysyndaky “Telekeçi söwda merkezi” binasynda, 1-nji gat, Söwda dukany.
288 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Kaka etrap, Türkmenbaşy köçesi, 33-nji jaý, MBHB,Hyzmat nokady.
289 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Kaka etrap, Türkmenbaşy köçesi, 33-nji jaý, Merkezi gepleşik bölümi, Hyzmat nokady.
290 “Ahaltelekom” ahal welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy. Ahal welaýat, Kaka etrap, Duşak şaheçesi, Türkmen köçesi, 23-nji jaý, Duşak gepleşik bölümi, Hyzmat nokady.
291 Telekeçi Nasyrow Azat Nuryýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Bomako köçesi, 40 “A” salgysynda ýerleşýan “Älemgoşar” bazary, 117-nji belgili, Söwda dukany.
292 “Kümüş-Nur” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew (2127) köç, 68-njy jaý, 1-nji gatynda ýerleşýan dermanhana şahamçasy.
293 “Kümüş-Nur” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew (2127) köç, 68-nji jaý, 1-nji gatynda ýerleşýan dermanhana şahamçasy, Kassa-3.
294 Telekeçi Saryýewa Hatyja Durdyýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, “Altyn Asyr” gundogar bazary, D-bölüm, D-2799 ÝG belgili söwda nokady.
295 Telekeçi Esenow Nurnepes Orazowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, “Altyn Asyr” gundogar bazary, E-bölüm, E-3/2202 BG belgili söwda nokady.
296 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Garaşsyz Diýar we Mary köçesiniň çatrygynda, 2 gatly "Köýten" Söwda merkeziniň, 1-nji gatyndaky "Market" söwda nokady, Kassa-1.
297 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň çäginde, Köp gatly söwda nokatly awtoduralganyň ýerzemiň gatynda, 42-nji belgili söwda dukany.
298 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” bazarly söwda merkeziniň çäginde, Köp gatly söwda nokatly awtoduralganyň ýerzemiň gatynda, 46-nji belgili söwda dukany.
299 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Garaşsyz Diýar we Mary köçesiniň çatrygynda, 2 gatly "Köýten" Söwda merkeziniň, 1-nji gatyndaky "Market" söwda nokady, Kassa-3.
300 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59-jaý, “Paýtagt” bazary, 119-nji belgili söwda dukany.
301 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Halkara Aeroport, 2-nji gat, "AR" kafe.
302 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 42-nji salgysyndaky "Söwda merkezi we Garaşyzlyk 15 ýyllygy bazary", Sokol gat, B114/S beligili söwda dukany.
303 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 42-nji salgysyndaky "Söwda merkezi we Garaşyzlyk 15 ýyllygy bazary", Sokol gat, B115/S beligili söwda dukany.
304 Telekeçi Abdullaýew Islam Hudaýnazarowiç. Aşgabat şaher,  Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "A" bölümi, A-p1/0110 ÝG söwda nokady.
305 Telekeçi Abdullaýew Islam Hudaýnazarowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, "Altyn-Asyr" gundogar bazarnyň, "A" bölümi, A-p3/0423 ÝG söwda nokady.
306 Telekeçi Gurbanow Bahtyýar Orazalyýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 85-nji jaý, 1-nji gat, Gül söwda dukany.
307 Telekeçi Gurbanow Bahtyýar Orazalyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, “Altyn Asyr” gundogar bazary, B-bölüm, B-p2/0577 BG we B-p2/0578 BG belgili söwda nokady.
308 Telekeçi Gurbanow Bahtyýar Orazalyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, “Altyn Asyr” gundogar bazary, Ç-bölüm, Ç-2613 ÝG belgili söwda nokady,
309 Telekeçi Gurbanow Bahtyýar Orazalyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-salgysy, “Altyn Asyr” gundogar bazary, Ç-bölüm, Ç-p1/0862 ÝG belgili söwda nokady.
310 “Rahat ýol” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Oraz Salyr köçesi, 1-jaý, “Bedew” awtohyzmatlar merkeziniň administratiw binasynda, 1-nji gat, 10-nji belgili söwda dukany.
311 “Rahat ýol” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Kulyýew (2127) köçesi, 8-nji jaý salgy, 1-nji gat, Ofiss.
312 Telekeçi Mämiýew Mämi Hojamyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, (Teke bazar) 96-nji salgysyndaky Naharhana.
313 Telekeçi Garaýew Kerim Muhammetnazarowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Beýik Saparmyrat şaýoly, 81-nji jaý, SM-71 belgili kafedan binasyndan ybarat, “Ýu-nus”kafe.
314 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-1.
315 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-2.
316 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-3.
317 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-4.
318 Telekeçi Nyýazdurdyýewa Nadežda Ataýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, M.Kösaýew köçesi,  86-nji jaý,  Hyzmat we Söwda nokady.
319 Telekeçi Rejepow Ruslan Arslanowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, G.Ezizow köçesi, 20-nji jaý, 1-nji gat, A-2-nji otag, “Angel” söwda dükany.
320 “Anyk teklip” hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Ak bug,etrap, Gämi geňeşligi., Geňeşiniň çägide ýerleşýän TS we TB “Senagat zolagynyň” Zergär köç, 3-nji jaý, Hyzmat we Sowda nokady.
321 “Rahat ýol” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Kuliýew (2127) köçesi, 3-nji jaý, Söwda dukany.
322 “Ýigit” hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Kaka etrap, Şukur bagşy daýhan birleşiginiň çägindäki Duşak-Mäne ýolunyň 10-njy km, Ýyladyş hana, Söwda nokady.
323 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçili banky. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap. Çandybil şaýoly, 121-nji jaý, Goýum kart hasabyna oturtmak, Kassasy.
324 “Rahat ýol” hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Gämi geňeşligi, TSTB-nyň senagat zology, 3-nji jaý salgysy, 1-nji gat, Söwda dukany.
325 Telekeçi Täşliýew Täşli Nurberdiýewiç. Mary welaýat, Mary şaher, 19-njy Baýdak köçesi, 5-nji jaý, 4 gatly ýaşaýyş jaýynydaky söwda dukany.
326 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti.  Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 2-nji Girdeýji kassa.
327 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap,  A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 2-nji Girdeýji kassa.
328 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Halkara howa menziliniň 2-nji ýolagçy terminal, 1-nji gat, "AR" kafe.
329 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, “Garaşyzlygyň 15 ýyllyk” söwda merkezi, 1-nji gat, 180-nji belgili söwda dukany.
330 Telekeçi Allaberdiýew Azat Orazberdiýewiç. Aşgabat şaher, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky 1-nji gat, Söwda dukany.
331 Telekeçi Artykniýazowa Aýnabat Akmyradowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59 “A” salgysynda ýerleşýän “Paýtagr” bazar, 151-nji belgili söwda dukany.
332 Telekeçi Artykniýazowa Aýnabat Akmyradowna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn Asyr” gündogar bazar, “B” bölami, B/188 BG belgili söwda dukany.
333 Telekeçi Huseýnow Serdar Işangulyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky,“Altyn Asyr” dündogar bazary, D-bölüm, D-p3/1406 BG söwda dukany.
334 “Arassa deňiz” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap,  Atatürk (1972) köçesi, 80-nji salgysyndaky “Berkarar” söwda merkezi, 4-gat, “Mandarin” restorany.
335 “Gülle-Diýar” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçesi, 19-njy salgysynda ýerleşýän, 7”A”-belgili Awtoşaýlar söwda nokady.
336 “Gülle-Diýar” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçesi, 19-njy salgysynda ýerleşýän, 8 “A”-belgili Awtoşaýlar söwda nokady.
337 Telekeçi Myradow Gaýly Döwlyýewiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew şaherçesi, B,Annanow köçesi, 50 A jaý, Söwda nokady.
338 “Türkmenstandarlary” Baş döwlet gullugynyň Ahal welaýatynyň we Aşgabat şaher “Türkmenstandartlary” döwlet gullugy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 12 jaý, Hyzmat nokady.
339 Telekeçi Italmazow Perman Nurmuhammedowiç. Mary welaýat, Mary şaher, Oguzhan köçe ugrunda ýerleşýän, “Bäş ýyldyz” söwda merkezi, 1-nji gat, 4-belgili söwda dukany.
340 Telekeçi Hotjyýew Magtymguly Şirnazarowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Kuliýew köçesi, 57-sal, “Tehnomarket” bina, 1-gat, Söwda dukany.
341 Telekeçi Orazowa Mýahriban Nuryýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi,137-ýaşaýyş jaý,1-gat,  “Versachi” gözellik salony,
342 Telekeçi Huseýinow Merdan Işangulyýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 112-jaý, “Bagtyýarlyk” söwda-dynç alyş merkezi, 2-gat,17-belgili Söwda dukany.
343 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatlnaşyk ministrligi “Paýtagt” Döwlet söwda merkezi.  Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 60 jaý, 14-nji belgili Söwda dukany.
344 Telekeçi Baýrammyradow Guwançmyrat Annamyradowiç. Aşgabat şaher, Berkarar etrap, G,Gulyýew (2127) köçesi, 39-nji jaý, 1-nji gat,  “Venesa” restoran kafe.
345 Telekeçi Şabasanow Saparmyrat Gurbangeldiýewiç. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Ak göňur obasynda, Azyk önümleri söwda nokady, kassa -2.
346 “Asuda Türkmenistanyň ili Garaşsyz” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 223/1 jaý, 4-nji dukan, Dermanhana N-1.
347 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 3-nji Girdeýji kassa.
348 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher,  Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 4-nji Girdeýji kassa.
349 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 5-nji Girdeýji kassa.
350 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher,  Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 6-nji Girdeýji kassa.
351 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 7-nji Girdeýji kassa.
352 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 8-nji Girdeýji kassa.
353 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 9-nji Girdeýji kassa.
354 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 10-nji Girdeýji kassa.
355 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 104-nji jaý, (Sumbar), 11-nji Girdeýji kassa.
356 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 3-nji Girdeýji kassa.
357 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 4-nji Girdeýji kassa.
358 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 5-nji Girdeýji kassa.
359 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 6-nji Girdeýji kassa.
360 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesi, 2 B jaý, (30 mkr), 7-nji Girdeýji kassa.
361 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Azady köçesi, 4-nji jaý,  5-nji poçta, Girdeýj kassasy.
362 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köeptdag etrap, Oguzhan köçesi, 217-nji jaý, Altyn Asyr binasynda, Girdeýji kassasy,
363 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, M.Kösäýewa köçesi, 16-nji jaý, Türkmen poçta, Girdeýji kassasy.
364 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, B.Annanow köçesi, 39"A" jaý, ATS-43, Girdeýji kassasy.
365 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 1-nji ýaşaýyş toplum, 59-nji jaý, Mir bazar, Girdeýji kassasy.
366 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Lukman Hekim köçesi, 21-nji jaý, Gypjak, Girdeýji kassasy.
367 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Köpetdag köçesi, 12-nji jaý, "DES", Girdeýji kassasy.
368 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 16"A" jaý, Girdeýji kassasy.
369 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaheraýoly, 184-nji jaý, Täze jaý "Ýüpek ýoly" girdeýji kassasy.
370 "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Yenis seyilgahi, 26-nji jay, Girdeyji kassasy.
371 “Ymgyr” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, G,Gulyýew (2127) köçesi, 49-nji jaý, “Dor beduw” binasyndaky, Syýahatçylyk hyzmatlary.
372 “Halkara dostluk” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Demirgazyk (Sewernyý)(2121) köçesi, 1/4-nji jaý, Söwda dukany.
373 Telekeçi Şamuhammedow Çarymyrat Derýamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew (2127) köçesi, 75-nji jaý, 1-nji gat, “Rysgal” jaýyndaky, “Trend” Söwda dukany.
374 Telekeçi Çaryýew Guwanç Kakageldiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 59 "A" salgysynda, "Paýtagt" bazary, 71-nji belgili söwda dukany.
375 Telekeçi Mämmetşaýew Ilaman Hojamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Demirgazyk (2121) köçesi, 18-nji jaý, A-blok, 12-nji salgysynda, 1-nji gatyndaky Söwda dukany.
376 Telekeçi Jumataýew Merdan Amanmyradowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, TS we TB-siniň çägindäki 6-nji toplum, 28-nji belgili ammary, Kassa-1.
377 Telekeçi Jumataýew Merdan Amanmyradowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, TS we TB-siniň çägindäki 6-nji toplum, 28-nji belgili ammary, Kassa-2.
378 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gurbansoltan eje köçesi, 1-nji jaý, Kassa N-1.
379 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Daşoguz ýolundaky halkara awtomenzili, A.Niýazow şaýoly, Çoganly raýon, Kassa N-2.
380 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Daşoguz ýolundaky halkara awtomenzili, A.Niýazow şaýoly, Çoganly raýon, Kassa N-2.
381 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Ak-bugdaý etrap, Gurbansoltan eje köçesi,  37-nji jaý, Änew stansiýa, Kassa N-1.
382 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Ak-bugdaý etrap, Ýaşlyk şaheçesi, Ýaşlyk stansiýasy, Kassa N-1.
383 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Gökdepe etrap,  Gökdepe şaheçesi, Angerbaýew köçesi, Gökdepe stansiýa, Kassa N-1.
384 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Baharly etrap, Baharly şaherçesi, Baharly stansiýa, Kassa N-1.
385 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Baharly etrap, Arçman şaheçesi, Arçman obasy, Arçman stansiýa, Kassa N-1.
386 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Bamy etrap, Bamy obasy, Azatlyk köçesi, 36-nji jaý,  Bamy stansiýa, Kassa N-1.
387 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 162-nji jaý, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
388 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly,1-jaý salgysy, Kassa-2, Hyzmat tölegleri kabul etmek nok.
389 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly,1-jaý salgysy, Kassa-3, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
390 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly,1-jaý salgysy, Kassa-4, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
391 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly,1-jaý salgysy, Kassa-5, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
392 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly, 1-jaý salgysy, Kassa-6, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
393 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan Eje şaýoly, 1-jaý salgysy, Kassa-7, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
394 “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Gäwera şaherçesi, Gäwers stansiýasy, Kassa-1, Hyzmat tölegleri kabul etmek nokady.
395 “Kümüş-Nur” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew (2127) köçesi, 68-nji jaý, 1-nji gatynda ýerleşýan dermanhana şaherahamçasy, Kassa-2.
396 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew köçesi, 59-nji salgysyndaky bina, (ýaşalmaýan desgalar we ýanaşyk ýerleri).
397 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Oraz salyh köçesi, 2-nji jaý salgysynda, Ýolagçy we ýük wagon depo şahamçasyna degişli 2 sany (1-nji goşundy) wagonlaryň belgileri,  Agabat-Balkan aralygyndaky otlysynyň  Restoran wagony.
398 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, "Garaşsyzlyk 15 ýyllyk" Söwda merkezi, 41-nji bina, sokol gatynda, B114-nji belgili söwda dukany.
399 Telekeçi Baýramsähedow Kerim Muhammetgulyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistan Gahryman A.Niýazow şaýoly, 655-nji salgysyndaky, “Altyn Asyr” gündogar bazary, B-Bölümi, B/193 BG belgili söwda dükany.
400 Telekeçi Suhanow Baýramgeldi Annamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Demirgazyk (2121) köçesi, 14-nji jaý, 1/6 Boks salgysyndaky, Awtoulaglaryň Ätýaçlyk şaýlary söwda dükany.
401 “Harmanjyk” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Görogly köçesi, 6-nji salgysyndaky “Söwda Öýi”, ýerzemindäki 7-nji belgili söwda dükany.
402 Telekeçi Hatamow Arslan Annamyradowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýužnyý köçesi, 1 jaý, Söwda nokady.
403 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk şaýoly, 84-nji jaý, "Täsinlik" dukan, 2-nji gat, Hojalyk haryt söwda nokady.
404 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý "Supermarket" Dukany №4 Hojalyk harytlar.
405 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Arçabil etrap, Gökdere-35, "Keýik" restoran.
406 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý,  2-nji gat,, "MSM" Bar.
407 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý, 2-nji gat, "Gözellik" salony.
408 Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysadyýet aragatnaşyklar ministrligi Milli sowda merkezi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 40 A jaý,  2-nji gat, Toý bezegleri dukany.
409 Telekeçi Täçmuhammedow Seýidi Muhammetnurowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, B,Türkmenbaşy köçesi, 155 jaý, 83-nji öý, Söwda nokady.
410 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Gurbansoltan eje şaýoly, 538-nji jaý, 1-nji gat, “Gurtly” kafe.
411 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Daşoguz welaýat, Daşoguz şaher,  S.Türkmenbaşy şaýolynyň ugrundaky, “Altyn Zaman” hususy desgasyndan ybarat, “Oguz” kafe.
412 “Annanyýaz Ata” hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Gökdepe şaheräheri, Magtymguly şaheraýoly, 49-nji jaý, Dermanhana,
413 Telekeçi Rozubaýew Umid Arslanowiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şaher, Merkez mkr, Ak-Depe köçesi ugrunda, Surathana.
414 “Abraýly gala” hususy kärhana. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 3/2, 28-nji jaý, Sokol gatynda, Lomaý söwda.
415 Telekeçi Şyhyýew Myrat Geldiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, “Berkarar” Söwda we dynç alyş merkezi, 3-nji gat, D29B- belgili “LCN” söwda dukany.
416 Telekeçi Bäşimow Bagtyýar Annamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 69-nji jaý, “Aşgabat” MDAM seýilgähiniň howlusynda, “Aşgabat” restorany.
417 Telekeçi Bäşimow Bagtyýar Annamuhammedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 69-nji jaý, “Aşgabat” MDAM seýilgähiniň howlusynda, “Çatma” kafe.
418 Telekeçi Karryýew Döwran Amanmuhammedowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, "Gündogar" bazar, 77-nji belgili söwda dukany.
419 Telekeçi Bäşimow Bäşim Myradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, S.Seýdi köçesi, 55-nji jaý, B-blok, sokol gatynda, “Berketli Soltan” Azyk haryt söwda dukany.
420 Telekeçi Saparmämmedowa Aşyrgül. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Okuz han köçesi, 80-nji jaý, 5-nji öý, Lomaý söwda nokady.
421 Telekeçi Süleýmanowa Gülnara Muhammetgulyýewna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçesi, 6-nji jaý, 27-nji belgili, Azyk haryt söwda dukany.
422 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagyýarlyk etrap, A.Nyyazow şaýoly, 424-nji jaý, Hyzmat nokady.
423 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Azatlyk köçesi, 28-nji jaý, Hyzmat nokady.
424 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Türkmenabat şaher, Ýalkym köçesi, 1-nji jaý, Hyzmat nokady.
425 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Daşoguz welaýat, Daşoguz şaher, Gurbansoltan eje köçesi, 4-nji jaý, Hyzmat nokady.
426 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Balkan welaýat, Balkanabat şaher, Beýik ýüpek ýoly köçesi, Hyzmat nokady.
427 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Mary welaýat, Mary şaher, Ýeňiş 50 ýyllygy, 40-nji jaý, Hyzmat nokady.
428 Telekeçi Gurbanow Parahat Serdarowiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, TS we TB  1-nji toplum, 11-nji belgili ammar, Lomaý söwda nokady.
429 Telekeçi Aşirow Kuwwati Atamuradowiç. Aşgabat şaher, Bagyýarlyk etrap, A.Nyýazow şaheraýoly, 655-nji salgysynda, “Altyn Asyr” gündogar bazary, d-bölüm, D-p3/1380 BG belgili söwda dukany.
430 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-5.
431 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-6.
432 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-7.
433 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-8.
434 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-9.
435 “Türkmenenergo” Döwlet elektroenergetiki korporasiýasy “Döwletenergogözegçilik” kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 40-nji jaý, Aşgabat bölümi, Kassa-10.
436 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Görogly köçesi, 6-nji salgysynda “Söwda Öýi”, 1-nji gat, 45/1 belgili söwda dukany.
437 Telekeçi Kömekowa Gülzara Muhammetjanowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 118-nji jaý, 1-nji gat, “Zara” gözellik salony.
438 “Sagdyn” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, B,Garryýew (2037) köçesi, 52-nji jaý, Lukmançylyk hyzmaty nokady.
439 “Türkmenenergogurluşyk” konserny  “Energohyzmat” döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Esgerler köçesi, 48-nji jaý, Hyzmaty nokady,
440 Türkmenistanyň Senagat we Gurluşyk önümçiligi ministrligi Kaka kän müdiligi döwlet kärhanasy. Ahal welaýat, Kaka etrap, Duşak şäherçesi, Gurluşyk materiallary önüm öndürmek we lomaý söwda nokady.
441 Telekeçi Gurbanow Gurbangeldi Kerimowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Andalip köçesi,A.Nyýazow şaýoly we Nurberdihan köçesi aralygyndaky açyk görnüşli awtoduralgaň çäginde, Söwda dukany.
442 Telekeçi Mämmedow Şamyrat Aşirowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Bomako köçesi, 40 "A" salgysyndaky "Älemgoşar" bazary, 44-nji belgili Söwda dukany.
443 “Türkmenawtoulaglary” agentligi “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 126-nji jaý, Jerime kassasy-1.
444 “Türkmenawtoulaglary” agentligi “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy. Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňişiň 50 ýyl köç, 52-nji jaý, Kassasy.
445 “Türkmenawtoulaglary” agentligi “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy. Daşoguz welýat, Daşoguz şäher, Ruhnama köçesi, 16 A jaý, Daşoguz welaýat bolumi., kassasy.
446 “Türkmenawtoulaglary” agentligi “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy. Balkan welaýat, Balkan şäher, Beýik ýupek yoly, Senagat zolagy, Kassasy.
447 “Türkmenawtoulaglary” agentligi “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap şose, 2-nji jaý, Kassasy.
448 “Kepil” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, Senagat köçesi, 11”A”-jaý, “Ahal” Söwda we dynç alyş merkezi, 12-nji belgili söwda dukany.
449 “Altyn bosaga” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” sokol gatyndaky, Blok-B, B-0.10 belgili dükany.
450 “Altyn bosaga” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly bilen Tasla köçesiniň çatrygy, “Gülzemin” Söwda we dyn alyş merkeziň binasynda, 3-nji gat, “ASAL” Kafeteriýa, Kassa-2.
451 “Altyn bosaga” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 139-nji ýaşaýyş jaý, 1-nji gat, Mebel söwda dukany.
452 Telekeçi Öwezowa Güljahan Orazmyradowna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, B.Türkmenistan şaýoly, 137/1 jaý, “Zümerret” zergärçilik önümleri bölüminiň 2-nji gat, Zergärçilik dukany.
453 “Uzak ýol awtohyzmatlary” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 81-nji jaý, 1-nji gat, Ewakuator hyzmat nokady.
454 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Lebap welaýat, Türkmenabat şaher, Bagtýarlyk köçesi, Türkmenabat halkara howa meňziliniň üç gatly ýolagçy terminal binasy, 2-gat, “AR” kafe.
455 "Türkmenbaşynyň asma ýoly" döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, 1927/3 köçesi, 52 jaý, Asma ýol,Kassa -1.
456 "Türkmenbaşynyň asma ýoly" döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, 1927/3 köçesi, 52 jaý, Asma ýol,Kassa -2.
457 "Türkmenbaşynyň asma ýoly" döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Büzmeýin etrap, 1927/3 köçesi, 52 jaý, Asma ýol, Restoran, Kassasy.
458 “Oguz kerwen” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Aga-Berdiýew (2087) köçesi, 1-nji jaý, Weterinar dermanhana.
459 Telekeçi Hidyrowa Nazira Gaibowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 2-nji “Teke” bazar, 118-nji belgili Güller söwda nokadyma.
460 Telekeçi Hidyrowa Nazira Gaibowna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Belinskiý (2030) köçesi, 76 jaý, 1-nji gat,  Güller söwda nokady.
461 Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilik ministrliginiň “Nebitmaş” döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, N.Pomma (2008) köçesi, 6-nji jaý, Mebel söwda.
462 Telekeçi Agaýew Batyýar Gurbanberdiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Bomako (1934) köçesi, 40/2 jaý, Dellekhana.
463 Telekeçi Ibragimow Islam Azatowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Demirgazyk (2121) köçesi, 18 jaý, B-Blok, 12-nji salgyda ýerleşýän Awtoşaýlary söwda dukany.
464 Telekeçi Ýomudow Batyr Rejebowiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Görogly köçesi, 6-nji salgysynda,  7-nji belgili Söwda dukany.
465 Telekeçi Geldiýewa Güljan Ýazgeldiýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 3/1, 2-nji “Ž” jaý, Ýerzeminde ýerleşýän, Geýim eşik söwda dukany.
466 Hojalyk hasaplaşygyndak“Durmuşhyzmat” müdirliginiň Ýaşaýyş-jemagat hojalygy kärhana Döwlet kärhana. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 80-nji jaý, Jemagat hyzmat kassa.
467 Telekeçi Sapardurdyýewa Mähri Muhammetgulyýewna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Oguz han köçesi, 1-nji geçelge, 7-nji jaý salgysy, Söwda dukany.
468 Telekeçi Baýramgeldiýew Serdar Paltaşewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk şaheraýoly, 74-nji salgysy, Suw toplumyň çaginde ýerleşýän, Naharhana.
469 Telekeçi Bäşimow Bäşim Myradowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, S,Seýdi köçesi, 56-nji jaý, 1A blog ýarym ýerzemininde ýerleşýän “Paýhasly” azyk harytlar söwda dükany.
470 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 58-nji jaý, Naharnana N-1.
471 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 56-nji jaý, Naharhana N-2.
472 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Mollanepes (2003) köçesi, 1-nji jaý, “Türkmengazaragatnaşyk” müdirliginiň çäginde, Naharhana N-4.
473 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Arçabil şaýoly, 58-nji jaý, Söwda dukany N-5.
474 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Ahal welaýat, Gökdepe etrap, Aş-Dz awtomobil ýolunyň 23 kilometr Ahdaky gazdan benzin öndür, zawodyň çäginde, Naharhana N-6.
475 “Türkmengaz” döwlet konserniň “Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar” müdirligi. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew ýolunyň 1 kilometr Türkmen Gazakdyryş birleşiginiň çäginde, Naharhana N-7.
476 “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Döwlet etalon merkezi döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap,  Bekrewe ýaşaýyş toplumynyň 2211/3 salgysynda, Güneş köçesi, 18-nji jaý, Hyzmat nokady.
477 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Saýat etrap, Saýat şäheri, Suwçy köçesi, 1-nji jaý, Saýat etrap bölümi, Hyzmat nokady.
478 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Halaç etrap, Halaç şaheri, Ärsarybaba köçesi, 22- jaý, Halaç etrap bölümi, Hyzmat nokady.
479 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 98-nji jaý, Kerki etrap bölümi, Hyzmat nokady.
480 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Lebap welaýat, Dänew etrap, Dänew şäheri, S.A.Nyýazow köçesi, 4-jaý, Dänew etrap bölümi, Hyzmat nokady.
481 “Türkmenawtoulaglar” agentligi “Awtomobil mekdepleriniň birleşigi” döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 ýaşaýyş toplumy,  Ýunus Emre köçesi, 7-nji jaý, Hyzmat nokady.
482 “Abraýly rysgal” hususy kärhanasy. Lebap welaýat, Turkmenabat şaher, Bagtýarlyk köçesi, Türkmenabat halkara howa meňziliniň üç gatly ýolagçy terminal binasy, 2-nji gat., “AR” bufet.
483 Telekeçi Ataýewa Aýna Annamuhammedowna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Parahat 7/1 ýaşaýyş topl günbatar tarap, "Bereket" bazary 1-nji gat  58-belgili söwda dükany.
484 Telekeçi Atajanow Batyr Sapargeldiýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 160-nji jaý, 1-nji gat,  Söwda nokady.
485 Telekeçi Kakalýew Ýeňiş Hudaýberdiýewiç. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Ýaşyldepe daýhan birleşiginiň çäginde, Guşçylyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak, Ýumurtga söwda nokady.
486 Telekeçi Atajanowa Feruza Ýuldaşewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 137-nji jaý, 4-nji öý, Lomaý söwda nokady.
487 "Altyn-Abadan" hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Ruhabat ýaş  top  Ruhabatr şaheraý 2-nji jaý,  (Moýka, Nahar, Dukan, Awtoserwis)
488 “Altyn bosaga” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Oguzhan köçesi, 11-nji jaý, 2-nji gat, Naharhana.
489 “Arassa deňiz” hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Atatürk (1972) köçesi, 80-nji salgysyndaky “Berkarar” söwda merkezi, 4-nji gat, “Şokolad” restorany.
490 "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Politehniki orta hünär okuw mekdebi döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, l Esgerler (2029) köçesi, 68 jaý, Okuw hyzmat töleginiň kassasy.
491 Telekeçi Kakabaýew Merdan Hudaýberdiýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, A,Nyýazow şaýoly, 655-nji salgysy, "Altyn asyr" gündogatr bazary, D-bölümi, D-p2/1327 ÝG, Söwda nokady.
492 Telekeçi Kakabaýew Merdan Hudaýberdiýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly, 655-nji salgysy, "Altyn asyr" gündogatr bazary, D-bölümi, D-p2/1302 ÝG, Söwda nokady.
493 Telekeçi Garýagdyýew Begli Çaryýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” 1-nji gatyndaky, Blok-B, B-1,47 belgili dükany.
494 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” 1-nji gatyndaky, Blok-B, B-1,23 belgili dükan.
495 Telekeçi Garaýew Kerim Muhammetnazarowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” sokol gatyndaky, Blok-C, C-0,16b belgili dükan.
496 Telekeçi Jumanow Muzaffar Bekdurdyýewiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” 1-nji gatyndaky, Blok-C, C-1,61 belgili dükan.
497 Telekeçi Weliýewa Bagtygözel Hanlykowna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” 1-nji gatyndaky, Blok-C, C-1,65a belgili dükan.
498 "Dabaraly mekan" hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” Toý mekan ýeri.
499 Telekeçi Myradowa Güljahan Allaberdiýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tähran köçesi, “Söwda dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň” 2-nji gatyndaky, Blok-A, A-2,06c belgili dükany.
500 Telekeçi Orazdurdyýew Baýramgeldi Tirkişowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Görogly köçesi, 6-nji salgysyndaky "Söwda öýi" (WDNHA), 70-nji belgili söwda dukany.
501 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Garaşsyz Diýar we Mary köçesiesiniň çatrygynda, 2 gatly "Köýten" Söwda merkeziniň, 1-nji gatyndaky "Market" söwda nokady, Kassa-4.
502 Telekeçi Nursähedow Nurmurhammet Muhammetgurbanowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Kaka köçesi, 4-nji jaý, Lomaý söwda dukany.
503 Telekeçi Ballarow Gurbanmuhammet Nursähedowiç. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesi, 101-nji jaýynyň  ýaşalmaýan 1-nji gatynda ýerleşýän söwda nokady.
504 Telekeçi Gylyjow Emin Saparowiç . Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Gündogar köçesi, 14 A jaý, Awto hyzmat.
505 Telekeçi Nuryýew Wepa Goşaýew. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 154A jaý, kafe "Awaza".
506 Telekeçi Aruşanýans Alisa Gennadýewna. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, Sonamyradowa köçesi, 21-nji jaý, “Altyn aý” söwda merkezi dükan №2.
507 Telekeçi Aruşanýans Alisa Gennadýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 74-nji  jaýyň 1-nji gatynda ýerleşýän.
508 Telekeçi Aruşanýans Alisa Gennadýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Atatürk köçesi, 80-nji jaýyndaky “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän “Kämil market” supermarketinde.
509 Telekeçi Aruşanýans Alisa Gennadýewna. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, 1951 (Ýunus Emre) köçesiesiniň  59 “A” salgysynda ýerleşýän, Aşgabat şaheräher bazarlar birleşiginiň “Paýtagt” bazary dükan №102.
510 Telekeçi Aruşanýans Alisa Gennadýewna. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Bazarlar Birleşiginiň 3-nji hojalyk hasaplaşykly bazary dükan №23.
511 Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi “Türkmendermansenagat” birleşigi döwlet kärhanasy. Aşgabat şaher, Bagtyýarlyk etrap, Tahran köçesiesiniň ugrunda ýerleşýän Aşgabat söwda we dynç merkezinde ýerleşýän 1-nji dermanhanasynyň 1-nji şaherşahamçasy.
512 Telekeçi Dawletow Meýlismyrat Saryýewiç. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, Ýunus Emre (1951) köçesi, 59 “A” salgysynda ýerleşýän, Aşgabat şaheräher bazarlar birleşiginiň “Paýtagt” bazary dükan №142.
513 "Beslen" hususy kärhanasy. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap, G.Kulyýew köçesie, 89-nji jaý, ofis.
514 Telekeçi Ballarow Gurbanmuhammet Nursähedowiç. Aşgabat şaher, Berkararlyk etrap,  Parahat 7/5 ýaşaýyş toplumynyň 39-njy jaýynyň ýaşalmaýan ýarym ýerzemininde.
515 “Ymgyr” hususy kärhanasy. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Gurbansoltan eje köçesi, 63/1-nji jaý, Söwda nokady.
516 “Tut” hojalyk jemgiýeti. Aşgabat şaher, Köpetdag etrap, A.Gowşudowa  köçesi, 50/2 jaý, Dermanhana, nokat 2.
517 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Garaşsyz Diýar we Mary köçesieleriniň çatrygynda iki gatly binanyň I gatynda ýerleşýän, Söwda dukany.
518 "Ynsan saglygy" hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Watan köçesi 10-njy jaý ýer "Dermanhana we ammar üç" kassa-1.
519 "Ynsan saglygy" hojalyk jemgiýeti. Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Watan köçesi 10-njy jaý ýer "Dermanhana we ammar üç" kassa-1.
520 Telekeçi Rejepow Resulmyrat Rejepnazarowiç. Balkan welaýat, Türkmenbaşy trap, Bahry-Hazar köçesi, 17-nji jaý, 2-nji gat, ýerleşýän ýaşalmaýan jaýynda..
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Çandybil şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Telekeçi Işankulow Rowşen Rozykulowiç   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,"B.Türkmenistan"şaýoly 110 jaýy  Altyn-Çynar kafe
2 Telekeçi Ýagşymyradow Atamyrat Bakyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,"B.Türkmenistan"şaýoly 110 jaýy  dukan N-217
3 Telekeçi Aşyrowa Gülbahar Baýramowna Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Köçe 2002/5 (Bagtyýarlyk) 17"Ýyldyz" otl, G gatynda N-1
4 Telekeçi Aşyrowa Gülbahar Baýramowna Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Köçe 2002/5 (Bagtyýarlyk) 17 "Ýyldyz" otl, G gatynda N-2
5 Telekeçi Aşyrowa Gülbahar Baýramowna  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 231 jaý "Oguzkent" otl, dükan N-14
6 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 110-nji jaýy, Çandybil bazar binasynda, komunal tölegleri kassasy.
7 Telekeçi Halmyradowa Annakeýik Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Altyn-Asyr gundogar bazarynyň B1 blogynda ýerleşýän 174-nji dukany.
8 Telekeçi Ýawkin Mihail Wiktoroiwç.,  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, bomaka köç 40A jaý "Älemgoşar" bazary  22-nji dükan
9 Telekeçi Durdyýewa Bahtygül Ergeşowna.  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan köç 41 jaýy"Garaşyzlyk 15 ýyllyk" Söwda  merkezi., 3-gaty dukany-348
10 Telekeçi Durdyýewa Bahtygül Ergeşowna.  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, 1972 (Ata-Turk) köç, 80-nji jaý."Berkarar" Söwda Dynç alyş merkezi., Söwda dukany-1.
11 Telekeçi Moşşyýew Moşşy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Bazarlar Birleşigniň "Gündogar" bazarynyň "Gül" şahamçasynyň Dükany N-3
12 Telekeçi Mommadow Azymgeldi Ýazmuhammedowiç.  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Niýazow şaýoly., 655-nji jaý., Altyn-Asyr gundogar bazary   D-blok., Dukan N-1398., Söwda dukany.
13 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 110-nji jaýy, Çandybil bazar binasynda, Visa hasabyny doldurmak kassasy.
14 Telekeçi Baýramow Meýlis Rejepowiç,    Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, " Teke bazary"-2-nji söwda nokady dükan N-35
15 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony
16 Telekeçi Hazbuleýew Şamil Kamilýewiç  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 2-nji Gündogar bulwarynda ýerleşän surathana
17 Telekeçi Agadurdyýewa Jumagül Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, ''Altyn-Asyr gündogar bazarnyň D- blogyndaky 1123 söwdä dükany
18 Telekeçi Toýlyýewa Artykjemal   Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Nyýazow şaýolunyň 665-nji jaý  Altyn-Asyr Gündogar bazary b-2 blok 634-nji dükan
19 Telekeçi Baýramow Meýlis.Rejepowiç   Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, 2-nji tekebazary Dellekhana  
20 Telekeçi Annaýewa M.B   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, köçe 2011(azady)72 Gülistan söwdä merkezi dükan №85
21 Sapaly mahabat  Ahal welaýat, Akbugdaý etrap, indstrýal köç jaý 4
22 Telekeçi Jumaýew Ýakup Aşgabat.şäher, Abadan etrap, Gökdere köç jaý №49 Ätiýaşlyk şaýlary dükany
23 Telekeçi Toýlyýew Batyr   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bomaka köç 40/A jaýy  Älem-Goşar Bazary Dükan N65
24 Telekeçi Işangulyýew Döwletgeldi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly 110-nji jaýy.,Çandybil söwdä merkezi  N120/2
25 Telekeçi Işankulow R.R. Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly 73 jaý  TDSM-iň 1-nji gatynda ýerleşýän Cosmo dükany
26 Telekeçi Agadurdyýewa Jumagül Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Altyn-Asyr gündogar bazar dükan  № 25/01
27 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 110-nji jaýy, Çandybil bazar binasynda, Western union girdeyji kassasy.
28 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Çandybil şahamçasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 110-nji jaýy, Çandybil bazar binasynda, Karzyn esasy bolegni we gotertimlerini gaytarmak, Kassasy.
29 Telekeçi Akmämmedow Syrajetdin  Jumageldiýewiç  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Genji Hazyna söwdä merkezi  Hojalyk harytlar dükany 2-nji gatynda ýerleşen
30 Telekeçi Aýnabat Saparlyýewa Nurymyradowna  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, 1972(Atatürk) köçesiniň jaý N80 salgysynda ýerleşýän "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezi Staron dükany A-14 B
31 "Dilmaç" hojalyk jemgiýeti.    Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly jaý N96, Söwda dukany.
32 Telekeçi Annaýewa Maýra Begmyradowna Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,  2011(Azady) köç 72-jaý Gülistan döwlet söwdä merkezi 2-nji gat dükan №45
33 "Bagtyýarlyk" söwda dynç-alyş merkezi Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, "Bagtyýarlyk" söwda dynç-alyş merkezi.
34 "Türkmeneksport" Döwlet kärhanasy   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, 1945, (10 ýyl abadançylyk) kçesi, 60 salgysy boýunça Türkmeneksport söwda dükany.
35 Bankyň binasynda konsul tölegleri kabul etmek üçi Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly 110-nji jaýy bankyň binasynda
36 Bankyň binasynda okuw tölegileri kabul etmek üçin   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly 110-nji jaýy.,Çandybil bazar
37 Telekeçi O.H.Alymowa   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Aşgabat şäher bazarlar birleşiginiň “Köpetdag” bazary dükan №-298
38 Telekeçi A.Ý.Tätekow  Taze adress Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bagtyýarlyk etrap  S.Seýidow köç 47-nji ýaşaýýyş jaýynyň ýarym ýerzemin gatynda ýerleşýän
39 Telekeçi A.Ý.Tätekow Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolynyň  312-nji ýaşaýyş  jaýynyň birinji gatynda ýerleşýän
40 Telekeçi H.S.Hudekow  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 110-njy jaýy  “Çandybil” söwda merkezi Dükan № 120/1
41 “Paýhasly ýoldaş” Hususy kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly 665-jaýy  Altyn Asyr gundogar bazar D-2822 YG
42 Telekeçi Toýlyýewa Artykjemal    Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garaşsyzlygyň  15  ýyllygy  bazarynyň  sokol  gatynda ýerleşýän  dükan №77
43 Telekeçi Ýagşymyradow Akmyrat Bakyýewiç   Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, Çandybil söwda merkezi  dükan №205
44 Milli sport koşgi Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, Milli sport koşgi içindaki kafe.
45 Telekeçi E.G.Agajanow   Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, Çandybil söwda merkezi  dükan №113
46 Telekeçi A.Ş Hojanazarow    Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Aşgabat  şäher Bazarlar birleşiginiň Çandybil  söwda merkezi dükan №2/24
47 Telekeçi Jumamyradow Perman   Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Aşgabat  şäher Bazarlar birleşiginiň Çandybil  söwda merkezi dükan №107
48 Telekeçi Altyýewa Jennet   Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, Köpetdag bazary dukan N-93 
49 Telekeçi Toýlyýew Batyr    Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bomak 40 A jaýy Älemgoşar bazary  dükan N68
50 Telekeçi Çopanow Nurýagdy Öwezdurdyýewiç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 665-nji jaý "Altyn-Asyr" gündogar bazar "D" blok D-p2/1225 
51 Telekeçi Melkumow Samwel  Lwowiç  Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, 1972(Atatürk) köçesiniň jaý N80 salgysynda ýerleşýän "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezi 2-nji gat ýerleşýän dükan NC37a
52 Telekeçi Hommadowa O.K Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Altyn-Asyr gündogar bazar dükan E-4/23208 ýenil gurnama 
53 Telekeçi Durdyýew Kowus Begliýewiç  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan Köçesiniň 136-njy jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýän 
54 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony  KASSA-1
55 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony  KASSA-2
56 Telekeçi Işankulow R.R Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, 10 ýyl abadançylyk 162 salgysy 
57 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony  KASSA-3
58 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony  KASSA-4
59 "Mannol-turkmen" hojalyk jemgyýeti. Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1960-njy köç., 104-nji jaýy,  "RENAULT' awtosalony  KASSA-5
60 Bankyň binasynda goýum hasabyny doldurmak Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly 110-nji jaýy.,Çandybil bazar
61 Telekeçi Hojanazarowa Ranagül Mahmudowna Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garaşyzlyk şaýoly., 30-nji jaý., 1-nji gat.
62 Telekeçi Hojiýewa J.M Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, S Türkmenbaşy şaýoly, jaý N-81 "Kämil market" içindäki ýenil gurnama
63 Telekeçi B.M.Tuwakow Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Köşi köçesiniň 135-nji jaýy Gözellik salony
64 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-1
65 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-2
66 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-3
67 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-4
68 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, “Paýtagt” bazarynyň “Parahat”şahamçasy  Kassa-1
69 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi“Ak ýol” bazary Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, “Ak ýol” bazary ýeňil gurnama söwda nokady Kassa-3
70 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary  Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-5
71 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-6
72 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-7
73 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-8
74 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-9
75 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-10
76 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-11
77 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-12
78 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-13
79 Aşgabat  şäher  bazarlar birleşiginiň “Paýtagt”  bazary Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Paýtagt” bazary Kassa-14
80 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi “Alem goşar” bazary  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, “Alem goşar” bazary ýeňil gurnama söwda nokady Kassa-2
81 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi “Alem goşar” bazary  Aşgabat şäher, Köpetdag etraby, “Alem goşar” bazary ýeňil gurnama söwda nokady Kassa-4
82 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi “Akýol” bazary Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, “Akýol” bazary Kärende tölegleri kabul etmek
83 Telekeçi Gurbangulyýewa A.B. Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Kekilow köçesiniň 2-nji salgysynda ýerleşýän Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň 3-nji hojalyk hasaplaşykly bazaryndaky dukan № 41 belgili
84 Telekeçi Gurbangulyýewa A.B. Aşgabat şäherniň, Köpetdag etrap, Howdan “W” ýaşaýyş toplumynyň 84/1 söwda nokady
85 Telekeçi Berdiýew M.Ý.   Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Aşgabat şäher bazarlar birleşiginiň 2-nji “Teke” bazarynyň  dükany №-138
86 Telekeçi Durdyýewa Bahtygül  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesiniň 41-nji salgysynda ýerleşýän "Söwda merkezi we Garaşsyzlygyň 15-ýyllygy bazary" dükan N-335
87 Telekeçi Mülliýew Azadi Döwletowiç  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň "Altyn Asyr gündogar bazarynyň "A" bölüminde ýerleşýän A-2354 ÝG belgili ýeňil gurnama dükany
88 Telekeçi Gurbandurdyýew Salyh Saparowiç Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bazarlar birleşiginiň "Çandybil" söwda merkezi dükan N-110
89 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, "Çandybil" Söwda merkezi Kassa-1
90 Aşgabat şäher bazarlar birleşigi Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, "Köpetdag" bazary Kassa-1
91 Telekeçi Amanow Aýhan Garlyýewiç  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bazarlar birleşiginiň Aşgabat şäherniň Galkynyş köçesiniň 23-nji salgysynda ýerleşýän “Köpetdag” bazarynda dükan №66  belgili
92 Telekeçi Myradowa Maýa Hojadurdyýewna Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, 10 ýyl abadançylyk köçesiniň 162 nji jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýär  
93 Telekeçi O.K.Hommadowa Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 665-jaýy Aşgabat şäher bazarlar birleşiginiň "Altyn Asyr" gündogar bazary D-2833 ÝG
94 Telekeçi Jumaýew Ýakup Gurbanowiç Aşgabat şäher, Büzmeýin etrap, Büzmeýin AJ-niň 1-nji bazarynda dükan N-41
95 Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi Aşgabadyň dokma toplumynyň söwda merkezi Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly jaý 597
96 Telekeçi Nepesdurdyýewa Suraý Bereketowna   Aşgabat şäher. Berkararlyk etrap, Muhy Bagşy köçesi, 88-nji jaý, Söwda dukany.
97 Telekeçi M.O.Hojamyradow Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly köçesiniň 217-nji jaý salgysynda ýerleşýän "Gül zemin" Söwda we dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän "C06" dükany KASSA-1.
98 Telekeçi M.O.Hojamyradow Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly köçesiniň 217-nji jaý salgysynda ýerleşýän "Gül zemin" Söwda we dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän "C06" dükany KASSA-2.
99 Telekeçi Hojiýewa J.M Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Görogly köçesiniň 122-nji jaý salgysynda ýerleşýän "Aşgabat ýalkymy" Söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän, "Kämil market" supermarket.
100 Telekeçi Hojiýewa J.M Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýolynyň we Taslama köçesiniň çatrygyndaky "Gül zemin" söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän, "Kämil market" supermarket.
101 Telekeçi Hojiýewa J.M Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Alyşer Nowaýi köçesiniň 100-nji jaýyndaky “Altyn zaman” söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän, Kämil market”supermarket
102 Telekeçi M.O.Hojamyradow Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,  Bamako  köçesiniň 40 “A” salgysynda  ýerleşýän “Älem goşar” bazarynda   9-nji belgili dükany
103 Telekeçi M.O.Hojamyradow Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, N.Andalyp köçesiniň 35 “A” salgysynda ýerleşýän 5-nji “Jennet” bazaryndaky   46-nji belgili dükany.
104 Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi Aşgabadyň dokma toplumynyň söwda merkezi Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly jaý 597 kassa-2
105 Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi Aşgabadyň dokma toplumynyň söwda merkezi Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly jaý 597 kassa-3
106 Telekeçi A.Ý.Tätekow Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Türkmenistaň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 312-nji ýaşaýyş jaýynyň birinji gaty 
107 Telekeçi Durdyýewa Bahtygül  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Tähran köçe Aşgabat söwda dynç alyş merkezi C185
108 Telekeçi Mämiýewa Altynjamal Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Parahat 7/5 jaýy ýarym ýerzemini
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat şäher, H.Annadurdyýew köçesi, 54 jaý. Kassasy
2 Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat şäher,. H.Annadurdyýew köçesi, 54 jaý. 
3 Telekeçi Hojageldiýewa Saida Rozmetbaýewna Asgabat şäher, Garassyzlyk şaýoly, 1971-nji jaý,"Çagalar dünýäsi" Söwda-dynç alyş merkezi. D-209 dükany
4 Telekeçi Guzyçyýewa Kümüş Toýlyýewna Aşgabat şäher, "Altyn Asyr" Gündogar Bazary E-p4/1692 söwda nokady
5 Telekeçi Ataýew Rüssem Baýmyradowiç Aşgabat şäher, , köçesi,e Oguzhan Garaşsyzlygyň 15 ýyllyk bazarynyň Sokol garynyň 27-nji dükany
6 Telekeçi Pasmanow Osman Meretgeldiýewiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary D-21254 söwda nokady
7 Telekeçi 'Ýagmurowa Maýa Gurgangeldiýewna Aşgabat şäher, "Altyn Asyr" Gündogar Bazary A-p3/0295 söwda nokady
8 Telekeçi Abdyşükürow Begenç Annamyradowiç Aşgabat şäher, Magtymguly şaýoly 152-nji jaýy Azyk harytlary dükany
9 Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat şäher,. H.Annadurdyýew köçesi, 54 jaý. 
10 Telekeçi Öwezow Maksat Baýramowiç Aşgabat şäher, "altyn Asyr " Gündogar bazary D-p3/1486 söwda nokady
11 Telekeçi Ýazgylyjow Myrat Amangylyjowiç  Aşgabat şäher,niň "Garassyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkeziniň 1-nji gatynyň 118 söwda nokady
12 Telekeçi Galpakow Nurdurdy Orazdurdyýewiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary A-p3 /0407 ÝG söwda nokady 
13 Telekeçi Galpakow Nurdurdy Orazdurdyýewiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary A/009 BG  söwda nokady 
14 Telekeçi Guzyçyýewa Kümüş Toýlyýewna Aşgabat şäher, "Altyn Asyr" C-p1/0781 ÝG Söwda nokady
15 Telekeçi Ýagmurowa Maýa Gurbangeldiýewna Aşgabat şäher,niň "Paýtagt " bazary Dükan №02
16 Telekeçi Annamyradow Akmurat Ýagşigeldiýewiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary A/019BG
17 Telekeçi Saparow Serdar Hudaýberdiýewiç Altyn Asyr gundogar bazary "A" A-p1/0112 ÝG
18 Telekeçi Saparow Serdar Hudaýberdiýewiç Altyn Asyr gundogar bazary "E" E-1/2091 BG we E-1/2092 BG
19 Telekeçi Mätiýew Süleýman Ymammuhammedowiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " gündogar bazary A-p3/0376 ÝG söwda nokady
20 Telekeçi Tejenowa Jeren Kiçiýewna Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary Ç-p2/0926 söwda nokady
21 Telekeçi Atalyýewa Akgyz Aşgabat şäher, Bomako köçesi, 40 A jaý, "Älemgoşar" bazarynyň 54 dükany
22 Telekeçi Baýramgeldiýew Gurbangeldi Gurbandurdyýewiç Aşgabat şäher, J.Halmyradow köçesi, Gaudan W awtoulag duralgasynda ýerleşýän dükan
23 Telekeçi Rassulow Farhot Nasredinowiç Lebap welavýat, Atamyrat etrap, Turkmenabat şäheri, Çekir köçesi, Söwda dukany
24 Telekeçi Senagulyýew Baýran  Aşgabat şäher, Täjir köçesi, 1 jaý söwda merkeziniň №125 söwda nokady
25 Telekeçi Mämmedow Taňryguly Ýarlyýewiç Aşgabat şäher,niň A.Nowaýy köçesi,esiniň 13-nji jaýy
26 Telekeçi Sultanow Agajan Myradowiç Aşgabat şäher, köçesi,e Oguzhan Garaşsyzlygyň 15 ýyllyk bazary Sokol gatynyň 14-nji dükany
27 Telekeçi Gurbansähedow Süleýman Muhammetkerimowiç Magazyn ady "Kümüş Gapylar"  Aşgabat ş., K.Kuliýewa köçesi,., j 84/ 1 2 gat dükan
28 Telekeçi Röwşenowa Gunça Orunbaýewna Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " gündogar bazary E-p2/2120BG
29 Telekeçi Matkerimow  Allabergen Jumanazarowiç Aşgabat şäher,.2011 köçesi,e. 131 jaý, 9
30 Telekeçi Dasgymow Babahan Joşyýewiç Gökdepe şäher, Magtymguly köçesi, 36 jaý
31 Telekeçi Senagulyýew Baýran  Aşgabat şäher, Täjir köçesi, 1 jaý söwda merkeziniň №125 söwda nokady
32 Telekeçi Annamyradow Akmurat Ýagşigeldiýewiç Aşgabat şäher, "Altyn Asyr " Gündogar bazary D-p2/1268 söwda nokady
33 Telekeçi Baýramow Allaberdi Dörtguliýewiç  "Altyn Asyr" Gündogar bazary A/029 BG
34 Telekeçi Şakulyýewa Aýgül gurbanberdiýewna "Altyn Asyr" Gündogar bazary A/049-3 BG
35 Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat şäher,. H.Annadurdyýew köçesi, 54 jaý. 
36 Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň Aşgabat şäher şahamçasy Aşgabat şäher,. H.Annadurdyýew köçesi, 54 jaý. 
37 Telekeçi Ýumagulowa Mariýa Aleksandrowna Aşgabat şäher, A.Nyýazow şaýoly., 245 jaý "Köpetdag" sport toplumy, 1073 otag
38 Telekeçi Gylyjow Kakajan Allaberdiýewiç Aşgabat ş., Büzmeýin etr., Baýram han köçesi,., jaý38
39 Telekeçi Myratgulyýew Guwanç Muhammetmyradowiç Aşgabat ş., "Altyn Asyr" gündogar bazar D-p2/1313 ÝG D-p2/1315 ÝG
40 Telekeçi Mätiýew Süleýman Ymammuhammedowiç Aşgabat şäher, Parahat 7/4 ýaşaýyş jaý toplumy jaý 31
41 Telekeçi Çaryýewa Hallygözel Aşgabat ş., Parahat 1, 1951 köçesi,., 58 A jaýy
42 Telekeçi Kakabaýew Rustam Döwrangeldiýewiç Aşgabat şäher, Görogly 83/1
43 Telekeçi Saparow Serdar Hudaýberdiýewiç Aşgabat ş., "Altyn Asyr" gündogar bazar A-2443 ÝG
44 Telekeçi Atalyýewa Nurgözel Durdymuhammedowna Aşgabat şäher, Bomako köçesi,esiniň ugrunda ýerleşýän awto ýuwalga
45 Telekeçi Ataýew Rüssem Baýmyradowiç Aşgabat ş., "Altyn -Asyr" gündogar bazary A-2370 ÝG söwda dükany
46 Telekeçi Akgaýew Kakageldi Jumamuhammedowiç Aşgabat ş., Oraz Salyr köçesi,esiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän "Bedew" awtohyzmatlar merkeziniň administratiw binasynyň 1-nji gaty bolan 12-nji dükan "Timarly Nesil" Hojalyk Jemgyýetiniň
47 Telekeçi Saparow Serdar Hudaýberdiýewiç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi,e 96
48 Telekeçi Parçamow Toýly Saparowiç Aşagabat ş., Parahat 1 1951 köçesi,e (Ýunuş Emre )58 A jaý
49 Telekeçi Röwşenowa Gunça Orunbaýewna Aşgabat ş., "Altyn -Asyr" gündogar bazary  D-003 belgili ammary
50 Türkmengazakdyryş birleşigi Gurbansoltan eje sayoly, Gaz we benzizn doldyrylvan bekek.
51 Türkmengazakdyryş birleşigi Gurbansoltan eje sayoly, Gaz we benzizn doldyrylvan bekek.
52 Telekeçi Myratberdiýew Röwşen Goçlyýewiç  Aşgabat ş., "Altyn -Asyr" gündogar bazary  A3 340
53 Telekeçi ALLAYAROWA ANNABIKE Aşgabat ş., Magtyguly şaýoly 187-njy ýaşaýyş jaýynyň 1-nji gatynda
54 Telekeçi Saryýewa Leýla Mähremgulyýewna  Aşgabat ş., Oguzhan köçesi,esini ugrunda ýerleşen 209-njy jaýynyň 3-gaty birinji gaty söwda we hyzmat ediş merkezi №2B söwda nokady
55 Telekeçi Saryýewa Leýla Mähremgulyýewna Aşgabat ş., Büzmeýin etr Gurtly ýaşaýyş toplumynyň 37/2 salgysynyň 1-nji gatynda söwda hyzmaty
56 Telekeçi Rahmedow Merdan Mämmedowiç Aşgabat ş., köpetdag etrabynyň Bitarap Türkmenistan we Garaşsyzlyk şaýolunyň hem-de Oguzhan we 1971-nji (G.Ezizow) köçesi,eleriniň aralygyndaky 12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dukanly jaýy
57 Telekeçi Parçamow Toýly Saparowiç Aşagabat ş., Parahat 1 1951 köçesi,e (Ýunuş Emre )58 A jaý
58 Telekeçi Galiýew Gurbannazar Meredowiç Aşgabat şäher, Köpetdag etr., Garaşsyzlyk şaýoly., 50-njy jaý
59 Aşgabadyň Tehniki tükelleýiş edarasy  Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1984 (Puşkin) köçesi,esi 14 jaýy
60 Telekeçi Meredow Ýeňiş Aşyrowiç Aşgabat ş., W.Ahmedow (2012 warşawkaýa ) köçesi,esiniň ugrunda ýerleşýän 1-nji belgili awtomobillere ýangyç guýuş bekedindäki awtohyzmat we dükan
61 Telekeçi Meredow Bäşim Ýazmyradowiç Aşgabat şäher, Abadan etrabynyň, Aýhan köçesi,esiniň 5-nji jaý salgysynda  ýerleşýän
62 Telekeçi Parçamow Toýly Saparowiç Aşagabat ş., Parahat 1 1951 köçesi,e (Ýunuş Emre )58 A jaý
63 Aşgabatjaýhyzmat kärhanasy hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäher,, Köpetdag etrap häkimliginiň "E" blogunyň 2-nji gatynda ýerleşýän Aşgabat şäher, häkimliginiň "2-nji Gurluşyk-gurnama" müdirluguniň
64 Telekeçi Hudaýkulowa Jahan Aşgabat şäher, Bazarlar birleşiginiň 2-nji "Teke" bazary № 105
65 Telekeçi Weliýew Kemal Amanmuhammedowiç Aşgabat şäher,, Köpetdag etraby, Türkmenbaşy şaýoly köçesi,esiniň 83/2-nji jaý
66 Telekeçi Babaýew Kerim Nurmuhamedowiç Aşgabat şäher, 1951 (Ý.Emre) köçesi,esi, 158-nji jaý salgysynda ýerleşýän
67 Telekeçi Aslanowa Ýelena Bahtiýarowna Aşgabat şäher, Köpetdag etr B.Kerbabaýew köçesi, 33 jaý 1 kor 17 ptag salgysynda ýerleşýän
68 Telekeçi Şadylyýew Amanmyrat Hajyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1972 (Atatürk) köçesi,e, 80 belgili jaýyndaky "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi binasynda ýerleşen C63 belgili söwda nokady
69 Telekeçi Mommaýew Ata Amanmuhammedowiç Ahal wel Gökdepe etraby Akgoňur obasy A.Işanguly köçesi,e №07 jaý
70 Telekeçi Rahmedow Merdan Mämmedowiç Aşgabat ş., köpetdag etrabynyň Bitarap Türkmenistan we Garaşsyzlyk şaýolunyň hem-de Oguzhan we 1971-nji (G.Ezizow) köçesi,eleriniň aralygyndaky 12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dukanly jaýy
71 Telekeçi Rahmedow Merdan Mämmedowiç Aşgabat ş., köpetdag etrabynyň Bitarap Türkmenistan we Garaşsyzlyk şaýolunyň hem-de Oguzhan we 1971-nji (G.Ezizow) köçesi,eleriniň aralygyndaky 12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dukanly jaýy
72 Telekeçi Şadylyýew Amanmyrat Hajyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1972 (Atatürk) köçesi,e, 80 belgili jaýyndaky "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi binasynda ýerleşen C63 belgili söwda nokady
73 Telekeçi Galiýew Gurbannazar Meredowiç Aşgabat şäher, Köpetdag etr., Garaşsyzlyk şaýoly., 50-njy jaý
74 Telekeçi Galiýew Gurbannazar Meredowiç Aşgabat şäher, Köpetdag etr., Garaşsyzlyk şaýoly., 50-njy jaý
75 Telekeçi Şadylyýew Amanmyrat Hajyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1972 (Atatürk) köçesi, 80 belgili jaýyndaky "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi binasynda ýerleşen C63 belgili söwda nokady
76 TelekeçiŞadylyýew Amanmyrat Hajyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1972 (Atatürk) köçesi, 80 belgili jaýyndaky "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi binasynda ýerleşen C63 belgili söwda nokady
77 Telekeçi Geldiýew Ýazmyrat Akygeldiýewiç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap Görogly köçesi,esiniň 6-njy salgysynda ýerleşýän, "Söwda Öýi" kärhanasy № 42 belgili dükan
78 Telekeçi Seýitliýew Pena Baýrammyradowiç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrabynyň Köşi köçesi,esiniň 74 jaýynda ýerleşýän söwda nokady
79 Telekeçi Garryýewa Maral Arslanowna Aşgabat şäher,niň Köpetdag etrabynyň, 1945-nji (10 ýyl Abadançylyk) köçesi,esiniň 60-njy salgyly jaýynyň 1-nji gatyndaky söwda nokady
80 Telekeçi Muhamedgulyýewa Merjen Hangeldiýewna Aşgabat şäher,niň Köpetdag etrabynyň,magtymguly şaýolynyň 73-nji jaýynyň 2-nji gatynda ýerleşýän (Tikinçilik atelýesi №96) söwda nokady
81 Telekeçi Saryýewa Leýla Mähremgulyýewna Aşgabat şäher,niň Bagtyýarlyk etraby Magtymguly köçesi,esiniň 217-nji jaý ýerleşýän  “Gül zemin” söwda we dynç alyş merkeziniň 0-njy gatynda ýerleşýän “A16” söwda dükany
82 Telekeçi Saryýewa Leýla Mähremgulyýewna  Aşgabat şäher,niň Bagtyýarlyk etraby Magtymguly köçesi,esiniň 217-nji jaý ýerleşýän  “Gül zemin” söwda we dynç alyş merkeziniň 0-njy gatynda ýerleşýän “A16” söwda dükany
83 Telekeçi Galiýew Gurbannazar Meredowiç Dasoguz welaýatynyň Daşoguz şäher, Gurbansotan eje salgysynda ýerleşýän
84 Telekeçi Nazarow  öwezgeldi Hojageldiyewiç Asgabat ş. Magtymguly şaýolynyň 73-nji jaýyň 1-nji gatynda ýerleşyan ( Dükan №29) söwda nokady 
85 Telekeçi Şadylyýew Amanmyrat Hajyýewiç Aşgabat şäher, Köpetdag etraby 1972 (Atatürk) köçesi,e, 80 belgili jaýyndaky "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi binasynda ýerleşen C63 belgili söwda nokady
86 Telekeçi Gylyjowa Amandursyn Aşgabat şäher,niň Köpetdag etrabynyň,yunus emre şaýolynyň 59a-nji jaýynyň ýerleşýän  söwda nokady
87 Telekeçi Nowyyew Yagmyr  Aşgabat saheriniň, Berkararlyk etrap binagarlik köçesi,esiniň №56 jaýy
88 Telekeçi Aslanowa Ýelena Bahtiýarowna Aşgabat şäher, Köpetdag etr B.Kerbabaýew köçesi, 33 jaý 1 kor 17 ptag salgysynda ýerleşýän
89 Telekeçi Bäşimow Hoşwagt Durdyýewiç  Aşgabat şäher, köpetdag etrabynyň Görogly köçesi,tsiniň 87-nji ýaşaýyş jaýynyň ýaşalmayan ýerzemininde ýerleşýan konselýar harytlary dükany 
90 Päk doslar hususy kärhanasy  Aşgabat şäher, berkararlyk etrap binagarlik koçe 56 jaý ýerleşýan çaphana sehi
91 Telekeçi Isayew Gowşut Baýramgeldiýewiç  Türkmenbasy d azady 64 A köçesi,e mizan sowda merkezinde ýerleşýan kafe 
92 Telekeci Hojageldiýewa Saida Rozmetbaýewna Aşgabat şäher,, Tegeran köçesi,esiniň Aşgabat söwda we dynç alyş merkezi 2 etaz blok-B, B-2.09 binasynda ýerleşýän söwda nokady
93 Aşgabat jaý hyzmat kärhanasy  Aşgabat şäher, köpetdag etraby oguzhan köçesi,esi 199 jaý
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Telekeçi Gowşudow Şamseddin Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, 99-njy jaýy, akja  hyzmat ediş öýi
2 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçesi, 2A jaý, Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
3 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri ,Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçe, 2A jaý,Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
4 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçe, 2A jaý, Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
5 Telekeçi Abdysukurow Rejepgeldi A. Aşgabat şäheri, Berkaralyk etrap,Sona Myradowa köçesi, 21- nji jaý ''Altyn Ay'' sowda merkezi 
6 Türkmenbaşy PTB-ň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,  B.Garryyew köçe , 2A jaý, Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
7 Türkmenbaşy PTB-ň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçe, 2A jaý, Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
8 Telekeçi Soltanmyradowa Bahar Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gündogar bazary, blok B-1, dükan 437
9 Telekeçi Soltanmyradowa Bahar Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gündogar bazary, blok B-1, dükan 438
10 Telekeçi Satlykow Stanislaw G. Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap,Alişer Nowaýy köçesiniň, Altyn zaman söwda merkezi, dükan 3
11 TelekeçiMeredow Atajan A. Aşgabat şäheri,Köpetdag etrap, Andalib köçesi, 76-njy jaý söwda dükany
12 Telekeçi Mommadow Rejepmuhammet Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gündogar bazary, blok D-3, dükan 1400
13 Telekeçi Hydyrow Ýazhan Baýramsahedowiç  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Magtymguly köçesi, 73-nji jaý, egin eşik sowda dukany
14 Telekeçi Abduşukurow Myrat Gurbanmuhammedowi Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,S.Myradow köçesi,21-nji jaý ''Altyn Aý'' söwda merkezi Awtohyzmatlary
15 Telekeci Gutlyýewa Ogulabat  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Teke Bazar 133-nji söwda dükany
16 Telekeçi Nazarow Arslan Aşyrowiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Altyn Asyr Gündogar bazary Ç-1 blok, dükan-0812 söwda dukany
17 Telekeçi Daňatarow Ýalkapberdi Amanberdyýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Bomako köçesi, 40-njy jaýy 35-nji söwda dükany
18 Telekeci Gurbanmyradowa Sulgun Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Bitarap Turkmenistan şaýoly 154-nji jaýy "Ak-Ýaýla" süýt önümleri dükany
19 Telekeçi Garajaýew Güýçmyrat Kakabaýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap,Andalyp köçesi 78-nji jaýy "AB Merkezi" tajirçilik merkezi
20 Telekeci Muhammedowa Aýbölek Baýmuhammedowna  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi 41-nji jaýy "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy"  111 söwda dükany
21 Aşgabadyň S.A. Nyýazow ad. Han-mata kombinatynyň "Dokmaçy" dukany Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, H.Derýaýew köçesi 2-nji jaýy Dokmaçy söwda dükany
22 Telekeçi Owezmuhammedowa Akjemal Çopanowna Aşgabat şäheri, Bagtyyarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazary D-p3 blok 1428-nji söwda dükany  
23 Telekeçi Beknyýazow Baýramguly Çopanowi Aşgabat şäheri, Bagtyyarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazary  D-p3 blok 1495-nji söwda dükany
24 Telekeci Kalpakowa Laçyn ş Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazary blok E-p1/1562/17 ÝG söwda dükany
25 Telekeçi Kakabaýew Begenç  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Teke bazary 123-nji söwda dükany 
26 Telekeçi Soltanmyradowa Bahar  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Teke bazary 19-njy söwda dükany 
27 Telekeçi Amanlyýew Baýramgedli Ballyýewiç Aşgabat şäheri,  Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçesi 1-nji jaý Restoran Toy hyzamtlary
28 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäher,  Berkararlyk etrap,  B.Garryyew köçesi, 2A jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
29 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçesi, 2A jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
30 Telekeçi Işangulyýew Azat Islamowiç  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Azadi köçesi  1-gat  3-nji söwda dükany
31 Telekeci Sadyýew Parahat  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazary söwda merkezi 1-nji gat, 86-njy söwda dükany
32 Telekeçi Ataýew Daňatar Bäşimowiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, 2087-nji köçesi 6-njy jaý (söwda dükany )
33 Telekeçi Rejepowa Ogulşirin  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazary Çp1/151 söwda dükany
34 Nebere Hojalyk Jemgyýeti Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,  Magtymguly şaýoly 72-nji A jaý, Nebere kafesi
35 Telekeçi Gulnazarow Bäşim Abdullaýewiç  Mary şäheri, Mary-Murgap awtomobil ýolunyň 1-nji kilometri söwda dükany
36 Telekeçi Gutlyýew Begenç Meredowiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Ostrowskiý köçesi, 30-njy jaý  söwda dükan
37 Telekeçi Babaýewa Mahri Tagandurdyýewna Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi 2-nji gat 21 söwda dükany
38 Türkmenbaşy PTB-ň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçesi , 2A jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
39 Daýanç ýol hususy karhanasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,H.Ahmet Ýasawy köçesi 73-nji jaý, Awtohyzmatlary
40 Telekeçi Kadyrowa Dunýä Ahal welaýat , Ak bugdaý etrap, Anew şäherçesi "Ak-bugdaý" bazary 34-söwda dükany
41 Telekeçi Halilow Didar Alieskerowiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap,A.Gowşudow köçesi 50/2-jaý Teke bazary söwda dükany
42 Telekeçi Mametjumaýewa Mähri Mametdurdyýewna Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi 112-jaý  "Bagtyýarlyk" söwda merkezi 1-nji gat söwda dükany
43 Telekeçi Annataganow Halapberdi Daňatarowiç  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazar blok E, dukan -p4/1707 BG söwda dükany
44 HK "Öçmez ojak"  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, 10 ýyl Abadançylyk köçesi 160 jaý bölek Awtohyzmatlary
45 Telekeçi Ahmedow Hojamuhammet Gurbangeldyýewiç  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,  Lokomotiw köçesi 5-nji jaý Awtohyzmatlary
46 Telekeçi Ahmedow Hojamuhammet Gurbangeldyýewiç  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,  Lokomotiw köçesi 5-nji jaý Awtohyzmatlary
47 Türkmenistanyň ýüpek ýoly gazetiniň redaksiýasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, S.Türkmenbaşy şaýoly 7-nji jaý 
48 Telekeçi Otuzow Azatmuhammet Halmuhammedowiç  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Ak-ýol bazar birleşigi kafesi 
49 Telekeçi Nazarow Arslan Aşyrowiç  Aşgabat şäheri, Bagtyyarlyk etrap, Altyn Asyr Gündogar bazary blok ç 811-nji söwda dükany
50 Telekeçi Kakabaýewa Elmira Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy Oguzhan köçesi, 41-jaý 158-nji söwda dükan 
51 Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly 66-nji jaýy Demiryollary AGPJ 5-nji sahamca
52 Telekeçi Mametsahedow Hudayberdi Muhammetnazarowiç  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Altyn Asyr Gundogar bazary E-p4/2267 sowda dukany
53 Telekeçi Nurjanowa Aýna Baýramowna Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, "Altyn Asyr Gundogar bazary" blok B 2553-njy söwda dükany
54 Telekeçi Nurjanowa Amanbibi Hajy Amanowna Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr Gundogar bazary" blok Ç pr-3 1050-nji söwda dükany
55 Aşgabat raýat desgalar edarasy  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,B.Garryýew köçesi, 2-nji jaýy Demirýollary AGPJ Raýat desgalar edarasy
56 Telekeçi Hydyrow Rejepdurdy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Görogly köçesi, 143-nji jaý NAHARHANA (selhoz)
57 Telekeçi Hojaakgayew Bayrammyrat Çaryýewiç  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, "Altyn Asyr Gündogar bazary" blok ç-pr3 0974-nji söwda dükany
58 Telekeçi Romanow Andrey Ýurýewiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Täjir köçesi,1-nji jaý 132-nji söwda dükany
59 Beknyýazow Baýramguly  Çopanowiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, "Altyn Asyr Gündogar bazary" blok D-pr3 1497-nji söwda dükany
60 Telekeçi Berdyýew Azymberdi Suhanberdyýewiç Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, demirgazyk tarapynda Awtoserwis we Awtoýuwalga Awtohyzmatlary
61 Telekeçi Gutlyýew Begenc Meredowic Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, G.Kulyýew köçesi, 6-njy jaý Awtohyzmatlary
62 Türkmenbaşy PTB-ň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryyew köçesi, 2A-nji jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
63 Telekeçi Mammedow Guwançmyrat Çaryýewiç  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, H.A.Ýasawy köçesi, 73-nji jaý Genji Hazyna söwda merkezi 1-nji gat
64 Telekeçi Rejepow Serdar Kulmuhammedowi Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Aba-Annaýew köçesi, 30-nji jaý Awtohyzmatlary
65 Telekeçi Gutlyýew Begenc Meredowic  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, G.Kulyýew köçesi, 6-njy jaý Awtohyzmatlary
66 Telekeçi Öwlekow Çaryýar Esenmyradowiç   Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, G.Kulyýew köçesi, 20-nji jaý 2-nji söwda dükany
67 Telekeçi Mammedow Arap Mekgerowic  Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, H.A.Ýasawy köçesi, 83-nji jaý 18-belgili (gurluşyk harytlary) söwda dükany
68 Telekeçi Meredow Ýazgeldi Annadurdyýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Ýunus Emre köçesi, 59A-nji jaý Paýtagt bazar 25-nji söwda dükany
69 Telekeçi Meredow Ýazgeldi Annadurdyýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Ýunus Emre köçesi, 59A-nji jaý Paýtagt bazar 26-njy söwda dükany
70 HK "Nurana Geljek" Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Garadamak, 35-nji Liniýa  22A-nji jaý (haly ýuwmak) Hojalyk hyzmatlary
71 Telekeçi Orazow Serdar Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Gypjak Söwda merkezi Bitaraplyk köçesi 4-nji jaý söwda dükany
72 Türkmenbaşy PTB-ň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri. Berkararlyk etrap, B.Garryýew köçesi, 2A-nji jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
73 Telekeçi Öwezgulyýew Öweznepes Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Annanow köçesi, 109/1 ( Daşoguzbazaryň awtostoýankasy 1-nji etaj dükan iýmit) söwda dükany
74 Telekeçi Gluşşenko Wladimir Wasilýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 72-nji jaý Gülistan bazary 2-nji gat 46-njy söwda dükany
75 Aşgabatsyýahat döwlet syýahatçylyk karhanasy  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Garaşsyzlyk şaýoly, 76-njy jaý
76 Telekeçi Berdimyradowa Aýnagözel Annaýewna Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew köçesi, 12-nji jaý (Grajdan köçe iýmit etaj jaý) 
77 Telekeçi Saparowa Dünýagözel Myratalyýewna Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Senagat köçesi, 11 A-nji  jaý Söwda we dynç alyş merkezi 
78 "Demirýollary" AGPJ 4-nji şahamçasy 1-term. (Aşgabat) Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap,  Pürli Saryýew köçesi, 25-nji jaý "Demirýollary" AGPJ 4-nji şahamçasy
79 "Demirýollary" AGPJ 4-nji şahamçasy 1-term. (Aşgabat) Mary şäheri, Ýeňişiň 50 ýyllygy köçesi, 1-nji jaý "Demirýollary" AGPJ 4-nji şahamçasy
80 "Demirýollary" AGPJ Senagat demir ýol ulaglarynyň 1-nji şahamçasy  (Daşoguz) Daşoguz welaýat, Daşoguz şäheri, S.A.Nyýazow etrabynyň 1-nji kilometri "Demirýollary" AGPJ 1-nji  şahamçasynyň Daşoguz ýükleýiş düşüriş ýeri
81 Demirýollary AGPJ 1-nji  şahamçasynyň Daşoguz ýükleýiş düşüriş ýeri Aşgabat şäheri, Ruhabat ýaşaýyş jaý toplumy, Bitaraplyk köçesi, 1-nji geçelge (gypjak) ýükleýiş düşüriş ýeri
82 Telekeçi Kakabaýew Begenç Guýçgeldyýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Teke bazary 2-nji dükan 124-nji söwda dükany
83 Telekeçi Kakabaýew Begenç Guýçgeldyýewiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Teke bazary 2-nji  dükan 44-nji söwda dükany
84 Telekeçi Meredow Ýazgeldi Annadurdyýewiç 3-nji terminal Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Bitarap Turkmenistan şaýoly, 528-nji jaý  Azyk harytlary dükany
85 HJ "Nebere" Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 72A-nji  jaý Jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlary
86 Demirýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Senagat demir ýol ulaglarynyň 1-nji şahamçasy Ahal welaýat, Änew şäheri, Gurbansoltan eje şaýoly, 37-nji jaý Änew Ýükleýiş düşüriş ýeri
87 Telekeçi Şalarow Şöhrat Akmyradowiç Aşgabat şäheri, Hydyr Allanurow köçesi, 4/1-nji söwda dükany
88 Demirýollary AGPJ 4-nji şahamça (Aşgabat elektrik) Balkan weaýat, Bereket şäher, Demirýolçy köçesi, 15-nji jaý Demirýollary Elektrik hyzmatlary
89 Demirýollary AGPJ 4-nji şahamça (Aşgabat elektrik) Türkmenbaşy şäheri, Bitaraplyk köçesi 4w-nji  jaý  Demirýollary Elektrik hyzmatlary
90 Demirýollary AGPJ 4-nji şahamça (Aşgabat elektrik) Mary welaýaty, Serhetabat şäheri, Serhetabat köçesi, 13w-nji jaý Demirýollary Elektrik hyzmatlary
91 Demirýollary AGPJ 4-nji şahamça (Aşgabat elektrik) Daşoguz welaýaty, A.Nyýazow köçesi, 35/4-nji jaý Demirýollary Elektrik hyzmatlary
92 Telekeçi Nuryýewa Maral  Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, 152-nji jaý Gözellik salon
93 Telekeçi Hummetnazarow Şatlyk B Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, "Oguzhan" köçesi, 41-nji jaý Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy "Bäsdeş" söwda dükany
94 Telekeçi Çaryýew Işanberdi Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, A.Niýazow şaýoly, 186-njy jaý söwda dükany
95 Telekeçi Gowşudow Şemşetdin Hanmammedowiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Parahat 2/1, 23-nji jaý Elektronika söwda dükany
96 Telekeçi Annaýewa Maýýa Astangulyýewna Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, 10-ýyl Abadançylyk köçesi, Paýtagt Söwda Merkezi 60-njy jaý söwda dükany
97 Telekeçi Taganow Merdan Halmyradowiç Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly, Türkmenistan Söwda Merkezi  74-nji jaý söwda dükany
98 Telekeçi Taganowa Ogulnazik I Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, 2035 köçesi, 60-njy jaý söwda dükany
99 Zehin Okuw Merkezi Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 13-nj jaý "Zehin" okuw merkezi
100 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Köpetdag Şahamçasy Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap, B.Garryýew köçesi, 2A-nji  jaý Türkmenbaşy PTB-nyň Köpetdag şahamçasy 
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Azatlyk şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 “Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B. Annanow köçesi,165-nji jaýy, kassasy.
2 Parahat MDAM Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly 98/1-nji jaý, 
3 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, D.Halmyradow (1985) köçesi,15-nji salgysyndaky Dükan 87.
4 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan 80.
5 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 44-nji salgysyndaky Dükan 79.
6 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
7 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 11-nji Awgust köçesi, 5-nji salgysyndaky Dükan 60.
8 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, S.Myradowa (1922) köçesi, 7-nji salgysndaky Dükan 52.
9 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 1-njy salgysyndaky Dükan 46.
10 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Görogly köçesi, 53-nji salgysyndaky Dükan 45.
11 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 43.
12 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 3-nji geçelgesi, 10-njy salgysyndaky Dükan 41.
13 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 3-nji Bäşýyllyk (1926) köçesi, 1-nji salgysydaky Dükan 39.
14 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 138-nji salgysyndaky Dükan 34.
15 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 6-njy etrapçasynyň 2-nji geçelgesi, 7-nji salgysyndaky Dükan 32.
16 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Azady (2011) köçesi, 12-nji salgysyndaky Dükan 5
17 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, B.Kramskoý (1948) köçesi, 15-nji salgysyndaky Dükan 30
18 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 40-njy salgysyndaky Dükan 29
19 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji salgysyndaky Dükan 28 
20 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Şors (1908) köçesi, 29-njy salgysyndaky Dükan 25
21 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 66-njy salgysyndaky Dükan 24
22 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Transport (2075) köçesi, 33-nji salgysyndaky Dükan 23
23 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji salgysyndaky Dükan 22
24 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat2/1 etrapçasy, 13-nji salgysyndaky Dükan 21
25 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar Bulwar (2133) köçesi, salgysyndaky Dükan 19
26 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, H.Ýasawy (2105) köçesi, 83-nji salgysyndaky Dükan 18
27 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Garlyýew (1932) köçesi, 122-nji salgysyndaky Dükan 15
28 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 14
29 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp köçesi, 21-nji salgysyndaky Dükan 12
30 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 26-njy salgysyndaky Dükan 10
31 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 16-njy salgysyndaky Dükan 4
32 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Uspenskoý (2081) köçesi, 45-nji salgysyndaky Dükan 7
33 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Azady (2011) köçesi, 12-nji salgysyndaky Dükan 5
34 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 16-njy salgysyndaky Dükan 4
35 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 1
36 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Glakynyş (1955) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 36
37 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Naharhana Medeniýet instituty
38 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar Bulwar (2133) köçesi, salgysyndaky Kafe Şährizada
39 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, S.Myradowa köçesi, 7-nji salgysndaky 52-nji Gril bar 
40 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 1
41 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasynyň, 1-njy salgysyndaky 46-njy Gril bar
42 Telekeçi Nursähedow Amenberdi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Atamyrat Nyýazow şaýoly, "Çandybil" söwda merkezi 212-nji Dükany
43 Telekeçi Kulow Juma Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P3/1508 BG belgili Dükany
44 Telekeçi Annaberdiýewa Göwherjemal Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň B-P2/0567 belgili Dükany
45 Telekeçi Annaberdiýewa Göwherjemal Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň B-P2/0132 BG belgili Dükany
46 Telekeçi Eýubow Baky Ahal welaýaty, Gökdepe etrap, Gorjow obasy, M.Gurbansähedow köçesi, Dükan 52
47 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, D.Halmyradow (1985) köçesi,15-nji salgysyndaky Dükan 87.
48 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 44-nji salgysyndaky Dükan 79.
49 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
50 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garşsyzlyk şaýoly, 134-nji salgysyndaky Dükan 62
51 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 43.
52 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 6-njy etrapçasynyň 2-nji geçelgesi, 7-nji salgysyndaky Dükan 32.
53 Telekeçi Eýubow Baky Ahal welaýaty, Gökdepe etrap, Gorjow obasy, M.Gurbansähedow köçesi, Dükan 52
54 Telekeçi Allanazarow Agamyrat Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow köçesi, 39-njy jaý
55 Telekeçi Gaitnazarow Aannamuhammet Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Şors köçesi, 41-nji jaý
56 Telekeçi Karagulow Şamyart Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý
57 Telekeçi Sähedow Guwanç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň A-P3/0311 BG belgili Dükany
58 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan "Altyn Aý  2"
59 Telekeçi Sähedow Agamyrat Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 41-nji salgysy Dükan 15
60 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 164-nji jaýy Dükan Arçabil 
61 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 40-njy jaýy Dükan Daşoguz 
62 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Et Önümleri
63 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Kaka Peýnir
64 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp köçesi, 35-nji jaýy Kerwen kafesi
65 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Sawrasow (1991) köçesi, 1-njy jaýy Dükan Melhem 
66 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly, 102-nji jaýy Dükan Merw
67 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nowaýy (2022) köçesi, 120-nji jaýy Näzik kafesi
68 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Neşder
69 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 68-nji jaýy Dükan Türkmenabat
70 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, M.Kösäýew köçesi, 11-nji jaýy Dükan Balkanabat
71 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan "Altyn Aý  3"
72 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 2-nji geçelgesi, 24-nji jaýy Dükan Altyn Asyk
73 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan "Altyn Aý  1"
74 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Çeşme
75 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 191-nji jaýy Dükan Hezzet
76 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Peýnir
77 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Ç.Nurymow köçesi, 13-nji jaýy Dükan Serpaý
78 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Atatürk köçesi, 99-njy jaýy Dükan Şamçyrag
79 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady köçesi, 51-nji jaýy Dükan Şanly
80 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Azady (2011) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan Şerap
81 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 15-nji jaýy Dükan Sowgat
82 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji jaýy Dükan Türkmençakyrlary
83 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 195-nji jaýy Dükan Ýakymly
84 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 15-nji jaýy Dükan Sowgat 2
85 “Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B. Annanow köçesi,165-nji jaýy, kassasy.
86 Telekeçi Myratgulyýew Jumamuhammet Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 3-nji Bäşýyllyk köçesi, 70-nji jaý
87 Merkezi Maddy-Enjamlaýyn üpjünçilik hojalygy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Bulwar Kramskoý köçesi, 13-nji jaý 
88 Telekeçi Gaitnazarow Muhammetberdi   Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň E-P1/1519 ÝG belgili Dükany
89 Telekeçi Ballyýew Nurýagdy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň E-P3/1245 BG belgili Dükany
90 “Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B. Annanow köçesi,165-nji jaýy, kassasy.
91 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garşsyzlyk şaýoly, 134-nji salgysyndaky Dükan 62
92 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 1-njy salgysyndaky Dükan 46.
93 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Görogly köçesi, 53-nji salgysyndaky Dükan 45.
94 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Tahyrow köçesi, 157-nji salgysyndaky Dükan 54
95 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Glakynyş (1955) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 36
96 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
97 Telekeçi Ýegenmammedow Azat Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp köçesi, 334-nji jaý
98 Telekeçi Kulow Juma Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý Dükan 286
99 Bazarlar birleşiginiň “Gündogar bazary” Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçsi, 6-njy jaý kassa 1
100 Telekeçi Gurbanow Ahmet Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P2/1281 ÝG belgili Dükany
101 Telekeçi Gurbanow Ahmet Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P2/1289 ÝG belgili Dükany
102 Telekeçi Gurbanow Ahmet Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P2/1303 ÝG belgili Dükany
103 Eşret JÇB Asgabat şäherniň, Berkararlyk etrap, Şors köçesi, 41-nji jaý
104 Telekeçi Orazgeldiýew Röwşen Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 138-nji jaý 1-nji gatynda ýerleşýän Dükan
105 Telekeçi Eýubow  Baky Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P1/0265 BG belgili Dükany
106 Telekeçi Rozyýew Röwşen Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Bazar Amanow köçesi, 12-nji salgysynda                         
107 Telekeçi Almanowa  Maýa Ahal welaýat, Ak Bugdaý etrap, M.Sopyýew obasy, Dükan 34 
108 Telekeçi Almanowa  Maýa Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap,Ýaşlar köçesi, 46-njy salgysynda
109 Telekeçi Gurbangulyýewa Täçnabat Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň Ç-P3/1001 BG belgili Dükany
110 Çynar H.K Ak oyli Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Täçmämmet Suhangulyýew köçesi, 41-nji jaý kassa 1
111 Çynar H.K Asgabat şäher, Köpetdag etrap, Ak bugdaý köçesi, 10-njy salgysynda kassa 1
112 Çynar H.K Asgabat şäher, Köpetdag etrap, Ak bugdaý köçesi, 10-njy salgysynda kassa 2
113 “Türkmen tagamlary” söwda öýi  Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Magtymguly şaýoly, 40-njy jaýy Dükan Daşoguz 2
114 Telekeçi Annaberdiýewa  Göwherjemal Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P2/0132 BG belgili Dükany
115 Telekeçi Saparow Orazmuhammet Aşgabat şäher. Berkararlyk etrap, G.Kuliýew köçesi, 41-nji salgysynda Dükan 108
116 Telekeçi Gulhanow Dörtguly Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Raboçiý klas 33-nji köçesi, 8-nji salgysynda  Dükan 14 kassa 1
117 Telekeçi Gulhanow Dörtguly Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Raboçiý klas 33-nji köçesi, 8-nji salgysynda  Dükan 14 kassa 2
118 Telekeçi Amangulyýew Annaçary Asgabat şäher, Köpetdag etrap, Lewitan Bulwar köçesi, 16-njy salgysynda 4 gatly jaý 1-nji gaty
119 Telekeçi Nursähedow Amanberdi Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P3/1511 ÝG belgili Dükany
120 Telekeçi Kulow Juma Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, G.Gulyyew köçesi, 77-nji salgysynda
121 Telekeçi Ýazberdiýew Merdan Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy Gozellik salony
122 HK ''Degerli Gurluşyk'' Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan köçesi, 112-nji salgysynda 
123 Telekeçi  Sähedow Guwanç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň A-P3/0311 BG belgili Dükany
124 TPTB “Türkmenbaşy“ Azatlyk şahamçasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B. Annanow köçesi,165-nji jaýy, kassasy.
125 Telekeçi Hojabaýew Guwançmyrat Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 ýaşaýyş toplumy, 8-nji “B” salgysynda
126 Telekeçi Geldimuhammedowa Ogulgerek Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Halklaryn dostlygy köçesi, 20/1-nji jaý 
127 Bazarlar birleşiginiň “Gündogar bazary” Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçsi, 6-njy jaý kassa 2
128 Bazarlar birleşiginiň “Gündogar bazary” Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçsi, 6-njy jaý kassa 3
129 Bazarlar birleşiginiň “Gündogar bazary” Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar (1908) köçsi, 6-njy jaý kassa 4
130 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar Bulwar (2133) köçesi, salgysyndaky Dükan 19
131 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Tahyrow köçesi, 157-nji salgysyndaky Dükan 54
132 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, S.Myradowa (1922) köçesi, 7-nji salgysndaky Dükan 52.
133 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 44-nji salgysyndaky Dükan 79.
134 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 40-njy salgysyndaky Dükan 29
135 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 3-nji geçelgesi, 10-njy salgysyndaky Dükan 41.
136 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 43.
137 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Transport (2075) köçesi, 33-nji salgysyndaky Dükan 23
138 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 1
139 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 26-njy salgysyndaky Dükan 10
140 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat2/1 etrapçasy, 13-nji salgysyndaky Dükan 21
141 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 6-njy etrapçasynyň 2-nji geçelgesi, 7-nji salgysyndaky Dükan 32.
142 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 2-nji geçelgesiniň 3-nji salgysyndaky Dükan 13
143 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Azady (2011) köçesi, 12-nji salgysyndaky Dükan 5
144 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji salgysyndaky Dükan 22
145 Telekeçi Garaýewa Bahar Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P1/1141 ÝG  belgili Dükany 
146 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Berdiýew (2087) köçesi, 51-nji salgysyndaky Dükan 3
147 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 16-njy salgysyndaky Dükan 4
148 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Uspenskoý (2081) köçesi, 45-nji salgysyndaky Dükan 7
149 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp köçesi, 21-nji salgysyndaky Dükan 12
150 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, H.Ýasawy (2105) köçesi, 83-nji salgysyndaky Dükan 18
151 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 66-njy salgysyndaky Dükan 24
152 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Şors (1908) köçesi, 29-njy salgysyndaky Dükan 25
153 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, L.Tolstoý (1924) köçesi, 132-nji salgysyndaky Dükan 26 
154 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji salgysyndaky Dükan 28 
155 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, B.Kramskoý (1948) köçesi, 15-nji salgysyndaky Dükan 30
156 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Ankara (1946) köçesi, 10-nji salgysyndaky Dükan 31 
157 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Kramskoý bulwar köçesi, 4-nji salgysyndaky Dükan 42 
158 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Niýazow şaýoly, 45-nji jaýy Dükan 44 
159 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Tahyrow köçesi, 157-nji salgysyndaky Dükan 54
160 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher. Köpetdag etrap, Galkynyş köçesi, 54-nji jaýy Dükan 59
161 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 11-nji Awgust köçesi, 5-nji salgysyndaky Dükan 60.
162 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garşsyzlyk şaýoly, 134-nji salgysyndaky Dükan 62
163 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
164 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan 80.
165 Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmensenagat” agentliginiň Gurulýan desgalaryň direksiýasy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Seýitnazar Seýdi köçesi, 47-nji jaý
166 “Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Azatlyk şahamçasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B. Annanow köçesi,165-nji jaýy, kassasy.
167 Telekeçi Abdyşukurow Guwanç Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Hoja Ahmet ýasawy köçesi, №12 belgili awtoduralga
168 Telekeçi Akmammedowa Oguljahan Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň B-P2/2577 ÝG belgili Dükany
169 Telekeçi Allanazarow Agamyrat Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow köçesi, 39-njy jaý
170 Telekeçi Allanazarow Agamyrat Mary welaýat, Mary şäher, Mary-Sakarçäge gara ýoly, 1-nji km-däki Dükan
171 Telekeçi Matiýew Azat Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magtymguly köçesi, 16-njy jaý
172 Telekeçi Aýnazarow Altynazar Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýew köçesi, 99-njy jaý
173 Telekeçi Hanow Begenç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, A.Nyýazow köçesi, 314-nji jaýynyň 1-njy gaty
174 Telekeçi Matiýew Azat Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magtymguly köçesi, 16-njy jaý
175 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 146-njy salgysyndaky Dükan 17
176 Telekeçi Şadylyýew Akmyrat Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Atamyrat Nyýazow şaýoly, "Çandybil" söwda merkezi 206-njy Dükany
177 Telekeçi Şadylyýew Akmyrat Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D-P3/1436 ÝG belgili Dükany
178 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji salgysyndaky Dükan 28 
179 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 1
180 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Berdiýew (2087) köçesi, 51-nji salgysyndaky Dükan 3
181 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 16-njy salgysyndaky Dükan 4
182 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Azady (2011) köçesi, 12-nji salgysyndaky Dükan 5
183 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, A.Nyýazow şaýoly, 32-nji salgysyndaky Dükan 8
184 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 1-njy salgysyndaky Dükan 9
185 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 26-njy salgysyndaky Dükan 10
186 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp köçesi, 21-nji salgysyndaky Dükan 12
187 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 14
188 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Garlyýew (1932) köçesi, 122-nji salgysyndaky Dükan 15
189 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 146-njy salgysyndaky Dükan 17
190 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, H.Ýasawy (2105) köçesi, 83-nji salgysyndaky Dükan 18
191 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Gündogar Bulwar (2133) köçesi, salgysyndaky Dükan 19
192 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Muhammedow (2109) köçesi, 9-njy salgysyndaky Dükan 20
193 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat2/1 etrapçasy, 13-nji salgysyndaky Dükan 21
194 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji salgysyndaky Dükan 22
195 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Transport (2075) köçesi, 33-nji salgysyndaky Dükan 23
196 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 66-njy salgysyndaky Dükan 24
197 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Şors (1908) köçesi, 29-njy salgysyndaky Dükan 25
198 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, L.Tolstoý (1924) köçesi, 132-nji salgysyndaky Dükan 26 
199 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 27
200 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji salgysyndaky Dükan 28 
201 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 40-njy salgysyndaky Dükan 29
202 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, B.Kramskoý (1948) köçesi, 15-nji salgysyndaky Dükan 30
203 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Ankara (1946) köçesi, 10-nji salgysyndaky Dükan 31 
204 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 6-njy etrapçasynyň 2-nji geçelgesi, 7-nji salgysyndaky Dükan 32.
205 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 138-nji salgysyndaky Dükan 34
206 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Glakynyş (1955) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 36
207 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap,3-nji Bäşýyllyk (1926) köçesi, 1-nji salgysydaky Dükan 39
208 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 3-nji geçelgesi, 10-njy salgysyndaky Dükan 41.
209 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Kramskoý bulwar köçesi, 4-nji salgysyndaky Dükan 42 
210 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 43.
211 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 1-njy salgysyndaky Dükan 46.
212 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, S.Myradowa (1922) köçesi, 7-nji salgysndaky Dükan 52.
213 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Tahyrow köçesi, 157-nji salgysyndaky Dükan 54
214 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 11-nji Awgust köçesi, 5-nji salgysyndaky Dükan 60.
215 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Garşsyzlyk şaýoly, 134-nji salgysyndaky Dükan 62
216 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
217 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Howdan “W” etrapçasy, 14-nji salgysyndaky Dükan 75
218 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 44-nji salgysyndaky Dükan 79.
219 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan 80.
220 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, D.Halmyradow (1985) köçesi, 15-nji salgysyndaky Dükan 87
221 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Uspenskoý (2081) köçesi, 45-nji salgysyndaky Dükan 7
222 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 1-njy salgysyndaky Dükan 9
223 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 26-njy salgysyndaky Dükan 10
224 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp köçesi, 21-nji salgysyndaky Dükan 12
225 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap,A.Nyýazow şaýoly, 45-nji salgysyndaky Dükan 14
226 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Garlyýew (1932) köçesi, 122-nji salgysyndaky Dükan 15
227 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, H.Ýasawy (2105) köçesi, 83-nji salgysyndaky Dükan 18
228 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Muhammedow (2109) köçesi, 9-njy salgysyndaky Dükan 20
229 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Türkmenbaşy şaýoly, 17-nji salgysyndaky Dükan 22
230 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Transport (2075) köçesi, 33-nji salgysyndaky Dükan 23
231 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Berdiýew (2087) köçesi, 66-njy salgysyndaky Dükan 24
232 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Şors (1908) köçesi, 29-njy salgysyndaky Dükan 25
233 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Oguzhan (1957) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 27
234 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Andalyp (1958) köçesi, 35-nji salgysyndaky Dükan 28 
235 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 40-njy salgysyndaky Dükan 29
236 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Ankara (1946) köçesi, 10-nji salgysyndaky Dükan 31 
237 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 6-njy etrapçasynyň 2-nji geçelgesi, 7-nji salgysyndaky Dükan 32.
238 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Magistral (1908) köçesi, 138-nji salgysyndaky Dükan 34
239 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, A.Nyýazow şaýoly 3-nji geçelgesi, 10-njy salgysyndaky Dükan 41.
240 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Kramskoý bulwar köçesi, 4-nji salgysyndaky Dükan 42 
241 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Galkynyş (1995) köçesi, 54-nji salgysyndaky Dükan 43.
242 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Görogly köçesi, 53-nji salgysyndaky Dükan 45.
243 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, S.Myradowa (1922) köçesi, 7-nji salgysndaky Dükan 52.
244 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Tahyrow köçesi, 157-nji salgysyndaky Dükan 54
245 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 11-nji Awgust köçesi, 5-nji salgysyndaky Dükan 61
246 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Andalyp (1958) köçesi, 98-nji salgysyndaky Dükan 70.
247 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Howdan “W” etrapçasy, 14-nji salgysyndaky Dükan 75
248 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 2/3 etrapçasy, 44-nji salgysyndaky Dükan 79.
249 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, B.Annanow (1916) köçesi, 94-nji salgysyndaky Dükan 80.
250 Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasy Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, D.Halmyradow (1985) köçesi, 15-nji salgysyndaky Dükan 87
251 Telekeçi Çakmin Daniil Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Atatürk (1972) köçesi, 80-nji salgysyndaky “Berkararlyk” söwda dynç alyş merkezinde ýerleşýän Melburn restorany
252 Telekeçi Akmämmedow Mekan Aşgabat şäher, Köpetdag etrap, Parahat 4/2  41-nji jaý
253 Telekeçi Geldimuhammedow Kerimmuhammed Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň Ç-P3/1001 BG belgili Dükany
254 Merkezi Maddy-Enjamlaýyn üpjünçilik hojalygy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Bitaraplyk köçesi, 4-nji jaý
255 Mukamly söwda hususy kärhana Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, G.Gulyýewa (2127) köçesi, 8-nji jaý
256 Telekeçi Jumaýew Guwanç Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 1-nji geçelgesi, 3/1 salgysyndaky Dükan kassa 1
257 Telekeçi Jumaýew Guwanç Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 1-nji geçelgesi, 3/1 salgysyndaky Dükan kassa 2
258 Telekeçi Jumaýew Guwanç Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Oguzhan köçesi, 1-nji geçelgesi, 3/1 salgysyndaky Dükan kassa 3
259 Çynar H.K Ak oyli Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, Täçmämmet Suhangulyýew köçesi, 41-nji jaý kassa 2
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Telekeçi Rahimowa Swetlana Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň A-3/396 belgili dükany
2 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy, Wiza we Western kassasy
3 Telekeçi Japarow Kasymguly Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň D/2760 ÝG belgili dükany
4 Telekeçi Agajanow Güýzgeldi  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Taslama köçesiniň  salgysyndaky101-nji belgili dükany
5 Telekeçi Ataýew Geldimyrat Kakajanowiç Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň  N-D/2844 belgili dükany
6 Telekeçi Öwezberdiýew Didar Ahal welaýaty, Gökdepe ş., ''Gökdepe'' bazarynyň N-86 belgili dükany
7 Telekeçi Gurbanowa Jeren Allaýarowna Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň A1,№374 belgili dükany
8 Telekeçi Abdullaýewa Göwher Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguz han köçesiniň 24-E jaýy salgysyndaky 4-nji belgili dükany
9 Telekeçi Mämmetnurow Allanur Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçe,Hojalyk hasaplaşyk bazarynyň 1-njy gaty salgysyndaky 99-njybelgili dükany
10 Telekeçi Orazmämmedow Sapargeldi Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Ahal saýoly koçesi,“Älem” dükany
11 Telekeçi Akyýew Annamyrat Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçe,Hojalyk hasaplaşyk bazarynyň salgysyndaky 14-nji belgili dükany
12 Telekeçi Saryjaýew Gulaman Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçehojalyk hasaplaşyk bazarynyň 1-nji gaty salgysyndaky 93-nji belgili dükany
13 Telekeçi Bäşimow Wepa Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn asyr"Gündogar bazarynyň D-2/1271 belgili dükany
14 Telekeçi Mätjanow Pirnazar Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Alyjylar jemgyýetiniň 1-njy bazarynyň 51-nji belgili dükany
15 Telekeçi Ýazymow Ýazmuhammet Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň B/507-nji belgili dükany
16 Telekeçi Gulpakowa Dürjahan Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Alyjylar jemgyýetiniň  1-njy bazarynyň 14-nji belgili dükany
17 Telekeçi Annaorazow Arslan Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Ýeniş seýilgähiniň, 28A-nji jaýy
18 Telekeçi Welmyradow Muhammetmyrat Aşgabat şäheri,  Büzmeýin etrap, Gündogar köçesiniň,15-nji jaýy
19 Telekeçi Öwezberdiýew Didar Ahal welaýaty, Gökdepe ş., ''Gökdepe'' bazarynyň 85-nji belgili dükany
20 Telekeçi Durdyýew Maksat Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Abadan Şaýoly köçesiniň 233-nji jaýy salgysyndaky "Şeker" dükany 
21 Telekeçi Orazmämmedow Baýramgeldi Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Ahal Şaýoly köçesiniň 2-nji jaýy
22 Telekeçi Bäşimowa Maýsa Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Zähmet köçesiniň 77-nji jaýynyň, 2-nji belgili öýi
23 Telekeçi Muhammetgulyýew Oraz Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Altyn nesil köçesiniň 10-njy jaýynyň, 45-nji belgili öýi
24 Telekeçi Gurbanow Silap Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Ahal şaýoly köçesiniň 9-njy 'A" belgili jaýy
25 Telekeçi Ýaganow Azat Annanurowiç Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Senagat köçesiniň 52nji belgili jaýy
26 Telekeçi Annaýew Mergen Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,“Altyn asyr” Gündogar bazarynyň Ç/252, BG belgili dükany
27 Köpugurly sport toplumy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Senagat köçesiniň,50-nji belgili jaýy
28 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy, Goýum Amallary kassasy
29 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy, Karz we tranzit amallary kassasy
30 Telekeçi Nazarow Şöhrat Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Garadasaýak ý/t., Bitarap Türkmenistan köçesiniň 10-njy belgili jaýy
31 Telekeçi Mämetkulyýew Çary Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Gündogar köçesiniň, 3A-nji belgili jaýy
32 Telekeçi Anzarow Meýlismyrat Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Oguz han köçesiniň, 24A-nji belgili jaýy
33 Telekeçi Goçjyýew Batyr Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap“Altyn asyr” Gündogar bazarynyň D/071-nji belgili dükany
34 Telekeçi Çaryýarow Guwanç Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Abadan saýoly., 258-nji jaýynyň salgysyndaky Awtoulag Ussahanasy
35 Telekeçi Baýramow Annaoraz Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Parahat ý/t., G.Orazow köçesiniň, 6-njy belgili jaýy
36 Telekeçi Esenow Goçmyrat Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Garadasaýak ý/t., Altyn Asyr köçesiniň 72-nji belgili jaýy
37 Telekeçi Ekäýewa Gunça Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,  Alyjylar jemgyýetiniň  1-njy bazarynyň 77-nji belgili dükany
38 Telekeçi Gurbanow Ýagmyr Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,  Günes bazarynyň 10-njy belgili dükany
39 Telekeçi Gurbanowa Jeren Allaýarowna Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap"Altyn Asyr"Gündogar bazarynyň A/374 belgili dükany
40 Telekeçi Posyýew Akmyrat Ahal welaýaty, Babadaýhan etrap, Magtymguly koçesiniň,Hojalyk jemgyýetiniň bazary
41 Telekeçi Ýazlyýew Ýazmyrat Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Ahal saýoly 41-nji jaýynyň  19-njy öýi
42 Telekeçi Orazmuhammedowa Nigara Daşoguz welaýaty, B.Taganow adyndaky geňeşligi
43 Telekeçi Gurbanow Ýagmyr Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Güneş bazarynyň 9/1-nji belgili dükany
44 Telekeçi Sabyrowa Aýna Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Oguz han köçesiniň  7-nji jaýynyň 8-nji öýi
45 Telekeçi Gurbanow Gurbanmämmet Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Alyjylar jemgiyetiniň 1-njy bazarynyň 73-nji belgili dükany
46 Telekeçi Ärnepesowa Gülzada Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçeiniň Hojalyk hasaplaşyk bazarynyň 2-nji gaty, Tikinçilik dükany
47 Telekeçi Allaberdiýewa Dursun Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Ahal köçesiniň 34 A-nji belgili jaýy 
48 Telekeçi Tekeýew Döwran Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Büzmeýin şaýoly köçesi,Haly dükany
49 Telekeçi Ataýewa Güljahan Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçesiniň Hojalyk hasaplaşyk bazarynyň 5-nji belgili dükany
50 Telekeçi Dawronowa Gerak Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçesiniň Hojalyk hasaplaşyk bazarynyň 30-njy belgili dükany
51 Telekeçi Agajanow Güýzgeldi  Aşgabat şäheri,Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynyň A/N-2361 belgili dükany
52 Telekeçi Melekäýewa Gyzylgül Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap,10 ýyl Abadançylyk Şaýoly köçesiniň 143-nji jaýy “Şeýdaýy” gözellik salony
53 Telekeçi Myratberdiýew Gündogdy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Alyjylar jemgyýetiniň 1-njy bazarynyň 6688-nji belgili dükany
54 TPTB "Türkmenbaşy" Büzmeýin şahamçasy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy“Türmenbaşy” PTB-yň  Büzmeýin sahamçasy (Visa we konsul)
55 Telekeçi Myratberdiýew Gündogdy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Alyjylar jemgyýetiniň №1-njy bazary Dükan №6688
56 Telekeçi Ýazymow Ýazmuhammet Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr" gündogar bazarynyň B/2459-nji belgili dükany
57 Telekeçi Ablesenowa Muhabbet Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçesiniň, 24-nji jaýynyň Büzmeýin hojalyk bazarynyň 90-njy belgili dükany
58 Telekeçi Gurbanmyradow Hudaýberen Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,“Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň B/2496-nji belgili dükany
59 Telekeçi Kerwenowa Ýazgül Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçesiniň 24-nji jaýynyň Büzmeýin hojalyk hasaplaşyk bazarynyň 96-njy belgili dükany
60 Telekeçi Kerwenowa Ýazgül Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynyň D/N-331 belgili dükany
61 Telekeçi Sultanniýazowa Güljahan Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,“Aşgabadyň ýalkymy”  2-nji gat “Şa Leýli” tikinçilik otalýe
62 Telekeçi Gurbanmyradow Hudaýbergen Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň, B/2494 belgili dükany
63 Telekeçi Öwezberdiýew Didar "Arzuwly tekstil" hususy kärhanasy
64 Telekeçi Saryýewa Ogulnabat Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Güneş bazarynyň 2-nji belgili dükany
65 Telekeçi Nowyýew Ýalkym Emirgulyýewiç Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Oguzhan köçesiniň, 24-nji jaýynyň Hojalyk Hasaplaşyk bazarynyň 100-nji belgili dükany
66 Telekeçi Kerwenowa Ýazgül Ahal welaýaty, Gökdepe ş, Gökdepe EAJ-nyň “Gökdepe” bazary 53-nji belgili dükany
67 Telekeçi Kerwenowa Ýazgül Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap "Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň D/330-njy belgili dükany 
68 Telekeçi Lopatina Wiktoriýa Aşgabat şäheri, Köpetdag etrap“Berkarar” söwda merkezi, “New York” kafesy
69 Telekeçi Hojamowa Sülgün Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap "Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň  D/1183-nji belgili dükany
70 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Büzmeýin şahamçasy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap , Täze zaman Ý/T Bagtyýarlyk köç,esiniň 3-nji "A'belgili  jaýy, Goýum amallary kabul etmek üçin kassasy
71 Telekeçi Jumaýew Paltakul Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,"Uniwersal" söwda merkeziniň Jaý 39A 2-nji gaty
72 Telekeçi Ýylmakow Merdan Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Günbatar geçelgesiniň 10-njy jaýy
73 Telekeçi Begliýewa Mahym Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap., Büzmeýin AJ-nyň 1-njy bazarynyň 20-nji belgili dükany
74 Telekeçi Meläýew Kakadurdy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap  Gülüstan bazarynyň,  1-nji gatynyň 32-nji belgili dükany
75 Telekeçi Öwezberdiýew Didar Aşgabat şäheri, Berkararlyk etrap Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy 
76 Telekeçi Jumaýew Paltakul Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap. "Uniwersal" söwda merkeziniň 39A-njy jaýynyň  2-nji gaty
77 Telekeçi Bäşimow Döwletmyrat Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap , 1955-nji köçesiniň 68-nji jaýynyň Hojalyk hatyrlary dükany
78 Telekeçi Gurbanow Ýakup Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap,Ruhabat Ý/T Garagum köçesiniň 7-nji jaýy
79 Telekeçi Çarwaýew Röwşen  Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap Garadaşaýak ý/t B.Türkmenistan köçesiniň, 1/1 -nji jaýy
80 Telekeçi Sähedowa Güljemal Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Sanjar köçesiniň 18A-njy jaýy
81 Telekeçi Gurbanowa Jeren Allaýarowna  Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap., Gurtly ý/t., 52-nji ýaşaýyş jaýynyň  ýarym ýerzemini
82 Telekeçi Mergenow Süleýman Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, (Herrikgala) B.Çaryýew köçesiniň 1-nji jaýy
83 Telekeçi Annadurdyýewa Annadursun Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,  Ýaslyk köçesiniň 2nji jaýy
84 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-1
85 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-2
86 Telekeçi Nazarow Wepageldi Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Gurtly Ýaşaýyş toplumynyň 52-nji belgili jaýynyň ýarym ýer zemini
87 Telekeçi Berdiýewa Gözel Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Teke bazary 2011-nji köçesiniň 94-nji belgili jaýy
88 Telekeçi Hudaýbergenowa Meňlihal Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap  Abadan şaýoly köçesiniň 262-nji belgili jaýy
89 Telekeçi Annadurdyýew Amanmyrat Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap, Sahy Jepbarow köçesiniň 1-nji "A" belgili jaýy
90 Telekeçi Durdyýewa Ogulgerek Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Gündogar köçesiniň  19/1-nji belgili jaýy
91 Täze zaman sagaldyş toplumy Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap , Täze zaman Ý/T Bagtyýarlyk köç,esiniň 3-nji "A'belgili  jaýy
92 Gökje sport desgasy Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Gökje Ý/T, Watan köçesiniň 16-njy 'A' belgili jaýy
93 Telekeçi Öwezowa Amangül Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap, Oguzhan köçesiniň, 24-nji belgili jaýynyň "Büzmeýin Hojalyk hasaplaşyk" bazary
94 Telekeçi Rahimow Batyr Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap , Altyn asyr  Gündogar bazarynyň A/P3-0394 belgili dükany
95 Telekeçi Rahimow Batyr Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etrap , Altyn asyr  Gündogar bazarynyň A/P3-0394 belgili dükany
96 Telekeçi Meredow Resul Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap., Oguz han köç., 24-A Hojalyk hasaplaşyk bazaryň 7-nji belgili dükany
97 Telekeçi Amanmyradow Ýalkap Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap,Ahal şayoly köçesiniň 24/ 1-nji belgili dükany
98 Telekeçi Amanmyradow Ýalkap Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap ,Ahal şayoly köçesiniň 24/ 1-nji belgili dükany
99 Telekeçi Annaýewa Ogulmaral Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrap Oguzhan köçesiniň 24-nji jaýynyň 2-nji gaty
100 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-3
101 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-4
102 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-5
103 Bäherden Sement  zawody Ahal welaýaty, Bäherden etrap,Ýarajy Obasy,Bäherden sement zawody dükan N-6
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Şeýdaýy köçe 37-nji jaý, çykdaýjy kassa
2 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Mollamurt köçe 15-nji jaýy söwda dükany
3 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman geňeşligi söwda dükany
4 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Ýalawaç geňeşligi söwda dükany
5 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Mollamurt köçe 1-nji jaýy söwda dükany
6 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Tekehan köçe 13-nji jaýy söwda dükany
7 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Mollamurt köçe "Jennet" bazary
8 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Berkarar obasy söwda dükany
9 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Agzybirlk obasy söwda dükany
10 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Oraz-Salyr obasy söwda dükany
11 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Şyhy Durdy köçe 3-nji jaýy söwda dükany
12 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri gümrük posty
13 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçe söwda dükany
14 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçe söwda dükany
15 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçe söwda dükany
16 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Magtymguly köçe söwda dükany
17 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Mollamurt köçe söwda dükany
18 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Aşgabat köçe söwda dükany
19 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Hanýap geňeşligi söwda dükany
20 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat geňeşligi söwda dükany
21 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Döwletli köçe 87-nji jaýy söwda dükany
22 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Galkynyş geňeşliginiň Alam obasy söwda dükany
23 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Ata geňeşligi söwda dükany
24 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Galkynyş geňeşliginiň Tekehan obasy söwda dükany
25 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Galkynyş geňeşliginiň Galkynyş obasy söwda dükany
26 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Galkynyş geňeşliginiň Salyr obasy söwda dükany
27 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Yrsgally obasy söwda dükany
28 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Şeýdaýy köçe 37-nji jaýy, Western Union.
29 Tejendaki Awtoulag karhanasy Ahal welaýat Tejen şäheri Häkimlik köçe 87-nji jaýy hyzmat ediş nokady
30 Tejendaki Awtoulag karhanasy Ahal welaýat Tejen şäheri H.Annamuhammedow köçe hyzmat ediş nokady
31 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçe 19-njy jaýy Naharhana
32 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri B.Türkmenbaşy köçe Naharhana
33 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.A.Nyýazow köçe 15-njy jaýy Naharhana
34 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Gökhan daýhan birleşigi Naharhana
35 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Şeýdaýy köçe 37-nji jaýy, Alyş-çalyş nokady.
36 Telekeçi Aganýazow Agamyrat Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri 8-mart köçe 19-nji jaýy
37 Tejendaki Awtoulag karhanasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Tejen köçe 4-nji jaýy hyzmat ediş nokady
38 Ahal welaýat Sarahs etrap Atiyaçlandyryş guramasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.Nyýazow köçe 24-nji jaýy hyzmat ediş nokady
39 Telekeçi Täşliýew Orazmyrat Çerkezowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Gurbansoltan köçe 
40 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Pagta bazasy
41 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Bagtyýar geňeşligi Gökhan obasy
42 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Parahatçylyk geňeşligi Ak-Altyn obasy söwda dükany
43 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Parahatçylyk geňeşligi Parahatçylyk obasy söwda dükany
44 Telekeçi Janmyradow Çary Allaberdiýewiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Gurbansoltan köçe 7/5-nji jaýy söwda dükany
45 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Älemgoşar köçe söwda dükany
46 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Älemgoşar köçe söwda dükany
47 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Gaňňaly Geňeşligi söwda dükany
48 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Bagtyýarlyk geňeşligi Zähmet obasy söwda dükany
49 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Bagtyýarlyk geňeşligi Watan  obasy söwda dükany
50 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Parahatçylyk geňeşligi Ýeňiş obasy söwda dükany
51 Telekeçi Jumaýew Şähergeldi Gulmyradowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Aşgabat köçe 21-nji jaýy
52 Telekeçi Gurtgeldiýew Rahym Baýrammyradowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Gurbansoltan köçe 5/9-njy jaýy
53 Telekeçi Agajanow Döwlet Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat obasy söwda dükany
54 Telekeçi Rozyýew Täçmyrat Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Oraz Salyr köçe 2/3-nji jaýy söwda dükany
55 Telekeçi Şirekowa Aýtäç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Tejen köçe söwda dükany
56 Telekeçi Akkulyýew Aşyrgeldi Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçiaga geňeşligi Berkarar obasy söwda dükany
57 Telekeçi Öwezgurdow Rahmetguly Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäher Salyrýap köçe 22-nji jaýy söwda dükany
58 Telekeçi Medsöýünowa Begum Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäher Türkmenbaşy köçe söwda dükany
59 Telekeçi Aşyrow Hydyr Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäher Türkmenbaşy köçe söwda dükany
60 Sarahs etrap Alyjylar jemgyyeti Ahal welaýat Sarahs etrap Balykçylyk geňeşligi söwda dükany
61 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Şeýdaýy köçe 37-nji jaýy, Kassasy.
62 Telekeçi Muhammedow Hydyr Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Gazçylar köçe 1-nji jaýy söwda dükany
63 Telekeçi Ödäýew Amangeldi Gurbanýazowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäher Gümrük ýol ugry söwda ammary
64 Telekeçi Orazowa Ogulgerek Sapbyýewna  Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçiaga geňeşliginiň Berkararlyk obasy Ýaşlyk köçe 30-njy jaýy söwda dükany
65 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Sarahs etrap bölümi Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri Älemgoşar köçesi.4-nji jaýy hyzmat ediş nokady
66 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Sarahs etrap bölümi Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri Älemgoşar köçesi.4-nji jaýy hyzmat ediş nokady
67 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Tejen etrap bölümi Ahal welaýat Tejen şäheri Magtymguly köçesi 35-nji jaýy hyzmat ediş nokady
68 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Tejen etrap bölümi Ahal welaýat Tejen şäheri Magtymguly köçesi 35-nji jaýy hyzmat ediş nokady
69 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Altyn Asyr bölümi Ahal welaýat Tejen etrabynyň Altyn Asyr şäheri A.Annanyýazow köçesi 8-nji jaýy hyzmat ediş nokady
70 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Babadaýhan etrap bölümi Ahal weleýat Babadaýhan etrabynyň Gülzar köçesi.13-nji jaýy hyzmat ediş nokady
71 “Ahaltelekom” WEAK-nyň Babadaýhan etrap bölümi Ahal weleýat Babadaýhan etrabynyň Gülzar köçesi.13-nji jaýy hyzmat ediş nokady
72 "Ak Zähmet" Hususy kärhanasy Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman obasy K.Yalakow köçe 4-nji jaýy
73 Telekeçi Gurbanowa Sonagül Agaýewna  Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri Tekehan köçesi toý salony
74 Telekeçi Aýtmyradowa Bägül Amanmyradowna  Ahal welaýat Änew şäheri Hazar köçesi 21-nji jaýy sowda dükany
75 Telekeçi Iwanow Döwran Ewgenýewiç  Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri Saýyly köçesi 5-nji jaýy sowda dükany
76 Telekeçi Gaplaňowa Akja Berdinýazowna  Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Berkarar obasy söwda dükany
77 Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emlägä bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullygyň, Ahal welaýat müdirliginiň Sarahs etrap bölümi Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman obasy Azatlyk köçe 24-nji jaýy hyzmat ediş nokady
78 Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emlägä bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullygyň, Ahal welaýat müdirliginiň Sarahs etrap bölümi Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman obasy Azatlyk köçe 24-nji jaýy hyzmat ediş nokady
79 Telekeçi Aganýazowa Nurgözel Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri 8-mart köçesi 78-nji jaýy söwda dükany
80 Telekeçi Şamyradow Myratberdi Ahal weleýat Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri Magtymguly köçesi 4-nji jaýy söwda dükany
81 Ahal welaýat Sarahs etrap Ätiýaçlandyryş guramasy Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri S.Nyýazow köçe 24-nji jaýy hyzmat ediş nokady
82 Telekeçi Italmazow Nurly Balkan welaýat Türkmenbaşy şäher Emeli kanal bufet 11
83 Telekeçi Gurbandurdyýew Esger Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Tejen köçe 10-nji jaýy söwda dükany
84 Telekeçi Şanazarowa Ogulgerek Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Aşgabat köçe 111-nji jaýy söwda dükany
85 Telekeçi Gurbanýazowa Ogulnar Ylýasowna Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat obasy söwda dükany
86 Telekeçi Goçamanow Şöhrat Ahal welaýat Sarahs etrap Kiçi-aga geňeşliginiň Berkarar obasy söwda dükany
87 Telekeçi Gurbanow Parahat Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Türkmenbaşy köçe söwda dükany
88 Telekeçi Naryyew Atamyrat Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Atamyrat köçe 10-njy jaýy söwda dükany
89 Telekeçi Aganýazow Agamyrat Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Türkmenbaşy köçe 19-njy jaýy söwda dükany
90 Telekeçi Şirekow Şanazar Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat obasy söwda dükany
91 Telekeçi Babaýew Eziz Şamyradowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Sarahs köçe 19-njy jaýy söwda dükany
92 "Döwletabatgazçykaryş" müdirligi Ahal welaýat Sarahs etrap Gazçylar şäherçesi
93 Telekeçi Ýazyyew Maksat Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat obasy söwda dükany
94 Telekeçi Gurbandurdyyew Esger Ahal welaýat Änew şäheri Ahal köçesi 27/1-nji jaýy sowda dükany
95 Telekeçi Ödeýew Myratgeldi Agamuradowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Magtymguly köçe 59-njy jaýy söwda dükany
96 Telekeçi Ballyýew Şageldi Şyhmyradowiç Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Türkmenbaşy köçe söwda dükany
97 Telekeçi Dosmammedowa Zerbagt Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman obasy
98 Telekeçi Ergeşowa Medine Agamuradowiç Asagat saher Gurbannazar Ezizow köçe 23-nji jaýy söwda dükany
99 Telekeçi Sapbyyew Mekan Ahal welaýat Sarahs etrap Aşgabat obasy söwda dükany
100 Telekeçi Ödeýew Myratgeldi Agamuradowiç Mary welaýat Mary şäher Täzegaragum köçe 9/2-nji jaýy
101 Telekeçi Akyýewa Gözel Ahal welaýat Sarahs etrap Sarahs şäheri Mollamurt köçe 84-njy jaýy söwda dükany
102 "Aky Ýaky" daýhan hojalygy Ahal welaýat Sarahs etrap Garaman obasy günorta tarap 3,5 km
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beýik ýüpek ýoly, 56 jaýy Naharhana.
2 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 6-njy mikraýon, dükan N 3.
3 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 5-nji mkr, Azyk haryt söwda  dukan N 1.
4 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Bahar restoran 2-nji gat.
5 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Bahar kafe 1-nji gat.
6 Köp ugurly söwda bazary    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 1-nji gat restorany,6-njy mikraýon,Söwda merkezi.
7 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 136-njy kwartal, Altyn-ay kafesi.
8 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 158-nji kwartal, Balkan kafesi.
9 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Mollagara-Jebel şäheri, Azyk haryt söwda dukan N 8/2.
10 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Jebel şäher, Guwanjow köçesi Azyk haryt söwda dukan  N 8.
11 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Jebel şäher, Azady köçesi, Azyk haryt söwda dukan N 41.
12 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 146-njy kwartal,Mebel söwda dukan N 40.
13 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 106-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan  N 36.
14 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, kwartal 125, Azyk haryt söwda dukan N 35.
15 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, Gazak oba, Azyk haryt söwda dukan N 34.
16 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 131-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 33.
17 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 92-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 32.
18 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 205-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan  N 31.
19 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 189-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 26.
20 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 125-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 125.
21 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 208-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 24.
22 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 205-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 21.
23 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 205-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan  N 21.
24 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 212-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 19.
25 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 209 -njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 18.
26 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 17.
27 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 162-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 16.
28 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 199-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 15.
29 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 136-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 14.
30 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 225-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 13.
31 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 211-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 12.
32 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 5-nji mkr, Azyk haryt söwda dukan N 6.
33 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 210-njy kwartal, Azyk haryt söwda dukan  N 5.
34 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 13-nji mkr, Azyk haryt söwda dukan N 4.
35 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat,  Balkanabat şäher, 148-nji ýaşaýyş jaý toplumy, dukan N 11.
36 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Gamşyllja oba, dükan N 10.
37 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Oglanly oba, dükan N 5.
38 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Ekerem şäherçesi, dükan N 8.
39 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Garadepe oba, dükan N 7.
40 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Ýasga oba, dükan N 6.
41 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Gögerendag obasy,dükan N 9.
42 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Gumdag şäheri, dükan N 4.
43 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Belek şäher, dükan N 3.
44 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazarynyň içinde yerleşýän dükan N 2.
45 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Uzboý şäher, dükan N 1.
46 Balkanabat söwda satyn alyş önümçilik birleşigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, kwartal 147, dükan N 1.
47 Balkanabat söwda satyn alyş önümçilik birleşigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beýik ýüpek yoly 56-njy jay, dükan N 2.
48 Balkanabat aeroporty Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat aeroporty № 1.
49 Balkanabat aeroporty Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat aeroporty № 2.
50 Balkanabat Demir ýol stansiýasy 2 Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat Demir ýol stansiýasy 2.
51 WEAK "Balkantelekom" Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195 kwartal, WEAK Balkantelekom Kassa N 1.
52 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195 kwartal, WEAK Balkantelekom Kassa N 2.
53 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195 kwartal, WEAK Balkantelekom Kassa N 3.
54 Köp ugurly söwda bazary Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 42-nji yaşaýyş jaý toplumy g\o g\b tarapy, dukan N 11.
55 Telekeçi Mämmedow Allanur Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 126-njy kwartal, söwda dükan.
56 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan bölümi, Tagy Satylow köçe, Girdeji kassa.
57 Telekeçi Arazow Nurmuhammet  Balkan welaýat,Balkanabat şäher, 189-njy kwartal, söwda dükan.
58 Telekeçi Eminow Aýly Balkan welaýat,Balkanabat şäher, Azyk haryt söwda dükan.
59 Telekeçi Ýarjanow Toýgeldi Balkan welaýat,Balkanabat şäher, 11-nji kwartal, söwda dükan.
60 Telekeçi Abdyýew Öremyrat  Balkan welaýat,Balkanabat şäher,   kwartal 207,söwda dükan.
61 Telekeçi Gylyçmämmedow Aýtmämmet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal,Täze Zaman söwda dükan.
62 Telekeçi Nurmämmedow Pygamberguly  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 211-nji kwartal, Hazar söwda merkezinde ýerleşýän egin eşik söwda dükan  № 202.
63 Telekeçi Adyýew Nurmyrat  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 6-njy mkr,söwda dükan.
64 Telekeçi Gulnazarow Toýdurdy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan Kop ugurly söwda dükan.
65 Telekeçi Gurbannyýazow Hangeldi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Saganly-2, Konditer önüm öndüryän sehi.
66 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Visa master kart terminal hasaplaşygy, Girdeji Kassa.
67 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, kart hasabyna gecirmek üçin Girdeýji Kassa walyutny bolim.
68 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Visa master kart terminal hasaplaşygy Girdeji Kassa.
69 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welelaýat, Balkanabat şäher, 113-nji kwartal, awtoşaýlar söwda dukan N 37.
70 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 117-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 29.
71 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan N 30.
72 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 147 kwartal, mebel söwda dukan N 38.  
73 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 146-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, Senagat haryt söwda dükan  № 39.
74 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 201-nji jaýlar toplumy, Azyk haryt söwda dükan  № 22.
75 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 110-njy kwartal, dukan N 10.
76 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 125-nji kwartal, dukan N 11.
77 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji ýaşaýyş jaýlar,toplumy, Senagat söwda  dükan  № 48.
78 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 147-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Senagat haryt söwda dükan  № 49.
79 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat,Balkanabat şäher, 117-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Haly önümler söwda dükan  № 50 .
80 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 161-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Azyk haryt söwda dükan  № 53.
81 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 110-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, awtoşaýlar söwda dükan  № 52.
82 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 155-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Azyk haryt söwda dükan  № 54.
83 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 117-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, awtoşaýlar söwda  dükan  № 55.
84 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 208-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, gurluşyk söwda dükan  № 56.
85 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 25-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, awtoşaýlar söwda dükan  № 57.
86 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 208-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy,Azyk haryt söwda dükan  № 58
87 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan wel, Balkanabat şäher, 201-nji kwartal, Senagat haryt söwda dukan N 27.
88 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 199-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, Senagat haryt söwda dükan  № 43.
89 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 5-nji kiçi etrapça, garyşyk haryt söwda dükan  № 44.
90 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 117-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Azak haryt söwda dükan  № 59.
91 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 162-kwartal, Senagat haryt söwda dukan N 2.
92 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 144-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Azyk haryt söwda dükan  № 3
93 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 117-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, Haly önümler söwda dükan  № 45.
94 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, Senagat söwda dükan  № 47.
95 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   13-nji kiçi etrapça gurluşyk söwda dükan  № 46.
96 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Jebel şäher, Demir ýol köçesi,dükan  № 8/1.
97 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 5-nji miraýon, gurluşyk haryt söwda dükan  № 51.
98 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beyik yüpek yoly , Söwda bazaryndaky Azyk haryt dukan N 28.
99 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beýik ýüpek ýolunyň ugry, Azyk haryt söwda dükan  № 42.
100 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beyik yüpek yolunyň ugry, Söwda bazary Azyk haryt söwda dukan N 9.
101 Balkanabat söwda satyn alyş önümçilik birleşigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat-Turkmenbaşy gara yolunyň g\o-b\b tarapynda Balkan köpugurly sowda bazaryndaky dukan N 7.
102 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Çykdajy kassa.
103 “Göwher Türkmenaltyn”  karhana Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Uzboý köçesindäki B,S, Türkmenbaşy adyndaky “Bagt Köşgi” toý dabaralar merkezinde ýerleşýän “Göwher Türkmenaltyn” şahamça dükan.
104 Guş toplumy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   Guş toplumy Jebel şäher,   dukan N 1.
105 Telekeci Wasilenko N. Balkan welaýat, Balkanabat şäherindäki, 211-nji kwartal,“Hazar” söwda we dynç alyş merkezindäki dukan  128.
106 Telekeçi Guwanjow Guwanç  Balkan welaýat, Jebel  şäher, Kemine köçesi jaý N 33, Azyk haryt söwda dukan.
107 Telekeçi Aşyrmyradow Welaýatmyrat  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Lomaý söwda bazarynyň Azyk haryt söwda dukany N 1.
108 Telekeçi Nazjanow Kuwwatmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Galkynyş -1, Çörek we Konditer önim öndürýän kärhana.
109 Telekeci Orazgulyyew Akmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  212-nji kwartal, "Julge " kafe.
110 Telekeçi:Ödemämmedow Meret Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 210-njy kwartal, Gündogar söwda dukan.
111 Telekeçi Mamanowa A, Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 147-nji kwartal, söwda bazarynyň N 14 dukan.
112 Telekeçi Mamanowa A, Aşgabat şäher, " Gündogar" söwda bazary, dukan N 27/09.
113 Telekeçi Atajikow Toygeldi  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, söwda dukan.
114 Telekeçi Amangulyýew Ahmet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 6-njy mikraýon, 10-njy jaý söwda ammary.
115 Telekeçi Atamämmedow Arazmämmet   Balkan welaýat, Esenguly etrap Ekerem şäher, "Bagtyýarlyk" myhmanhana"154-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan.
116 Telekeçi Haýdarow Tuwakbaý   Balkan weleýat, Balkanabat şäher, 125-nji kwartal, Awtoşaýlar söwda dukan N 57.
117 Telekeçi Şyhyýew Baymyrat    Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 210 -nji kwartal, Allaberdiýew köçesindäki söwda dukan.
118 Telekeçi Garlyýew Merdan Gurbanmyradowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Allaberdiýew köçe "Nurana" söwda merkezi.
119 Telekeçi Sadykow Röwşäheren  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 114-nji Ýaşaýyş jaý toplumy, "Pioner" awto bezegler söwda dukan. 
120 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 13-nji mikrayon, Senagat harytlar söwda dukan N 7.
121 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 117-nji kwartal,Azyk harytlar söwda dukan N 60.
122 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 125-nji kwartal,Hyazmat oyi,söwda dukan N 61.
123 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 210-njy kwartal, Gurluşyk harytlar söwda dukan y N 62.
124 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Senagat hartylar söwda dukan yN 63.
125 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda bazary, Azyk harytlar söwda dukan y N 64.
126 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, VISA we MASTER kart hasabyna gecirmek üçin  Girdeýji KassasyN 3.
127 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, VISA we MASTER kart hasabyna gecirmek üçin  Girdeýji KassasyN 2.
128 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, VISA we MASTER kart hasabyna gecirmek üçin  Girdeýji KassasyN 4.
129 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Karz bölüminiň girdeýji kassasy N 2.
130 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Gumdag şäher,  Boýa Dag köçesiniň 7-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Kassa N 1.
131 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Etrek etraby, Baýat  Hajy köçesiniň 7-nji ýaşaýyş jaý toplumy,Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Merkezi Kassa.
132 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Jebel şäher, Orazow G.köçesiniň 50-nji ýaşaýyş jaý toplumy,Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Kassa.
133 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Aragatnaşyk bölümi Saganly  Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom".
134 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 56-njy ýaşaýyş jaý toplumy, Aragatnaşyk bölümi Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom"
135 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 122-nji ýaşaýyş jaý toplumy, Aragatnaşyk bölümiElektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom".
136 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 199-nji ýaşaýyş jaý toplumy, AragatnaşykNokady Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom".
137 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195-nji ýaşaýyş jaý toplumy AragatnaşykNokady Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom"
138 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195-nji ýaşaýyş jaý toplumy Aragatnaşyk nokady, Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Internet kafe kassa N 1.
139 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195-nji ýaşaýyş jaý toplumy Aragatnaşyk nokady, WEAK "Balkan Telekom"   "Mollagara şypahanasy" Aragatnaşyk bölümi  Internet Kafe.
140 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 195-nji ýaşaýyş jaý toplumy Aragatnaşyk nokady Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Internet kafe kassaN 2.
141 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 211-Nji ýaşaýyş jaý toplumy  Hazar söwda dynç alyş merkezi  Aragatnaşyk nokady, Elektrik aragatnaşyk kärhanasy WEAK "Balkan Telekom" Internet kafe.
142 Telekeçi Annaýewa Gyzylgül Nazmuhammedowna  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 118-nji kwartal, "Halylar " söwda dukan.
143 Telekeçi Gaýybow Gerkez  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Azyk haryt söwda dukan.
144 Telekeçi Garajayew Serdartagan  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  208-nji kwartal, "Owadan" kompyuter söwda dukan.
145 Telekeci (Allahwerdiyewa Sewinç)  Rafikowna   Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   148 kwartal,sowda dukan.
146 Telekeci Annamyradow Aymyrat  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   118 kwartal-8 jay,2 öý,Azyk haryt söwda dukan.
147 Telekeci Gazakow Yusup  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 6-njy kiçi etrapça, 6-njy jaý Ýer zemin Gözellik salony.
148 Telekeçi Meredowa Hojabibi  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat Söwda satyn alyş kärhanasynyň dukan N 20.
149 Telekeçi Guwanjow Nurmämmet  Balkan welaýat, Jebel şäher, Kemine Köçesi, Jaý N 33, Gurluşyk haryt söwda nokady.
150 Telekeçi Kiselýow Waleriý Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal 20-13 öýinde, Azyk haryt söwda dukan.
151 Telekeçi Hudaýberenowa Oguljemal Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat döwlet lomaý söwda bazarynda ýerleşýan, Azyk haryt söwda dukan N 30.
152 Telekeci Nurjanow Muhammet Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 199 yjt sowgatlar söwda dukan.
153 Telekeci Nurjanow Muhammet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 212 kwartal, Lyustralar dünýasi.
154 Telekeci Bagyýewa Gülşirin Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 233-nji kwartal, Bereket bazar egin eşik söwda dukan.
155 Telekeçi:Gurbannazarow Şadöwlet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Aşgabat-Balkanabat-Türkmenbaşy gara ýolunyň awtomenzili, söwda dukan.
156 Telekeci Şyhyýewa Täçsoltan   Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, Söwda bazarynyň 148-nji kwartylynda, egin esik söwda dukan.
157 Telekeçi Annamämmedow Rejepmämmet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 5-nji mikrayon 2-nji Söwda bazaryndaky söwda dukan.
158 Telekeçi Annamämmedow Berdimämmet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 207-nji kwartal, beyik yüpek yoly, Naharhana.
159 Telekeçi Atjanowa Oraztagan   Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 5-mikraýon, egin eşik söwda dukan.
160 Telekeçi Halilulina Olga  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 211-nji kwartal, Hazar söwda merkezinde dukan 107.
161 Telekeçi Gylyçmämmedow Şämammet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 210-njy kwartal, 3 jaý "Nur" söwda dukan.
162 Telekeçi Begjanow Şamyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 6-njy mikrayon,jayN 14,Ýer zemin söwdaNokady.
163 Telekeçi Abaýew Bayramguly Nurgulyyew Balkan welaýat, Balkanabat şäher, G,Satylow köçe,141-nji kwartal söwda dukan.
164 Telekeçi Aylakow Serdarmuhammet   Balkan welaýat, Balkanabat şaher, i, 2-nji söwda bazary, söwda dukan.
165 Telekeçi   Masadowa Orazgul   Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  5-nji etrapça kafe №16.
166 Telekeçi Gurbangazow Tahyr Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Bereket söwda bazary egin esik söwda dukan № 53.
167 Telekeçi Rejepow Dawutberdi   Balkan welaýat, Balkanabat ş, kwartal 211, "Hazar söwda we dynç alyş merkezi" dukan  № 009 .
168 Telekeçi Döwletmyradowa Gülnäzik Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 120-nji kwartal, Söwda satyn alyş karhanasynyň söwda bazarynda ýerleşyän egin esik söwda dukan N 16.
169 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Döwletenergogözegçilik” kärhanasynyň Türkmenbaşy bölümçesi, Kenar etrabynyň Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy.
170 Telekeçi Toýmämmedow Baýramgeldi Toýmammedowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 140-nji ýaşaýyş toplum, 25-nji jaý, 3-nji jaynda,egin eşik söwda dukan.
171 Telekeçi Markarýan Artur Ýurikowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 207-nji ýaşaýyş toplumy, 3-nji jaýynda ýerleşýän Dellekhana.
172 Telekeçi Amangeldiýew Oraz Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazarynda söwda ammary.
173 Telekeçi Arazalyýewa Arazbagt Balkan welaýat, Balkanabat şäher, kwartal 117, Balkanabat Söwda satyn alyş karhanasynyň bazary egin eşik söwda  dukan  № 139.
174 Telekeci Hajynazarow Begnazar Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, Viko söwda dukan.
175 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher,158-nji kwartal, Naharhana.
176 Telekeçi Gulmammedow Başäherim  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 163-nji kwartal, söwda dukan.
177 Telekeçi Gurbannyýazow Hangeldi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 103-nji kwartal, jaý 8, "Üç ýyldyz" söwda dukan.
178 Telekeci Gurbanow Tacdurdy Ballkan welaýat, Balkanabat şäher,   Saganly köçe 182 jaý, "Kerwen" söwda dukan.
179 Telekeçi Täşjanowa Merjen Ballkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkanabat Söwda satyn alyş karhanasy, egin esik söwda dukan N 89 .
180 Telekeçi Atamyradowan Umytahan Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 211-nji kwartal, 36-njy jaý,Gurluşyk harytlar söwda dukan.
181 Telekeçi Orazmämmedow Orazmämmet Ballkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazaryndaky 3-nji blok Gök önümler söwda harydy.
182 Telekeçi Tuwakow şäheratlykmyrat Ballkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazaryndaky 3-nji blok Gök önümler söwda harydy.
183 Telekeçi Täşliýew Amandurdy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 208-nji kwartal, 5-nji jay,32-nji öy.
184 Telekeçi Gylyçmämmedow Goçmämmet Berdimämmedowiç Ballkan welaýat, Balkanabat şäher, swç-1 köçesi, 93-nji öy.
185 Telekeci Gylyçmammedow Berdimämmet  Ballkan welaýat, Balkanabat şäher, swç-1 köçesi, 93-nji öy.
186 Telekeci Bayramdurdyyew Penadurdy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 224-nji kwartal, jay 15,öy 2.
187 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Etrek bölümçesi Etrek şäher, Baýathajy köçesi, 6-njy jaý (Etrek etrabynyň Jemagat hojalyk müdirliginiň jaýynda).
188 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Gumdag bölümçesi Gumdag şäher, 24-nji jaý (Gumdag şäher, aşaýyş Jaý ulanyş müdirliginiň jaýynda).
189 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly bölümçesi Magtymguly şäher, Aşgabat köçesi, (Balkan energo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda).
190 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar bölümçesi Serdar şäher, Magtymguly köçesi ,43 ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher,  elektrik ulgamlarynyň jaýynda).
191 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket bölümçesi-Bereket şäher, Görogly köçesi.
192 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Ekerem bölümçesi-Ekerem şäher, (Ekerem buraw işleri müdirliginiň jaýynda).
193 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly bölümçesi-Esenguly şäher, Mgtymguly köçesi jaý № 314.
194 Balkanawtoulag önümçilik birleşäherigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beyik yüpek yoly köçesi,awtomenzil söwda dukan .
195 Telekeçi Alyhanow Polatmämmet Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 148-nji yaşaýyş jaý toplumy, dellekhana.
196 Telekeçi Arazjanow Baýramgylyç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 63-nji ýaşaýyş jaý toplumy, söwda dukan N 9.
197 Telekeçi Owezow Orazmuhammet Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 46 öy, 10 jay, söwda dukan.
198 Telekeçi  Altyýew Abdyljelil Balkan welaýat, Hazar şäher, VIKO söwda dukan.
199 Balkanenergo önümçilik birleşäherigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Tagy, Satylow köçe-34 jay kassa.
200 Balkanabat döwlet lomaý bölek söwda firmasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 147-nji kwartal, şaý sep ussahana.
201 Telekeçi Torina Anastasiýa Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 95-nji kwartal, 1-nji jaýy 3-nji gaty, Tikinçilik ussahanasy.
202 Telekeçi Arabowa Jahan Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda bazarynyň № 2-nji toplumynda ýerleşýän 1-nji gatyndaky  söwda otagy.
203 Balkan welaýat Çaphanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 148-nji kwartal, 1-nji jay söwda dukan.
204 Balkan welaýat Çaphanasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 148-nji kwartal, 1-nji jay söwda dukan.
205 Telekeçi Jöwelaýatliýew Baýramgeldi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 168-nji kwartal, 7-nji jay söwda dukan.
206 Telekeçi Arazgeldiýew Arzuw Allaberdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Magtymguly köçe 137-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan.
207 Telekeçi Mollaýew Baýmurat Beggeldiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazary, 147-nji kwartal, 1-nji bazarda ýerleşyän söwda dukan.  
208 Telekeçi Täjiýew Ýusupbaý Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan Köp ugurly söwda bazary, söwda dukan y №90.
209 Telekeçi Muhammedowa Ogy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan döwlet lomay bölek söwda bazary, dukan  № 13-14.
210 Telekeçi Muahmmedow Akmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan dowlet lomay bölek söwda bazary, dukan  № 40-41-42.
211 Telekeçi Hallyýew Arazmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji kwartal, Azyk haryt söwda dukan.
212 Telekeçi Myradow Orazmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Döwletmämmet Azady köçe, 56-njy jaý "Hazar"söwda karhanasy, Azyk haryt söwda dukan y № 1
213 Telekeçi Rejepow Halwat Hojamyradowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda bazarynyň № 2 bazarynda yerleşyän söwda nokady
214 Telekeçi Hojadyrdyyew Taçberdi  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda bazarynyň № 2 bazarynda yerlşyän № 63 söwda nokady
215 "Balkanawtoulag" önümçilik birleşäherigi Balkan welaýat, Serdar şäher, awtomenzili
216 "Balkanawtoulag" önümçilik birleşäherigi Balkan welaýat, Bereket şäher, awtomenzili
217 Telekeci Tacew Taç Rahmanowic Balkan welaýat, Jebel şäher, D.Azady köçesinde ýerleşýän söwda dukan.
218 Telekeçi Gosayew Gurban Wladimirowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 191-nji kwartal, Awtoulag şaýlaryň ammar we Ammar jaýy.
219 Telekeçi Annabaýewa Merjen Derýaýewna  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, BSSAK ''Döwletli" bazaryndaky söwda dukan.
220 Telekeçi Durdyýew Gulmämmet  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Magtymguly köçe, 6-njy ýaşaýyş jaý toplumyndaky söwda dukan.
221 Telekeçi Annamyradowa Nurtaç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Magtymguly köçe "Bagtly" toý salony.
222 Telekeçi Manaçinskiy Igor  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda bazarynyň № 3 Söwda dukan.
223 Telekeçi Hydyrow Akmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Beýik ýüpek ýol köçesiniň ugrunda ýerleşýän Lomaý we bölek söwda bazaryndaky söwda dukan.
224 Telekeçi Babaýewa Selbi Balkan welaýat, Balkanaabat şäher, 233-nji ýaşaýyş jaý toplumynda "Bereket" söwda bazarynda ýerleşýän söwda dukan  № 26.
225 Türkmenistanyň Demir ýol ulaglarynyň ministirliginiň Demir yoluň Aşähergabat böleginiň Birleşäherdirilen hojalygy Balkan welaýat, Jebel şäher, Jebel stansiýasy-girdeji kassa.
226 Telekeçi Çilmämmedow Amanguly Rejepgulyýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 224-nji jaý № 3/2 salgysynda ýerleşýän ofis.
227 Telekeçi Beçikow Mahmyt Aşäheryrberdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Et kombinatynyň gündogar tarapynda ýerleşýän Awtoulag abatlaýyş sehi.
228 Telekeçi Hotçyýew Begençmyrat Hudaýberdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Söwda Bazarynyň 147-nji kwartal, 1-nji bazarynda ýerleşýän söwda dukan      №  122. 
229 Telekeçi Hotçyýew Begençmyrat Hudaýberdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   Söwda Bazarynyň 147-nji kwartal 1-nji bazarynda ýerleşýän söwda dukan y № 174.
230 Telekeçi Meredowa Annasoltan  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Köp ugurly söwda bazaryndaky dukan № 67.
231 Telekeçi Annabaýramow Annabaýram Babaýewiç  Balkan welaýat,Balkanabat şäher, 2-nji Söwda bazary №30 söwda dukan.
232 Telekeci Altyýew şäherirgeldi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 212-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 95-nji jaý salgysynda ýerleşýän "Toý hyzmatlar" söwda dukan.
233 Telekeçi Mämmetjanow şäheramyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 110-njy kwartal, 1-nji jaý 6-njy öýinde yerleşýan söwda dukan.
234 Telekeçi Abdyyewa Aşäheryrsoltan Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 207-nji ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän söwda dukan.
235 Telekeçi Hajyýewa Oguljahan Kösäýewna  Balkan welaýat, Balkanaabat şäher, 6-njy ýaşaýyş jaý toplumy,3-nji jaýynda  ýerleşýän Ammar.
236 Balkanabat söwda satyn alyş önümçilik birleşigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, söwda satyn alyş önümçilik birleşigiNebitdag restoran 145-nji kwartal  2-nji gaty.
237 "Köp ugurly söwda bazary"   Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  6-njy mkr "Söwda merkeziniň " toý mekany
238 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi  Balkan welaýat, Balkanabat saheri,Girdeji kassa 
239 Telekeçi Gurbankulyyýew Resul Gulmyradowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, söwda bazarynyň Lomaý bazaryndaky № 47 Söwda dukan.
240 'Nebitgazhyzmat" ýapyk görnüşäherli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýataýaty boýunça "Balkanabat" işäherçi-iýmiti we hyzmatlar kärhanasy Balkan welaýat, "Balkanabat" işçi-iýmiti we hyzmatlar kärhanasynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäher, Gyýanlydaky Polimet Zawodynyň Naharhanasy.
241 Telekeçi Alihanow şäheraýlimämmet Mämmetgylyjowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher,191-nji ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän awtoulaghana.
242 Telekeçi Baýkakaýew Güýç Soltangulyyýewiç  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebiniň jaýynda söwda dukan.
243 Telekeçi Annalyýew Baýramgeldi Taçgeldiýewiç  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 233-nji kwartal, "Bereket" bazary № 40 söwda dukan.
244 Balkanabat söwda satyn alyşäher önümçilik birleşäherigi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Nebitdag restoran 145-nji kwartal, 1-nj gaty.
245 Telekeçi Baýramdurdyýew şäheröhratdurdy Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 199-njy kwartal, ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän 2 otagly, söwda nokady № 15.
246 Telekeçi Latanowskaýa Polina  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-njy kwartal, 5-nji söwda dukan.
247 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Gazna N 1, Etrek bölümçesi, kassasy.
248 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Gazna N 2, Etrek bölümçesi, kassasy.
249 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Gazna N 3, Etrek bölümçesi, kassasy.
250 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Etrek bölümçesi Etrek şäher, Baýathajy köçesi, 6-njy jaý (Etrek etrabynyň Jemagat hojalyk müdirliginiň jaýynda) Gazna N 4.
251 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Etrek bölümçesi Etrek şäher,Baýathajy köçesi, 6-njy jaý (Etrek etrabynyň Jemagat hojalyk müdirliginiň jaýynda) Gazna N 5.
252 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Gumdag bölümçesi Gumdag şäher, 24-nji jaý, Etrek bölümçesi, (Gumdag şäher,Ýaşaýyş Jaý ulanyş müdirliginiň jaýynda) Gazna N 6.
253 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Gumdag bölümçesi Gumdag şäher, 24-nji jaý, Etrek bölümçesi,  (Gumdag şäher, Ýaşaýyş Jaý ulanyş müdirliginiň jaýynda) Gazna N 7.
254 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly bolümçesi, Magtymguly şäher, Aşgabat  köçesi 1-a, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 8.
255 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly bolumçesi, Magtymguly şäher, Aşgabat  köçesi 1-a, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 9.
256 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly şäherçesi, Aşgabat  köçesi 1-a, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 10.
257 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly şäherçesi, Aşgabat  köçesi 1-a, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 11.
258 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Magtymguly şäherçesi, Aşgabat  köçesi 1-a, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Magtymguly etrap elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 12.
259 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar şäheri, Magtymguly köçesi,43 jaý, Etrek bölümçesi, ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 13.
260 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar şaher, i, Magtymguly köçesi, 43 jaý, Etrek bölümçesi, ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 14.
261 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat,Serdar bölümçesi Serdar şaher,    Magtymguly köçesi,43 jaý, Etrek bölümçesi, ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher elektrik ulgamlarynyň jaýynda) GaznaN 15.
262 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar şäher, Magtymguly köçesi-43, Etrek bölümçesi,  ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 16.
263 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar şäher, Magtymguly köçesi-43, Etrek bölümçesi, ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 17.
264 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Serdar şäher, Magtymguly köçesi-43, Etrek bölümçesi, ("Balkanenergo" ÖB-niň Serdar şäher .elektrik ulgamlarynyň jaýynda) Gazna N 18.
265 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket şäher, Görogly köçesi-10, Gazna N 19, Etrek bölümçesi, kassasy.
266 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket şäher, Görogly köçesi-10, Gazna N 20, Etrek bölümçesi, kassasy.
267 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket şäher,  Görogly köçesi-10, Gazna N 21, Etrek bölümçesi, kassasy.
268 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, Ekerem şäherçesi, (Ekerem buraw işleri müdirliginiň jaýynda) Gazna N 22, Etrek bölümçesi, kassasy.
269 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, Ekerem şäherçesi, (Ekerem buraw işleri müdirliginiň jaýynda) Gazna N 23, Etrek bölümçesi, kassasy.
270 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, Esenguly şäherçesi, Magtymguly köçesi, jaý № 314, Gazna 24, Etrek bölümçesi, kassasy.
271 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, Esenguly şäherçesi, Magtymguly köçesi, jaý N 314, Gazna 25, Etrek bölümçesi, kassasy.
272 Telekeçi Röwşäherenowa Ogulbeg Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 14-nji kiçi etrapça, gözellik salony.
273 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Balkanabat şaher, , 150-nji kwartal, dükan N 12.
274 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Jebel şaher, , dükan N 13.
275 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Jebel şaher, , dükan N 14.
276 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Oglanly obasy, dükan N 15.
277 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Hudayberdi obasy, dükan N 16.
278 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Akguýy obasy, dükan N 17.
279 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Irikli obasy, dükan N 18.
280 Balkanabat alyjylar jemgyyeti Balkan welaýat, Gurji obasy, dükan N 19.
281 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Gurji obasy, dükan N 19.
282 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Etrek şäher, Baýat Haji,, 7nji kassa merkez .
283 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Bereket şäher, Garagum köçe .
284 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Bereket şäher, W.Seýidow köçe, 16-njy toplum N 1.
285 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Bereket şäher, W.Seýidow köçe, 16-njy toplum N 2.
286 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Magtymguly etrap, Durdyhan ýanyk köçe, 11-nji toplum N 1.
287 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Magtymguly etrap, Durdyhan ýanyk köçe, 11-nji toplum N 2.
288 "Balkantelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Balkan welaýat, Magtymguly etrap, Durdyhan ýanyk köçe, 11-nji toplum N 3.
289 Telekeçi Abaýew Baýramguly  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  "Jennet" söwda bazayndaky N 78 söwda dükany.
290 Telekeci Durbaýew Pirimkuly Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Daýhan bazary, "Gury" iýmiş" söwda dükan .
291 Köp ugurly söwda bazary Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 117-nji kwartal, dükan N 2.
292 Köp ugurly söwda bazary Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  "Balkan" köpugurly söwda bazary, Gazna .
293 Telekeçi Halilowa Gulnara Murathanowna Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 211-nji kwartal,  "Hazar" söwda merkezinde ýerleşýän, N 343  söwda dükany .
294 Telekeçi Nuryýew Seýfulla Nurýagdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat , 225-nji kwartal, 6-njy jaý S.Orazow köçesi, Awtoulag duralgasyndaky söwda dükan .
295 Telekeçi Nurberdiýew Saparmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, kwartal 141-nji, "Uly çynar" ammary.
296 Telekeçi Diniýew Nyýaz Orazgulyýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 5-nji kiçi etrapça, 44-nji garyşyk haryt söwda dükany.
297 Telekeçi Meredow Taňryberdi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, kwartal 127-nji, jaý-24, öý-1, Gurluşyk harytlary.
298 "Türkmenstandartlary" döwlet gullugy  Balkan welaýat, Balkanabat şäheriniň, 125-nji kwartal jaylar toplumynda ýerleşýän döwlet gullugynyň gaznasy .
299 “Nebitçi” myhmanhanasy Balkan welaýat,Balkanabat şäher, “Nebitçi” myhmanhanasy.
300 Telekeçi Eminow Serdar Nurygylyjowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 163 kwartal Baýram Han köçesiniň ugrundaky "Emin-T" arassalaýjy serişdeler dükan y.
301 Telekeçi Jollyýew Aýmämmet Mämmet ogly Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 207-nji kwartal, Azyk harytlar dükany.
302 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 26, Balkan  bölümçesi kassasy.
303 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 27, Balkan  bölümçesi kassasy.
304 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 28, Balkan  bölümçesi kassasy.
305 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 29, Balkan  bölümçesi kassasy.
306 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi 3,4-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 30, Balkan  bölümçesi kassasy.
307 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 31, Balkan  bölümçesi kassasy.
308 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 32, Balkan  bölümçesi kassasy.
309 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçes,i 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 33, Balkan  bölümçesi kassasy.
310 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy  Gazna N 34, Balkan  bölümçesi kassasy.
311 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 35, Balkan  bölümçesi kassasy.
312 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 36, Balkan  bölümçesi kassasy.
313 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 37, Balkan  bölümçesi kassasy.
314 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T. Satylow köçesi, 34-143-nji jaý toplumy,  Gazna N 38, Balkan  bölümçesi kassasy.
315 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket şäher, Görogly köçesi-10, Gazna N 39, Balkan  bölümçesi kassasy.
316 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  Kart hasabyna geçirmek üçin  Girdeýji Kassa walýutnyý blüm.
317 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Etrek etraby, Baýathajy köçe 6-njy jaýy, Etrek etrabynyň Jemagat hojalyk müdirliginiň jaýynda GaznaN 40, Balkan  bölümçesi kassasy.
318 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etyraby, Esenguly şäherçesi, Magtymguly köçesi,jaý 314 Gazna N 41, Balkan  bölümçesi kassasy.
319 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, Esenguly Esenguly şäherçesi, Magtymguly köçesi,jaý 314 Gazna N 42, Balkan  bölümçesi kassasy.
320 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, T.Satylow köçe, 34-143 jaý, Gazna N 43, Balkan  bölümçesi kassasy.
321 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Gumdag şäher,  24 jay toplumy, 2 jaý GaznaN 44, Balkan  bölümçesi kassasy.
322 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Bereket bölümçesi, Bereket şaher,   Görogly köçe, 10-njy jaý toplum, GaznaN 45, Balkan  bölümçesi kassasy.
323 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň  Girdeji kassa .
324 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň Nebitçiler köçesi, Girdeji kassa. 
325 Telekeçi Baýmämmedow Baýmämmet Balkan welaýat, Balkanabat şäheriniň 14-nji kiçi etrapçasynyň  3-nji jaýynda ýerleşýän Azyk haryt söwda dükany.
326 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Serdar şäheri, Magtymguly köçesi 43,"Balkanenergo" ÖB-niň Serdar ş, elektrik ulgamynyň jaýynda kassa Gazna N 47, Balkan  bölümçesi kassasy.
327 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Serdar şäheri, Magtymguly köçesi 43,"Balkanenergo" ÖB-niň Serdar ş, elektrik ulgamynyň jaýynda kassa Gazna N 48, Balkan  bölümçesi kassasy.
328 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Serdar şäher ,Magtymguly köçesi 43,"Balkanenergo" ÖB-niň Serdar ş, elektrik ulgamynyň jaýynda kassa Gazna N 49, Balkan  bölümçesi kassasy.
329 Telekeçi Seýitjanowa Ýegenbibi Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 120-nji Döwletli bazarynda ýerleşýän 79-njy egin-eşik söwda dükany.
330 Telekeçi Durdyýewa Aýgül Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 216-nji ýaşayyş jay toplumynda ýerlesyan "Rowac mebel" sowda dükanynda Faberlic ofisy.
331 Telekeçi Soltanmämmedowa Orazbibi Balkan welaýat, Balkanaabat şäher, 6-njy mkr ýerleşyän, awtoduralga sowda dükany.
332 Telekeçi şäheryhyýew Gurbanmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 210-njy kwartal, 2-nji jaý, 19-njy öy salgysynda ýerleşýän ätiýaçlyk şaylar, sowda dükany.
333 Telekeçi Nedirowa Orazbibi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 206-njy YJT, 7-jay salgysynda yerlesyan Gozellik salony.
334 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Balkan bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, "Döwletenergogözegçilik" kärhanasynyň Balkan bölümi, 143-nji jaý toplumy T.Satylow köçesi, 34-nji jaý, Gazna N 50, Balkan  bölümçesi kassasy.
335 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, 156-njy ýaşaýyş jaý toplumy, Girdeji kassa N 18.
336 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Jebel şäherniň, Orazow köçesi, 10-njy jaý salgysy, kassa N 19.
337 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat,Gumdag şäherniň, 7-nji jaýlar toplumynyň Hajy Aşyr köçesiniň ugry kassa N 20.
338 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, 195-njy ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän 3-nji jaýy Telekekom Girdeji kassa N 21.
339 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, Nebitçiler köçesi toplumynda ýerleşýän 3-nji jaýy Telekekom Girdeji kassa N 22.
340 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň 122-nji ýaşaýyş jaý toplumy ýerleşýän Telekekom Girdeji kassa N 23.
341 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäheriniň 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy  ýerleşýän "Hazar" söwda we dynç alyş merkezi, N 18 dükan,  Telekekom Girdeji kassa N 24.
342 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Hazar şäherniň 37-nji ýaşaýyş jaý topumynyň 19-njy,  3 gatly ýaşaýyş jaý toplumy Girdeji kassa N 25.
343 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Serdar şäherniň Gök Abaýew köçesiniň 12-nji jaýynda ýerleşýän 2 gatly jaýynyň 1-nji gaty Girdeji kassa N 26.
344 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Magtymguly etrabynyň Durdyhan Ýanyk köçesiniň, 11-nji jaýy, Girdeji kassa N 27.
345 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň 209-njy ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän 57-nji jaýy Girdeji kassa N 28.
346 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Bereket etrabynyň W.Seýidow köçe, 1 gatly edara jaýy, kassa N 29.
347 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Etrek şäheri, Baýhajy köçesi, 7-nji jaýy, 1 gatly edara binasy, kassa N 30.
348 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Esenguly etraby, B.Kary köçesi, 1 gatly edara jaýy, kassa N 31.
349 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Bereket etraby, Garagum köçe, Telekekom Girdeji kassa  N 32.
350 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Serdar etraby, Pushkin köçe, Telekom Girdeji kassa N 33.
351 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýat, Serdar etraby,  Aşgabat-Türkmenbaşy gara ýolunyň ugrundaky 2 kommunal mikraýonynyň 50-nji söwda senagat merkezinde ýerleşyän Telekom Girdeji kassa N 34.
352 Telekeçi Hangeldiýew Orazmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 11-nji okuw jayynyň naharhanasy.
353 "Türkmenhimiýa" döwlet konserni "Balkanabat" Ýod zawody Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  Ýod zawody 124-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 15-nji jaýy girdeji kassa.
354 Telekeçi Nurberdiýewa Çynar Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar etraby Azatlyk köçe, 12-nji jaý, sowda dükany.
355 Telekeçi Gulnazarow Toýdurdy Begnazarowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  Saganly 2, ýaşayyş jay toplumynda ýerleşyän, Azyk haryt söwda dükany.
356 Telekeçi  Amandurdyyýw Arslan Balkan welaýat, Balkanabat şäher,   205-nji yjt, 5-nji jay, Azyk hart söwda dükany N 31.
357 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Magtymguly Bölümi  Balkan welaýat, Magtymguly şäherçesi, ýagtylyk köçesi 30-njy jaý, girdeji kassa 1.
358 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Magtymguly Bölümi  Balkan welaýat, Magtymguly şäherçesi, ýagtylyk köçesi, 30-njy jay, girdeji kassa 2.
359 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Magtymguly Bölümi  Balkan welaýat, Serdar şäher, Magtymguly köçe, 43 jaý, girdeji kassa N 1.
360 Döwletenergogözegçilik  kärhanasy Magtymguly Bölümi  Balkan welaýat, Serdar şäher, Magtymguly köçe, 43-nji jaý, girdeji kassa N 2.
361 Telekeçi Gulnazarow Toýdurdy Begnazarowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, sagally 2 ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän Azyk haryt söwda dükany.
362 Telekeçi Gulnazarow Toýdurdy Begnazarowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, sagally 2 ýaşaýyş jay toplumynda ýerleşýän Azyk haryt söwda dükany.
363 Telekeçi Gulnazarow Toýdurdy Begnazarowiç Balkan welaýat, Balkanabat şäherniň, saganly 2 ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän Azyk haryt söwda dükan. 
364 Telekeçi Gylyçmämmedow Şämammet Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri 210-njy ÝJT, söwda dükany.
365 Telekeçi Gurbannyýazow Hangeldi Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, söwda dükany.
366 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Türkmenbaşy" PTB-nyň girdeji kassa karz bölümi.
367 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Türkmenbaşy" PTB-nyň girdeji kassa bank kart bölümi.
368 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Altyn Asyr" ÝGPJ, 156-njy ÝJT, 8-nji mart köçe, jaý 20.
369 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Altyn Asyr" ÝGPJ, 156-njy ÝJT, 8-nji mart köçe, jaý 21.
370 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Altyn Asyr" ÝGPJ, 209-njy ÝJT,  jay 57.
371 "Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Balkan welaýat bölümi Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, "Altyn Asyr" ÝGPJ 209-njy ÝJT,  jay 58.
372 Telekeçi Diniýew Nyýaz Orazgulyýewiç Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, 199-njy kwartal, "Jennet" bazarynda ýerleşýän söwda dükan N 15.
373 Telekeçi Nazjanow Kuwwatmyrat Balkan welaýaty, Balkanabat şäher,  Galkynyş 1, Çörek we konditer önüm öndürýän kärhana.
374 Telekeçi Nurjanow Nurguly Balkan welaýaty, Balkanabat şäher, 14 mikroýon, 3 jaý, ammar we kompýuter sazlamak dükan .
375 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 144 ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 3, girdeji kassaN 2.
376 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 13 ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 4, girdeji kassaN 2.
377 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209 ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 17, girdeji kassaN 2.
378 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 125 ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 25, girdeji kassaN 2.
379 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 189 ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 26, girdeji kassaN 2.
380 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 92-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 32, girdeji kassaN 2.
381 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Gazak oba, Azyk haryt söwda dükan N 34, girdeji kassaN 2.
382 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Jebel şäherçe, Azyk haryt söwda dükan N 8, girdeji kassa N 2.
383 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  Saganly 2 Resurs bazary, Naharhana N 3, girdeji kassaN 2.
384 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 144-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 3, girdeji kassaN 3.
385 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 144-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 3, girdeji kassaN 4.
386 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 13, girdeji kassaN 3.
387 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 13, girdeji kassaN 4.
388 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat,Balkanabat şäher, 209-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 17, girdeji kassaN 3.
389 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 209-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 17, girdeji kassaN 4.
390 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 125-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 25, girdeji kassaN 3.
391 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 125-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 25, girdeji kassaN 4.
392 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 89-njy ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 26, girdeji kassaN 3.
393 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 189-njy ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 26, girdeji kassaN 4.
394 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 92-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 32, girdeji kassaN 3.
395 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Balkanabat şäher  92-nji ÝTJ, Azyk haryt söwda dükan N 32, girdeji kassaN 4.
396 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Gazak oba, Azyk haryt söwda dükan N 34, girdeji kassa N 3.
397 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Gazak oba, Azyk haryt söwda dükan N 34, girdeji kassa N 4.
398 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Jebel şaher, çe, Azyk haryt söwda dükan N 8, girdeji kassa N 3.
399 "Balkan" döwlet lomaý bölek söwda firmasy  Balkan welaýat, Jebel şäherçe, Azyk haryt söwda dükan N 8, girdeji kassa N 4.
400 Telekeçi Myradow Şamyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  206-njy YJT, Nebitçiler köçesi, awtoduralgada Azyk haryt söwda dükan.
401 Telekeçi Maşäheradow Baýramberdi Balkan welaýat, Balkanabat şäheri,138-nji jaýlar toplumy 11-12-nji jayynda ýerleşýän awto şaýlar söwda dükan. 
402 Telekeçi Myradow Orazmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, köçe dostlyk-78 ýerleşýän ''Älemgoşar'' fotosalon.
403 Telekeçi Mämiyew Süleýman Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, "Nebitçi-3" 102-nji jaýlar toplumynda ýerleşýän Azyk haryt söwda dükany. 
404 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 195-nji jaýlar toplumy, goýum bank kartlaryny hyzmat etmek.
405 Telekeçi Begmämmedowa Ogulgerek Balkan welaýat, Balkanabat şäheri,  söwda dükany. 
406 Telekeçi Ödemammedow Dawut  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, söwda dükany. 
407 Telekeçi Masadow şäheröhrat Balkan welaýat, Balkanabat şäher, Ýagty Jahan durmuş elektrik söwda dükany. 
408 Telekeçi Hajyberdiýew Azat Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  211-nji YJT, gurluşyk haryt söwda dükany.
409 Telekeçi Garajaýew Begenç Balkan welaýat, Balkanabat şäheriniň çäginde ýerleşýän “Aşgabat-Balkanabat-Türkmenbaşy gara ýolunyň ugrundaky awtomenzilindäki” lomaý söwda dükany.
410 Telekeçi Mämmetganow Mammettagan Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 199-njy YJT, Jennet bazaryndaky №128 belgili egin eşik söwda dükany. 
411 Telekeçi Orazmyradow Goçmyrat Balkan welaýat, Balkanabat şäheri,141-nji YJT salgysynda ýerleşýan "Bedew" egin eşik söwda dükany. 
412 Telekeçi Miriýewa Ogulgerek Balkan welaýat, Balkanabat şäheri,199-njy YJT, Jennet bazaryndaky №13 belgili Egin eşik söwda dükany. 
413 Telekeçi Mukgaýew Rustem Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 189-njy ýaşaýyş jay toplumy, Ýeniş we Görogly koçesiniň çatrygynda ýerleşyän "5 ýyldyz" Azyk haryt söwda dükany. 
414 Telekeçi Abdyýewa Bilbil Balkan welaýat, Balkanabat şäherndäki, 14-nji jaý toplumynda ýerleşýän Garyşyk harytlar söwda dükany.
415 Telekeçi Berdiyew Annamuhammet Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 209 YJT, Azyk haryt söwda dükany. 
416 Telekeçi Bayramtäç Muhamowa Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  149-njy YJT, dükan N 10.
417 Telekeçi Hanmammet Meretmammedow  Balkan welaýat, Balkanabat şäher,  213Nji YJT, Azyk haryt söwda dükany. 
418 "Balkan" sement zawody Balkan welaýat, Balkanabat şäherinde ýerleşýän "Ussat Inzener" H.K, ammar tipli bazasynyň magazynlar toplumy, dükan N 1.
419 "Balkan" sement zawody Balkan welaýat, Türkmenbaşy şaher, ,  "Balkan" Kän müdirliginde.
420 "Balkan" sement zawody Balkan welaýat, Serdar şäher,  demirgAzyk-günbatar kiçi etrapçasynyn 8-nji ýjt, 77 jaýy, dükan N 3.
421 "Balkan" sement zawody Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher,  Oguzhan köçesi, 41-1 jaý, dükan  N 4.
422 "Balkan" sement zawody Balkan welaýat, Gumdag şäheri,  Adalat köçesi, jaý 49, dükan  № 5.
423 "Balkan" sement zawody Balkan welaýat, Türkmenbaşy etraby, Aşgabat köçesi,jaý 38, dükan  N 6.
424 Telekeçi Gurbannyýazow Hangeldi Balkan welaýat,Balkanabat şäher,  Saganly, 2-nji jaý toplumynda ýerleşýän çörek konditer önümleri söwda dükany. 
425 Telekeçi Gurbannyýazow Hangeldi Balkan welaýat,Balkanabat şäher,  Saganly, 2-nji jaý toplumynda ýerleşýän çörek konditer önümleri söwda dükany. 
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Döwlet kärhanasy Meretgeldiýew Eşret Türkmenbşy myhmanhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Bahry- hazar köçesi
2 Döwlet kärhanasy Atabaýew Serdarberdi ''Arzuw "SGÖAG Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza milli syýahatçylyk zolagy
3 Döwlet kärhanasy Guratow Şageldi Türkmenbaşy stansiýasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Gahryman A.Niýazow köç.jaý-32  
4 Döwlet kärhanasy Abdyýew Azat "Bereket"myhmanhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza milli syýahatçylyk zolagy
5 Döwlet kärhanasy Taýlyýew Annageldi TNGIZT-nyň Tehniki okuw merkezi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Asudalyk köç jaý 40
6 Dowlet karhanasy Aýdogdyýew Guwanç AÝGS N-36 Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar şäherçesi
7 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Merkezi Gepleşik Bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köç 27 jaýy
8 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köç jaý 82a
9 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köç jaý 16 (Janga)
10 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köç. Jaý -70
11 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar şah. Gepleşik Nokadynyň kassasy (ATS-5)
12 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aeroportyň içinde  Gepleşik Nokadynyň kassasy
13 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza şäherçesi 1 mik.jaý 10 Gepleşik Nokadynyň kassasy 
14 Döwlet kärhanasy Ilmämmedowa Ogulbibi TNGIZT-nyň Medeni-Sport toplumy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy meýdança
15 H.K "Hazar ýelkeni" Gödekow Baýramberdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Galkynyş köç jaý 8 mebel hyzmaty
16 Telekeci Geldimyradowa Baýrambagyt Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köç jaý 23 azyk harytlar  dükany
17 Telekeci Demýanowa Jeren Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary garyşyk harytlar  dükany
18 Telekeci Gylyjowa Almagul Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köç jaý 55 azyk harytlar  dükany
19 Telekeci Taganowa Täzegül Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazary azyk harytlar  dükany
20 Telekeçi  Korotina Tatýana Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary   garyşyk harytlar dükany
21 Telekeçi Çaryýew Orazdurdy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary et dükany
22 Telekeçi Ataniýazowa Bibisara Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köç jaý 64 azyk harytlar  dükany
23 Telekeçi Gulmyradow Dädebaý  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam söwda merkezi  çaga eşikler dükany
24 Telekeçi  Annamämmedow Batyr Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Garaşsyzlyk köç jaý 2 gurlyşyk harytlar  dükany
25 Telekeçi Annamämmedow Batyr Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Garaşsyzlyk köç jaý 2 gurlyşyk harytlar  dükany
26 Telekeçi Awazowa Arjan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary konselýariýa dükany
27 Telekeçi Tahyrowa Kseniýa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary  garyşyk harytlar dükany
28 H.J Keremli ýollar Porrykowa Hallygül Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aýtakowa köç jaý 48 logistika hyzmaty
29 Telekeçi Saparow Begenç  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary  sumkalar dukany
30 Telekeçi Orazmetowa Saýýara Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazary   garyşyk harytlar  dükany
31 Telekeçi  Rustamowa Peri  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary  garyşyk harytlar dükany
32 Telekeçi  Allabaýewa Sährabibi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary garyşyk harytlary dükany
33 Telekeçi Täçew Muhammet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Jülge köç 68 kwartal jülge dükany
34 Telekeçi Jafarow Dmitriý  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Mirşewa köç 67 jaýy garyşyk harytlar
35 Telekeçi Annamämmedow Nurmämmet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtumguly köç jaý 65 gurluşyk harytlar
36 Dowlet karhanasy Western girdeýji kassa  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi 1-nji jaýy 
37 Dowlet karhanasy Karz esasy töleg girdeji kassa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, TDTB"Türkmenbaşy"   Magtymguly köçesi1-nji jaýy
38 Telekeçi  Saryýewa Tuwakbibi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri., 1-nji kiçi etrapçasynyň 18-nji jaýy  azyk harytlar  dükany
39 Dowlet karhansy Diller dunyasi diller merkezi Hojageldiýewa Rejepbibi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Dostluk köç jaý 13
40 Dowlet karhansy Wiza we Master  girdeji kassa   Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi1-nji jaýy 
41 Dowlet karhanasy Aýdogdyýew Guwanç Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Belek şäherçesi №200-nji AÝGS
42 Telekeçi Aýmyradowa Güljemile Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Azady köç, 92-nji jaýy azyk harytlar  dükany
43 Telekeçi Aşyrow Andreý Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köç jaý  7 azyk harytlar  dükany
44 Telekeçi Akmuhammedowa Dürli Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Dostluk köç  jaý 39 a azyk harytlar  dükany
45 Telekeçi  Nurllaýew Maksat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary azyk harytlar  dükany
46 Dowlet karhanasy Aýdogdyýew Guwanç Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Aeroport şäherçesi
47 Telekeçi  Hojymuhammedow Orazmuhammet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etr. 1-nji Mikraýon 22-nji jaý  azyk harytlar  dükany
48 Telekeçi  Gartaganowa Elnara Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary azyk harytlar  dükany
49 Dowlet karhanasy Nazarow Meýlis Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, TNGIZT
50 Telekeçi Gylyçdurdyýew  Allaberdi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazary   azyk harytlar  dükany
51 Telekeçi Markarýan Irina  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary   parfumeriýa
52 Telekeçi  Goçgarow  Rozmet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazary  azyk harytlar  dükany
53 Telekeçi  Mollaýew Döwletgeldi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, köçe Aşgabat "b" 5-nji jaýy  azyk harytlar  dükany
54 Telekeçi Aliýewa Gülnara  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi 51-nji jaýy azyk harytlar  dükany
55 Telekeçi  Agamamedowa Gunça Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D. Azady jaý 84,öý 2  azyk harytlar  dükany
56 Telekeçi Kulmamedow Wagif Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, "Şagadam" söwda merkezi  awtoulag bezegleri
57 Telekeçi Amangylyjow Weliglyç Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,köçe D. Azady jaý 65 gurluşyk harytlar
58 Telekeçi Ramil Hanaliýew  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi jaý 50 "a"   lomaý gök önümleri
59 Telekeçi Talybow Etibar Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Dostluk köçesi  jaý 14 parfumeriýa dükany
60 Telekeçi Muhammetmyradow Eziz Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Jülge köçe 68 kwartal  azyk harytlar  dükany
61 Telekeçi Gasanow Magaram Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary azyk harytlar  dükany
62 Telekeçi Saparow Geldimämmet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etr. 1-nji kiçi şäherçesi  azyk harytlar  dükany
63 Telekeçi  Ataberdiýew Mämi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi 130-nji jaý  gurlyşyk harytlar dükany 
64 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi 15"a"  Internet kassa N2
65 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köçesi jaý 24  Internet kassa N1
66 Telekeçi Gurbanmämmedow Maksat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Azady köçesi jaý 50 "a"  gurluşyk harytlar harytlar  dükany
67 Telekeçi Uraýewa Ogulbagt Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazar bezegler dükany
68 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Belek şäherçesi 
69 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Telegraf kassa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aşyrowa köçesi jaý 8 
70 Döwlet kärhasy Gulnazarow Jelil Awtoulag kärhasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aýtakow köçesi 42 
71 Telekeçi Amanglyjow Begenç Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary  tiz tagam 
72 Telekeçi  Kurambaýew Şarafatdin Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazar lomaý gök önümler
73 Telekeçi  Agoýliýewa Ogulgerek Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köçesi jaý 30,öý 1azyk harytlar  dükany
74 Telekeçi Werdiýan Marina Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, köçe Dostluk jaý N17  dellekhana
75 Döwlet kärhasy Guratow Şageldi Demir ýol menzili kassa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Gahryman A.Niýazow köç.jaý-32  
76 Tagam AGPJ Öwezow Orazmuhammet   Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aşgabat köçesi N1-nji jaýy
77 Telekeçi  Öwezowa Gülälek Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazar garyşyk harytlar dükany
78 Telekeçi  Farzaliýewa Nazilýa  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  A. Niýazow köçesi gözellik salony
79 Telekeçi  Injirow Annahan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Lomaý söwda bazary
80 Telekeçi  Injirow Annahan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aşgabat köçesi 1-nji jaýy  "Tagam" hyzmat öýi
81 Telekeçi  Goçakowa Jahan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Türkmenbaşy şäherçe Azatlyk köçesi jaý N 59 azyk harytlar  dükany
82 Telekeçi  Mişşenko Zoýa  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary  garyşyk harytlar dükany
83 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  D.Azady köçesiniň N56-njy jaýy Dukan № 1
84 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesiniň N46-njy jaýy  Dukan № 2 
85 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesiniň N51-nji jaýy  Dukan № 3
86 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köçesiniň N25-nji jaýy Dukan № 4
87 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Azatlyk köçesiniň N5-nji jaýy  Dukan № 5
88 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Adalat köçesiniň N3-nji jaýy Dukan № 6
89 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar etrabyndaky Ýaşyltug köçesiniň 30-njy jaýy Dukan № 8
90 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Garaşsyzlyk köçesiniň N2-nji jaýy  Dukan № 10
91 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Tahyrow köçesiniň 9-njy jaýy  Dukan № 11
92 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza etrabyndaky Aeroport şäherçesi   Dukan № 12
93 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Azatlyk köçesiniň 95-nji jaýy Dukan № 13
94 Döwlet kärhanasy Baýarow Jeýhun  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesiniň     N 65-nji jaýy Dukan № 14
95 Telekeçi  Batyrow Suleýman Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Gahryman A. Nyýazow köçesi   azyk harytlar  dükany
96 Telekeçi Söýünmämmedow Zaur Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary  awtoulag bezegleri dükany
97 Telekeçi Aliýew Igor Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazar azyk harytlar  dükany
98 Telekeçi Şyhynýazowa Amansoltan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap. Ýeňşiň 45-ýyl köçesi azyk harytlar  dükany
99 Telekeçi  Grigorýan Madlena Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar bazary  azyk harytlar  dükany
100 Telekeçi  Baýramberdi Gurbanbike Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,   68-nji  toplum 29-njy garyşuk harytlar  söwda  dükany
101 Telekeçi Seyidow Amanmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Mollanepes köçe.jaý-33 azyk harytlar  dükany
102 Telekeçi  Begjanowa Annatac Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  daýhan bazary bezegler dükany
103 Döwlet kärhanasy Atabaýew Serdarberdi ''Arzuw "SGÖAG Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza milli syýahatçylyk zolagy
104 Döwlet kärhanasy Atabaýew Serdarberdi ''Arzuw "SGÖAG Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza milli syýahatçylyk zolagy
105 Döwlet kärhanasy Atabaýew Serdarberdi ''Arzuw "SGÖAG Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza milli syýahatçylyk zolagy
106 Döwlet kärhanasy Sumbarow Döwlet Merkezi Gepleşik Bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  A.Niýazow köç.jaý.27
107 Döwlet kärhanasy Orazow Baýramdurdy Raýat desgalar edarasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,   A.Nyýazow köç 32 jaýy
108 Telekeçi  Aşyrow Öwezgylyç Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar etrp.Azatlyk koc.J-47,oy-2
109 Telekeçi  Durdyyewa Jemile Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary gök önüm dükany
110 Döwlet kärhanasy Atabaýew Serdarberdi ''Arzuw "SGÖAG Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza milli syýahatçylyk zolagy
111 Telekeçi  Fatulayew Ramil Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary gök önümleri dükany
112 Telekeçi Çaryýew Orazdurdy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary  dellekhana
113 Döwlet kärhasy Gulbatyrowa Roza Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap Türkmenbaşy şäherçesi  
114 Döwlet kärhanasy Gurbangeldiýew Nobat Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap,  Belek şäherçesi  
115 Telekeçi  Gasanow Magaram Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary  sagat dükany
116 Döwlet kärhanasy Ussameredow Humarmämmet kabulhana Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy
117 Hususy kärhanalar Abdyýew Abdy atoserwis Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, 73-nji binalar toplumy
118 Telekeçi Altuhow Aleksandr Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly koçesiniň 22-nji jaýy kompýuter printer hyzmaty
119 Döwlet kärhasy Gulnazarow Jelil Awtoulag kärhasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Aýtakow köç jaý  42
120 Döwlet kärhanasy Atabaýew Gurbangeldi naharhana Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly şaýoly TÝEM-iň çäginde
121 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Gazy hasaba alyş bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
122 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Gazy hasaba alyş bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
123 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Gazy hasaba alyş bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
124 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Gazy hasaba alyş bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
125 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Üpjünçilik gullugy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
126 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Üpjünçilik gullugy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
127 Döwlet kärhanasy Taýtyýew Hudaýkuli Üpjünçilik gullugy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Hojanepes köçesiniň 88-nji jaýy
128 Telekeçi  Gödekow Baýramberdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheriniň Galkynyş köçesiniň 8-nji jaýy azyk harytlar  dükany
129 Telekeçi Atakaýew Perhat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar etrap, Dagetek köçesiniň 52-nji "b" jaýy azyk harytlar  dükany
130 Telekeçi Orazmämmedow Suleýman Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etrap., Awaza köçesiniň 7-nji jaýy azyk harytlar  dükany
131 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy  gazna N1
132 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy gazna N2
133 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy gazna N3
134 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy gazna N4
135 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy gazna N5
136 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy  gazna N6 
137 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy  gazna N7
138 Döwlet kärhanasy Baýramow Şöhrat Abonent bölümi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy gazna N8
139 Döwlet kärhanasy Ödekow Merdan buhgalteriýa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  G.Ezizow köçesiniň 4-nji jaýy
140 Telekeçi  Gulow Rejep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Türkmenistan köç, 47-nji jaýy azyk harytlar  dükany
141 Telekeçi  Gulow Rejep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,, Jülge köç, 19-njy jaýy azyk harytlar  dükany
142 Telekeçi Karakişiýew Benderşaguly Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary azyk harytlar  dükany
143 Telekeçi Nuryýewa Dünýägözel Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,, Deňizhan köç, 18-nji jaýy aýal gyz ýalyklary öýmeler dükany
144 Telekeçi  Abalakow Şöhrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Şagadam söwda merkezi matalar dükany
145 Telekeçi Goçyýew Şanazar Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köç, 47-nji jaýy azyk harytlar  dükany
146 Telekeçi  Şiriýewa Altyn  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary azyk harytlar  dükany
147 Telekeçi  Nazlyýew Aşyrdurdy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza etrap Aýroport şäherçesi 89-njy jaýy azyk harytlar  dükany
148 Telekeçi  Muhammedowa Gülşirin Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Adalat köç, 12-nji jaýy azyk harytlar  dükany
149 Döwlet kärhanasy Durdyýew Guwançgeldi maliýe ykdysady bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Ruhnama köçesiniň ugry
150 Döwlet kärhanasy Aşyrmyradow Eziz KTÝNK Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar şäherçesi
151 Telekeçi  Köşekliýew Rejepgeldi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Azatlyk köç, 40 jaý, 7 öý azyk harytlar  dükany
152 Telekeçi Kabulowa Dünýä Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar şäherçesiniň Altyn-Asyr köçesi azyk harytlar  dükany
153 Telekeçi Garlyýewa Soltanbibi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Ezizow köç, 12 jaý, 5/6 öý azyk harytlar  dükany
154 Telekeci Nazarow Abdylla Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam söwda merkezi azyk harytlar  dükany
155 Dowlet karhanasy turkmenbasy bank okuw tolegi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesiniň 1-nji jaýy
156 Telekeçi Kerimowa Abadan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Aşgabat köç, 5 b  jaý azyk harytlar  dükany
157 Döwlet karhanasy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köçesiniň 56-njy jaýy dukan n1
158 Döwlet karhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  D.Azady köçesiniň 25-nji jaýy dukan n4
159 Döwlet karhanasy TNGIZT-nyň çäginde  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, TNGIZT-nyň çäginde 
160 Dowlet edarasyÝEM edarasynyň çäginde Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, ÝEM edarasynyň çäginde
161 Telekeçi Hanmädowa Kümüş Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza etrabynyň Andalyp köçesiniň 3-nji jaýy  azyk harytlar  dükany
162 Telekeci Mämmedow Akmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Aýtakow köç, N27-nji jaýy azyk harytlar  dükany
163 Telekeçi Mämmedow Ýagşymyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Agzybirlik köç, 4-nji jaýy gurluşyk harytlar  dükany
164 Döwlet kärhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Adalat köçesiniň 3-nji jaýy  dükan n6
165 Döwlet kärhanasy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,Tahyrow köçesiniň 9-njy jaýy dükan n11
166 Döwlet kärhanasy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Azatlyk köçesiniň N95-nji jaýy dükan n13
167 Döwlet kärhanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köçesiniň 65-nji jaýy  dükan n14
168 Telekeçi Saryýewa Täzegül Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar etrap, Magtymguly köçesiniň 25-nji jaýy garyşyk  harytlar  dükany
169 Telekeçi Jumaýewa Güljemal Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etrap,  13-nji jaýy
170 Döwlet kärhana 61-nji AÝGB Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrabynyň Goşaoba geňeşligi AÝGB 61-nji
171 Döwlet kärhana 11-nji AÝGB Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap  AÝGB 11-nji
172 Telekeçi Gökiýewa Maral Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Şagadam söwda merkezi çaga egin eşik
173 Telekeçi Ismailow Anwarbek Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary azyk harytlar  dükany
174 Telekeçi Kadyrowa Ogulaman  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Daýhan bazary N20-nji söwda dükany azyk harytlar  dükany
175 Döwlet kärhanasy Abonent bölümi   Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy   Gazna N9
176 Döwlet kärhanasy Abonent bölümi     Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy Gazna N10
177 Telekeçi Berdiýewa Oguljennet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary azyk harytlar  dükany
178 Telekeçi Galandarow Hajyberdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar şäherçesi azyk harytlar  dükany
179 Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti buhgalteriýa Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesiniň N8-nji jaýy
180 Telekeçi Gylyjow Saparmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Azatlyk köçesi ätiýaç şaýlar dükany
181 Telekeçi Haitowa Lýudmila Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar etrap, Aşgabat köçesiniň 1-nji jaýy azyk harytlar  dükany
182 Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hyzmat ediş bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Bahry-Hazar köçesiniň 1-nji jaýy
183 Döwlet kärhanasy Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köç 70-nji jaýy
184 Döwlet kärhanasy Elektrik Aragatnaşyk Ulgamy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  A.Nyýazow köç 27-nji jaýy
185 Telekeçi Aleksandrowa Olga Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,   Borjakowa köçesiniň 23-nji jaýynyň 7-nji öýi azyk harytlar  dükany
186 Deňiz söwda floty ÝGPJ Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Bahry-Hazar köçesiniň 1-nji jaýy
187 Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy şahamçasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köçesiniň 1-nji jaýy
188 Telekeçi Kösäýewa Jeren Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary N66-njy söwda dükany matalar düknay
189 Telekeçi Gulyýewa Dilber Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary   azyk harytlar  dükany
190 Döwlet edarasy Raýat desgalar edarasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  A.Nyýazow köç 32 jaýy
191 Döwlet edarasy Raýat desgalar edarasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  A.Nyýazow köç 32 jaýy 
192 Telekeçi Satlykow Goçmyrat Arbadowiç Balkanabat ş., S.Orazow köçesi, 225-nji ýaşaýyş jaý toplumy  azyk harytlar  dükany
193 Telekeçi Nazarowa Aýna Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Wepaýew köç, 7 jaý, 2 öý azyk harytlar  dükany
194 Telekeçi Mahyýewa Gözel Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Kenar bazary azyk harytlar  dükany
195 Telekeçi Tuwakow Ýakup Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köçesiniň 82-nji A jaýynyň 2-nji öýi azyk harytlar  dükany
196 Hojalyk jemgyýeti Zehinli doganlar Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,15-nji jaý toplumy, 88-nji jaýy gurluşyk hyzmaty
197 Telekeçi Berdiýewa Mahym Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary azyk harytlar  dükany
198 Döwlet kärhanasy Abonent bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy 
199 Telekeçi Ýakubowa Oguldursun Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,Asudalyk köçesiniň 4-nji jaýynyň 2-nji öýi azyk harytlar  dükany
200 Döwlet kärhanasy Abonent bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Nowruz köçesiniň 8-nji jaýy 
201 Telekeçi Abaýew Allaberdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,Wepayew köçesiniň 8-nji jaýynyň 2-nji öýi matalr dükany
202 Döwlet edarasy Ýol we desgalar edarasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, A.Nyýazow köçesiniň 25-nji jaýy
203 Telekeçi Täçew Muhammet Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,Jülge köçesi jülge dükany
204 Döwlet kärhanasy mekdep Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri ,  Mirişew köç  n1 naharhana
205 Döwlet kärhanasy mekdep Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri , Zelili köçesi   n2 naharhana
206 Döwlet kärhanasy mekdep Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Azatlyk köçesi  n2 naharhana
207 Döwlet kärhanasy mekdep Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Saparowa köçesi jaý N1  n3 naharhana
208 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri ,  Aeroport şäherçesi n4 naharhana
209 Döwlet kärhanasy mekdep Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, D.Azady köçesi  n5 naharhana
210 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Durdyýewa köçe  jaý N8 n6 naharhana
211 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar etrap   1-nji etrapça  n7 naharhana
212 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Asudalyk köçe jaý n2 n8 naharhana
213 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Kenar şäherçesi n9 naharhana
214 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Bahry hazar köç n10 naharhana
215 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi n11 naharhana
216 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Dostluk köçesi n12 naharhana
217 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymguly köçesi n13 naharhana
218 Döwlet kärhanasy mekdep  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,Azatlyk köç jaý N24 n14 naharhana
219 Döwlet kärhanasy Gämi myhmanhanasy kabulhana  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, AMSZ Gämi  myhmanhanasy
220 Döwlet kärhanasy Galkynyş kattejlar toplumy kabulhana Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,AMSZ Gämi  myhmanhanasy
221 Döwlet kärhanasy "Serdar" myhmanhanasy restoran Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Awaza milli syýahatçylyk zolagy
222 Döwlet kärhanasy TNGIZT-nyň Durmuşhyzmat müdirligi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, TNGIZT-nyň çäginde
223 Döwlet kärhanasy TNGIZT-nyň Durmuşhyzmat müdirligi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, TNGIZT-nyň çäginde
224 Telekeçi Aleksandrowa Olga Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Borjakowa köçesiniň 23-nji jaýynyň 7-nji öýi
225 Telekeçi Gylyjowa Maral Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Magtymow  köçesiniň 15-nji jaýy
226 Telekeçi Çaýtyýewa Mähri Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly  köçesiniň 47-nji jaýy
227 Döwlet kärhanasy YEM-yň ýangyç guýyjy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap ,   AYGS-61
228 Döwlet kärhanasy Sagadam ýoly ýangyç guýyjy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri , AYGS-38
229 Döwlet kärhanasy Sagadam ýoly ýangyç guýyjy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  AYG-38
230 Döwlet kärhanasy ýangyç guýyjy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, AYGS-75
231 Döwlet kärhanasy ýangyç guýyjy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, AYGS-36
232 Telekeçi Esenow Begenç Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Magtymguly köçesi 47-nji jaýy sumkalar dükany
233 Telekeçi Muhammedowa Ogulgerek  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etrap  I kici saherc eazyk harytlar  dükany
234 Telekeçi Satymowa Altyn Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri Daýhan bazary aýakgap dükany
235 Telekeçi Ussaýew Bagtyýar Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Awaza etrap  I kici saherce azyk harytlar  dükany
236 Telekeçi Atakaýew Merdan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary N7-nji söwda garyşyk harytlar  dükany
237 Telekeçi Atakaýew Merdan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Daýhan bazary N8-nji söwda garyşyk harytlar  dükany 
238 Telekeçi Annaýew Döwran Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,   Mirisew koc16/6 Ogultac dukany azyk harytlar dükany
239 Telekeçi Çaryýewa Güljahan Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Duralga dukany azykharytlar dükany
240 Telekeçi Gazakowa Gyzyzlgül Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  Gyýanly etraby  Aýperi azyk harytlar dükany
241 Telekeçi Muhyýewa Aýna Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri,  1-nji kiçi etrapçasynyň parahat 7-nji jaýy Wepa avakgap dükany
242 Telekeçi Kurambaýew S Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy tel Kurambeyew Sarafatdin Dayhan bazary  konteynr sowda nokady
243 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Nyýazow köç 27-nji jaý  Merkezi bölümi
244 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
245 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
246 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
247 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
248 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
249 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
250 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
251 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
252 Altyn asyr ýpgj-i Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, Türkmenbaşy PTB-yň Türkmenbaşy şahamçasy Altyn Asyr ÝGPJ-iň Balkan wel Turkmenbasy S. Awaza etrap Arkadag şaýoly "Awazan" söwda merkezi  
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Hazar şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý "Balkan" DLBSF Söwda dükany 6
2 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý "Balkan" DLBSF Söwda dükany 2
3 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany 5
4 Telekeçi Nazmyradow T.S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
5 Telekeçi Begjanow Şatlyk Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 33-njy jaý, Söwda dükany
6 Telekeçi Keljaýew Perhat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
7 Telekeçi Nurbatowa Amanbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
8 Telekeçi Çarymyradowa Durna Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
9 Telekeçi Çarymyradowa Durna Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
10 Telekeçi Arazmämmedow Esger Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
11 Telekeçi Çesnokow Sergeý Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
12 Telekeçi Çakanow Sapargylyç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 24-njy jaý ,Söwda dükany
13 Telekeçi Pyhyýew T.A. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
14 Telekeçi Halmurzaýew Maşatguly Balkan welaýat, Hazar şäher, Laçyn şäherçesi, Söwda dükany
15 Telekeçi Ejikow Röwşen Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 34-njy jaý, Söwda dükany
16 Telekeçi Rejebowa Täzegül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 56-njy jaý, Söwda dükany
17 Telekeçi Ibragimowa Hatuna Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
18 Telekeçi Remezanow Tahyr Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 28-njy jaý, Söwda dükany
19 Telekeçi Muhammedowa Jemalbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
20 Telekeçi Pasýuçenko Irina Balkan welaýat, Hazar şäher, Gökbaýyr şäherçe, Söwda dükany
21 Telekeçi Kaýipowa Täzegül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
22 "Türkmenbaşy" PTB-nyň Balkan welaýat Hazar şahamçasy Balkan welaýat, Hazar şäher,  Magtymguly, köçesi, jaý 1
23 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäher, Gökbaýyr şäherçe "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 1
24 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäher, Laçyn şäherçesi "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 3
25 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäher, Garagöl şäherçesi "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 4
26 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
27 Telekeçi Aşyrow Agoýli Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
28 Telekeçi Kuleýmanowa Annatäç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
29 Telekeçi Orjykow Nazargeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
30 Telekeçi Atykowa Akjagül Balkan welaýat, Hazar şäher, Laçyn şäherçesi, Söwda dükany
31 Telekeçi Gurbannyýazowa Meretbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 27-njy jaý, Söwda dükany
32 Telekeçi Annadurdyýewa Güljahan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
33 Telekeçi Arazmämmedow Aýmämmet Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
34 Telekeçi Garlyýewa Mamyş Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
35 Telekeçi Tagandurdyýewa Zulfiýa Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
36 Telekeçi Abbasow Alifaga Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
37 Telekeçi Abdulazimow Nagim Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
38 Telekeçi Taçmämmedowa Hajarbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
39 Telekeçi Gökiýewa Ogulgurban Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
40 Telekeçi Şingarowa Zumriýat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
41 Telekeçi Satlykowa Bibigül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
42 Telekeçi Döwletowa Maral Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
43 Telekeçi Täçewa Hallygül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
44 Telekeçi Sähedowa Merjen Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
45 Telekeçi Magtymowa Wera Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaýy, Söwda dükany
46 Telekeçi Hemraýewa Azatgül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
47 Telekeçi Mahtumowa Ýana Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
48 Telekeçi Amanmämmedowa Jahan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý "Bibigül" Söwda dükany
49 Telekeçi Radjabow Zaudin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
50 Telekeçi Berdiýewa Täçbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
51 Telekeçi Gylyjowa Baýramgül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
52 Telekeçi Amanowa Eneke Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
53 Telekeçi Ödeniýazow Tirkişniýaz Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
54 Telekeçi Annageldiýew Bäşimgeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 16-njy jaý, Söwda dükany
55 Telekeçi Hojaýewa Gurbantäç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
56 Telekeçi Saparow Yhlas Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
57 Telekeçi Ýagşymämmedow Nazgeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
58 Telekeçi Akgaýewa Destegül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
59 Telekeçi Aliýew Rappi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
60 Telekeçi Abaýew Amanmyrat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
61 Telekeçi Ýakubow Ýakup Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
62 Telekeçi Myşşyýewa Bibijahan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
63 Telekeçi Nyýazmämmedowa Arazbibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
64 Telekeçi Ramazanow Eduard Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
65 Telekeçi Annaýewa Gülnar Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
66 Telekeçi Şanazarowa Täzegül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
67 Telekeçi Taçdurdyýew Tarlan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
68 Telekeçi Orazgeldiýew Halylmyrat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
69 Telekeçi Geldyiw Azat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
70 Telekeçi Hajyýewa Ferida Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
71 Telekeçi Goçmyradow Tahyr Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 38-njy jaý, Söwda dükany
72 Telekeçi Gylyjowa Baýrambibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
73 Telekeçi Muhammetgulyýewa Gyrmyzygül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
74 Telekeçi Babaýewa Reýma Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
75 Telekeçi Mämmetberdiýew Gurbanberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
76 Telekeçi Ýagudina Wenera Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
77 Telekeçi Askerow Azer Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
78 Telekeçi Kaýipowa Täzegül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
79 Telekeçi Dadaşew Sabir Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
80 Telekeçi Öwezowa Şirin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
81 Telekeçi Wasilýew Sergeý Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
82 Telekeçi Garaýewa Jemal Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
83 Telekeçi Mämiýew Wepamuhammet Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
84 Telekeçi Remezanow Aşyrgeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
85 Telekeçi Abbasow Alifaga Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
86 Telekeçi Arbapowa Güljan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
87 Telekeçi Ödeniýazowa Laçyntuwak Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
88 Telekeçi Annageldiýew Bäşimgeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 16-njy jaý, Söwda dükany
89 Telekeçi Mämiýew Serdar Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
90 Telekeçi Öwülýagulyýewa Açylaý Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
91 Telekeçi  Hemzaýewa Gülşirin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
92 Telekeçi  Kadyrowa Gülşat Balkan welaýat, Hazar şäher, Garagöl şäherçesi , Söwda dükany
93 Telekeçi  Akmämmedowa Aýnagözel Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
94 Telekeçi Esetow Güýçberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
95 Telekeçi Uzakow Kemal Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 27-njy jaý, Söwda dükany
96 Telekeçi Weliýew Orazmämmet Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
97 Telekeçi Ýusupowa Mahsuda Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 34-njy jaý, Söwda dükany
98 Telekeçi Gurbanýazow Bezirgen Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
99 Telekeçi Agaýew Kerwen Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
100 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
101 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 27-njy jaý, Söwda dükany
102 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 35-njy jaý, Söwda dükany
103 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 56-njy jaý, Söwda dükany
104 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
105 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
106 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
107 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
108 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
109 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäher, Gökbaýyr şäherçesi , Söwda dükany
110 Telekeçi Saryýew Garberdi Balkan welaýat, Hazar şäher, Garagöl şäherçesi , Söwda dükany
111 Telekeçi Öwezliýew Öwezli Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 33-njy jaý, Söwda dükany
112 Telekeçi Nazmyradow T.S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
113 Telekeçi Nazmyradow T.S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
114 Telekeçi Gylyjowa Ogultuwak Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
115 "Türkmenbaşy" PTB-nyň Balkan welaýat Hazar şahamçasy Balkan welaýat, Hazar şäher, Magtymguly köçesi, jaý 1
116 Telekeçi M.Myradow Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaýy, Söwda dükany
117 Telekeçi Baýjanow Arslan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
118 Telekeçi Haýydowa Çemen Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
119 Telekeçi Şanazarowa Gülruh Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
120 "Türkmenbaşy" PTB-nyň Balkan welaýat Hazar şahamçasy Balkan welaýat, Hazar şäher, Magtymguly köçesi jaý 1
121 Telekeçi Pyhyýew T.A. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
122 Telekeçi Pyhyýew T.A. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
123 Telekeçi Annaýew Guwanç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaý, Söwda dükany
124 Telekeçi Aşyrmämmedow Geldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
125 Telekeçi Mukgaýew Rahman Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
126 Telekeçi Agaýewa Walida Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
127 Telekeçi Saparmämmedowa Annabibi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 27-njy jaý, Söwda dükany
128 Telekeçi Täçgeldiýewa Güldowlat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
129 Telekeçi Omarowa Hajybagt Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
130 Telekeçi Saparow Yhlas Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
131 Telekeçi Annageldiýew Döwran Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
132 Telekeçi Madrimow Nizamaddin  Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
133 Telekeçi Annaýew Guwanç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaý, Söwda dükany
134 Telekeçi Annaýew Guwanç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaý, Söwda dükany
135 Telekeçi Annaýew Guwanç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaý, Söwda dükany
136 Telekeçi Orazmämmedowa Şirin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
137 Telekeçi Söýünow Tirkeşmyrat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
138 Telekeçi Mazyýew Oraztagan Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 33-njy jaý, Söwda dükany
139 Telekeçi Tukyýewa Gyzylgül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
140 Telekeçi Şiriýew Didar Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
141 "Türkmenbaşy" PTB-nyň Balkan welaýat Hazar şahamçasy Balkan welaýat, Hazar şäher, Magtymguly köçesi jaý 1
142 Telekeçi Durdyýyew Guwanç Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
143 Telekeçi Sähedowa Jennet Balkan welaýat, Hazar şäher, "Daýhan" bazary , Söwda dükany 42
144 Telekeçi Annageldiýew Çarymyrat Balkan welaýat, Hazar şäher, Gökbaýyr şäherçesi , Söwda dükany
145 Telekeçi Agaýewa Ejebaý Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 56-njy jaý, Söwda dükany
146 Telekeçi Tagiýew Elburus Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
147 Telekeçi Nyýazow Muhammetberdi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
148 Telekeçi Tagangylyjow A.A. Balkan welaýat, Hazar şäher, 37-nji ýaşaýyş jaý toplumy 19-njy jaý, Söwda dükany
149 Telekeçi Aliýewa Iroýat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 35-njy jaý , Söwda dükany
150 Telekeçi Hojamyradowa Gülşirin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
151 Telekeçi Imanow Rustam Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
152 Telekeçi Şadurdyýew Annageldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
153 Telekeçi Hojakow Serdar Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
154 Telekeçi Atbakanow Parahat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 32-njy jaý, Söwda dükany
155 Telekeçi Çarymyradow Çarymyrat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 39-njy jaý, Söwda dükany
156 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 5
157 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 5
158 Telekeçi Annaýew S. Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý "Balkan" DLBSF , Söwda dükany 5
159 Telekeçi Baýramgylyjow Umyt Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
160 Telekeçi Nazarowa Bahargül Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
161 Telekeçi Ýagşymämmedow Döwran Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
162 Telekeçi Kerwenow Yslam Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
163 Telekeçi Gökiýew Pürmämmet Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 18-njy jaý, Söwda dükany
164 Telekeçi Saparow Yhlas Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
165 Telekeçi Saparow Yhlas Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
166 Telekeçi Radjabow Zaudin Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
167 Telekeçi Goçmyradow Tahyr Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 38-njy jaý, Söwda dükany
168 Telekeçi Söýünow Tirkeşmyrat Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 31-njy jaý, Söwda dükany
169 Telekeçi Ataýew Azat  Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý awtosaýlar, Söwda dükany
170 Telekeçi Baýryýew Şyhym Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý rysgal, Söwda dükany
171 Telekeçi Mukgaýew Rahman Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 2-njy jaý, Söwda dükany
172 Telekeçi Orazgeldiýew Halylmyrat Balkan welaýat, Hazar şäher, 210-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 37-nji jaý, Söwda dükany
173 Telekeçi Baýramow Nobatgeldi Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 29-njy jaý, Söwda dükany
174 Telekeçi Gaýybow Batyr Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 15-njy jaý, Söwda dükany
175 Telekeçi Soltanmyradowa Ogultuwak Balkan welaýat, Hazar şäheri, ýaşaýyş jaý toplumy, 37-njy jaý, Söwda dükany
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Garabogaz şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Garabogaz şäher elektrik aragatnaşyk ulgamy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Gurbansoltan-eje köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
2 Türkmenpolat we enjamlar DLS firmasy   Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, kassasy.
3 Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garaşsyzlyk köçesi,  27-nji jaý, kassasy.
4 Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäher hassahanasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, 27-nji jaý, kassasy.
5 Türkmenbaşy etrap Garabogaz şäher Ýaşaýyş jaý ulanyş müdirligi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Gurbansoltan-eje köçesi, 1"a"-nji jaý, kassasy.
6 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtumguly köçesi, 4-nji jaý,kassasy.
7 Telekeçi :Azizow Begler Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, 2-nji jaý,"Bereket"  dükany.
8 Telekeçi: Azizowa Tatýana Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 23-nji jaý,  "Salam"  dükany.
9 Telekeçi: Azizowa Babek Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäher, Gurbansoltan-eje köçesi, 18-nji jaý, Nowruz  awtoşaýlar.
10 Telekeçi: Arbadow Parahat Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, 14/2-nji jaý, Surat merkezi.
11 Telekeçi: Nadžafow Zaid Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Gurbansoltan-eje köçesi, 59-njy jaý, Arkadaş dukany.
12 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtumguly köçesi, 4-nji jaý, kassasy.
13 Telekeçi: Ýazbaýew Akbaý         Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garabogaz köçesi,  3-nji jaý, Çeşme dükany.
14 Telekeçi: Bugraýewa Keýik Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garabogaz köçesi, 7-nji jaý, Zemin Kafesi.
15 Telekeçi: Bekeýew Berdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, Joş dukany.
16 Telekeçi: Hudaýberdiýewa Maýsa Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, 7-nji jaý,Gülälek egin-eşik dukany.
17 Telekeçi: Tahyrowa Gülöwser Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,  1-nji kiçi etrapçasy, Lebap dukany.
18 Telekeçi: Seýitkulyýewa Manzura Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, Kenar dukany.
19 Telekeçi: Rejepow Eziz Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, 6/17-nji jaý, söwda nokady.
20 Telekeçi: Atamyradowa Gültäç Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 2-nji kiçi etrapçasy, 5/1-nji jaý, Bereket dukany
21 Telekeçi: Abasowa Madina  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 21-nji jaý, Arça dukany.
22 Telekeçi: Mamedow Hanlar Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi,  21-nji jaý,Şazada dukany.
23 Telekeçi: Abuýewa Tergihanym  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi,  21-nji jaý, Ýyldyz dukany.
24 Telekeçi: Begiýew Gurbanmyrat  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Gurbansoltan-eje köçesi, Hazar dukany.
25 Telekeçi: Džawadowa Minara Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, A.Nyýazow köçesi, 5/1-nji jaý,Güneşli dükany.
26 Telekeçi: Eminowa Olga Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, 13-nji jaý, Kenar dukany.
27 Kenar nebit önümleri kärhanasynyň awtomobil ýangyç guýujy bekedi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, kenar nebit kärhanasy, kassasy.
28 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtumguly köçesi, 4-nji jaý,kassasy.
29 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şahamçasy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtumguly köçesi, 4-nji jaý, kassasy.
30 Telekeçi: Hajyýewa Arazsoltan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap,  Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 23-nji jaý, Fota Expres dukany.
31 Telekeçi:Rejepow Rustam  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, Söwda dukany.
32 Telekeçi: Merzlýakow Aleksandr Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garabogaz-Türkmenbaşy garaýolyň ugry, ussahanasy.
33 Telekeçi: Durdyýew Amandurdy  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi,  21-nji jaý, söwda nokady
34 Telekeçi: Ketäýew Guwanç Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi,  23-nji jaý, söwda dukany.
35 Telekeçi: Şyhyýewa Heselbibi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, 7-nji jaý,Berkarar söwda nokady.
36 Telekeçi: Ismailowa Subhinaz Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Görogly köçesi, Saglyk ýoly dukany
37 Telekeçi: Hudaýarowa Zari Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy,  4/6-jaý, Ruhybelent dukany.
38 Telekeçi: Mitaýew Ruslan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy 26/17-jaý, Rysgal dukany. 
39 Telekeçi: Omarowa Ogulgurban  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi,  23-nji jaý, Balkanabat dukany.
40 Telekeçi: Goçmyradow Atajan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, Çynar dukany.
41 Telekeçi: Genjaliýwa Elwira  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy,  4-nji jaý, Manoliýa salony.
42 Telekeçi: Tuwakmämmedow Hangeldi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 25-nji jaý, Manol awtoşaýlar dukany.
43 Telekeçi: Azizowa Esmira  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Mgtymguly köçesi, 28-nji jaý, Nowruz awtoşaýlar dukany.
44 Telekeçi: Hallysopyýew Döwran  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy,  7-nji "A" jaý, Düwünçi dukany. 
45 Telekeçi: Berdiýew Gurban Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, Kerwen dellekhanasy.
46 Telekeçi: Talybowa Ilhamiýa Balkan welaýat. Türkmenbaşy etrap. Garabogaz şäheri, Oguzhan köçesi, 2/2-nji jaý, Ak ýol dukany.
47 Telekeçi: Aliýew Ramil Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 23-nji jaý, Owadan dellekhanasy.
48 Telekeçi: Ýazbaýew Ýoldaş Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, 13/1-nji jaý, Kenar dukany.
49 Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,   2-nji kiçi etrapçasy, sport desgasy, kassasy.
50 Telekeçi: Geldiýew Söýün Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, söwda nokady.
51 Telekeçi: Hajymämmedowa Röwşen Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,  1-nji kiçi etrapçasy, söwda nokady.
52 Telekeçi: Tagangeldiýew Tagannepes Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şähri, 1-nji kiçi etrapçasy, 25-nji "A" jaý, Garagum dukany.
53 Telekeçi: Gurbansähedow Gurbansähet  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, söwda nokady.
54 Telekeçi: Çaryýew Maksat Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, Ýaşlyk kafesi.
55 Telekeçi: Amanowa Leýla Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 23-nji jaý,söwda nokady.
56 Telekeçi: Agakşiýew Gabib Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, ussahanasy.
57 Türkmenbaşy etrap bilim bölüminiň 09-njy çagalar bakja bagy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 9--nji çagalar bakja bagy, kassasy. 
58 Türkmenbaşy etrap bilim bölüminiň 10-njy çagalar bakja bagy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, 24-nji jaý, 10-njy çagalar bakja bagy,kassasy. 
59 Türkmenbaşy etrap bilim bölüminiň 11-nji çagalar bakja bagy Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 2-nji kiçi etrapçasy, 11-nji çagalar bakja bagy, kassasy.
60 Telekeçi: Mamedow Awez Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy,söwda nokady.
61 Telekeçi: Tagangeldiýew Tagannepes Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şähri, 1-nji kiçi etrapçasy, 25-nji "A" jaý, Garagum dukany.
62 Telekeçi: Orazowa Gülsoltan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garabogaz köçesi, 5/11-nji jaý,Aýdere dukany.
63 Telekeçi: Çaryýewa Ejegyz Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Türkmenbaşy-Garabogaz gara ýolunyň ugry, Garşy dukany.
64 Telekeçi: Tagaýnazarow Anwar Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Magtymguly köçesi, Çynar dukany.
65 Telekeçi: AliýewAýgün Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Oguz han köçesi, 6/6-njy jaý, Nur dukany.
66 Telekeçi: Batyrow Rejepgeldi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 23-nji jaý, Balkanabat dukany.
67 Telekeçi: Arbadow Nursoltan Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Garassyzlyk köçesi, Nesibe dukany.
68 Telekeçi: Tagangeldiýewa Hajarbibi  Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,  1-nji kiçi etrpçasy, Zemin dukany.
69 Garabogaz şäherindäki 2110 harby bölümi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 2110 harby bölümi, harby söwda dukany
70 Telekeçi: Şiralyýew Gurbanmyrat Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, 1-nji kiçi etrpçasy, Kakajan dukany.
71 Telekeçi: Hajymämedowa Şirinaý Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Bitaraplyk köçesi, 21-nji jaý, Şirinaý salony.
72 Telekeçi: Atdaýew ýakup Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, Görogly köçesi 6, söwda nokady.
73 Telekeçi: Omarowa Gülbibi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri, A.Nyýazow köçesi,  21-nji jaý 1-nji gaty,söwda nokady.
74 Telekeçi: Arbadowa Orazbibi Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,  Görogly köçesi ,  6a  jaý, söwda nokady. 
75 Telekeçi: Süleýmangulyýewa Baýramgül Balkan welaýat, Türkmenbaşy etrap, Garabogaz şäheri,  1-nji kiçi etrpçasy,söwda nokady.
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şäher, Niýazow köçesi, 9-njy jaý, Bankyň binasynda nagt berýän kassasy
2 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat , Mary şäher, Niýazow köçesi, 9-njy jaý, Bankyň binasynda goýum karty doldurmak üçin girdeýji kassasy
3 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Mary etrap, Peşanaly şäherçesi, №4 dükan
4 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Wekilbazar etrap S.A.Nyýazow şaýolynyň ugrunda, söwda dükany №2
5 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, söwda dükany №8 
6 Mary halkara howa menzili Mary welaýat, Mary şäher, Baýramaly şaýoly, kassa №2
7 Mary halkara howa menzili  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramaly şaýoly, kassa №1
8 Mary halkara howa menzili Mary welaýat, Mary şäher,Magtymguly köçesi, 11-nji jaý,Gatnawlary gurnaýan gullugy,kassa №1 
9 Mary halkara howa menzili Mary welaýat, Mary şäher,Magtymguly köçesi, 11-nji jaý,Gatnawlary gurnaýan gullugy,kassa №2
10 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Togrulbek köçesi, AÝGS-17
11 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 1-nji km,AÝGS-103
12 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher,Baýram han köçesi, AÝGS-204
13 Telekeçi   Amanaýew Döwletmyrat Baýramdurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi,, 9-njy jaý, kompýuter hyzmatlary we harytlary dükany
14 Telekeçi   Çaryýew Akmyrat Şadurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi, 82-nji jaý, söwda nokady
15 Telekeçi   Ýusupow Begenç Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi,, söwda nokady
16 Telekeçi   Aşyrowa Gülälek Abdyýewna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi,, 1-nji jaý, "Maru-Şahu-Jahan" bazary 2-nji gaty, garyşyk harytlar söwda dükany
17 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassasy
18 Telekeçi   Salyhow Ýakup Şamuhammedowiç  Mary welaýat, Mary şäher,Baýram Han köçesi,,awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
19 Telekeçi   Rejepowa Gülälek Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi,51-nji jaý, söwda dükany
20 Telekeçi   Çaryýew Amanhan  Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi, söwda dükany
21 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Mary-Aşgabat gara ýolyň 5-nji km AÝGS-138
22 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary etrap, Peşanaly ýolyň 1-nji km.AÝGS -57
23 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Mary şaher, Ýeňişiň 50 ýyllyk köçesi, AÝGS -16
24 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Murgap ýoly köçesi ,AÝGS-107
25 Oguzhan nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şaherçesi, AÝGS -108
26 Oguzhan nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Günhan daýhan birleşigi, AÝGS -64
27 Oguzhan nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Oguzhan şaherçesi, AÝGS -109
28 Oguzhan nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şaheri, AÝGS -106
29 Oguzhan nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Deňizhan şaherçesi, AÝGS -130 , kassa-1
30 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şaheri, Niýazow köçsi 9-njy jaý,Western Union ulgamyna plastik kartlarynyň üsti bilen geçirim kassa
31 Mary köp ugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km ,dükan №1
32 Mary köp ugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km , naharhana №1
33 Telekçi Hojaberdiýew Döwran Myratgulyýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi,  tutular dükany
34 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şäher, Niýazow köçesi, 9-njy jaý, Bankyň Viza we Master kartlaryny doldurmak üçin kassasy
35 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, "Gülüstan" daýhan birleşigi,AÝGS-212, kassa-1
36 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary etrap, Peşanaly şäherçesi,AÝGS-104 , kassa-1
37 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary etrap, "Babadaýhan" daýhan birleşigi, AÝGS-147, kassa-1
38 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat ,Wekilbazar etrap, "Çarlak- Ýap" geňeşligi .AÝGS-113, kassa-1
39 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, AÝGS-186, kassa-1
40 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat,Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, AÝGS-19, kassa-1
41 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Mary-Baýramaly gara ýolunyň 8-nji km, AÝGS-201, kassa-1
42 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Sakargçe etrap, Sakarçäge şäherçesi, AÝGS-69, kassa-1
43 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, AÝGS-34, kassa-1
44 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, "Görelde" daýhan birleşigi, AÝGS-206, kassa-1
45 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat ,Mary şaheri, Niýazow köçesi 9-njy jaý, Karzyň esasy bölegini we göterimini ýapmak üçin kassasy
46 "Maryazot" önümçilik birleşigniň "Çynar" sagaldyş öýi     Mary welaýat,Mary etrap, Muhadow daýhan birleşigi, sagaldyş öýi, kassasy
47 Telekçi Mommyýew Sapargeldi Ýusupowiç   Mary welaýat,Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12 km.Mary köp ugurly bazary, garyşyk harytlar dükany
48 Telekçi Hallowow Allaberdi Gullyýewiç   Mary welaýat,Mary şäher, A.Niýazow şaýoly, naharhana
49 Telekçi Ataýew Çaryýar Kakajanowiç Mary welaýat, Mary şäher, A.Hanjaýew köçesi, "61"A -njy jaý, garyşyk söwda dükany
50 Telekçi Ýazkulyýew Toýly Rejepmyradowiç   Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňişiň 50-ýyllygy kelte köçesi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
51 Telekçi Ataýew Ýazmyrat Sapargylyjowiç   Mary welaýat, Mary şäher , "Gökje" jaý toplumy, "Nurana" dynç alyş we söwda merekeziniň 1-nji gaty, azyk harytlar dükany
52 Telekçi Babaýew Kakajan Kakadurdyýewiç   Mary welaýat,Wekilbazar etrap,J.Atajanow geňeşligi,  awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
53 Telekçi Ýagmyrow Jepbarguly   Mary welaýat,Mary şäher, Güljemal Han köçesi, söwda dükany
54 Telekçi Amannazarowa Jemal Çaryýewna   Mary welaýat, Mary şäher, Atabaýew köçesi 11-nji jaý,"Murgap" awtoulaglaryň ätiýaçlykşaýlary we öý hojalyk dükany
55 Telekeçi   Allakow Serdar  Mary welaýat,Wekilbazar etrap,"Goňur" geneşligi, awtoulaglaryň ätiýaçlandyryş şaýlary dükany
56 Telekeçi   Gazakow Alladurdy  Mary welaýat,Mary şäher,Hazar köçesi 48-nji jaý,öý 17,  traktorlaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
57 Telekeçi   Allanow Berdimyrat  Mary welaýat, Mary şäher, Murgap köçesi, 2-nji jaý, tikinçilige degilşi aksessuarlar we matalar dükany
58 "Ýüpek Kerwen" HJ  Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Mollanepes şäherçesi, gurluşyk harytlar dükany
59 Telekeçi   Garasähedowa Ogulsadap  Mary welaýat, Mary şäher, Garaşsyzlyk köçesi 14/24 jaý, gurluşyk harytlar dükany
60 Telekeçi   Işangulyýew Çary  Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan köçesi 12-nji jaý, söwda we hyzmat nokady
61 Telekeçi   Ýusupow Nazargeldi   Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi, gyz-gelinleriň bezeg salony
62 Telekeçi   Baýramow Kakamyrat Rejepdurdyýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, "Gökje" jaý toplumy, söwda we hyzmat nokady
63 Telekeçi   Amanaýew Maksatmyrat Baýramdurdyýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, Gün han köçesi, 9-njy jaý, kompýutor hyzmatlary we harytlary dükany
64 Telekeçi   Welmyradow Guwançmyrat  Mary welaýat, Mary şäher Serhetçi koçesi , awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
65 Telekeçi   Miraliýew Rustam  Mary welaýat , Baýramaly etrap, Mekan geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
66 Telekeçi   Nurlyýew Batyr Gurbanmuhammedowiç  Mary welaýat, Murgap etrap, Dostluk geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
67 Telekeçi   Azamow Muhammetaýup Purdilowiç   Mary welaýat, Türkmengala etrap, Täze daýhan birleşik, söwda we hyzmat nokady
68 Telekeçi   Şyhyýew Rejepgeldi Berdiýewiç  Mary welaýat , Murgap etrap, Goňur geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
69 Telekeçi   Badyýew Bady Berdimyradowiç  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Türkmanistan geňeşligi, terjime işleri
70 Telekeçi   Şagylyjow Myrat Atajanowiç  Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi, gurluşyk harytlary dükany
71 Telekeçi   Jümmiýew Ýusupgeldi Annamyradowiç  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Çöňür geňeşligi,  awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
72 Telekeçi   Tatow Eziz Orazmuhammedowiç  Mary welaýat, Murgap etrap, Çönür geňeşligi, awtoulaglaryň teker dükany
73 Telekeçi   Welmyradow Pendili  Aşgabat şäher, Sewernyý karantin köçesi 1-05 , awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
74 Telekeçi   Atamuhommedow Bäşim Ataýewiç   Mary welaýat,Wekilbazar etrap, Goňur geňeşligi, söwda dükany
75 Telekeçi   Amannazarow Rejepgeldi  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Ak goňur geňeşligi, awtoulaglaryň ätiýaçlykşaýlary we öý hojalyk dükany
76 Telekeçi   Hojagulyýew Pirguly  Mary welaýat, Mary etrap,Peşanaly şäherçesi, "GEEPAS LG'' elektronika dükany
77 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Mollanepes şäherçesi, Aragatnaşyk sehi Kassa №9
78 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow köçesi, Internetkafe 03 Kassa №8  
79 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Gorkut Ata köçesi, Internetkafe 02 Kassa №7 
80 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher , Mollanepes Kelte köçesi,Internetkafe 01 Kassa №6 
81 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, S.Türkmenbaşy şäherçesi, Ilata hyzmat ediş nokady Kassa №5
82 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes Kelte köçesi, Merkezi gepleşik bölümi, Kassa №4 
83 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes Kelte köçesi, Merkezi gepleşik bölümi Kassa №4 
84 Telekeçi Çerrikow Şatlyk  Mary welaýat, Mary şäher,Gorkut Ata köçesi, "Laçyn" mebel dükany
85 Telekeçi Hallyýew Kakajan  Mary welaýat, Mary şäher, Aşgabat köçesi, mebel dükany
86 Telekeçi Gurbanmyradow Rejep  Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi,80-nji jaý, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
87 Telekeçi Nurmyradow Bäşimmyrat Allanowiç Mary welaýat, Mary etrap,Mülkbagşy geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
88 Telekeçi Atamuhammedow Çarymuhammet Ataýewiç  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Goňur geňeşligi, söwda dükany
89 Telekeçi Atalyýew Aşyrgeldi Täçmuhammedowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Watan köçesi, 172-nji jaý, gurluşyk harytlary dükany
90 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, "Täze oba" daýhan birleşik , dükan №1
91 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, "Zarpçy" daýhan birleşik  , dükan №2
92 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, "Zarpçy" daýhan birleşik  , dükan №3
93 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, "Watan" daýhan birleşik , dükan №4
94 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary şäher, Ýeňişiň 50-ýyllygy köçesi, dükan №5
95 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary şäher,N.Halmämmedow köçesi , dükan №6
96 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.A.Nyýazow şaýoly , dükan №8
97 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Baýramaly şäher, Soltan Sanjar köçesi ugrunda , dükan №9
98 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Baýramaly şäher, Soltan Sanjar köçesi ugrunda , dükan №10
99 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Wekilbazar etrap,S.A.Nyýazow şaýolunyň 7-nji km,dükan №11
100 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary şäher,Ýeňişiň 50-ýyllygy köçesi 42-nji jaý ,naharhana №1
101 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary şäher, Ýeňişiň 50-ýyllygy köçesi 42-nji jaý ,naharhana №2
102 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Wekilbazar etrap. S.A.Nyýazow şaýolunyň 7-nji km,naharhana №3
103 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.A.Nyýazow şaýoly,naharhana №4
104 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Raýdaşlyk köçesi 2-nji geçelgesi,naharhana №5
105 Telekeçi  Rahymow Balkan Mary welaýat,Mary şäher, Atakow köçesi , söwda dükany
106 Telekeçi Gurtgeldiýew Geldidöwlet  Mary welaýat,Mary şäher, Oguz han köçesi, 25-nji jaý, tikin maşyn dükany
107 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat,Mary etrap,S.A.Nyýazow daýhan birleşik, AÝGS-156
108 Telekeçi Çaryýew Akmyrat Şadurdyýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, Gowşut han köçesi, gurluşyk harytlary dükany
109 Telekeçi Nazarow Merdan Kakamyradowiç  Mary welaýat, Mary şäher, Peşanaly gara ýolunyň ugry, alkogolly we alkogolsyz içgiler dükany
110 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, Watan daýhan birleşigi, Mary-Şatlyk gara ýolunyň ugry, AÝGS-220, kassa-1
111 Telekeçi Durdyýew Maksat Gurbanowiç Mary welaýat, Mary şäher, Gün Han köçesi, 46-jaý, tohum dükany
112 Telekeçi Amanaýew Täçmyrat Baýramdurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher, 19-njy Baýdak köçesi,7-nji jaýy,  kompýuter hyzmatlary we harytlary dükany
113 Telekeçi Öwezow Amanberdi Gurbandurdyýewiç Mary welaýat, Türkmengala etrap, Türkmengala şäherçesi, söwda dükany
114 Telekeçi Orazdurdyýew Merdan Täçmyradowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan koçesi, Ak-bazaryň çäginde  çaga oýunjaklary dükany
115 Telekeçi Garaýewa Maral Soltanowna Mary welaýat, Mary etrap, Türkmenbaşy şäherçesi, Kemine köçesi, alkogolly içgiler dükany
116 "Türkmenbaşy" bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şäher , Niýazow köçesi , 9-njý jaý , Bankyň Western Union ulgamyna geçirim kassasy
117 Telekeçi Nuryýew Begenç Tagandurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Atabaýew köçesi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
118 Telekeçi Amanberdiýew Nurberdi Amanberdiýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Babadaýhan daýhan birleşik, gurluşyk harytlary dükany
119 Telekeçi Salyhow Azym Şamuhammedowiç Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zelili köçesi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
120 Telekeçi Geldiýew Gaýgysyz Taňryberdiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Goňur geňeşligi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
121 Telekeçi Hanow Çary Seýidowiç Mary welaýat, Mary şäher, Baýram han köçesi, himiki arassalaýyş nokady  
122 Telekeçi Ezizkulyýew Amannur Allanurowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi,73-nji jaý, mebel dükany
123 Telekeçi Akmyradowa Amansoltan  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary,2-nji gaty, "Aýjan" salon
124 Telekeçi Hojammaýew Muhammetgylyç Hojagylyjowiç Mary welaýat, Mary şäher Gurbansoltan köçesi, söwda dükany
125 Telekeçi Annadurdyýew Annaçary Mary welaýat, Mary-Murgap ýolunyň 1-nji km , söwda we hyzmat nokady
126 Telekeçi Goşlyýew Sapa Daňatarowiç Mary welaýat, Mary şäher Oguzhan köçesi, "MDF" gapylar dükany
127 Telekeçi Halmuhammedowa Gyzylgül Hasanowna Mary welaýat, Mary şäher, Zaman köçesi, söwda dükany
128 Telekeçi Sopyýew Öwezdurdy Jumadurdyýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, garyşyk harytlar dükany
129 Telekeçi Baýramow Çaryýar Hojamyradowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Ak goňur geňeşligi, azyk harytlar dükany
130 Telekeçi Babanow Döwletgeldi Baýramalyýewiç Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes köçesi, mata dükany
131 Telekeçi Nazarow Jumageldi Öwezgeldiýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary, gazlandyrlan we gazlandyrylmadyk alkogolsyz içgiler ammary
132 Telekeçi Bäşimow Merdan Annageldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi , awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
133 Telekeçi Hudaýberdiýew Batyr Ataýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Mykgy Lorsy geňeşligi, gyz-gelinleriň bezeg salony
134 Telekeçi Ataýew Begençmyrat Kakabaýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Akgoňur geňeşligi, garyşyk harytlar dükany
135 Telekeçi Tejenowa Güljeren Ýazmyradowna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary,2-nji gaty, "Aýjan" salon
136 Telekeçi Annanepesowa Sapargül Mary welaýat, Mary etrap,""Altyn asyr"" daýhan birleşigi, söwda dükany
137 Telekeçi Täçgulyýew Çary Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan köçesi , 16-njy jaý, "Marguş" toý zaly 
138 "Tämiz kenar" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Galkynyş köçesi ,36a/23-nji jaý, hyzmat nokady
139 Telekeçi Rejepow Muhammet Annageldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi, yuwujy serişdeler dükany
140 Telekeçi Akgaýew Mälikberdi Abdyresulowiç Mary welaýat, Mary şäher, Azady köçesi,101-nji jaý, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
141 Telekeçi Repow Rahman Orazmuhammedowiç Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary,1-nji gaty, garyşyk harytlar dükany
142 Telekeçi Paýtyýew Begenç Atageldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes köçesi, telefon we telefon aksessuarlary dükany
143 Telekeçi Orazmämmedow Kakajan Seýitahmedowiç Mary welaýat, Mary şäher, Ata Köpek Mergen köçesi, erkekleriň egin-eşik dükany
144 Telekeçi Ataýan Artur Wladimirowiç Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňişiň 50-ýyllygy köçesi, söwda dükany
145 Telekeçi Bäşimow Myrat Süleýmanberdiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow köçesi, "Göwher" söwda merkezinde, garyşyk harytlar dükany
146 Telekeçi Akmyradow Ahmet Saparmyradowiç Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes köçesi, telefon we telefon aksessuarlary dükany
147 Telekeçi Narlyýew Azat Atamyradowiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km , Mary köpugurly söwda bazary, garyşyk harytlar dükany
148 Telekeçi Nurmuhammedowa Gülşat Jumamyradowna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km , Mary köpugurly söwda bazary, mata dükany
149 Telekeçi Sylabow Hojageldi Atanyýazowiç Mary welaýat, Mary şäher, Murgap ýoly köçesi 2-nji km, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
150 "Merw-Lada" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi,29/b-nji jaý, söwda we hyzmat nokady 
151 Telekeçi Amammaýew Amangeldi Annaýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Goňur geňeşligi, söwda dükany
152 Telekeçi Aliýew Artýom Gulam Aliýewiç Mary welaýat, Mary şäher,A.Niýazow şaýoly, söwda we hyzmat nokady
153 Telekeçi Durdyýew Resul Söýünowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Garaşsyzlyk daýhan birleşigi,söwda dükany
154 Telekeçi Taçliýew Döwlet Atageldiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Goňur geňeşligi, söwda dükany
155 Telekeçi Ýagmyrow Gurbangeldi Gulowiç Lebap welaýat, Mary garaýolunyň ugrundaky köpugurly söwda bazarynda, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
156 Telekeçi Söýünowa Nurgözel Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary,2-nji gaty, garyşyk harytlar dükany
157 Telekeçi Martirosýan Irina Wiktorowna Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes köçesi, 68/29-njy jaýy, gyz-gelinleriň egin-eşik dükany
158 Telekeçi Annagulyýewa Gülnar Çaryýargulyýewna Mary welaýat , Mary şäher, A.Niýazow şaýoly, kosmetologiya hyzmatlary
159 Telekeçi Atabaýew Amanmyrat Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Gökje geňeşligi, söwda dükany
160 Telekeçi Nasyrow Toýly Atabaýewiç Mary welaýat , Mary etrap, Milli Goşun geňeşligi, söwda dükany
161 Telekeçi Hydyrow Döwletgeldi Baýramowiç Mary welaýat , Baýramaly etrap, Mekan geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
162 Telekeçi Agajanow Ýazgeldi Amanberdiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi,27 "A"/1-nji jaýy, söwda we hyzmat nokady
163 Telekeçi Orazmyradow Akmyrat Bakyýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Garaşsyzlyk daýhan birleşigi, söwda we hyzmat nokady
164 Telekeçi Babaýew Allaýar Çaryýewiç Mary welaýat , Mary şäher, Ýeňişiň 50 ýyllygy köçesi,  gazlandyrlan we gazlandyrylmadyk alkogolsyz içgiler dükany
165 Telekeçi Berdiýew Hojaguly Baýramowiç Mary welaýat, Mary şäher, Şapak köçesi, söwda dükany
166 Telekeçi Weliýew Azat Ilamanowiç Mary welaýat , Wekilbazat etrap, Türkmenistan geňeşligi, söwda dükany
167 Telekeçi Gurbanýazow Merdan Allaberdiiýewiç Mary welaýat , Tagtabazar etrap, Sandykgaçy geňeşligi, söwda dükany
168 Telekeçi Grbandurdyýew Serdar Perdeliýewiç Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow şa ýoly,18/13-nji jaý, tutular dükany
169 Telekeçi Hümmedow Perhat Suwhannazarowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Goşakar geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
170 Telekeçi Baýsähedow Guwançsähet Batyrowiç Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes köçesi, söwda we hyzmat nokady
171 Telekeçi Ýaryýew Ahmet Muhammetmyradowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
172 "Bagt çeşmesi" Hususy kärhanasy Mary welaýat , Ýolöten etrap, Momotoý geňeşligi, gurluşyk harytlar dükany
173 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi, kassa №10 
174 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat , Oguzhan etrap, Magtymguly köçesi,42-nji jaý, kassa №11 
175 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat , Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi, kassa №12
176 Telekeçi Allakow Setdar Hudaýýarowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Goňur geňeşligi,awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany 
177 Telekeçi Çaryýew Kakamyrat Şadurdyýewiç  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Gökje geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
178 Telekeçi Meredow Berdimyrat Bäşimowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, J.Atajanow daýhan birleşik, söwda we hyzmat nokady
179 Telekeçi Täşliýew Mergen Sylapberdiýewiç Mary welaýat, Mary şäher,Kemine köçesi,24-nji jaý "A" , "Merw"dükan
180 Telekeçi Ataýew Baýramgeldi Jumamyradowiç  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Daýhan daýhan birleşik, söwda we hyzmat nokady
181 Telekeçi Atdaýew Ýazgeldi Weliýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, gurluşyk harytlar dükany
182 Telekeçi Akmyradow Myrat Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow şa ýoly, 95-nji jaý, "Beko" elektrotehnika harytlar dükany
183 Telekeçi Rejepow Gadam Annamyradowiç Mary welaýat , Murgap etrap, Çöňür geňeşligi , söwda we hyzmat nokady
184 Telekeçi Şadyýew Öwezmyrat Şamyradowiç Mary welaýat , Wekilbazat etrap, Magtymguly geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
185 Telekeçi Ataýew Döwlet Çaryýewiç Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesim söwda dükany
186 Telekeçi Atabalowa Orazgözel Gulmyradowna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, söwda dükany
187 Telekeçi Atakow Serdar Atajanowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi,29/13-nji jaý, söwda dükany
188 Telekeçi Orazgeldiýewa Nabat Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
189 Telekeçi Akmyradow Amanmyrat Meretdurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher,Kemine köçesi,7/21-nji jaý, söwda dükany
190 Telekeçi Paýtyýew Begenç Atageldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow şa ýoly, "Lälezar" bazarynda, telefon we telefon aksessuarlary dükany
191 Telekeçi Abdul Wahed Abdullah Mary welaýat,  Mary etrap, G. Atabaýew geňeşligi, haly önümleri dükany
192 Telekeçi Jumamyradow Gaýgysyz Isagulyýewiç Mary welaýat,  Mary etrap, Ruhybelentlik geňeşligi, garyşyk harytlar dükany.
193 Telekeçi Ýefremow Pawel Ýewgenýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Güljemal han köçesi,8/2-nji jaý, awtohyzmatlar nokady
194 Telekeçi Çüriýew Döwletgeldi Kakageldiýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary,gap-gaç dükany
195 Telekeçi Kömekow Mekan Sahetmyradowiç Mary welaýat, Mary etrap, Aşgabat daýhan birleşik, garyşyk harytlar dükany
196 "Dostluk birleşigi" hojalyk jemgyýeti Mary welaýat,  Mary etrap,S.A.Niýazow geneşligi , gurluşyk işleri
197 Telekeçi Mätiýew Gylyçmyrat Geldimyradowiç Mary welaýat,  Mary etrap,Ak Altyn geňeşligi, söwda dükany
198 Telekeçi Batyrow Geldimyrat Kurbanowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, J.Atajanow daýhan birleşik, söwda we hyzmat nokady
199 Telekeçi Lollaýew Ýagmyr Sapargeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Gün han köçesi,30-njy jaý, söwda we hyzmat dükany 
200 Telekeçi Amanaýew Parahat Baýramdurdyýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Goňur geňeşligi, kompýutor hyzmatlary we harytlary dükany
201 Telekeçi Täçmyradowa Gülşat Meretberdiýewna Mary welaýat, Mary şäher, Murgap şosse 2-nji km, söwda dükany
202 "Em-Dem" hojalyk Jemgyýeti Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan köçesi,24-nji jaý "A" , dermanhana
203 Telekeçi Mämmetgulyýew Sazak Mary welaýat, Mary şäher, Paýhas köçesi,38-nji jaý, söwda dükany 
204 Telekeçi Çaryýew Bäşim Paşşykowiç Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi, "Ak ýyldyz" restoran
205 Telekeçi Orazgeldiýew Muhammetnyýaz Mary welaýat,  Mary etrap,Ak bugday geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
206 Telekeçi Annageldiýew Anna Akmuhammedowiç Mary welaýat,  Mary etrap, G.Atanaýew geňeşligi ,söwda we hyzmat nokady
207 Telekeçi Jümmiýew Akmyrat Annamyradowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Baýramaly söwda merkezi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk harytlary dükany
208 Telekeçi Hammaýew Allanazar Kakabaýewiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
209 Telekeçi Orazow Oraz Halmyradowiç Mary welaýat, Murgap etrap, Çöňňur geňeşligi ,awtoulaglaryň ätiýaçlyk harytlary dükany
210 Telekeçi Nuryýew Orazsahet Hojanazarowiç Mary welaýat, Mary şäher, Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, söwda dükany
211 Telekeçi Nursahedow Gapur Mary welaýat, Mary şäher,Daşoguz köçesi,44-nji jaý, sowadyjy enjamlaryň bejeriş ussahanasy  
212 Telekeçi Hajymow Kurbanmuhammet Saparalyýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
213 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap bazarynyň çäginde, dükan №5
214 Telekeçi Rejepow Maksat Geldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Şewçenko köçesi , söwda dükany
215 Telekeçi Şakirowa Olga Sergeýewna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, söwda dükany
216 Demirýollary AGPJ 19-njy şahamçasy  Mary welaýat, Mary şäher,19-njy Baýdak köçesi, kassa №1
217 Demirýollary AGPJ 19-njy şahamçasy  Mary welaýat, Mary şäher,19-njy Baýdak köçesi, kassa №3
218 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat , Mary şäher Niýazow köçesi 9-njy jaý , Bankyň töleg hyzmatlary almak üçin girdeji kassasy
219 Telekeçi Maşadowa Maýsa Baýramdurdyýewna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
220 Telekeçi Ataýew Begenç Sylapberdiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi
221 Telekeçi Durdyýew Arslan Hydyrowiç Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher , Bitaraplyk köçesi, söwda dükany
222 Telekeçi Ataýew Batyr Sapargylyjowiç Aşgabat ş. ""Altyn asyr"" gündogar bazary, 76-njy dükany, söwda nokady
223 Telekeçi Ýazmuhammedowa Ýazbibi Berdiýewna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
224 Telekeçi Annaçaryýewa Nurjahan Jumamuhammedowna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, garyşyk harytlar dükany
225 Telekeçi Annaçaryýew Ýusup Muhammetnazarowiç Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, garyşyk harytlar dükany
226 Telekeçi Nazarowa Näzik Orazmuhammedowna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
227 Telekeçi Rejepow Gurbanmyrat Sapargeldiýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
228 Telekeçi Mommadow Arslan Abdygurbanowiç Mary welaýat, Mary şäher, Çarwa köçesi, söwda dükany
229 Telekeçi Güjiýew Muhammetberdi Mary welaýat , Wekilbazar etrap, Magtymguly geňeşligi, söwda dükany
230 Telekeçi Baýramowa Täjigözel Gurbanberdiýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Ak bazar söwda merkezi, söwda dükany 
231  Telekeçi Haýytmyradowa Gülşat Täçmyradowna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
232 Telekeçi Rahmanow Ahmetberdi Resulberdiýewiç  Mary welaýat , Sakarçäge etrap, Keseýap geňeşligi, maldarçylyk
233 Telekeçi  Durdymyradow Ýazgeldi Kakageldiýewiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
234 Telekeçi Repow Rahman Orazmuhammedowiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
235 Telekeçi Kakajanow Öwezgeldi Kakajanowiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
236 Telekeçi Mämbaýew Begli  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
237 Telekeçi Membaýew Döwletmyrat Jumageldiýewiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
238 Telekeçi Taňryberdiýew Gurbangeldi  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
239 Telekeçi Gaýlyýew Gaýly Mämmedowiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
240 Telekçi Welmyradow Sähetmyrat   Mary welaýat, Mary şäher, Serhetçi köçesi, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
241 Telekeçi Annaýew Bäşim Annaýewiç  Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan köçesi 102 -nji "A", söwda dükany
242 Telekeçi Şiriýew Batyr  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Çarlakýap geňeşligi, söwda we hyzmat nokady
243 "Ak gala" hojalyk jemgyýeti  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Goňur daýhan birleşik, Ak gala köçesi,3-nji jaý, piwo önümleri kassasy
244 "Parahat il" hususy kärhanasy  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 55-nji km, kerpiç önümleri kassasy
245 Telekeçi Babanowa Ejegyz  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
246 Telekeçi Atajanow Ýazmyrat  Mary welaýat, Mary şäher , 2-nji işçiler işçiler şäherçesi, 386-njy jaý, söwda dükany
247 Telekeçi Babaýew Arçman  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
248 Telekeçi Gökgäýewa Aknabat  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
249 Telekeçi Ammadow Gurbandurdy  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
250 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi 12-nji jaý Kassa №13 
251 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi 12-nji jaý Kassa №14 
252 Telekeçi Hommiýew Jumamyrat Selinowiç   Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
253 Telekeçi Işangulyýew Maksat Mäkilgulyýewiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
254 Telekeçi Körow Şöhrat Nurmyradowiç  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
255 Telekeçi Geldiýew Wepa  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
256 Mary welaýatnyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy  Mary welaýat, Mary şäher, Hazar köçesi 3-nji jaý,
257 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Mary-Aşgabat garaýolunyň 1-nji km ,AÝGS-103
258 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat Mary şäher, Murgap ýoly köçesi AÝGS-107
259 Telekeçi Nuryýew Begenç Tagandurdyýewiç Mary welaýat, Mary şäher Oguz han köçesi 84-nji, awtoulaglaryň ätiýaçlyk harytlary dükany
260  Telekeçi Amanberdiýew Amanberdi Mary welaýat, Mary etrap, Babasary geňeşligi, gurluşyk harytlary dükany 
261 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal han köçesi,77, kassasy
262 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassasy
263 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal han köçesi,77, kassasy
264 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher, kassasy
265 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassasy
266 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Sandykgaçy daýhan birleşigi , kassasy
267 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-jaý, kassasy
268 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Serhetabat etrap, Serhetabat şäher, kassasy
269 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, Aşgabat daýhan birleşiginiň 3-nji bölümi , kassasy
270 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi 25-jaý, kassasy 
271 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäher, Mary köçesi 3-jaý, kassasy
272 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Tagtabazar şäherçesi, kassasy
273 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesi, kassasy 
274 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassasy
275 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi , kassasy
276 Wekilbazar söwda bazasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, D.Azady köçesi 18-nji jaý,  dükany №6
277 Wekilbazar söwda bazasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, "Baýramaly" söwda merkezi, dükan №7
278 Telekeçi   Nuryýew Begenç Tagandurdyýewiç Mary welaýat, Oguz han köçesi, " Derýa" awtoylaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
279 "Marygazüpjünçilik" müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, "Baýramaly" söwda merkezi
280 Telkeçi Salyhowa Merjen Baýramdurdyýewna Mary welaýat, Mary şäher,  N.Halmämmedow 68 "A" jaý, söwda dükany
281 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes-kelte köçe, jaý-17, kassa №1
282 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Bagtyýarlyk köçesi, 57-nji jaý,  kassa №2
283 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Wekilbazar etrap , Mollanepes şäherçesi , kassa №3
284 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäherçesi,  Atçapar köçe 8-nji jaý kassa №4 
285 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher ,Garaşsyzlyk köçe 9-njy jaý,kassa №5
286 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäherçesi, kassa №6
287 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Tagtabazar şäherçesi, kassa №7
288 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, Azady köçesi, 8-nji jaý, kassa №8
289 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Türkmengala etrap, Türkmengala şäherçesi, kassa №9
290 Telekeçi Baýramow Eziz Jumamuhammedowiç Mary welaýat, Kemine köçesi,  "Hoşal" söwda merkezi, söwda nokady
291 Telekeçi Altyýew Esen Mämmetberdiýewiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäherçesi, söwda nokady 
292 Telekeçi Çaryýew Gowşutmyrat Seýitliýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
293 Telekeçi Kerimow Döwletmyrat Çaryýargulyýewiç Mary welaýat, Oguzhan etrap Parahat şäherçesi (ofis), kerpiç önümleri we gurluşyk işleri nokady
294 Telekeçi Allaberdiýew Täçmuhammet Çaryýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, söwda nokady
295 Telekeçi Seýidow Kerim Mary welaýat, Mary şäher Oguzhan köçesi 80-nji jaý, gurluşyk harytlary dükany
296 Telekeçi Hudaýnaýew Ýagmyrguly Annagulyýew Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi 17"b" , naharhana 
297 Telekeçi Hojakow Gurbanmämmet Gandymowiç  Mary welaýat, Wekilbazar etrap A.Gandymow geňeşligi, söwda nokady
298 "Halal dogan" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher Agzybirlik köçesi 12/41-nji jaý, söwda we hyzmat nokady
299 Telekeçi Orazdurdyýew Mekan Akmuhammedowiç Mary welaýat, Mary etrap Peşanaly ýolunyň ugry, garyşyk harytlar dükany
300 Telekeçi Orazdurdyýew Maksat Akmuhammedowiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, garyşyk harytlar dükany
301 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, girdeji kassasy
302 Telekeçi Ammadow Gurbandurdy Babageldiýewiç  Ahal welaýat, Gökdepe bazarynyň çäginde, garyşyk harytlar dükany
303 "Altyn ýol" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 11-nji km , yuwujy serişdeler öndürýän we sowda nokady, ofisi
304 Telekeçi Numadow Gaýgysyz Orazgulyýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
305 Telekeçi Ataýew Gadam Gurbanowiç Mary welaýat, Mary-Sakarçäge gara ýolunyň ugry, erkekleriň egin-eşik dükany
306 Mary welaýat çaphanasy Mary welaýat, Mary şäher,  Türkmenistan köçesi,139-njy jaý, kassasy
307 Telekeçi Babaýew Geldimyrat Atamyradowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap Merw geňeşligi, söwda dükany
308 "Gök Derek" hojalyk jemgyýeti  Mary welaýat, Wekilbazar etrap , tagtany gaýtadan işlemek önümçilik nokady
309 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
310 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
311 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
312 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
313 Telekeçi Meredow Baýrammyrat  Mary welaýat, Sakarçäge etrap Akýap daýhan birlesigi,  söwda dükany
314 Telekeçi Gargeldiýew Nurmuhammet Mary welaýat, Mary etrap, Milli Goşun daýhan birleşigi, söwda dükany
315  Mary welaýat häkimliginiň Mary welaýat Ýaşaýyş jaý biržasy Mary welaýat, Mary şäher, Kemine köçesi,35-nji jaý, kassasy
316 Telekeçi Nurgeldiýew Öwezmyrat Ýazmyradowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi, gury iýmişler dükany
317 Telekeçi Bäşimow Seýdille Atalyýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Gökje ýaşaýyş jaý toplumy, söwda dükany
318 Telekeçi Paşşyýewa Akgözel Öwezowna Mary welaýat, Mary etrap, Türkmenbaşy şäherçesi, garyşyk harytlar dükany
319 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Bäşimowiç Mary welaýat, Mary şäher, Gorkut Ata köçesi, aýakgap önümleri dükany
320 Telekeçi Halykow Kerim Ýagşygeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Aşgabat köçesi, söwda dükany
321 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Peşanaly şäherçesi, kassasy
322 Telekeçi Orazdurdyýew Merdan Täçmyradowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesindäki "Ak bazar" söwda merkezinde çaga oýunjaklar dükany
323 Telekeçi Annalyýewa Ogulmiwe Aşyrmuhammedowna Mary welaýat, Mary şäher, Gurbansoltan eje köçesi, Merw bazary, parfyumeriýa dükany 
324 „Sada Türkmen“ H.K  Mary welaýat,Mary etrap, ýyladyşhana
325 Telekeçi Seýidow Kerim Mary welaýat,Mary-Pesanaly yoly 31-nji jaý, gurluşyk harytlar dükany
326 Telekeçi Atabaýew Annageldi Baýramowiç Mary welaýat,Baýramaly etrap,Taze ýol daýhan birlesigi,söwda dükany
327 Telekeçi Garlyýew Jeýhun Amangeldiýewiç Mary welaýat,Wekilbazar etrap,Hakykat daýhan birleşigi ,Altyn ýol dükany
328 Telekeçi Gurbanow Bazarmuhammet Mary welaýat, Mary şäher , Gorkut ata köçesi, "Margus" azyk harytlar dükany
329 Telekeçi Rejepow Bekmyrat Taňrygulyýewiç Mary welaýat,Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçe, Garassyzlyk koçesi, söwda dükany
330 Telekeçi Annalyýewa Maýsa Reýimberdiýewna Mary welaýat,Mary şäher,Ýüpek ýol (Belent) sowda merkezi ,parfyumeriýa önümleriniň dükany
331 Telekeçi Welmyradow Jumamyrat Geldimyradowiç Mary welaýat,Mary etrap ,Peşanaly ýoluň ugrundaky söwda dükan
332 Telekeçi Ojarow Ysmaýyl Omarowiç Mary welaýat,Mary şäher, Sakarçäge ýoly,ätiýaçlyk şaýlary dükany
333 Telekeçi Şamyýew Toýly Mary welaýat,Mary şäher,Hazar köçesi jaý 10/41-nji jaý, söwda dükany
334 Telekeçi Rahymow Durdymyrat Lebap welaýat,Mary gara ýolunyň ugrundaky 5-nji bazary, söwda dükany
335 Telekeçi Allaberdiýew Şamuhammet Mary welaýat,Mary şäher,Ataköpek Mergen köçesi "Merw" bazary, söwda dükany
336 Telekeçi Çaryýewa Gözel  Mary welaýat,Mary etrap,A.Mämmedow ad. Geňeşligi, söwda dükany
337 Telekeçi Hojadurdyýew Myrat Bazarowiç Mary welaýat,Mary şäher,Güljemal han köçesi ugrundaky, hojalyk harytlary dükany
338 Telekeçi Baýramow Tahyr  Mary welaýat,Mary şäher,A.Nyýazow şaýoly 65/1 jaý 22-nji öýi , söwda dükany
339 "Kuwwatly Watan" hususy kärhanasy Mary welaýat,Mary şäher ,Bagtyýarlyk köçesi, 12-nji jaý,  "Ak maýa" söwda merkezi
340 Telekeçi Gylyçlyýew Şamyrat Mary welaýat,Wekilbazar etrap, Mekan geneşligi, "Aýşagül" söwda dükany
341 Telekeçi Şammyýewa Gunça  Mary welaýat,Mary şäher,Kemine köçesi, 22-nji jaý, parfýumeriýa dükany
342 Telekeçi Artykowa Gülşirin Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçe, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
343 Telekeçi Ataýew Guwanç  Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçe, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
344 Telekeçi Allaberdiýewa Nurtäç Atajanowna Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçe, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
345 Telekeçi Sähetmyradowa Orazjahan Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçe, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
346 Telekeçi Rejebowa Ogulnäzik  Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçe, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
347 Telekeçi Çaryýewa Amangözel Kakajanowna Mary welaýat,Wekilbazar etrap,Gökje geňeşligi, azyk harytlar dükany
348 Telekeçi Ýazgeldiýewa Hesel Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
349 Telekeçi Orazmyradowa Ejegyz  Mary welaýat,Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäherçesi "Daýhan" bazary 20-nji dükan
350 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäherçesi ,Kemine köçesi, 1-nji jaý, kassasy
351 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Türkmengala etrap,Türkmengala şäherçesi, kassasy 
352 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Murgap etrap,Murgap şäherçesi Azady köçesi 19-njy jaý, kassasy
353 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Ýolöten etrap,Ýolöten säheri,Atçapar köçesi 55-nji jaý, kassasy
354 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Tagtabazar etrap,Tagtabazar şäherçesi, Azady köçesi 2-nji jaý, kassasy
355 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat,Serhetabat etrap,Serhetabat şäher,Galkynyş köçesi 5-nji jaý, kassasy
356 Telekeçi   Jumaýewa Gyzylgül Gurbanowna Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
357 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat,Murgap etrap,Murgap şäherçesi Azady köçesi 23-nji jaý, hyzmat nokady
358 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat,Türkmengala etrap,Watan köçesi, hyzmat nokady
359 Telekeçi Saparowa Tawus Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
360 Telekeçi Baýramow Nurýagdy  Mary welaýat,Mary şäher,Oguzhan köçesi 2-nji jaý "Kenar" söwda merkezi
361 Telekeçi Hojagulyýew Pirguly  Mary welaýat,Mary şäher,A.Nyýazow şaýoly , "Gar elektronika" dükany 
362 Telekeçi Annaýewa Maral Agaorazowna Lebap welaýat, Lebap kopugurly sowda bazary, söwda dükan 
363 Telekeçi Muhammetgulyýew Şöhrat Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary, 35-nji dükan
364 Telekeçi Mämmetberdiýewa Täjigözel  Mary welaýat,Mary şäher,Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükan
365 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
366 Mary köpugurly söwda bazary Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, söwda nokady
367 Telekeçi Hommadow Sapargeldi Mary welaýat,Wekilbazar etrap,Goňur etrap, söwda dükan
368 Türkmendemirýollary Türkmenabat bölegi Mary welaýat,Mary şäher, 19-njy Baýdak köçesi, kassasy
369 Türkmendemirýollary Türkmenabat bölegi Mary welaýat,Mary şäher,19-njy Baýdak köçesi, kassasy
370 "Maryenergoenjam" önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary etrap,S.Türkmenbaşy şäherçesi Kemine köçe, kassasy
371 "Maryenergoenjam" önümçilik kärhanasy  Mary welaýat,Mary etrap,S.Türkmenbaşy şäherçesi Kemine köçe, kassasy
372 Telekeçi Akmuhammedow Begenç  Mary welaýat,Mary şäher, "Galkynyş" söwda merkezi, gury iýmişler dükany
373 Telekeçi Mommalyýew Resul  Mary welaýat, Mary şäher,Täze Garagum köçesi, alkogolly içgiler dükany
374 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şäher,Niýazow köçesi 9-njy jaý
375 Telekeçi Çaryýew Batyr Rejepgeldiýewiç Mary welaýat,Mary şäher, Ýeňişin 50 ýyllygy köçesi, alkogolly içgiler dükany
376 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №2
377 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №3
378 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №4
379 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №1
380 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №2
381 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №5
382 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý,kassa №6
383 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý.kassa №1
384 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý.kassa №2
385 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý.kassa №3
386 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Sakarçäge etrap, kassa №1
387 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Sakarçäge etrap,kassa №2
388 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Sakarçäge etrap,kassa №3
389 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Sakarcäge etrap,kassa №4
390 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý. kassa №4
391 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Mary şäher, Baýramhan köçesi 5-nji jaý.kassa №5
392 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Türkmengala etrap, kassa №1
393 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Türkmengala etrap,kassa №2
394 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Ýolöten etrap,kassa №4
395 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Ýolöten etrap,kassa №7
396 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Baýramaly şäher,kassa №1
397 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Oguzhan etrap,kassa №3
398 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Baýramaly etrap,kassa №3
399 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Tagtabazar etrap,kassa №4
400 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Tagtabazar etrap kassa №1
401 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Tagtabazar etrap,kassa №2
402 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Serhetabat etrap,kassa №1
403 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Garagum etrap,kassa №1
404 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Garagum etrap,kassa №2
405 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Oguzhan etrap,kassa №1
406 Döwletenergogözegçilik kärhanasy Mary bölümi Mary welaýat,Oguzhan etrap,kassa №2
407 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Tagtabazar şäherçesi,kassa №2
408 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap Tagtabazar şäherçesi,kassa №3
409 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Tagtabazar şäherçesi,kassa №4
410 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Sandykgaçy daýhan birleşik, kassa №2
411 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Sandykgaçy daýhan birleşik,kassa №3
412 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher, kassa №2
413 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher,kassa №3
414 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher,kassa №4
415 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher,kassa №5
416 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher,kassa №6
417 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher,  kassa №7
418 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher,  kassa №8
419 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher,  kassa №9
420 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №2
421 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №3
422 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher,  kassa №4
423 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №5
424 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №6
425 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №7
426 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher,  kassa №8
427 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher,  kassa №9
428 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №10
429 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäher, kassa №11
430 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher,Galkynyş köçesi, kassa №2
431 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher,Galkynyş köçesi,  kassa №3
432 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher,Galkynyş köçesi, kassa №4
433 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi, 25-nji jaý, kassa №2
434 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi, 25-nji jaý, kassa №3
435 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi, 25-nji jaý, kassa №4
436 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi, 25-nji jaý, kassa №5
437 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi, 25-nji jaý, kassa №6
438 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №2
439 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap,kassa №3
440 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №4
441 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap,kassa №5
442 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №6
443 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi , kassa №2
444 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №3 
445 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi,  kassa №4
446 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №5
447 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №6
448 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi , kassa №7
449 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №8
450 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №9
451 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №10
452 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap,Wekilbazar şäherçesi, kassa №11
453 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher,Marguş köçesi 73-jaý, kassa №2
454 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №3
455 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №4
456 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher,Marguş köçesi 73-jaý,  kassa №5
457 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №6
458 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №7
459 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №8
460 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №9
461 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №10
462 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №11
463 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №2
464 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №3
465 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №4
466 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №5
467 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №6
468 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №7
469 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №8
470 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №9
471 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap,Murgap şäher, kassa №10
472 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa №11
473 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher, kassa №2
474 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher, kassa №3
475 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №4
476 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №5
477 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher,,kassa №6
478 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №7
479 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №8
480 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №9
481 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №10
482 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Sakarçäge şäher, kassa №11
483 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap,Parahat şäherçesi, kassa №2
484 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap,Parahat şäherçesi, kassa №3
485 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap,Parahat şäherçesi, kassa №4
486 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap,Şatlyk şäher Mary köçesi, 3-nji jaý, kassa №2
487 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №2
488 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №3
489 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №4
490 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №5
491 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №6
492 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №7
493 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №8
494 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №9
495 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №10
496 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №11
497 Telekeçi Salyhow Gadam Rejepmyradowiç Aşgabat şäher, Işçiler Synpy köçesi , ätiýaçlyk şaýlar dükany
498 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Naharhana N2
499 Telekeçi Eminow Myrat Kakjanowiç Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes köçesi,söwda dükany
500 „Çinar“ HK Mary welaýat, Mary şäher, Azady köçesi , elektro-enjamlar nokady
501 Telekeçi Hyrtykow Täçmyrat Jumaberdiýewiç Mary welaýat, Mary şäher,Mollanepes köçesi, söwda dükany
502 Telekeçi Durdyýew Abdyrahman Mary welaýat, Mary etrap,Ýaş Ýalkym geňeşligi, azyk harytlar dükany
503 Telekeçi Atamämmedow Öwülýäguly Annageldiýewiç Mary welaýat, Mary etrap,"Watan" daýhan birleşik , konditer sehi
504 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, A.Nyýazow şaýolunyň ugry, „Lälezar“ bazar, №1 göçme dükany
505 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, A.Nyýazow şaýolunyň ugry, „Lälezar“ bazar, №2 göçme dükany
506 Mary welaýat döwlet ätiýaçlandyryş guramasy  Mary welaýat, Mary şäher, Hazar köçesi, 3-nji jaý,kassa №2
507 Telekeçi Täçgulyýew Çary „Marguş“ kafesi  Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan-Mollanepes köçeleriň çatrygy „Marguş“ kafesi,  kassa №2
508 Telekeçi Täçgulyýew Çary toý salony Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan-Mollanepes köçeleriň çatrygy,  toý salony
509 Telekeçi Täçgulyýew Çary dükan Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan-Mollanepes köçeleriň çatrygy, söwda dükany
510 Telekeçi Täçgulyýew Çary „Sähra“ kafesi Mary welaýat, Mary şäher, Magtymguly köçesi, 40-njy jaý , "Sähra" kafesi
511 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, №1 dükany 
512 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, №2 dükany 
513 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Atabaýew köçesi, 57-nji jaý, hyzmat nokady
514 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Mollanepes kelte köçesi, 12-nji jaý, hyzmat nokady
515 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Türkmenistan köçesi, 2-nji jaý, hyzmat nokady
516 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Kemine köçesi, 34-nji A jaý, hyzmat nokady
517 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Bitaraplyk köçesi, 18-nji jaý, hyzmat nokady
518 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher, Mary köpugurly söwda bazary, hyzmat nokady
519 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary şäher,  Dostluk köçesi, hyzmat nokady
520 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary etrap, Peşanaly geňeşligi, hyzmat nokady
521 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Mary etrap, Türkmenbaşy şäherçesi ,Magtymguly köçesi, 7-nji jaý, hyzmat nokady
522 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Baýramaly şäher, Magtymguly köçesi, 9-njy jaý, hyzmat nokady
523 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Wekilbazar şäherçesi, hyzmat nokady
524 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Ýolöten şäherçesi, Atçapar köçesi, 55-nji jaý, hyzmat nokady
525 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat ,  Sakarçage şäherçesi, Kemine köçesi, 1-nji jaý, hyzmat nokady
526 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat ,  Sakarçage şäherçesi, Birleşik gara ýoly, 7-nji jaý, hyzmat nokady
527 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Tagtabazar şäherçesi, Garly Ilaman köçesi, 29-njy jaý, hyzmat nokady
528 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat ,  Parahat şäherçesi, Garaşsyzlyk şaýoly, hyzmat nokady
529 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Oguzhan şäherçesi, Magtymguly köçesi, 42-nji jaý, hyzmat nokady
530 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Serhetabat şäherçesi, Galkynyş köçesi, 5-nji jaý, hyzmat nokady
531 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat, Garagum etrap, Aşgabat daýhan birleşik, Atabaýew köçesi, hyzmat nokady
532 „"Altyn asyr"“ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat , Tagtabazar şäherçesi, Azady köçesi, hyzmat nokady
533 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, ATS/6 , Soltan Sanjar köçesi,1-nji jaý ,Internet kafe kassasy
534 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly şäher , ATS/6 , Soltan Sanjar köçesi,1-nji jaý, telegraf kassasy
535 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Garagum etrap, Aşgabat daýhan birleşigi , kassasy
536 Telekeçi Mommadow Batyr Baýmyradowiç  Mary welaýat , Mary şäher, Soltan-Sanjar köçesi ugry,  „Alladin“ kafe
537 Telekeçi Mommadow Batyr Baýmyradowiç  Mary welaýat , Mary şäher, Oguzhan köçesi, 35-nji jaý,  „Alladin“ restoran
538 Telekeçi Hojagulyýew Çary Allamyradowiç Mary welaýat , Mary şäher A.Hanjaýew köçesiniň ugry, söwda dükany 
539 Telekçi Orazdurdyýew Muhammetmyrat Mary welaýat , Mary etrap, Aşgabat daýhan birleşik, söwda dükany
540 Telekeçi Gurbanow Begmuhammet Meretdurdyýewiç Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes köçesi, dellekhana
541 Telekeçi Çaryýew Bäşim Paşşykowiç  Mary welaýat , Mary şäher, Görogly köçesi, 19-njy jaý,  „Ak ýyldyz“ restoran, kassa №2
542 Telekeçi Awanesýan Nelson Arkadýewiç   Mary welaýat , Mary şäher, Baýramhan köçesi, naharhana
543 Mary welaýatnyň „Türkmenstandartlary“ döwlet gullugy Mary welaýat , Mary şäher, Mollanepes köçesi, 78 "A"-njy jaý, kassasy
544 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Ýeňişiň 50-Ýyllygy köçesi, AÝGS-16 kassa №2
545 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Ýeňişiň 50-Ýyllygy köçesi,  AÝGS-16 kassa №3
546 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher,  Ýeňişiň 50-Ýyllygy köçesi, AÝGS-16 kassa №4
547 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Togrulbeg köçesi, AÝGS-17 kassa №2
548 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Togrulbeg köçesi, AÝGS-17 kassa №3
549 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Togrulbeg köçesi, AÝGS-17 kassa №4
550 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Togrulbeg köçesi, AÝGS-17 kassa №5
551 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Togrulbeg köçesi, AÝGS-17 kassa №6
552 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Murgap şäherçesi, Mary -Serhetabat gara ýoly AÝGS-34 kassa №2
553 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Murgap şäherçesi, Mary -Serhetabat gara ýoly AÝGS-34 kassa №3
554 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Murgap şäherçesi, Mary -Serhetabat gara ýoly AÝGS-34 kassa №4
555 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Peşanaly ýoly 1-nji km, AÝGS-57 kassa №2
556 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Peşanaly ýoly 1-nji km, AÝGS-57 kassa №3
557 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Peşanaly ýoly 1-nji km, AÝGS-57 kassa №4
558 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Peşanaly ýoly 1-nji km, AÝGS-57 kassa №5
559 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçage etrap, Sakarçage şäherçe, AÝGS-69 kassa №2
560 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçage etrap, Sakarçage şäherçe, AÝGS-69 kassa №3
561 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçage etrap, Sakarçage şäherçe, AÝGS-69 kassa №4
562 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçage etrap, Sakarçage şäherçe, AÝGS-69 kassa №5
563 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Aşgabat ýoluň 1-nji km AÝGS-103 kassa №3
564 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Aşgabat ýoluň 1-nji km AÝGS-103 kassa №4
565 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Aşgabat ýoluň 1-nji km AÝGS-103 kassa №5
566 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Aşgabat ýoluň 1-nji km AÝGS-103 kassa №6
567 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Murgap ýoly köçesi AÝGS-107 kassa №3
568 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Murgap ýoly köçesi AÝGS-107 kassa №4
569 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Murgap ýoly köçesi AÝGS-107 kassa №5
570 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Mary-Aşgabat ýoluň 5-nji km AÝGS-138 kassa №2
571 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Mary-Aşgabat ýoluň 5-nji km AÝGS-138 kassa №3
572 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Mary-Aşgabat ýoluň 5-nji km AÝGS-138 kassa №4
573 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Mary-Aşgabat ýoluň 5-nji km AÝGS-138 kassa №5
574 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher, Mary-Aşgabat ýoluň 5-nji km AÝGS-138 kassa №6
575 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat ,Wekilbazar etrap, Mary-Baýramaly ýoluň 8-nji km , AÝGS-201 kassa №2
576 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat ,Wekilbazar etrap, Mary-Baýramaly ýoluň 8-nji km , AÝGS-201 kassa №3
577 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat ,Wekilbazar etrap, Mary-Baýramaly ýoluň 8-nji km , AÝGS-201 kassa №4
578 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher,  Baýramhan köçesi, AÝGS-204 kassa №2
579 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher,  Baýramhan köçesi, AÝGS-204 kassa №3
580 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Mary şäher,  Baýramhan köçesi, AÝGS-204 kassa №4
581 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçäge etrap,Gülistan daýhan birleşigi, AÝGS-212 kassa №2
582 Wekilbazar nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat , Sakarçäge etrap, Gülistan daýhan birleşigi, AÝGS-212 kassa №3
583 Telekeçi Hojageldiýew Kakabaý Işanberdiýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
584 Telekeçi Gurbandurdyýew Tahyr Parahadowiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
585 Telekeçi Allalyýew Öwezgeldi Sapargeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Görogly kelte köçe jaý 8/6, söwda dükany
586 Telekeçi Annalyýew Bäşimmyrat Nursähedowiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
587 Telekeçi Hojamyradow Ýazmyrat Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
588 Telekeçi Hojyýewa Gunça Muhammedowna Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, söwda dükany
589 "Maryawtoulag" önümçilik birleşigi Mary welaýat, Baýramaly ş Nurana köçe, awtomenzil kassasy
590 Telekeçi Seýidowa Selbi Kakajanowna Mary welaýat, Mary şäher, Oguz han köçesi, "Ak bazar" söwda merkezi, 2a-njy söwda dükany
591 Telekeçi Babalyýew Döwlet Maksatmyradowiç Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Garadaşaýak daýhan birleşik, "Tohum"dükany
592 Telekeçi Hallyýew Döwletgeldi Öwezowiç Mary welaýat, Mary şäher, Kemine köçesi egin-esik dükany
593 Telekeçi Nunaýew Baýramaly Baýgeldiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap ,S.A.Nyýazow şaýoly, önümçilik sehi
594 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýat şahamçasy Mary welaýat, Mary şäher, Nyýazow köçesi, 9-njy jaý, okuw tölegleri üçin kassasy
595 Telekeçi Amanberdiýewa Dünýägözel Mary welaýat, Mary etrap, Babasary geňeşligi, söwda nokady
596 Telekeçi Ýazgeldiýew Şöhrat Orazgeldiýewiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, 018 söwda dükany
597 Telekeçi Baýsähedow Guwançsähet Mary welaýat, Mary şäher, "Ýüpek ýoly" söwda merkezinde egin-eşik dükany
598 Telekeçi Baýsähedow Guwançsähet Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, azyk harytlar dükany
599 Telekeçi Seýitliýew Baýrammyrat Amandurdyýewiç Aşgabat şaher, Tahran köçe, Aşgabat söwda we dynç alyş merkezi B 1.40 dükany
600 Mary myhmanhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi 23-nji jaý, kassasy
601 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Parahatçylyk köçesi,,17-nji jaý, 1-nji poçta, kassasy
602 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Molanepes köçesi, 21-nji jaý ,3-nji poçta, kassasy
603 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Kemine köçesi, 4a-njy jaý, 8-nji poçta, kassasy
604 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap, Ýagty ýol şäher merkezi, "Aşgabat" poçta, kassasy
605 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenbaşy şäherçesi, "Türkmenbaşy" poçta, kassasy
606 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Serhetabat etrap, Serhetabat şäherçesi, Galkynyş köçesi,, 4-nji jaý, "Serhetabat" poçta, kassasy
607 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Güneş şäherçesi, 16-njy poçta, kassasy
608 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, jaý17, "Merkezi" poçta, kassasy
609 Marypoçta welaýat kärhanasy  Mary welaýat, Mary şaher, Mollanepes Kelte köçesi,, 17-nji jaý, "Türkmenbaşy" poçta, kassasy
610 Telekeçi Geldiýew Nurmyrat Abdyşeripowiç Mary welaýat, Mary şäher, Kemine köçesi ugrundaky egin-eşik dükany
611 Telekeçi Seitkuliýewa Şeker Guseinşaýewna Mary welaýat,  Mary şäher, Görogly köçesi, "Gap-gaç" dükany
612 Mary welaýat Söwda-senagat karhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Aşgabat köçesi 90-njy jaý, kassasy
613 Mary welaýat Söwda-senagat karhanasy Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Gökje daýhan birleşik Perreň çäge bölegi ÝGSK-nyň Mary bölümi, kassasy
614 Telekeçi Hezretow Taňryberdi Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňşiň 50-Ýyllygy köçesi 60-njy jaý, awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
615 Telekeçi Ýagşyýew Rejep Baýramowiç Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňşiň 50-Ýyllygy köçesi 60-njy jaý,awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
616 Telekeçi Salyhow Azym Şamuhammedowiç Mary welaýat, Mary şäher, Aýtakow köçesi , awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlary dükany
617 Mary raýat desgalar edarasy Mary welaýat, Mary şäher, 19-njy fewral köçesi, 9-njy jaý 
618 Telekeçi Momanow Muhammetakmyrat Mary welaýat, Mary şäher, Görogly köçesi, 1-nji azyk harytlary dükany
619 Telekeçi Suwhanberdiýewa Ogulnäzik Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi, 29/B-njy jaý,  söwda dükany
620 Telekeçi Orazow Amanmyrat Abdyllaýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Peşanaly ýoly Aşgabat daýhan birleşik, azyk harytlar dükany 
621 Telekeçi Akyýew Nurmyrat Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji ikm, Mary köpugurly söwda bazary, açyk gurnama söwda dükany
622 Telekeçi Annamyradow Serdar Amangeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Gorkut ata köçe "Assa ýuwaş" söwda dükany
623 Telekeçi Saparowa Altynjemal Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji ikm, Mary köpugurly söwda bazary, 41-nji dükan
624 Telekeçi Mammyýew Jeýhun Mary welaýat, Mary şäher, "Ak bazar" söwda merkezi, 2-nji gat,  söwda dükany
625 Teleekçi Täçmyradow Şöhrat Mary welaýat, Wekilbazar şäherçesi, Dostluk köçesi, egin-eşik dükany
626 Telekeçi Nuryýew Kakabaý Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary, №115 aýakgaplar söwda dükany 
627 Telekeçi Güjiýew Parahat  Mary welaýat, Mary şäher, Hazar köçesi,  "Diýar" egin-eşik dükany
628 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, A.Nyýazow şaýolunyň ugry,Lalezar bazary, №2 göçme dükany
629 Mary köpugurly söwda bazary  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi,"Maru-Şahu-Jahan" bazary, "Ýolbarsly" naharhanasy
630 Telekeçi Enwerow Arslan  Mary welaýat, Mary şäher, Şamyradow köçesi, azyk harytlar dükany
631 Telekeçi Eýupowa Ogulgerek Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km, Mary köpugurly söwda bazary, 37-nji dükany egin-eşik dükany
632 "Mary" myhmanhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, 23-nji jaý, kassasy
633 "Mary" myhmanhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, 23-nji jaý, kassasy
634 Telekeçi Seýitliýewa Ýazjemal Mary welaýat, Mary şäher, Ataköpek Mergen köçesi, "Merw" bazary, azyk harytlar dükany
635 "Akkent" hojalyk jemgyýeti Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Baýnazarow köçesi , söwda we hyzmat nokady
636 Telekeçi Hommadow Baýramgeldi  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi,  söwda dükany
637 Telekeçi Baýramow Muhommetmyrat Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary, gurnama söwda dükany
638 Telekeçi Ataýew Gylyçmyrat  Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, konditer önümleri nokady
639 Telekeçi Ataýew Gylyçmyrat  Balkan welaýat, Balkanabat şäher, konditer önümleri nokady
640 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Şatlyk şäherçesi, kassasy
641 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Gorkut ata köçesi, kassasy
642 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi, 12-nji jaý, kassasy
643 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi,12-nji jaý, kassasy
644 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-jaý, kassa №13
645 „Marygazüpjünçilik“ müdirligi Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher,  kassa №12
646 Telekeçi Atajanowa Abadan Täçmyradowna Mary welaýat, Mary şäher, "Belent" söwda merkezi 38-nji dükany
647 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Sakarçäge etrapgaz  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher, kassa №13
648 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Sakarçäge etrapgaz  Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge şäher, kassa №14
649 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Baýramaly etrapgaz  Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi 25-jaý, kassa №7
650 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Baýramaly etrapgaz  Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi 25-jaý, kassa №8
651 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Mary etrapgaz  Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №12
652 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Mary etrapgaz  Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №13
653 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Mary etrapgaz  Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-jaý, kassa №14
654 „Marygazüpjünlik“ müdirligiirligi Wekilbazar etrapgaz  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa № 12
655 „Marygazüpjünlik“ müdirligiirligi Wekilbazar etrapgaz  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №13
656 „Marygazüpjünlik“ müdirligiirligiWekilbazar etrapgaz  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa № 14
657 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Murgap etrapgaz  Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, kassa № 12
658 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Murgap etrapgaz  Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap Şäher, kassa №13
659 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Ýolöten etrapgaz  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher, kassa №9
660 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Ýolöten etrapgaz  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher, kassa №10
661 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Garagum etrapgaz  Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №7
662 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Serhetabat etrapgaz  Mary welaýat, Serhetabat etrap, Serhetabat şäher, kassa №2
663 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Maryşäher gaz  Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №14
664 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Maryşäher gaz  Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №15
665 Telekeçi Nuryýew Mekan Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km,Mary köpugurly söwda bazary,162-nji söwda dükany
666 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №5
667 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №6
668 Döwletenergogözegçilik Mary böl.Mary etrap.  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №7
669 Döwletenergogözegçilik Mary böl.Mary etrap.  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №8
670 Döwletenergogözegçilik Mary böl.Wekilbazar.  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №8
671 Döwletenergogözegçilik Mary böl.Wekilbazar.  Mary welaýat, Mary şäher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №9
672 "Bagt köşgi" toý dabaralary mekany Mary welaýat, Mary şäher, Aşgabat köçesi,, 2-nji jaý 
673 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji jaý,kassa №7
674 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji jaý,  kassa №8
675 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý, kassa №9
676 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý,  kassa №10
677 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi, 5-nji jaý,  kassa №11
678 Telekeçi Babaýew Kakajan Aawtoätiýaçlyk dükany Mary welaýat, Wekilbazar etrap, J.Atajanow geňeşligi, azyk harytlar dükany
679 Telekeçi Annamuhammedow Seýdaly Atabaýewiç Mary welaýat, Mary şaher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan bazary, söwda dükany
680 Telekeçi Meredow Baýrammyrat Myradowiç Mary welaýat, Mary şaher, Türmenistan köçesi, naharhana
681 Telekeçi Gurbanow Döwran Begmyradowiç Mary welaýat, Mary şaher, Aýtakow köçesi, azyk harytlar dükany 
682 Telekeçi Moşşyýewa Jemile Rejepowna Mary welaýat, Mary şaher, Mollanepes köçesi, Mary-Şahu-Jahan bazary, söwda dükany
683 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji jaý,kassa №12
684 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji jaý,kassa №13
685 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji jaý, kassa №14
686 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji  jaý, kassa №15
687 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Mary şäher  Mary welaýat, Mary şaher, Baýramhan köçesi,5-nji  jaý, kassa №16
688 „Bäş Depe“ hojalyk jemgyýeti Mary welaýat, Mary şaher, Gorkut Ata köçesi 6-njy jaý 25-nji öýi
689 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Baýramaly etrapgaz  Mary welaýat, Baýramaly şaher, S.Niýazow Saýoly 25-nji jaý, kassa №9
690 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Baýramaly etrapgaz  Mary welaýat, Baýramaly şaher, S.Niýazow şaýoly 25-nji jaý, kassa №10
691 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Murgap etrapgaz  Mary welaýat, Murgap şaherçesi, Türkmenistan köçesi, kassa №14
692 „Marygazüpjünlik“ müdirligi Murgap etrapgaz  Mary welaýat, Murgap şaherçesi, Türkmenistan köçesi, kassa №15
693 Telekeçi  Saparow Hangeldi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Mollanepes köçesi,dükan 
694 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçesi 33/12-nji jaý
695 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, Dostluk köçesi,30-njy jaý
696 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, Bagtyýarlyk köçesi,57-nji jaý
697 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Mary etrap, Köp ugurly söwda bazary köçesi
698 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenistan köçesi, 2-nji jaý 
699 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Türkmengala şäherçesi, Magtymguly köç 36-njy jaý
700 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Garaşsyzlyk köç 9-njy jaý
701 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Mary şaher, Bagtyýarlyk köçe 35A-njy jaý
702 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Ýolöten Şaherçe, Atçapar köçe 55-nji jaý
703 "Altyn asyr" Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýet iMary bölümi Mary welaýat, Mary şaher, Bitaraplyk köçe 18-nji jaý
704 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Tagtabazar etrap  Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Tagtabazar şaherçesi, Dostluk, kassa №5
705 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Tagtabazar etrap  Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Tagtabazar şäherçesi, Dostluk, kassa №6
706 Döwletenergogözegçilik Mary bölümi Tagtabazar etrap  Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Tagtabazar şäherçesi, Dostluk, kassa №7
707 Telekeçi Hojagulyýew Çary Allamyradowiç Mary welaýat, Mary-Aşgabat gara ýolynyň 12-nji km, Mary kopugurly söwda bazary, N 30-njy dükany
708 Marytelekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Sandykgaçy daýhan birleşik, kassasy
709 Telekeçi Öwezow Saparmyrat Ýazowiç Mary welaýat, Mary şäher, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-nji km , söwda dükany
710 Telekeçi Çaryýew Bäşim Paşşykowiç Mary welaýat, Mary Säher, Görogly köçesi, 19A-njy jaý, " Ak Ýyldyz"  Restoran, kassa №3
711 Pak-Nur hojalyk jemgyýeti Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup daýhan birleşik, kerpiç önümleri
712 "Döwletenergogözegçilik" kärhanasynyň  Mary bölümi  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №10 
713 "Döwletenergogözegçilik" kärhanasynyň  Mary bölümi  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №11
714 "Döwletenergogözegçilik" kärhanasynyň  Mary bölümi  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №12
715 "Döwletenergogözegçilik" kärhanasynyň  Mary bölümi  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №13
716 Telekeçi Annamyradow Anna Amangeldiýewiç Mary welaýat, Mary şaher, Dostluk köçesi," Samsung" söwda dükan
717 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Mary şäher, Gurbansoltan eje köçesi , aýakgap dükany
718 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Mary şäher, A.Niýazow Şaýoly, 25-nji jaý, aýakgap dükany
719 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Mary şaher, Mollanepes köçesi, Maru-Şahu-Jahan merkezi bazary, aýakgap dükany
720 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Baýramaly şaher, Soltan Sanjar köçesi, aýakgap dükany
721 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Ýolöten şäher, G.Gaýypowa köçesi, aýakgap dükany
722 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow şaýoly köçesi 25-nji jaý,  kassa №11
723 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesi,  kassa №4
724 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,73-nji jaý, kassa №15
725 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,73-nji jaý, kassa №16
726 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi 73-nji jaý, kassa №17
727 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi,  kassa №15
728 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №16
729 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi,  kassa №17
730 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №18
731 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäher, Türkmenistan köçesi,  kassa №16
732 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher, Ýamadow köçesi 33-nji jaý, kassa № 11
733 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Serhetabat etrap, Serhetabat şäher, Serhetabat köçesi 24-nji jaý, kassa № 3
734 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý kassa №16
735 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher , Güljemal- han köçesi,77-nji jaý, kassa №17
736 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap, Türkmengala şäher, Türkmenbaşy şa ýoly köçesi 102-nji jaý,  kassa №12
737 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi, Gowşuthan köçesi  8-nji jaý, kassa №5
738 Telekeçi Çarykulyýew Şatlyk Akmyradowiç Mary welaýat, Mary şaher, Murgap Ýoly köçesi,  "Altyn gummez" sowda dükany
739 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow köçesi,  25-nji jaý, kassa №12
740 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow köçesi,  25-nji jaý, kassa №13
741 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow köçesi,  25-nji jaý, kassa №14
742 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow köçesi,  25-nji jaý, kassa №15
743 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, S.Niýazow köçesi,  25-nji jaý, kassa №16
744 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesi, kassa №5
745 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesi, kassa №6
746 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesi, kassa №7
747 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №18
748 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №19
749 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №20
750 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №21
751 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №22
752 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şäher, Marguş köçesi,  73-nji jaý, kassa №23
753 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №19
754 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №20
755 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №21
756 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №22
757 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №23
758 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçesi, kassa №24
759 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, Türkmenistan köçesi, kassa №17
760 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, Türkmenistan köçesi, kassa №18
761 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap, Murgap şäherçesi, Türkmenistan köçesi, kassa №19
762 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher, Ýamadow köçesi 33-nji jaý, kassa № 12
763 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýolöten şäher, Ýamadow köçesi 33-nji jaý, kassa № 13
764 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten şäher, Ýamadow köçesi 33-nji jaý, kassa № 14
765 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şaher, Güljemal Han köçesi 77-nji jaý, kassa №18
766 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şaher, Güljemal Han köçesi 77-nji jaý, kassa №19
767 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şaher, Güljemal Han köçesi 77-nji jaý, kassa №20
768 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şaher, Güljemal Han köçesi 77-nji jaý, kassa №21
769 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Mary şaher, Güljemal Han köçesi 77-nji jaý, kassa №22
770 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäherçesi, Türkmenistan şaýoly 102-nji jaý, kassa №13
771 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäherçesi, Türkmenistan şaýoly 102-nji jaý, kassa №14
772 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäherçesi, Türkmenistan şaýoly 102-nji jaý, kassa №15
773 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala şäherçesi, Türkmenistan şaýoly 102-nji jaý, kassa №16
774 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi, Gowşuthan köç 8-nji jaý, kassa №6
775 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat, şäherçesi Gowşuthan köç 8-nji jaý, kassa №7
776 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary weýalat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi, Gowşuthan köç 8-nji jaý, kassa №8
777 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №7
778 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №8
779 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Sandykgaçy daýhan birleşik, kassa №4
780 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Sandykgaçy daýhan birleşik, kassa № 5
781 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Dostluk köçesi 12-nji jaý, kassa №5
782 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap,Dostluk köçesi 12-nji jaý, kassa №6
783 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Dostluk köçesi 12-nji jaý, kassa №7
784 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Dostluk köçesi 12-nji jaý, kassa №8
785 Telekeçi Hanow Süleýman Annamyradowiç Mary welaýat, Mary şäher, Agzybirlik köçesi, Ahal kafe
786 Telekeçi Çalyýew Şatlyk Nurmyradowiç Mary welaýat, Mary şaher, Aýazhan köçesi, Azatlyk harytlar dükany
787 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, D.Azady köçesi, 16-njy jaý, kassasy
788 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, D.Azady köçesi, 16-njy jaý, kassasy
789 Wekilbazar söwda bazasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, D.Azady köçesi, 16-njy jaý, kassasy
790 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Aşgabat şäher, Bitarap Türkmenistan şa ýoly, 91/1-nji jaý, Aýakgap dükany
791 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher, Merkezi bazar, Zaman köçesi,19-njy jaý, aýakgap dükany
792 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Ahal welaýat, Tejen şäher, A.Saryýew köçesi, 16-njy jaý, aýakgap dükany
793 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Lebap welaýat, Kerki şäher, S.Nyýazow köçesi, 19-njy jaý, aýakgap dükany
794 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Lebap welaýat, Kerki şäher, Möwlýanow köçesi, aýakgap dükany
795 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Ahal welaýat, Ak bugdaý etrap, Änew şäher, Azatlyk köçesi, 20-nji jaý, aýakgap dükany
796 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Balkan welaýat, Balkanabat şäher, 225-nji ýaşaýyş jaý toplumy, aýakgap dükany
797 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Kenar etrap, Magtymguly köçesi, 69-njy A jaý, aýakgap dükany
798 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Daşoguz welaýat, Daşoguz şäher, Zaman köçesi, 119-njy jaý, aýakgap dükany
799 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Ahal welaýat, Babadaýhan şäher, “Gatakar” hususy kärhanasy, aýakgap dükany
800 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Sakarçäge- garaýap gara ýoly, aýakgap dükany
801 "Altyn kürsi" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Magtymguly köçesi, 51-nji A jaý, mebel önümleri
802 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly etrap, Nyýazow şaýoly, 25-nji jaý, kassa №1
803 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly etrap, Nyýazow şaýoly, 25-nji jaý, kassa №2
804 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly etrap, Nyýazow şaýoly, 25-nji jaý, kassa №3
805 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Turkmengala şaýoly, 25-nji jaý, kassa №1
806 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Turkmengala şaýoly, 25-nji jaý, kassa №2
807 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Turkmengala şaýoly, 25-nji jaý, kassa №3
808 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala köçesi, 6-njy jaý, kassa №1
809 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Türkmengala etrap,Türkmengala köçesi, 6-njy jaý, kassa №2
810 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Garagum etrap, kassa №1
811 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap,G.Sahetmyradow köçesi , kassa №1
812 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap,G.Sahetmyradow köçesi , kassa №2
813 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap,G.Sahetmyradow köçesi , kassa №3
814 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Murgap etrap,G.Sahetmyradow köçesi , kassa №4
815 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten köçesi, 3-nji jaý, kassa №1
816 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten köçesi, 3-nji jaý, kassa №2
817 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Ýolöten etrap,Ýolöten köçesi, 3-nji jaý, kassa №3
818 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №1
819 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, kassa №2
820 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Atabaýew köçesi,  kassa №1
821 "Marygazüpjünçilik"müdirligi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Atabaýew köçesi, kassa №2
822 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, kassa №8
823 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Tagtabazar etrap, kassa №9
824 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Baýramaly şäher, kassa №10
825 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Baýramaly şäher, kassa №11
826 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, kassa №11
827 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Mary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, kassa №17 
828 Türkmendemirýollary döwlet kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Gökdepe Kelte köçesi, kassasy
829 Telekeçi  Seýitgulyýewa Şeker Güseýinşaýewna Mary welaýat, Mary şäher, Kemine köçesi,34-nji jaý , Seýrana söwda merkezi 3-gat,  Kafe-bar-21
830 Maryenergogurluşyk kärhanasy Mary welaýat, Mary şäher, Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesi,  10 A jaý, kassasy
831 Mary poçta döwlet kärhanasy Mary welaýat, Aşgabat gara ýolunyň ugry, Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy-bölümi, kassasy
832 Telekeçi Annaçaryýew Täçmyrat Myratberdiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçe, azyk harytlar dükany
833 Telekeçi Akmyradow Arslan Hojamuhammedowiç Mary welaýat, Mary şäher, Güljemal han köçesi,  " Ak hünji" gurluşyk harytlar dükany
834 Telekeçi Baýramow Nurberdi Orazmyradowiç Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi,  , Uniwermag 28-nji dükany
835 Telekeçi Gylyçlyýew Şamyrat Jumadurdyýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Mekan daýhan birleşik, azyk harytlar dükany
836 Mary Lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, 11-nji jaý toplum, 15-nji dükany
837 Telekeçi Muhammetmyradow Batyr Çarymyradowiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Garagum köçesi, azyk harytlar dükany  
838 Telekeçi Annaçaryýew Täçmyrat Myratberdiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Wekilbazar şäherçe, azyk harytlar dükany
839 Telekeçi Goçyýewa Haltaç Meretgeldiýewna Mary welaýat, Mary şäher, Dostluk köçesi,  azyk harytlar dükany
840 Oguzhan Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Deňizhan daýhan birleşik  , kassa-2, AYGS-130
841 Oguzhan Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Deňizhan daýhan birleşik  , kassa-3, AYGS-130
842 Oguzhan Nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäherçe, kassa-2, AYGS-106
843 Telekeçi Eşäýew Ahmetguly Aşyrgulyýewiç Mary welaýat, Hakykat daýhan birleşik, azyk harytlar dükany
844 Telekeçi Ataýew Gylyçmyrat Gulmyradowiç Balkan welaýat, Serdar etrap, Serdar şäherçe, Demirgazyk kwartal, konditer önümleri dükany
845 Telekeçi Akmuhammedow Gäýçgeldi Kuwwatgeldiýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Täze güýç geňeşligi, azyk harytlar dükany
846 Telekeçi Gurbanowa Dünýägözel Ybraýymowna  Mary welaýat, Mary şäher, Mary-Aşgabat awtoýoly köçesi,  17-nji jaý, söwda dükany
847 "Goşa Kenek" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Babadaýhan daýhan birleşik, gap-gaç önümçiligi we söwda nokady
848 Telekeçi Kömekowa Güljeren Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Soltanýaz geňeşligi, telefon we telefon aksessuarlary dükany
849 Telekeçi Kösäýew Batyr Kakabaýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Magtymguly köçesi, 5-nji jaý, söwda dükany
850 Telekeçi Annamyradow Sylap Amangeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Murgap köçesi, Bagtyýar zaman söwda merkezi, söwda nokady
851 Telekeçi Bäşimowa Jumagözel Rejepmyradowna Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes köçesi, 225-nji jaý , söwda dükany
852 Telekeçi Mämmiýew Jeýhun Rejepowiç Mary welaýat, Mary şäher, Oguzhan köçesi, 13-nji jaý, söwda dükany
853 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap,Täze Güýç geňeşligi, kassa 2, dükan-1 
854 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap,Täze Güýç geňeşligi, kassa-3, dükan-1
855 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrapTäze Güýç geňeşligi kassa-4 dükan-1 
856 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa-2, dükan2 
857 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa-3, dükan-2 
858 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa-4, dükan-2
859 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa-2, dükan-3
860 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa-3, dükan-3
861 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, A.Mämmedowa geňeşligi (Zarpçy bölegi) kassa4, dükan-3
862 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Adalat geňeşligi, kassa-2, dükan-4
863 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Adalat geňeşligi, kassa-3, dükan-4
864 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary etrap, Adalat geňeşligi, kassa-4, dükan-4
865 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, N.Halmämmedow köçesi, kassa-2, dükan-6
866 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, N.Halmämmedow köçesi, kassa-3, dükan-6
867 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, N.Halmämmedow köçesi, kassa-4, dükan-6
868 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Raýdaşlyk köçesi 2-nji geçelge, kassa-2, dükan-10
869 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Raýdaşlyk köçesi 2-nji geçelge, kassa-3, dükan-10
870 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Raýdaşlyk köçesi 2-nji geçelge, kassa-4, dükan-10
871 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup geňeşligi, Söhrat oba merkezi, kassa-2, dükan-17
872 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup geňeşligi, Söhrat oba merkezi, kassa-3, dükan-17
873 Mary lomaý-bölek söwda we önümçilik kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup geňeşligi, Söhrat oba merkezi, kassa-4, dükan-17
874 Marytaslama döwlet taslama inistituty Mary welaýat, Mary şäher, Türkmenabat köçesi, 12-nji jaý
875 "Nurly güneş" hususy kärhanasy Mary welaýat, Sakarçäge  etrap, Garaýap geňeşlik, kassasy
876 Telekeçi Ataýew Guwanç Sylapberdiýewiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, J.Atajanow daýhan birleşik, azyk harytlar dükany 
877 "Altyn asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Mary bölümi Mary welaýat, Mary şäher, Gorkut Ata köçesi, 2-nji jaý, hyzmat nokady
878 Telekeçi  Berdiýewa Şirin Babaýewna Mary welaýat, Mary şäher, Bitaraplyk köçesi, 18-nji jaý, Ýüpek ýoly söwda merkezi, söwda dükany
879 Telekeçi  Tarnanowa Zöhre Ilamanowna Mary welaýat, Mary-Sakarçäge, gara ýoly, Altyn-Aý söwda merkezi, söwda dükany
880 "Begenç" hususy karhanasy  Mary  welaýat, Wekilbazar etrap,  kassa 1, ýuwujy serişdeler dükany
881 "Begenç" hususy karhanasy  Mary  welaýat, Wekilbazar etrap,  kassa 2 ýuwujy serişdeler dükany
882 "Begenç" hususy karhanasy  Mary  welaýat, Wekilbazar etrap,  kassa 3 ýuwujy serişdeler dükany
883 "Begenç" hususy karhanasy  Daşoguz welaýat,  ýuwujy serişdeler dükany
884 "Begenç" hususy karhanasy  Lebap welaýat,  kassa 2 ýuwujy serişdeler dükany
885 "Begenç" hususy karhanasy  Lebap welaýat,  kassa 1, ýuwujy serişdeler dükany
886 Telekeçi Nuryagdyyew Muhammetberdi Ahal welaýat, Tejen şäher, Türkmenbaşy şaýoly, aýakgap dükany
887 Telekeçi Nurýagdyýew Muhammetberdi Mary welaýat, Wekilbazar etrap, N.Agaýew  köçesi, Rowaç söwda merkezi, aýakgap dükany
888 Telekeçi Derýaýew Täçmyrat Kasymowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap Mollanepes geňeşlik, azyk harytlar dükany
889 Telekeçi Akgaýew Begençmuhammet Geldimuhammet Mary welaýat, Mary şäher, Baýram han köçesi, 11-nji A jaý, mebel dükany we ofis
890 Telekeçi Şamuhammedowa Maýa Jumaýewna Mary welaýat, Mary şäher, Bitaraplyk köçesi, Ýüpek ýoly söwda merkezi 3-nji gat , söwda dükany
891 Telekeçi  Täçmuhammedowa Ogulmaysa Amanowna Mary welaýat, G.Atabaýew geňeşligi ,Döwletli obasy,azyk harytlar dükany
892 Mary telekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy  Mary welaýat, Mary şäher, Mollanepes kelte köçesi , aragatnaşyk we internet bölimi, kassasy
893 Awtomobil mekdepleriniň birleşigi Mary welaýat Mary welaýat,Murgap etrap, Rowaç geňeşligi ,Haýran Magsym köçesi 8-nji jaý, kassasy
894 Awtomobil mekdepleriniň birleşigi Mary welaýat  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Nyýazow şaýoly 6-njy jaý, kassasy
895 Awtomobil mekdepleriniň birleşigi Mary welaýat Mary welaýat, Sakarçäge şäherçesi, Merw köçesi 48-nji jaý, kassasy
896 "Dowamly özgeriş" hususy kärhanasy Mary welaýat, Mary etrap, Mary-Aşgabat gara ýolunyň 12-km ugrunda, söwda we hyzmat nokady
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Baýramaly şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 Baýramaly Şäher Etrapara Aragatnaşyk ulgamy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Garaşsyzlyk  köçe 9-nji jaýy, Edara binasynda
2 'Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy, Edara binasynda 
3 Paltaýew Begenç Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Raýdaşlyk köçesi jaý N4, Atiýaçlyk şaýlar dukany
4 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Erkana daýhan birleşigi, Aýgb-131
5 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Gökdepe daýhan birleşigi, Aýgb-136
6 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan daýhan birleşigi, Aýgb-162
7 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Çäçdepe daýhan birleşigi, Aýgb-163
8 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Üçsjy daýhan birleşigi, Aýgb-226
9 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap, Baýramaly daýhan birleşigi, Aýgb-191
10 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Gurbanmyradow daýhan birleşigi, Aýgb-164
11 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Täze Durmuş daýhan birleşigi, Aýgb-160
12 Telekeçi Tahyrow Oraz Mary welaýat, Baýramaly şäher, Nyýazow şaýoly, Äiýaçlyk şaýlary dükany
13 Telekeçi Tahyrow Oraz Aşgabat şäher, Altyn-Asyr Gündogar bazary, D2 № 1362 N-1364, Ätiýaçlyk şaýlar dükany N-2
14 Telekeçi Tahyrow Oraz Mary welaýat, köpugurly bazary, Aşgabat gara ýolynyň 13 km, Sowda nokady
15 Telekeçi Tahyrow Oraz Aşgabat şäher, Altyn-Asyr Gündogar bazary, D2 № 1362 N-1364, Ätiýaçlyk şaýlar dükany N-1
16 'Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy, Edara binasynda 
17 "Bäşderek" hususy kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly etraby, Azat geňeşligi, Mary Türkmenabat gara ýolyň ugrunda, Edara binasynda 
18 "Lälezar zaman "hususy kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly şäheri, 12 jaý toplumy, Söwda nokady
19 Telekeçi Orazdurdyýew Mekanmyrat Mary welaýat, Mary etrap, Peşannalay köçe, Sakarçäge peşannalay gara ýoly, Gurluşuk harytlar dükany N-2
20 Telekeçi Agaýew Japar Myratgeldiýewiç  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Azat geňeşligi, Söwda nokady
21 Telekeçi Hudaýnazarow Ýeňiş Mary welaýat, Mary etrap, Peşannalay köçe, Sakarçäge peşannalay gara ýoly, Gurluşuk harytlar dükany N-1
22 Telekeçi Seýdullaýew Abduleziz Kadyrowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Murgap geneşlik,  „Sement Dukany“
23 Türkmenpolat we enjamlar DLBS fima Mary Mary welaýat, Baýramaly şäher, Ruhubelent №6,Sowda nokady
24 Telekeçi ÝunusowAhmet Rejepowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn – Asyr köçesi, „Merw Dukany“
25 Telekeçi: Kulyýewa Maýa Mary welaýat, Baýramaly şäher, Seýdi köçesiniň ugrundaky duralgadaky, "Aaltyn-Asyr"
26 Telekeçi: Jumamyradow Ata  Mary şäheriniň , Agahanjaýew köçesiniň , „Çaga Egin eşikler dukany“ 
27 Telekeçi Hamraýew Serdar Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçeň ugrunda, Azyk harytlar dükany
28 Telekeçi: Gündogdyýew Muhammetnazar Ýusupowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan geňeşligi, Söwda nokady
29 Telekeçi: Babaýew Serdar Babaýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäheri, 7-nji jaý toplum, 52-nji jaý, Kompyuter hyzmatlary
30 Telekeçi Esenow Rustam Ismailowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Döwletmämmet, Azady köçäň ugrundaky, Gurluşuk harytlar dukany
31 Mommadow Eziz Hojamyradowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Türkmenistan köçäň ugrunda, "Gülälek Dükany" 
32 Telekeçi Tahyrow Kerimberdi Aşgabat şäher, Altyn-Asyr gündogar bazary, blok D2 12-72
33 Merdem daş Hususy kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly etrap, Merw geňeşlik, Merdem daş hususy kärhanasy
34 Telekeçi Sapbyýew Agamyrat Akmuhammedowiç Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Ruhnama köçe, N11/A  (Awto şaýlar dükany)
35 Telekeçi Saparow Muhammetgeldi Baýramdurdyýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Baýramaly merkezi bazary, Ätiýaşlyk şaýlar dukany
36 Telekeçi Gylyçdurdyýewa Ogulsadap Sapargeldiýewna Mary welaýat,  Baýramaly şäher, Ýalkym köçe, Ýalkym  22, Sowda nokady
37 Telekeçi Çaryýewa Akjagul Mary welaýat, Baýramaly etrap, Murgap geňeş, Awtoşaýlad Dukany 
38 Telekeçi Agaýew Çarrmyrat Garaýewiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, 12-nji jaý toplumy, Sowda nokady
39 Telekeçi Öwlýägulyýew Şamuhammet Mary welaýat, Baýramaly etrap, Gowşut bent geňeşlik,   "Goşut bent" Söwda nokady
40 Telekeçi Hydyrowa Akgözel Baýramdurdyýewna Mary welaýat, Baýramaly etrap, Bahar geňeşlik, Elwan dukany
41 Telekeçi Hasanowa Rozygul Baltaýewna  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Kone gala köçe 1/7 Dukan № 4 Söwda nokady
42 Telekeçi Rejepow Handurdy Dumannowiç  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Merw geňeşlik, Gurluşuk harytlar dükany
43 Telekeçi Nuryýew Baky  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Soltan sanjar N 30, "Elektro harytlaty" dükany
44 Telekeçi Allakow Ataçary Baýramalyýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Jeýhun Köçe N51, Söwda nokady 
45 Telekeçi  Togolakow Arslan Tirkişowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Oguzhan köçe, Haýyrly dükany № 5-jaý
46 Telekeçi  Ezizow Aşyr Narlyýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Awto duralgasynda ýerleşýän "Telewizor ussahanasy"
47 Telekeçi Tahyrow Maksat  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesiniň ugrunda ýerleşýän , Ätiýaçlyk şaýlar dükany  
48 Telekeçi Durmammedowa Gulzar Medhuseýinowna Mary welaýat, Baýramaly şäher, Mollanepes köçän ugrunda, "Parfumeriýa dükany"
49 Abdullaýewa Dilýaram Umarowna Mary welaýat, Baýramaly şäher, Jebislik köçe, N 17  "Aziýa Egin Eşik" dükany 
50 Muhadow Arslan Atamyradowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Hangala geňeşlik, Çörek dükany
51 Durdyýew Süleýman Sapargylyjowiç Mary şäher, Baýramhan köçesi 8-jaý, Ätiýaçlyk şaýlar dükany
52 Gurbanow Merdan Kakageldiýewiç telekeçi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Niýazow şaýolunyň ugrunda ýerleşýän, Awtoşaýlar dükany
53 Telekeçi Allanazarow Annamyrat Mary welaýat, Baýramaly şäher, Mollanepes köçe, 7-nji Okuwçy dükany
54 Telekeçi Begliýewa Aýna  Balkan welaýat, Serdar etraby, Merkezi serdar bazary 
55 Demir ýol Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygy Mary welaýat ,Baýramaly şäher, Baýramaly stansiýasy
56 Telekeçi Tahyrow Kerimberdi Daşoguz şäher, Ak bazar, Bitaraplyk şaýoly
57 Demir ýol Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygy Mary welaýat, Baýramaly etrap, üçajy stansiýasy
58 Demir ýol Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygy Mary welaýat, Türkmengala etrap, zahmet stansiýasy
59 Telekeçi Jommanowa Gulşirin Esenowna Mary welaýat, Baýramaly şäher, Jebislik köçe, "Ak ýyldyz" kafe
60 Telekeçi Tosyýewa Ogulbaş Durdyýewna Mary welaýat, Baýramaly şäher, Daýhan köçe 80-jaý, "Näzik tikinçilik"
61 Telekeçi Sapadow Ýusup Gowşudowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Niýazow şaýoly, "Agaç we Materýallar" dukany
62 Telekeçi Sapbyýew Agamyrat Akmuhammedowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçäni ugrunda ýerleşýän,  "Awto şaýlar" dükany
63 Telekeçi Kulyýew Agamyrat Mary welaýat, Baýramaly şäher, Magtymguly köçesinde ýerleşýän, "Durna "duralgasy 
64 Tahyrow Kerimberdi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Niyazow şaýoly, Atiyaçlyk şaylar dukany
65 Gurbanow Merdan Kakageldiýewiç telekeçi Mary welaýat, Baýramaly şäher, Raýdaşlyk köçesiniň ugrunda ýerleşýän, Awto hyzmat nokady
66 Telekeçi Hommadow Kerim Annaberdiýewiç Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçe, "Awto şaýlar" dükany
67 Telekeçi Rahiýew Gurtmyrat Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Soltan-Sanjar köçesi, "Elite elektronika" dükany
68 Telekeçi Agaýew Döwlet Baýramowiç Mary welaýat, Baýramaly etrap, Tazedurmuş daýhan birleşik, Azat geňeşligi, "Hyzmat"sowda nokady 
69 Telekeçi Gurbanow Çarymyrat Saparowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe, "Gök bakja" azyk harytlar dikany 33/12
70 Telekeçi Gurbanow Çarymyrat Saparowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Şypaly köçesiniň 1-nji jaýy,  "Baýramaly" myhmanhanasy.
71 Telekeçi Tahyrow Maksat Alfisowiç Mary şäheri, Baýramhan köçesi 59-njy jaýy, Ätiýaçlyk şaýlar dükany
72 'Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe, 35-nji jaýy, Söwda nokady
73 Telekeçi Orazow Serdarmuhammet Şatlykowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Merkezi bazar, Dükan N39
74 Telekeçi: Jumamyradow Ata  Mary welaýat, Mary köpurly sowda bazarynda ýerleşýan N-A11/12-nji , "Çaga egin eşik" dukany
75  Telekeçi Gurbanow Merdan Bazargeldiýewiç  Mary welaýatynyň, Mary etrabynyň, Peşannaly ýolunyň ugrynda ýerleşýan, “Gurluşyk harytlar ” dukany
76 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Galkynyş köçesi, Aýgb-163
77 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat Baýramaly etrap S.Nyýazz geňeşlik, Aýgb-80
78 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup daýhan birleşigi, Aýgb-81
79 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Ýüpek ýol köçesi, Aýgb-135
80 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Bereket daýhan birleşigi, Aýgb-161
81 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan daýhan birleşigi, Aýgb-163
82 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Gökdepe daýhan birleşigi, Aýgb-226
83 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Ýüpek ýol köçesi, Aýgb-135
84 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap, Baýramaly daýhan birleşik, Aýgb-164  
85 Telekeçi Myradow Arslan Amangeldiýewiç Mary şäher, Bitaraplyk köçe, 18-nji bölek "Ýüpek ýoly" söwda nokady
86 'Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy, Edara binasynda 
87 'Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Baýramaly şahamçasy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe 35-nji jaýy, Edara binasynda 
88 Telekeçi  Meredow Serdar Annamyradowiç  Mary şäher, Güljemalhan köçäniň ugrunda ýerleşýan, “Awtoreňkler” dükany
89  Telekeçi Ýakubow Hüseýin Ýakubowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Altyn-Asyr köçe 37-nji jaýy,  "Şerbet " dikany
90 "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi  Mary welaýat "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň, Mary bölümi, Baýramaly bölümçesi, N-1
91 "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi  Mary welaýat "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi, N-2
92 "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi  Mary welaýat "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi, N-3
93 "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi  Mary welaýat "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi, N-4
94  Telekeçi Ýakubow Hüseýin Ýakubowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher Şypaly köçesiniň  2-nji jaýy "Rowaç" kafesi 
95 Telekeçi: Çaryýewa Mähri Muhammedowna Mary welaýat, Baýramaly şäher, Agzybirlik köçesiniň ugrunda, "Talyplar Dükany"
96 Yrysgally ussat hojalyk jemgiýeti Mary welaýat, Baýramaly etrap, Merw daýhan birleşik, "Yrysgally ussat" hojalyk jemgiýeti
97 Telekeçi: Muhammetniyazowa Oguljeren Mary welaýat, Bayramaly şäher, Nowça koçesinin uryndaky, Maral azyklar harytlar dukany
98 Telekeçi: Seýitmyradow Gurbanmyrat  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Soltan-Sanjar köçe, 48-nji jaý, Altyn jam dukany 
99 Telekeçi: Baýramow Rejep Nurgeldiýewiç Mary welaýat, Mary şäher, Agahanjaýew köçe jaý 8, Azyk harytlar dukany № 9
100 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Ýüpek ýol köçesi, Aýgb-135
101 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Galkynyş köçesi, Aýgb-125
102 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Ýüpek ýol köçesi, Aýgb-135
103 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Bereket daýhan birleşik, Aýgb-161
104 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, S.Nyýazz daýhan birleşik, Aýgb-209
105 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Gökdepe daýhan birleşik, Aýgb-226
106 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap  merkezi, Aýgb-86
107 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap, Baýramaly daýhan birleşik, Aýgb-164
108 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Gurbanmyradow daýhan birleşik, Aýgb-160
109 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Murgap etrap, Çäçdepe daýhan birleşik, Aýgb-162
110 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Üçsjy daýhan birleşik, Aýgb-136
111 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Täzeýol  daýhan birleşik, Aýgb-191
112 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, S.Nyýazz daýhan birleşik, Aýgb-80
113 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan daýhan birleşik, Aýgb-163
114 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Ýüpek ýol köçesi, Aýgb-135
115 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Galkynyş köçesi, Aýgb-125
116 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Aga Ýusup daýhan birleşik, Aýgb-81
117 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, Bereket daýhan birleşik, Aýgb-161
118 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Baýramaly etrap, S.Nyýazz daýhan birleşik, Aýgb-209
119 Baýramaly şäher kazyýeti Mary welaýat, Baýramaly şäher, Nyýazow şaýoly jaý N-1, Edara binasynda
120 Telekekeçi Seitow Aýdar Duýsenbaýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Köne gala köçesi, Gurluşuk harytlar dükany
121 Telekeçi Gurbanow Orazmyrat Akmyradowiç Mary welaýat, Mary köpurly sowda bazarynda ýerleşýan, N-40  "Azyk harytlar" dukany
122 Telekeçi Öwülýagulyýew Çary Ilamangulyýewiç Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Kenar bazaryndaky, Garyşyk harytlar dükany 
123 Telekeçi Söýunowa Ogulbahar Muhammetjimaýewa Mary welaýat, Baýramaly etrap, Mekan şäherçe, Orazamesen köçe, jaý № 54 "Azyk harytlar" dukany
124 Telekeçi Ýemşikow Merdan Jumamyradowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Niýazow şaýoly, jaý 3 Lomaý ýöriteleşdirilmedik sowda 
125 Däpli hususy kärhana  Mary welaýat, Baýeamaly şäher, Magtymguly köçe, 144 jaý Söwda nokady
126 Telekeci Amandurdyýew Orazgeldi Begdurdyýewiç Ahal welaýat, Ak bugdaý etrabyň çägindaki , "Ammarlar merkezi"
127 Telekeci Amandurdyýew Orazgeldi Begdurdyýewiç Mary welaýat, Baýramaly etraby, Azat geňeşligi, Mary Türkmenabat gara ýolyň ugrundaky, Senagat harytlary ammary
128 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Baýramaly etrap, Täzeýol daýhan birleşigi, Aýgb-191
129 Telekeci Gurbanow Çaryýar Ataýewiç Mary şäher, Kopugurly sowda bazary, Hojalyk harytlar dukan N-11
130 Demir ýol Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygy Mary welaýat, Baýramaly şäher, Baýramaly stansiýasy
131 Telekeçi Nuryýew Baky  Mary şäher, Oguzhan köçe ,"Elektro harytlaty"
132 Telekeçi Gurbanow Çarymyrat Saparowiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Jebislik  köçesiniň, 17-nji jaýy "Gülnara "salony
133 Telekeçi Aşyrow Çarymyrat Mary welaýat, Türkmengala şäher, Magtumguly köçe, 17 A jaý  Hazyna naharhanazy
134 Baýramaly Nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Garagum etrap merkezi, Aýgb-86
135 Telekeçi Hudaýberdiýew Öwezgeldi Gurbanberdiýewiç Mary welaýat, Baýramaly şäher, Merkezibazar, Haly dukany 
136 Telekeçi Öwezow Şir Jelilowiç Mary welaýat, Baýaramaly etrap, Ýalkym geňeşlik, Azyk harytlar dükany
137 Telekeçi Öwezow Şir Jelilowiç Mary welaýat, Baýaramaly etrap, Ýalkym geňeşlik, Azyk harytlar dükany
138 "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi  Mary welaýat, Baýramaly şäher, "Döwletenergegözegçilik" kärhanasynyň Mary bölümi Baýramaly bölümçesi N-5
139  Telekeçi Ataýew Arslan Muradowiç Mary şäher, Agzybirlik köçesi, jaý N-17 Awtomoyka 
140  Telekeçi Haýdarow Telman Asatowiç  Mary welaýat, Baýramaly şäher, Galkynyş köçesindäki, "Galkynyş" aýakgap dükany
141 "Bäşderek" hususy kärhanasy Ahal welaýat, Ak bugdaý etrabyň çägindaki, "Ammarlar merkezi"
142 Telekeçi Kulyýew Agamyrat Mary welaýat, Baýramaly şäheri, Magtumguly köçesi, Durna duralgasy jaý 9
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Şatlyk şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Mary köçesiniň 5-nji jaýy, Bankyň binasy
2 "Marygazçykaryş" Müdürlüginiň N-2-nji Mehanizmleşdirlen Göçme Kalonnasy  Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Mary köçesi, Naharhana N-3
3 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň Önümçilik Desgalaryny Üpjünleýiş Müdürliginiň Marydaky N-2-nji Bazasy Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Mary köçesi, Naharhana N-4
4 Mary "Nebitgazhowpsuzlyk" Harbylaşdyrlan Bölümi Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Mary köçesi, Naharhana N-5
5 Mary "Nebitgazhowpsuzlyk" Harbylaşdyrlan Bölümi Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Mary köçesi, Naharhana N-5
6 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň "Türkmengazburawlaýyş" Müdürligi Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Naharhana N-7
7 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürlüginiň N4-nji Awtoulaglar kärhanasy Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Naharhana N-8
8 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürlüginiň N4-nji Awtoulaglar kärhanasy Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Naharhana N-8
9 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň "Ulaglarmüdürligi" Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Bäşim Atdaýew köçesi, Naharhana N-11
10 Türkmenistanyň Gurluşyk we Binagärlik Ministirliginiň "Marynebitgazgurluşyk" tresti Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Naharhana N-13
11 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Mary köçesiniň 5-nji jaýy, Bankyň binasy
12 Telekeçi Şajaýew Çaryýar  Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Bäşim Atdaýew köçesi, Söwda dukany
13 "Marygazçykaryş"Müdürlüginiň Galkynyş Gaz käni Mary welaýat, Ýolöten etrap, Galkynyş Şäherçe, Galkynyş köçe Naharhana N-1
14 "Türkmengaz"Döwlet Konserniniň "Merkezi Serwis Hyzmatlar" Müdürligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi Naharhana N-10
15 Marynebitgazgurluşyk trestiniň ÖTTK boýunça dolandyryş edarasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi Naharhana N-2
16 "Marygazçykaryş"Müdürlüginiň Galkynyş Gaz käni Mary welaýat, Ýolöten etrap, Galkynyş Şäherçe, Galkynyş köçe Naharhana N-2
17 "Marygazçykaryş"Müdürlüginiň Galkynyş Gaz käni Mary welaýat, Ýolöten etrap, Galkynyş Şäherçe, Galkynyş köçe Naharhana N-3
18 "Türkmengaz" Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi Naharhana 3/4
19 Başgazgeçirijiniň Ugrundaky "Şatlyk " önümçilik edarasy Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Naharhana N-3/5
20 "Türkmengaz" Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi Naharhana 1
21 "Marygazçykaryş"Müdürlüginiň Galkynyş Gaz käni Mary welaýat, Ýolöten etrap, Galkynyş Şäherçe, Galkynyş köçe Naharhana N-2
22 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/1
23 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/2
24 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/3
25 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/4
26 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/5
27 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/6
28 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/7
29 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/8
30 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/9
31 Döwletabatgazçykaryş müdürlügi Ahal welaýat, Saragys etrap, Döwletabat şäherçesi Naharhana N-15/10
32 "Marygazçykaryş"Müdürlüginiň Galkynyş Gaz käni Mary welaýat, Ýolöten etrap, Galkynyş Şäherçe, Galkynyş köçe Naharhana N-16
33 Telekeçi Hojamgulyýewa Oguljennet Ýagşymyradowna Mary welaýat, Mary şäher , Kemine köçesi N-5-nji jaýy Söwda nokady
34 TelekeçiEmirow Baýram Gurbanmuhammedowiç Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe, 29-2-nji jaýy N6 söwda dukany
35 Telekeçi Kertikow Saparmyrat Jumanepesowiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Görelde daýhan birleşik, Bitaraplyk köçe, Söwda nokady
36 Telekeçi Şamadow Serdar Atageldiýewiç Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe,N-1 Şapak dukany
37 TelekeçiAkmyradowa Maýagözel Orazmuhammedowna Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Mary köçesiniň 51/6-nji jaýy, Söwda nokady
38 Telekeçi Orazgylyjowa Oguljemal Meredowna  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Azady köçesiniň 39/5-nji jaýy, Söwda nokady
39 Telekeçi Annalyýew Mekan Tirkişmyradowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Gökje geňeşligi, Magtymguly köçe 5-nji jaý söwda nokady
40 Telekeçi Kömmäýew Hemra Nurberdiýewiç Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 22/9  söwda nokady
41 Telekeçi Maşynowa Aýnabat Nuryýewna Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 35/2  söwda nokady
42 Telekeçi Nurgeldiýew Täçmuhammet Şamuhammedowiç Mary welaýat, Sakarçage etrap, Söýünsary geňeşligi, Türkmenistan köçe 3-nji jaýy Söwda dukany
43 Telekeçi Nurlyýew Nurmuhammet Nurlyýewiç Mary welaýat, Sakarçage etrap, Gyzylgum geňeşligi, Gyzylgum köçe Söwda nokady
44 Oguzhan etrap Ätiýaçlandyryş guramasy Mary wealaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäher Gazçylar Bulwary köçe, edara binasy
45 "Türkmengaz" Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürliginiň Ýaşaýyş Jaý Jemagat kontorasy Mary wealaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäher Gazçylar Bulwary köçe, edara binasy
46 "Türkmengaz" Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi edara binasy
47 Telekeçi Haşymow Allanur Kakajanowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Zähmet geňeşligi, Zähmet köçesi 8-nji jaý söwda dukany
48 Telekeçi Orazberdiýew Baýramberdi Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 3/2  söwda nokady
49 Telekeçi Hojalyýew Abdylla Rejepowiç Mary welaýat, Sakarçage etrap, Ýalkym geňeşligi, Ýalkym köçe söwda nokady
50 Telekeçi Meredow Orazberdi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Daýhan geňeşligi, Daýhan köçe söwda nokady
51 Telekeçi Eýeberdiýew Bäşim Atdaýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Mülkburkaz geňeşligi, Bitarap köçesi söwda dukany
52 Telekeçi Haji Afgan Durjan  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri Mary köçesi, Duralga söwda nokady
53 Telekeçi Agahanow Muhammetberdi Mary welaýat, Sakarçäge şäherçesi J. Halsähedow köçesi Söwda nokady
54 Telekeçi Kakajanow Çarynazar Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 17/11  söwda nokady
55 Türkmenistanyň Gurluşyk we Binagärlik Ministirliginiň "Marynebitgazgurluşyk" tresti Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Oguzhan köçesi, Edara binasy
56 "Türkmengaz" Döwlet Konserniniň "Marygazçykaryş" müdürligi Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Bäşim Atdaýew köçesi, Edara binasy
57 Telekeçi Pürliýew Ýalkapberdi Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Agzybir geňeşligi, Agzybirlik köçesi söwda nokady
58 Telekeçi Rahmanow Döwran Baýramowiç Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 10/11  söwda nokady
59 Telekeçi Şamadow Arslan Atamyradowiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap,Gumgüzer geňeşligi, Gumgüzer köçesi söwda nokady
60 Telekeçi Hommadow Arslan Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe 15/11  söwda nokady
61 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Mary köçesiniň 5-nji jaýy, Bankyň binasy
62 Telekeçi Suwhanow Çaryýar Abdylhadowiç Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe  söwda nokady
63 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Şatlyk şahamçasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheriniň Mary köçesiniň 5-nji jaýy, Bankyň binasy
64 Telekeçi Ýakubow Hasan Gennadiýewiç Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri Mary köçesi,  söwda nokady
65 Döwlet energiýa GB-niň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Baýnazarow Köçesi 1-nji jaý Edara binasy
66 Döwlet energiýa GB-niň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Baýnazarow Köçesi 1-nji jaý Edara binasy
67 Döwlet energiýa GB-niň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Baýnazarow Köçesi 1-nji jaý Edara binasy
68 Döwlet energiýa GB-niň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Baýnazarow Köçesi 1-nji jaý Edara binasy
69 Döwlet energiýa GB-niň Mary bölümi Mary welaýat, Sakarçage etrap, Baýnazarow Köçesi 1-nji jaý Edara binasy
70 Telekeçi Ýazberdiýew Perman Orazberdiýewiç Mary welaýat, Mary etrap, Watan geňeşligi, Watan köçesi söwda nokady
71 Telekeçi Ataýew Yslam  Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri Mary köçesi,  söwda nokady
72 Türkmenistanyň Ýangyna garşy meýletin jemgyýeti Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri, Mary köçesi, Edara binasy
73 Telekeçi Mollaýew Kakajan Baýrammyradowiç Mary welaýat, Wekilbazar etrap, Egrigüzer geňeşligi, Almaat köçesiniň 1-nji jaýy,Söwda nokady
74 Telekeçi Mawyýew Eziz Myratdurdyýewiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Gülüstan geňeşligi Gülüstan köçesi söwda dukany
75 Türkmenistanyň Ýangyna garşy meýletin jemgyýeti Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri, Mary köçesi, Edara binasy
76 Türkmenistanyň Ýangyna garşy meýletin jemgyýeti Mary welaýat, Oguzhan etrap, Şatlyk şäheri, Mary köçesi, Edara binasy
77 Şatlyk şäher Polisiýa bölümi Mary welaýaty, Oguzhan etrap, Şatlyk Şäheri, Gazçylar Bulwary köçe Edara binasy
78 Telekeçi Mawyýew Eziz Myratdurdyýewiç Mary welaýat, Sakarçäge etrap, Gülüstan geňeşligi Gülüstan köçesi söwda dukany
79 Telekeçi Ýazjanowa Ogulnar  Mary welaýat, Mary etrap, Türkmenbaşy şäherçe, Türkmenbaşy köçe söwda nokady
80 Telekeçi Ýazjanowa Ogulnar  Mary welaýat, Mary etrap, Türkmenbaşy şäherçe, Türkmenbaşy köçe söwda nokady
81 Oguzhan etrap Nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi Edara binasy 
82 Oguzhan etrap Nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi Edara binasy 
83 Oguzhan etrap Nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi Edara binasy 
84 Oguzhan etrap Nebit önümleri kärhanasy Mary welaýat, Oguzhan etrap, Parahat şäherçesi Edara binasy 
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Ýolöten şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň binasy kassa terminal
2 Telekeçi Öwlýagulyýewa Abadan Mary welaýat,  Ýolöten etrap, Serherabat gara yoly 2 km "Ýüpek-ýol" azyk harytlar dükany dükan
3 Telekeçi Hezretgulyýew Arslan  Mary welaýaty, Ýolöten şäher, Saryhan köçesi  "Watan " kompýuter dükany
4 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 113km, AYGS N 185
5 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy  Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 7
6 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 15
7 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala şäher, AYGS N 71
8 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 59km, AYGS N 82
9 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Türkmengala ýoly 2km, AYGS N 96
10 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 35km, AYGS N 101
11 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 97km, AYGS N 102
12 Telekeçi Hudaýnazarow Ýazmuhammet Aşgabat şäher, Teke bazar Azyk harytlar dükany
13 Telekeçi Çaryýew Kakageldi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Garaköl daýhan birleşigi, azyk harytlar dükany
14 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň binasy karz töleg terminal
15 Telekeçi Agageldiýew Bäşim  Mary welaýat, Ýolöten şäher,Gurt gaýypow köçesi,"Mähriban" azyk harytlar dükan
16 Telekeçi Begliýew  Muhammetmyrat  Mary welaýaty, Ýolöten şäher, Saryhan köçesi Egin eşikler dükany 
17 Telekeçi Jümmiýew Amanmyrat Mary welaýat, Ýolöten şäher,  Ätiýaçlyk şaýlar dükany
18 Telekeçi Nurlyýew Aganýaz  Mary welaýaty, Ýolöten şäher, Atçapar köçesi, azyk harytlar dükany 
19 Telekeçi Bazarow Muhammet  Mary welaýat, Ýoloten şäher Nebitçi köçesi azyk harytlar dükany
20 Telekeçi Halmyradow Serdar  Mary welaýat, Mary şäher, Syýahatçy köçesinin 2-nji jaýy (konselýar onümleri dükany)
21 Telekeçi Akynýazow Nurýagdy  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýeňiş geňeşligi azyk harytlar dükany
22 Telekeçi Gylyçewa Altynjemal  Mary welaýat, Ýolöten şäheri, Saryhan köçesi azyk harytlar dükany
23 Telekeçi Abdyllaýew Maksat Mary welaýat, Türkmengala şäheri, azyk harytlar dükany
24 Telekeçi Tairow Arslan  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Atçapar köçesi azyk harytlar dükany 
25 Telekeçi Satlykow Döwletgeldi  Aşgabat şäher, Altyn asyr söwda merkezi dükany-23
26 Telekeçi Annalyýew Kuwwat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow köçesi, Awtomenzil ätiýaçlyk şaýlar dükany 
27 Telekeçi Ýazgulyýewa Miwe Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar konselýar önümleri dükany
28 Telekeçi Omarow Merdan  Mary welaýat, Murgap etrap, Azatlyk geňeşlik, ätiýaçlyk şaýlar dükany
29 Telekeçi Turaýewa Nurjemal  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Azady köçesiniň 53-nji jaýy azyk harytlar dükany
30 Telekeçi Akmämmedowa Gülälek  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Görogly köçesiniň 157-nji jaýy azyk harytlar dükany
31 Telekeçi Abdyraimow Ali  Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäher, Daýhan bazar dükan-125 azyk harytlar dükay
32 Telekeçi Ataýew Berdimyrat  Mary welaýat, Wekilbazar etrap, J.Atajanow geňeşlik, Mebel dükan
33 Telekeçi Aşyrow Aşyr Rozyýewiç Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar dükan-32 parfumeriýa önümleri dükany
34 Telekeçi Durdyýew Guwanç  Aşgabat şäher, Büzmeýin etrap, "Keramatly" dükan
35 "Berk sarpa'' hususy kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, Atçapar geňeşlik, Berk sarpa hususy kärhanasy
36 Telekeçi Ýagşymyradowa Mamajan  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Hüjüm geňeşlik, azyk harytlar dükany
37 Çöl Hindiguşy daýhan hojalygy Mary welaýat, Türkmengala etrap, S.Seydi geňeşligi goşçulyk önümi
38 Telekeçi Jumamyradowa Gülalek  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merdan köçesi azyk harytlar dükany
39 Telekeçi Agamyradow Agaberdi  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Atcapar köçesi "Ayjennet" Konselýar önümleri dükany
40 Telekeçi Babaýew Altymuhammet  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşlik azyk harytlar dükany
41 Telekeçi Aşyrow Allaguly  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar, Naharhana
42 Telekçi Seýitjäýew Agaýusup  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar dükan-44 parfumeriýa önümleri dükany
43 Telekeçi Ýazmyradowa Aýjemal  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gorkut ata köçesi 89-njy jaý azyk harytlar dükany 
44  Telekeçi Hezretkuliýew Babamyrat  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Azady köçesini 227-nji jaýy ätiýaçlyk şaýlar dükany
45 Telekeçi Bäşimow Sapardurdy  Mary welaýat, Türkmengala etrap, gurluşyk harytlar dükany
46 Telekeçi Nuryýew Töregeldi  Mary welaýat, Türkmengala etrap, Türkmenistan geňeşligi azyk harytlar dükany 
47 Telekeçi Halmyradow Serdar Mary welaýat, Mary şäher, syýahatçy köçesiniň 2-nji jaýy ätiýaçlyk şaýlar dükany
48 Telekeçi Açylow Bäşim  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar egin-eşikler dükany
49 Telekeçi Porsyýewa Sona  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar tutylar dükany
50 Telekeçi Gurbanowa Oguljemal  Mary welaýat, Ýolöten şäher, S.A Nyyazow köçesi azyk harytlar dükany
51 Telekeçi Öwezow Ilmyrat  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar garyşyk harytlar dükany
52 Sandykaçy çakyr kärhanasy  Mary welaýat, Tagtabazar etrap, üzümçilik dayhan birleşigi 
53 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Ýolöten  etrap, Talhatanbaba  stansiýasy
54 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Ýolöten  etrap, Ýolöten  stansiýasy
55 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Ýolöten  etrap, Soltanbent  stansiýasy
56 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Ýolöten  etrap, Ymambaba  stansiýasy
57 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Sandykaçy  stansiýasy
58 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Saryýazy  stansiýasy
59 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Daşköpri  stansiýasy
60 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Tagtabazar etrap, Tagtabazar  stansiýasy
61 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Serhetabat etrap, Galaýmor  stansiýasy
62 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Serhetabat etrap, Serhetabat  stansiýasy
63 Telekeçi Ýalkabowa Ogulsabyr  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar köwüş dükany
64  Telekeçi Satlykow Döwletgeldi  Asgabat şäher, Altyn asyr söwda dükany-23
65  Telekeçi Ýagysähedow Ahmet  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Atcapar geňeşlik ätiýaçlyk şaýlar dükany
66 Telekeçi Töräýew Jumamyrat  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýokary Suhty geňeşlik azyk harytlar dükany
67 Telekeçi Geldiýew Taňryberdi  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gatlaly geňeşlik azyk harytlar dükany
68 Telekeçi Akmyradow Myrat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, azyk harytlar dükany
69 Telekeçi Akmyradow Täçmyrat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, garyşyk harytlar dükany
70 Telekeçi Töraýew Nurgeldi  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar söwda dükany
71 Telekeçi Mammetgulyyewa Maýa  Mary welaýat, Ýolöten şäher, egin eşikler dükany
72 Telekeçi Paşagulyýew Begmyrat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, azyk harytlar dükany
73 Telekeçi Gurbanow Allamyrat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, ätiýaçlyk şaýlar dükany
74 Telekeçi Hummedow Halmyrat  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Taze durmus geňeşlik söwda dükany 
75 " Demirýollary" AGPJ Mary welaýat, Serhetabat etrap, Çemenewit stansiýasy
76 Telekeci Taýyrowa Ogulgerek  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar egin eşikler dükany
77 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Täze durmuş geňeşligi dükan 30/1
78 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, "Bahar" dükan
79 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Mollamurt köçe dükan-6
80 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşligi dükan-34
81 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Ýagrymow köçe dükan-33
82 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşligi dükan-32
83 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ahunbaba geňeşligi dükan-31
84 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ahunbaba geňeşligi dükan-30
85 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Goýunjy geňeşligi dükan-29
86 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Hakykat geňeşligi dükan-28
87 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Hakykat geňeşligi dükan-27
88 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Momataý geňeşligi dükan-26
89 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Şöhrat geňeşligi dükan-24
90 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Baýraç geňeşligi dükan-23
91 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Baýraç geňeşligi dükan-22
92 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Goýunjy geňeşligi dükan-20
93 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Akgüzer geňeşligi dükan-19
94 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Rahat geňeşligi dükan-18
95 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Rahat geňeşligi dükan-17
96 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Rahat geňeşligi dükan-16
97 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Watan köçe dükan-15
98 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat,Ýolöten etrap, Ýokary Suhty geňeşligi dükan-14
99 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýokary Suhty geňeşligi dükan13
100 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten etrap, Parahat geňeşligi dükan-7/1
101 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten etrap, Ýokary Suhty geňeşligi dükan-12
102 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty,Ýoloten etrap, Ýokary Suhty geňeşligi dükan-11/1
103 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty,Ýoloten etrap,Baýraç geňeşligi azyk harytlar dükan
104 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher,Gorkut ata köçe azyk harytlar dükany
105 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher,Görogly köçe azyk harytlar dükany
106 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Parahat köçe azyk harytlar dükany
107 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşlik azyk harytlar dükany
108 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşlik azyk harytlar dükany
109 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Agzybirlik geňeşlik azyk harytlar dükany
110 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, Jelaletdin  köç
111 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, Atçapar  köç
112 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, Atçapar  köç
113 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, tahyrow  köç
114 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, Saryhan  köç
115 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
116 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
117 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
118 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty, Ýolöten şäher G.Gaýypow köçe
119 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
120 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
121 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
122 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Hüjüm geňeşlik azyk harytlar dükany
123 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Gammar baba geňeşlik azyk harytlar dükany
124 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty, Ýolöten şäher, Saryhan köçe azyk harytlar dükany 
125 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Hüjüm geňeşlik azyk harytlar dükany
126 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Soltanbent geňeşlik azyk harytlar dükany
127 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Soltanbent geňeşlik azyk harytlar dükany
128 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Arkadag geňeşlik azyk harytlar dükany
129 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Soltanbent geňeşlik azyk harytlar dükany
130 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Soltanbent geňeşlik azyk harytlar dükany
131 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten şäher, garassyzlyk koçe
132 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten etrap, Baýraç geňeşligi
133 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten etrap, Momotoý geňeşligi
134 Telekeçi Garaýew Batyr Çaryýewiç Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükany
135 Telekeçi Muhammetgulyyew Maksat  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar naharhana
136 Telekeçi Rahmanow Agamyrat  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükan-59
137 Telekeçi Rustamow Rustam  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükan
138 Telekeçi Gulamşaýew Gulamşa  Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükan
139 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýoloten säher, Aazady köç
140 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Kulyýew köçe
141 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Mary - Serherabat gara yoly 
142 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Azady köçe
143 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Atçapar köçe
144 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Saryhan köçe
145 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Ýalkym köçe
146 Telekeçi Öwezow Ýazmuhammet  Mary welaýat, Ýolöten etrap, söwda dükan
147 Telekeçi Mülkiýew Alty  Mary welaýat, Ýolöten etrap, söwda dükan
148 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň binasy gaz ,tok töleg terminal
149 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Ýalkym köçe
150 Telekeçi Akyýew Myrat Mary welaýat, Ýolöten etrap söwda dükan
151 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 113km, AYGS N 185
152 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 7
153 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 15
154 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala şäher, AYGS N 71
155 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 59km, AYGS N 82
156 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Türkmengala ýoly 2km, AYGS N 96
157 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 35km, AYGS N 101
158 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 97km, AYGS N 102
159 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat gara ýoly, söwda dükany
160 Telekeçi Annagurbanow Amangeldi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Maşyn şaýlar dükany
161 Telekeçi  Hojamowa Oguljan  Mary welaýat, Ýolöten etrap söwda dükan
162 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň visa kart töleg terminal
163 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň okuw töleg terminal
164 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Türkmengala ýoly 2km, AYGS N 96
165 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 35km, AYGS N 101
166 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 97km, AYGS N 102
167 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 59km, AYGS N 82
168 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 15
169 Telekeçi Mämmedow Bazar Mary welaýat, Ýolöten etrap söwda dükan
170 Telekeçi Ýarmammedow Nuralla Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükany
171 Telekeçi Aşyrow Aşyr Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar dükan-32
172 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
173 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
174 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
175 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
176 Ýangyna garşy meýletin jemgiýeti N-2 Mary welaýat, Ýolöten şäher, Ýolöten köçesi N-3
177 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
178 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
179 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
180 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
181 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
182 Telekeçi Aşyrow Aşyr Mary welaýat, Ýolöten etrap, Sarykhan köçe "Pastel" parfumeriya dükany
183 "Türkmenbaşy" paýdarlar  täjirçilik bankynyň Mary welaýatynyň Ýolöten şahamçasy  Mary welaýat, Ýolöten şäher, Gurt Gaýupow koçesiniň 70-nji jaýy, bankyň goýum nagt goýmak  töleg terminal
184 Telekeçi Agamyradow Gurbangeldi Mary welaýat, Ýolöten etrap, Atcapar geňeşlik , azyk harytlar dükany
185 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 35km, AYGS N 101
186 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 15
187 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat,Ýolöten etrap, Soltanbent geňeşlik söwda dükany
188 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala şäher, AYGS N 71
189 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 113km, AYGS N 185
190 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 97km, AYGS N 102
191 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 59km, AYGS N 82
192 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 7
193 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Türkmengala ýoly 2km, AYGS N 96
194 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Watan köçesi, söwda dükany
195 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten şäher, Atçapar köçesi, söwda dükany
196 Telekeci Babayew Baba Mary welaýat, Ýolöten şäher, Merkezi bazar azyk harytlar dükan
197 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty, Ýolöten etrap, Baýraç geňeşligi, söwda dükany
198 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Akgüzer geňeşlik, dükan 19/1
199 Telekeçi Allamyradow Jumaşükür Mary welaýat, Ýolöten etrap, Akguzer geňeşlik, azyk harytlar dükany
200 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýaty, Ýolöten etrap, Haykat geňeşligi, dükan 28/1
201 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Watan köçe, dükan 15/1
202 Ýangyna garşy meýletin jemgiýeti N-2 Mary welaýat, Ýolöten şäher, Ýolöten köçesi N-3
203 Telekeçi Töräýew Begenç Mary welaýat, Ýolöten etrap, A.Yagmyrow köçesi, söwda dükany
204 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, 6/1 söwda dükany
205 Telekeçi Welnazarow Bagtyýar Ýolöten etrap, Akgüzer geňeşlik, bölek lomaý söwda dükany
206 Telekeçi Şiriýew Arslan Mary welaýat, Ýolöten etrap, azyk harytlar söwda dükan
207 Telekeçi Satlykow Baýram Aşgabat şäher, Teke bazar, azyk harytlar söwda dükan
208 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
209 Döwletenergiýagözegçilik kärhanasy Mary welaýat, Ýolöten etrap, ýedigen köçesi N-1
210 Telekeçi Çaryýew Serdar Mary welaýat, Ýolöten etrap, Merkezi bazar söwda dükany
211 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, 6/2 söwda dükany
212 Ýolöten etrap alyjylar jemgyýeti Mary welaýat, Ýolöten etrap, Ýokary suhty geňeşlik, dükan 14/1
213 Telekeçi Kadyrow Rejepmyrat Mary welaýat, Ýolöten etrap, Saryhan köçe "Ak" kafe
214 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala şäher, AYGS N 71
215 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 7
216 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Türkmengala etrap, AYGS N 15
217 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 35km, AYGS N 101
218 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 97km, AYGS N 102
219 Ýolöten nebit önümleri kärhanasy   Mary welaýat, Ýolöten etrap, Mary-Serhetabat ýoly 113km, AYGS N 185
     
  "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasy boýunça terminallaryň sanawy.
T/B Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady Söwda (hyzmat) ediş nokadyň salgysy
1 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
2 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça "Türkmenbaşy" PTB   Lebap welaýat şahamçasy, Farap gümrükhana, kassasy.
3 Lebapenergo önümçilik birleşigi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý, kassasy.
4 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdurahmanow köçesi, 20-nji jaý, kassasy.
5 Telekeçi: Nikitina Elena Lebap welaýat, Türkmenabat  şäher, S.A.Niýazow şaýolyň ugry, söwda nokady.
6 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
7 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
8 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
9 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
10 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
11 Lebap Lada hojalyk jemgieti  Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Babagambar köçesi, 89-njy jaý, hyzmatlar öýi. 
12 Lebap Lada hojalyk jemgieti  Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Babagambar köçesi, 89-njy jaý, hyzmatlar öýi. 
13 Lebap Lada hojalyk jemgieti  Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Babagambar köçesi, 89-njy jaý, hyzmatlar öýi. 
14 Lebap Lada hojalyk jemgieti  Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Babagambar köçesi, 89-njy jaý, hyzmatlar öýi. 
15 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, N4 dükany.
16 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20 jaý, 1-nji göçme söwda nokady. 
17 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, N1 dükany.
18 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, 2 nji göçme söwda nokady.
19 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, N2 dükany. 
20 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, 3 Naharhana.
21 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, 2 Naharhana.
22 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, 1-nji Naharhana.
23 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdyrahmanow  köçesi, 20-nji jaý, Altyn Asyr Naharhana. 
24 "Derýaýollary"  Önümçilik  birleşigi  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görelde köçesi, 129A jaý, ulanyş bölüminiň kassasy.
25 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazarnyň Diýar şahamçasy    Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Akdepe köçesi, 160-njy jaý, N3 dükany.  
26 Lebap welaýat alyjylar jemgiýetiniň birleşiginiň 2-nji daýhan bazary   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Merkezi kiçi etrapça, 3-nji göçe söwda nokady.
27 Türkmenabat gurluşk başlangyç hünär okuw mekdebi   Lebap welaýat,  Türkmenabat şäher, Garaşsyz diýar köçesi, 110-njy jaý, kassasy.
28 Türkmendemirýollary DK Türkmenabat Raýat desgalar şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi, 5-nji jaý, kassasy.
29 Türkmendemirýollary DK Türkmenabat Raýat desgalar şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi, 5-nji jaý, müdir kassasy.
30 Türkmendemirýollary DK Türkmenabat Raýat desgalar şahamçasy Lebap welaýat, Birata stansyýa, 3-nji jaý, müdir kassasy.
31 Türkmendemirýollary DK Türkmenabat Raýat desgalar şahamçasy Lebap welaýat, Amuderýa stansyýa, Bitaraplyk köçesi, 5-nji jaý, kassasy.
32 Türkmendemirýollary DK Türkmenabat Raýat desgalar şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi, 5-nji jaý, kassasy.
33 Telekeçi Nowruzowa Mira   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Mukaddes Ruhnama köçesi,  "Diýar" bazar, egin-eşik dükany.
34 Müner hususy kärhana Lebap welaýat, Darganata etrap, Gazojak şäheri, Magtymguly köçesi, 152-nji jaý, kassasy.  
35 Telekeçi Daşkynow Bahtiyar  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köpugurly söwda bazary, D5 057 söwda dükany.
36 Telekeçi Joraýew Batyrjan  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2 daýhan bazary, söwda dükany.  
37 Telekeçi Rowşanow Ismail Dowranowiç  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Garaşsyzlyk köçäniň ugry, söwda dükany.
38 Telekeçi Möminow Salawat   Lebap welaýat, Farap etrap, Kaspi köçesi, 7-nji jaý, söwda dükany.
39 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi, 28-nji jaý, kassasy.
40 Asyl baýat Hususy kärhana Lebap welaýat, Serdarabat etrap, Hajyyew D/B, Bayatlar obasy, Geňeş köçesi, 17-nji jaý, kassasy.
41 Telekeçi Rahmedow Umarkuly  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Gurbansoltan eje köçesi, 21-nji jaý, Naharhanasy.  
42 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassa N5
43 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi gepleşikler bölümi.
44 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, gepleşik kassasy.
45 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54 -nji jaý, internet kafesi.
46 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N3
47 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54 jaý, merkezi kassasy N4
48 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N4
49 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Niýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N1
50 Telekeçi Durdyvew Babajan dükan Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdurahmanow köçesi, 2-nji daýhan bazary, söwda dükany.
51 Telekeçi Hasanow Rozykuly Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S. A. Niýazow şaýoly, Çakyr dükany.
52 Telekeçi Bazarowa Nezira Balkan welaýat, Türkmenbaşy şäheri, "Bereket" bazary, 85-nji dükany. 
53 Telekeçi Nowruzowa  Mira   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Mukaddes Ruhnama köçesi , "Diýar" bazary, ýörite geýimler dükany.
54 Telekeçi Nowruzowa  Mira   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Mukaddes Ruhnama köçesi, "Diýar" bazary, ýörite geýimler dükany.
55 Telekeçi Koçiýewa Mehriban  Lebap welaýat, Farap etrap, Farap şäherçesi, Dayhan bazar, 99-njy dükany.
56 Telekeçi Umbarowa Patma Lebap welaýat, Kerki etraby, Kerki şäheri, Altyn-asyr bazary, F17 dükany.
57 Telekeçi Nowruzowa Mehriban Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  Merkezi bazar, söwda dükany.
58 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  2-nji senagat zolagy, edara binasy, kassasy.
59 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesisi, 36-njy jaý, Lebapgazçykaryş müd, naharhanasy.
60 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 37 "A" jaý, Şähergaz naharhanasy.
61 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, B.Türkmenistan köçesi, 106-njy jaý "LPGE" naharhanasy.
62 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  Gökdepe köçesi, 172-nji jaý, GGI Naharhanasy.
63 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2-nji senagat zolagy, GHGG müdirligi, naharhanasy.
64 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 1 senagat zolagy "Lebapgazüpjünçilik"müdirligi, Naharhanasy N1
65 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 1 senagat zolagy "Lebapgazüpjünçilik"müdirligi Naharhana 2
66 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Çarjew etrap, Talhanbazar oba, Ýaşlar köçesi, 2 jaý, söwda dükany.
67 Lebap welaýat  Işçi iýmit üpjünçiligi hyzmatlar kärhanasy  Lebap welaýat, Birata etrap, Lebap şäherçesisi, Gazçylar köçesisi, "Lebap" dükany.
68 Telekeçi Abdullaewa Nargiza  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 135-nji jaý, "Merdana" gül dükany.
69 Telekeçi  Jumaýew Azamat  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 135-nji jaý, "Merdana" gül dükany.
70 Telekeçi Taganow Agamuyrad  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köpugurly söwda bazary, C-3 82 dükany.
71 Telekeçi: Saparowa Manzura Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.Nyýazow köçesi, 15-nji jaý, Söwda dükany.
72 Telekeçi Egemberdiew Meňlibaý Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, B.Türkmenistan köçesi, 5-nji jaý, Azyk harytlar dükany.
73  Telekeçi Beşimowa Nigara  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2-nji daýhan bazar, egin-eşik dükany.
74 Telekeçi: Bekiýewa Narjemal Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Gagarin kiçi etrapça, Azyk harytlar dükany.
75 Telekeçi: Permanowa Meňlihal  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2-nji daýhan bazar, Azyk harytlar dükany.
76 Telekeçi Haýdarowa Toýgül Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köpugurly söwda bazary, D5 057 dükany.
77 Telekeçi Hemraýew Memirjan  Lebap welaýat Türkmenabat  şäher, S.A.Niýazow saýoly, "Bagt  Guşy" toý  mekany.
78 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 1-nji dükany.
79 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 1-nji A dükany.
80 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  S.A.Nyýazow şaýoly, 51-nji jaý, 2-nji dükany.
81 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 51-nji jaý, 2-nji A dükany.
82 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Nizami köçesisi, 3-nji A dükany.
83 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Baýramhan koçe, 39-njy jaý, 6-njy dükany.
84 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat , Türkmenabat şäher, Baýramhan koçe, 39-njy jaý, 6-njy A dükany.
85 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2-nji kiçi etrapça, 26-njy jaý, 7-nji dükany.
86 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 8-nji jaý 8-nji dükany.
87 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, A.Salyhanow köçesi, 8-nji jaý, 9-njy dükany.
88 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, A.Salyhanow köçesi 8-nji jaý, 9-njy A dükany.
89 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, 1-nji jaý, 12-nji dükany.
90 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, 1-nji jaý, 12-nji A dükany.
91 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, 1-nji jaý, 12-nji G dükany.
92 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn-Asyr köçesi, 1- nji jaý, 12-nji B dükany.
93 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn-Asyr köçesi, 1-nji jaý, 12-nji W dükany.
94 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 8-nji jaý, 17-nji dükany.
95 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, N.Saryhanow köçesi, 87 jaý, 15-nji dükany.
96 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Türkmenabat köçesi, 27-nji jaý, 19 njy dükany.
97 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Türkmenabat köçesi, 27-nji jaý, 19-njy A dükany.
98 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 6-njy kerpiç zawody, 21-nji dükany.
99 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Berzeňkanal, Şeýdaýy koçe, 1-nji jaý, 24-nji dükany.
100 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Nizamy köçesi, 11-nji jaý, 25-nji dükany.
101 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Türkmenabat köçesi, 15-nji jaý, 27-nji dükany.
102 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Türkmenabat köçesi, 15-nji jaý, 27 A dükany.
103 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, N.Saryhanow köçesi, 28 -nji A dükany.
104 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zynhary köçesi, 20-nji jaý, 37-nji dükany.
105 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Gorogly beg Türkmen köçesi, 12-nji jaý, 38-nji dükany.
106 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 2-nji jaý, 40-njy dükany.
107 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 2-nji jaý, 40-njy A dükany.
108 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Gabakly köçesi, 23-nji jaý, 42-nji dükany.
109 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, S.A.Niýazow şaýoly, 43-nji dükany.
110 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, S.A.Niýazow şaýoly, 43-nji A dükany.
111 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Geofizika posýology, Darganata köçesi, 11-nji jaý, 44-nji dükany.
112 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Soltan Sanjar köçesi, 22-nji jaý, 45-nji dükany.
113 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Şabende köçesi, 62-nji jaý, 48-nji dükany.
114 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ak Altyn posýology, 49-njy dükany.
115 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Şabende köçesi, 38-nji jaý, 50-nji dükany.
116 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 12-nji jaý, 51-nji dükany.
117 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Baýramhan köçesi, 39-njy jaý, 53-nji dükany.
118 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ýüpek ýoly köçesi 74-nji jaý, 59-njy dükany.
119 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, S.A. Nyýazow şaýoly, 62-nji dükany.
120 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, S.A. Nyýazow şaýoly, 62-nji A dükany.
121 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, S.A. Nyýazow şaýoly, 62-nji W dükany.
122 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 63-nji dükany.
123 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 63-nji A dükany.
124 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zerger stansiýasy, 67-nji dükany.
125 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Merkez kiçi etrapça, 56-njy jaý, 71-nji dükany.
126 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Merkezi kiçi etrapça, 56-njy jaý, 71-nji A dükany.
127 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3-nji kwartal, 40-njy jaý, 72-nji dükany.
128 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Merkezi kiçi etrapça, 69-njy jaý, 75-nji dükany.
129 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, 18-nji jaý, 78-nji dükany.
130 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3-nji kiçi etrapça, 49-njy jaý, 79-njy dükany.
131 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3-nji kwartal, 53-nji jaý, 80-nji dükany.
132 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3-nji kwartal 51-nji jaý, 81-nji dükany.
133 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Üçpunkt kiçi etrapça, 86-njy dükany.
134 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Üçpunkt kiçi etrapça, 86-njy A dükany.
135 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat  şäher, Türkmenabat -2 stansiýasy, 4-nji lotogy.
136 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Türkmenabat-1 stansiya, 21-nji ýol, 1-nji wagon dükany.
137 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Niýazow şaýoly, awtostansiýa 4-nji dükany.
138 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Niýazow şaýoly, 119-njy jaý, 26-njy dükany.
139 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Dostluk posýology, Beşimow köçesi, 39-njy dükany.
140 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 29-njy dükany.
141 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Niýazow şaýoly, 29-njy A dükany.
142 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 38-nji A dükany.
143 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3- nji kwartal, Çagalar dünyäsiy.
144 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, Jennet dükany.
145 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3-nji kwartal, 35/1 jaý, 74 - nji dükany.
146 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Çärjew etrap, Repetek posýology, 23-nji dükany.
147 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zynhary köçesi, 9-njy jaý, "Altyn Aý" kafesi.
148 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, "Derýaçy" kafesi.
149 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly,  "Lälezar" kafesi.
150 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, "Çyrag" kafesi
151 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Altyn Asyr köçesi, Çaýhana №1
152 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Demir ýol menzili, Çaýhana №2
153 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Garaşsyzlyk köçesi, 10-njy jaý,  №5 dükany.
154 Lebap Dowlet lomay-bolek sowda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Garaşsyzlyk köçesi, 10-njy jaý, "Altyn zaman" kafesi. 
155 Telekeçi: Joraýewa Gözel Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 5-nji bazar, 4 nji dükany.
156 Lebapgazüpjünçilik müd "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Saýat etrap, Saýat şäherçesi, "Saýatetrapgaz" GHE kassasy.
157 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäherçesi, GHE kassasy.
158 Lebapgazüpjünçilik müdirligi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 37a jaý, kassasy.
159 Lebapgazüpjünçilik müdirligi"Dänewetrapgaz" GHE- Lebap welaýat, Danew etrap, Galkynyş şäherçesi, "Dänew" GHE kassasy.
160 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köytendag etrap, Köýtendag şäher, Köýtendag GHE kassasy.
161 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Gazojakşähergaz"  GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Gazojak şäher GHE kassasy.
162 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE  Lebap welaýat, Döwletli etrap, GHE Dostlyk şahamçasy, kassasy.
163 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap,  Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
164 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çarjew etrap, Gularyk oba, "Çärjewetrapgaz" GHE kassasy.
165 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE- Lebap welaýat, Dänew etrap,  Galkynyş şäherçesi, "Dänewetrapgaz" GHE kassasy.
166 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Seydişähergaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Seydi şäher, "Seydişahergaz" GHE kassasy.
167 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat,  Hojambaz etrap, Hojambaz şäherçesi, "Hojambazetrapgaz" GHE kassasy.
168 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Döwletli etrap, "Döwletlietrapgaz" GHE kassasy.
169 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, GHE kassasy.
170 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap etrap, Farap şäherçesi, "Farapetrapgaz" GHE kassasy.
171  "Müň däne" HK Esaslandyryjy:Toraýew R Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Mukam köçesi 4 jaý, kassasy.
172 Telekeçi Rahimowa Gawhar  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köpugurly söwda bazary, C-3 82 dükany.
173 Telekeçi Möminow Salawat Lebap welaýat, Farap şäheri, Kaspi köçesi, 7-nji jaý, "Amyderýa" Toý mekany. 
174 Telekeçi Halykowa Güljan Lebap welaýat, Türkmenabat şäher "Lebap köpugurly söwda bazary, A3 034 söwda dükany.
175 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Şükur bagşy köçesi, 5-nji jaý, 1-nji mekdep naharhanasy.
176 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3- nji kiçi etrapça, 2-nji mekdep naharhanasy.
177 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Jelaleddin köçesi, GMZ -6 3-nji mekdep naharhanasy.
178 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Towşan Esenowa köçesi, 1-nji jaý, 4-nji mekdep hanarhanasy.
179 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Uçpunkt kiçi etrapça, 5-nji mekdep naharhanasy.
180 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 98-nji jaý, 6-njy mekdep naharhanasy.
181 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Soltan Sanjar köçesi, 52-nji jaý, 7-nji  Mekdep  Naharhanasy.
182 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, 8-nji mekdep naharhanasy.
183 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Baýramhan köçesi, 62-nji jaý, 10-nji mekdep naharhanasy.
184 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Kurbanow köçesi, 88-nji jaý, 11-nji mekdep naharhanasy.
185 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Rejepow köçesi, 39-njy jay, 12-nji mekdep naharhanasy.
186 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Uçpunkt kiçi etrapça, 13-nji mekdep naharhanasy.
187 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, 14-nji mekdep naharhanasy.
188 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 127-nji jaý, 15-nji mekdep naharhanasy.
189 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Dostluk köçesi, 13-nji jaý, 17-nji mekdep naharhanasy.
190 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Krasnowodskaýa köçesi, 18-nji mekdep naharhanasy.
191 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3 nji kiçi etrapça, 20-nji mekdep naharhanasy.
192 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2 nji kiçi etrapça, 21-nji mekdep naharhanasy.
193 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zelili köçesi, 6-njy jaý, 22-nji Mekdep Naharhanasy.
194 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Dostluk posýolog, Zelili köçesi, 23-nji mekdep naharhanasy.
195 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, 24-nji mekdep naharhanasy.
196 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Merkezi kiçi etrapça, 26-njy mekdep nahrhanasy.
197 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 3 nji kwartal, 27-nji mekdep naharhanasy.
198 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, 29-njy mekdep nahrhanasy.
199 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Uçpunkt kiçi etrapça , 30-njy mekdep nahrhanasy.
200 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 1-nji kiçi etrapça, 31-nji mekdep nahrhanasy.
201 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Himik kiçi etrapça, 32-nji mekdep nahrhanasy.
202 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, 33-nji mekdep nahrhanasy.
203 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Garaşsyzlyk köçesi, 1-nji jaý, 36-nji mekdep naharhanasy.
204 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A. Nyýazow şaýoly, 130-njy jaý, 38-nji mekdep nahrhanasy.
205 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bitarap Türkmenistan köçesi, 39-njy mekdep naharhanasy.
206 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Gök-guşak köçesi, 40-njy mekdep naharhana.
207 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bitarap Türkmenistan köçesi, 41-nji mekdep naharhanasy.
208 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Duwanabat  köçesi, 3-nji jaý, 1-nji  mekdep naharhanasy.
209 Telekeçi: Rozybaýewa Şemşat Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köp ugurly bazary, 40-njy söwda dükany.
210 Telekeçi: Atamuradowa  Nargiza Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  5-nji bazar, 49-njy dükany.
211 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  S.A.Nyýazow şaýoly, 13-nji jaý, kassasy.
212 Döwletenergogözegçilik  Çärjew şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow şaýoly, 13-nji jaý, kassasy.
213 Döwletenergogözegçilik  Darganata şahamçasy Lebap welaýat, Darganata etrap, M.Ödäýew köçesi, 42-nji jaý, kassasy.
214 Döwletenergogözegçilik   Gazojak şäher şahamçasy Lebap welaýat, Darganata etrap, M.Ödäýew köçesi, 42-nji jaý, kassasy.
215 Döwletenergogözegçilik  Dänew  şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etrap, Galkynyş şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 88-nji jaý, kassasy.
216 Döwletenergogözegçilik  Seýdi şäher şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etr, Galkynyş şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 88-nji jaý, kassasy.
217 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Farap şahamçasy Lebap welaýat, Farap  etrap, Bitik geňeşligi, Farap2 patstansiya, kassasy.
218 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Lebap Saýat  etr. şahamçasy Lebap welaýat, Saýat etrap, Saýat şäherçesi, Jebislik köçesi, 8-nji jaý, kassasy.
219 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň  Sakar şäherçesi şahamçasy Lebap welaýat, Saýat etrap,  Saýat şäherçe, Jebislik köçesi, 8-nji jaý, kassasy.
220 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Halaç etr. şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Halaç şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
221 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Garabekewül şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäherçe şahamçasy, kassasy.
222 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Kerki etr.şahamçasy Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäher, A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
223 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Döwletli şahamçasy Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäherçesi, Türkmenistan köçesi, 6-njy jaý 5-nji öý, kassasy.
224 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň  Köýtendag şahamçasy Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Köýtendag şäher, Energetika köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
225 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Magdanly şahamçasy Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Köýtendag şäher, Energetika köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
226 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Görogly beg köçesi, 12-nji jaý, 38 B dükany.
227 Telekeçi Hemraýewa Rozygül Haknazarona Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 5-nji bazar, №68 dükany.  
228 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, M.Gurbanow köçesi, 10-njy jaý, Naharhana №50
229 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Zynhary  köçesi, 20-nji jaý, 37-nji A dükany.
230 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Baýramhan köçesi, 39-njy jaý, Somsahanasy.
231 Görnükli ussa hususy kärhana Esaslandyryjy: Seýidow Rustam  Lebap welaýat, Çärjew etrap, Guşçylar oba, Garaşsyslyk köçesi, 25-nji jaý, kassasy.
232 Telekeçi Atanyýazowa Gulabat Ahmedowna Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,  Bitarap Türkmenistan köçesi, 5-nji jaý "Azyk harytlar dükany " 
233 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
234 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
235 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
236 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk oba, Azatlyk köçesi GHE, kassasy.
237 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk oba, Azatlyk köçesi GHE, kassasy.
238 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk oba, Azatlyk köçesi GHE, kassasy.
239 telekeçi Rozygeldiýewa Tazegul Hydyrowna Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 70-nji jaý, söwda dükany.
240 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, "Ýyldyz" bary.
241 "Demirýollary" AGPJ 20-nji şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, M. Gurbanow köçesi, 103-nji jaý, kassasy.
242 Türkmendemirýollary DK "Türkmenabat ýol we desgalar" şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Zähmet köçesi, 3-nji jaý, kassasy.
243 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz etrap, GHE kassasy.
244 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäher, GHE kassasy.
245 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäher, A.Nyýazow köçesi, 33-nji jaý, GHE kassasy.
246 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
247 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäheri, Magtymguly köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
248 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etraby, Darganata şaherçe, GHE kassasy.
249 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz etraby, Hojambaz şaherçe, GHE kassasy.
250 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
251 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
252 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
253 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
254 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Darganataetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Darganata şäherçesi, GHE kassasy.
255 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Saýat etraby, Saýat şäherçesi, GHE kassasy.
256 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
257 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäherçesi, GHE kassasy.
258 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäherçesi, GHE kassasy.
259 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäherçesi, GHE kassasy.
260 Lebapgazüpjçnçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäherçesi, GHE kassasy.
261 Telekeçilik Kandymowa Yagsigul  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Lebap köpugurly söwda bazary, H6 söwda dükany.
262  Telekeçi Bazarow Şakir Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 5-nji bazar, B 46-njy dükany. 
263 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Çärjew şahamçasy Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
264 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Çärjew şahamçasy Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
265 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň  Seýdi şäher şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etrap, Galkynyş şäherçesi S.Anyýazow köçesi, 88-nji jaý, kassasy.
266 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Seýdi  şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etrap, Galkynyş şäherçesi, S.Anyýazow köçesi, 88-nji jaý, kassasy.
267 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň  Saýat şahamçasy Lebap welaýat, Saýat  etrap, Saýat şäherçesi, Jebislik köçesi, 8-nji jaý, kassasy.
268 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Saýat şahamçasy Lebap welaýat, Saýat  etrap, Saýat şäherçesi, Jebislik köçesi, 8-nji jaý, kassasy.
269 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Darganata şahamçasy Lebap welaýat, Darganata etrap, M.Ödäýew köçesi, 42-nji jaý, kassasy.
270 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Darganata şahamçasy Lebap welaýat, Darganata etrap, M.Ödäýew köçesi, 42-nji jaý, kassasy.
271 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Farap şahamçasy Lebap welaýat, Farap etrap, Bitik geňeşligi, Farap2 patstansiya, kassasy.
272 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Farap şahamçasy Lebap welaýat, Farap etrap, Bitik geňeşligi, Farap2 patstansiya, kassasy.
273 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Halaç şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Halaç şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
274 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Halaç şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Halaç şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
275 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Halaç şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Halaç şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
276 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Kerki şahamça Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
277 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Kerki şahamça Lebap welaýat, Kerki etrap, Kerki şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 37-nji jaý, kassasy.
278 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Döwletli şahamça Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäher, Türkmenistan köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
279 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Döwletli şahamça Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäher, Türkmenistan köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
280 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Döwletli şahamça Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäher, Türkmenistan köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
281 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Hojambaz şahamça Lebap welaýat Hojambaz etrap, S.A.Nyýazow köçesi, 104-nji jaý, kassasy.
282 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Hojambaz şahamça Lebap welaýat, Hojambaz etrap, S.A.Nyýazow köçesi, 104-nji jaý, kassasy.
283 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Magdanly şahamça Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Köýtendag şäher, Energetika köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
284 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Magdanly şahamça Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Köýtendag şäher, Energetika köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
285 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Magdanly şahamça Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Köýtendag şäher, Energetika köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
286 Telekeçi Sultanowa Zamira  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, köpugurly söwda bazary, 137-nji  şaý-sep dükany.
287 Türkmenstandartlary Döwlet gullugynyň synag barlaghanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2 nji senagat zolagy, edara binasynyň kassasy.
288 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 2 nji kiçi etrapça, 26-njy jaý, Lebap Kafeteriýasy.
289 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Turkmenabat şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
290 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Turkmenabat şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
291 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Turkmenabat şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
292 Döwletenergogözegçilik kärhanasynyň Turkmenabat şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
293 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bitarap Türkmenistan köçesi, 46-njy  hanarhanasy.
294 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat,  Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 119-njy jaý, 26-njy A dükany.
295 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Danew etrap, Galkynyş şäherçesi, GHE kassasy.
296 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Danew etrap, Galkynyş şäherçesi, GHE kassasy.
297 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Danew etrap, Galkynyş şäherçesi, GHE kassasy.
298 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Danew etrap, Galkynyş şäherçesi, GHE kassasy.
299 Döwletenergogözegçilik  Farap şahamça Lebap welaýat,  Farap etrap, Bitik geňeşligi, Farap 2-nji patstansiya, kassasy.
300 Döwletenergogözegçilik  Farap şahamça Lebap welaýat,  Farap etrap, Bitik geňeşligi, Farap 2-nji patstansiya, kassasy.
301 Döwletenergogözegçilik  Farap şahamça Lebap welaýat,  Farap etrap, Bitik geňeşligi, Farap 2-nji patstansiya, kassasy.
302 "Demirýollary" AGPJ  22-nji şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, N.Saryhanow köçesi, 56-njy jaý, kassasy.
303 "Demirýollary" AGPJ  22-nji şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, N.Saryhanow köçesi, 56-njy jaý, kassasy.
304 "Demirýollary" AGPJ  22-nji şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, N.Saryhanow köçesi, 56-njy jaý, kassasy.
305 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
306 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
307 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
308 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
309 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
310 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi,  30-njy jaý, kassasy.
311 "Demirýollary" AGPJ  23-nji şahamçasy Lebap welaýat Türkmenabat şäher. S.A.Nyýazow köçesi, 9-njy jaý, kassasy.
312 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher , S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
313 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher. Bitaraplyk köçesi, 3-nji jaý, kassasy.
314 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE Dostluk şahamçasy Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäherçesi, Ýeňiş köçesi, 7-nji jaý, kassasy.
315 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE Dostluk şahamçasy Lebap welaýat, Döwletli etrap, Dostluk şäherçesi, Ýeňiş köçesi, 7-nji jaý, kassasy.
316 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Galkynyş şäher, Nyýazow köçesi, 69-njy jaý, kassasy.
317 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Galkynyş şäher, Nyýazow köçesi, 69-njy jaý, kassasy.
318 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Asuda şäherçesi, Gazçylar köçesi, 26-njy jaý, kassasy.
319 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Hudaýkulow köçesi, 6/2 jaý, kassasy. 
320 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Hudaýkulow köçesi, 6/2 jaý, kassasy. 
321 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Hudaýkulow köçesi, 6/2 jaý, kassasy. 
322 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Hudaýkulow köçesi, 6/2 jaý, kassasy. 
323 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag etrap, Hudaýkulow köçesi, 6/2 jaý, kassasy. 
324 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Saýat etrap, Saýat şäher, Jebislik  köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
325 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Saýat etrap, Saýat şäher, Jebislik  köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
326 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Sakar şahamçasy Lebap welaýat, Saýat etrap, Sakar şäher, Hakykat köçesi, 47-nji jaý, kassasy.
327 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Seýdişähergaz" GHE Lebap welaýat, Seýdi şäher, Dostluk köçesi, 17-nji jaý, kassasy.
328 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap etrap, Farap şäher, Kaspi köçesi, 4-nji jaý, kassasy.
329 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Halaç etrap, Garabekewül şäher, Amyderýa köçesi, 3-nji jaý, kassasy.
330 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Gazojakşähergaz"GHE Lebap welaýat, Darganata etrap, Gazojak şäher, Şyharyk köçesi, 105-nji jaý, kassasy.
331 "Demirýollary" AGPJ 19-njy şahamçasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Babagambar köçesi, 28-nji jaý, kassasy.
332 Telekeçi Durdyvew Babajan  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Abdurahmanow köçesi, 2-nji Daýhan Bazar, № 15 dükany.
333 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
334 "Zerger" hususy kärhana  Lebap welaýat, Türlmenabat şäher, 1-nji Senagat zolagy, Himiýa zawody, 14 aragatnaşyk bölümi.
335 Polat abatlaýyş zawody Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Bahar kiçi etrapça, 50/6 jaý, kassasy.
336 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
337 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
338 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
339 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
340 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
341 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
342 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
343 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
344 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
345 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
346 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
347 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
348 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
349 Telekeçi Rozybayewa Muhabbat Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, Akym dükany.
350 Telekeçi Kadyrow Mehriddin  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, 1 senagat zolagy, sowda nokady.
351 Telekeçi Çaryýew Mehman Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Aşgabat köçesi, 28/3 jaý, söwda dükany.
352 Telekeçi Şirekow Amangeldy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,Garaşsyz Diýar köçesi 33 jaý, söwda nokady.
353 Telekeçi Şirekow Amangeldy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,Garaşsyz Diýar köçesi 33-nji jaý, söwda nokady.
354 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Baýramhan köçesi, 39-njy jaý, 6-njy B dükany.
355 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji  jaý, kassasy.
356 Telekeçi Turayewa Maral  Türkmenabat-Mary gara ýolunyň ugry, Arzuwly söwda nokady.
357 Telekeçi Turayewa Maral  Türkmenabat-Mary gara ýolunyň ugry, Arzuwly agşam kafesi.
358 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher, Bitaraplyk köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
359 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher, Bitaraplyk köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
360 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher, Bitaraplyk köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
361 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher, Bitaraplyk köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
362 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Kerkietrapgaz" GHE Lebap welaýat, Kerki şäher, Bitaraplyk köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
363 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE  Lebap welaýat, Döwletli etrap, Ýeňiş köçesi, 7-nji jaý, kassasy.
364 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Döwletlietrapgaz" GHE  Lebap welaýat, Döwletli etrap, Ýeňiş köçesi, 7-nji jaý, kassasy.
365 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Nyýazow köçesi, 118-nji jaý, kassasy.
366 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Nyýazow köçesi, 118-nji jaý, kassasy.
367 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Nyýazow köçesi, 118-nji jaý, kassasy.
368 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Nyýazow köçesi, 118-nji jaý, kassasy.
369 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Dänew etrap, Nyýazow köçesi, 118-nji jaý, kassasy.
370 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Garaşsyzlyk şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etr, Asuda şäherçesi, Gazçylar köçesi, 24-nji jaý, kassasy.
371 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Garaşsyzlyk şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etr, Asuda şäherçesi, Gazçylar köçesi, 24-nji jaý, kassasy.
372 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Dänewetrapgaz" GHE Garaşsyzlyk şahamçasy Lebap welaýat, Dänew etr, Asuda şäherçesi, Gazçylar köçesi, 24-nji jaý, kassasy.
373 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag şäher, Hudaýkulow köçesi, jaý 6/2, kassasy.
374 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag şäher, Hudaýkulow köçesi, jaý 6/2, kassasy.
375 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag şäher, Hudaýkulow köçesi, jaý 6/2, kassasy.
376 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag şäher, Hudaýkulow köçesi, jaý 6/2, kassasy.
377 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Köýtendagetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Köýtendag şäher, Hudaýkulow köçesi, jaý 6/2, kassasy.
378 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat,  Saýat şäher, Jebislik köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
379 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat,  Saýat şäher, Jebislik köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
380 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat,  Saýat şäher, Jebislik köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
381 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Lebap welaýat,  Saýat şäher, Jebislik köçesi, 1-nji jaý, kassasy.
382 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Sakar şahamçasy Lebap welaýat,  Saýat etrap, Sakar şäher, Hakykat köçesi, 47-nji jaý, kassasy.
383 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Sakar şahamçasy Lebap welaýat,  Saýat etrap, Sakar şäher, Hakykat köçesi, 47-nji jaý, kassasy.
384 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Sakar şahamçasy Lebap welaýat,  Saýat etrap, Sakar şäher, Hakykat köçesi, 47-nji jaý, kassasy.
385 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Saýatetrapgaz" GHE Sakar şahamçasy Lebap welaýat,  Saýat etrap, Sakar şäher, Hakykat köçesi, 47-nji jaý, kassasy.
386 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
387 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
388 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
389 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
390 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
391 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
392 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
393 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
394 Lebapgazüpjünçilik müdirligi Lebapgazüpjünçilik müdirligi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
395 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
396 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
397 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
398 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
399 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
400 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
401 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
402 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
403 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Türkmenabatşähergaz" GHE Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Magtymguly köçesi, A/37-nji jaý, kassasy.
404 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
405 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
406 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
407 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
408 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
409 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Farap şäher, Bitaraplyk köçesi, 34-nji jaý, kassasy.
410 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
411 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
412 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
413 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
414 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
415 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
416 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
417 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
418 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
419 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
420 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
421 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Farapetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Halaç şäher, Türkmenistan köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
422 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Garabekewül şäher, Amyderýa köçesi, 3-nji jaý, kassasy.
423 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Halaçetrapgaz" GHE Garabek şahamçasy Lebap welaýat, Garabekewül şäher, Amyderýa köçesi, 3-nji jaý, kassasy.
424 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz şäher, Bitaraplyk köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
425 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz şäher, Bitaraplyk köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
426 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz şäher, Bitaraplyk köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
427 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz şäher, Bitaraplyk köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
428 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Hojambazetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Hojambaz şäher, Bitaraplyk köçesi, 22-nji jaý, kassasy.
429 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Gazojakşähergaz"  GHE Lebap welaýat, Gazojak şäher, Şyharyk köçesi, 105-nji jaý, kassasy.
430 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Gazojakşähergaz"  GHE Lebap welaýat, Gazojak şäher, Şyharyk köçesi, 105-nji jaý, kassasy.
431 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Gazojakşähergaz"  GHE Lebap welaýat, Gazojak şäher, Şyharyk köçesi, 105-nji jaý, kassasy.
432 Lebapgazüpjünçilik müdirligi  "Gazojakşähergaz"  GHE Lebap welaýat, Gazojak şäher, Şyharyk köçesi, 105-nji jaý, kassasy.
433 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
434 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
435 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
436 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
437 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
438 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
439 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
440 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
441 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
442 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
443 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
444 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Çärjewetrapgaz" GHE Lebap welaýat, Çärjew etrap, Gularyk geňeşlik, Gularyk oba, Azatlyk köçesi, kassasy.
445 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, Babur köçesi, 70-nji jaý, kassasy.
446 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, Babur köçesi, 70-nji jaý, kassasy.
447 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, Babur köçesi, 70-nji jaý, kassasy.
448 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, Babur köçesi, 70-nji jaý, kassasy.
449 Lebapgazüpjünçilik müdirligi "Magdanlyşähergaz" GHE Lebap welaýat, Magdanly şäher, Babur köçesi, 70-nji jaý, kassasy.
450 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N1
451 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N2
452 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N3
453 "Lebaptelekom" welaýat elektro aragatnaşyk kärhanasy Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 54-nji jaý, merkezi kassasy N4
454 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
455 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
456 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
457 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
458 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
459 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
460 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
461 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
462 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
463 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
464 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
465 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
466 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
467 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
468 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
469 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
470 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
471 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
472 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
473 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
474 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
475 "Türkmenbaşy" paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamça Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Ahal köçesi, 6-njy jaý, kassasy.
476 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
477 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
478 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
479 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
480 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
481 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
482 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
483 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
484 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
485 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
486 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
487 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
488 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
489 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
490 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
491 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
492 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
493 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
494 Döwletenergogözegçilik Lebap bölümi Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesi, 13-nji jaý, kassasy.
495 Lebap Döwlet lomaý-bölek söwda firmasy  Lebap welaýat, Türkmenabat şäher,Görogly beg köçesi, 10-njy jaý, 61-nji dükany.
496 Türkmenabat nebit önümleri kärhanasy Türkmenabat şäheri   Lebap welaýat, Türkmenabat şäher, Daýhan köçesi, 190-njy AÝaGB.
497 Türkmenabat nebit önümleri kärhanasy Lebap welaýat, Çärjew-Saýat gara ýoluň ugry, 117-nji AÝaGB.