• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Wideo

Mahabatlandyryş wideoýazgylar:

 

  • Kiçi göwrümli karzlar
  • Awtomobillere ýangyç guýuş beketlerinde nagt däl hasaplaşyklary geçirmek
  • Goýum bank karty
  • Bankyň goýumlarynyň görnüşleri
  • Bankyň “Internet-bank” hyzmaty
  • Tebigy gaz, elektrik energiýasy we agyz suwy tölegleri boýunça nagt däl hasaplaşyklary geçirmek
  • “Cash back” Sylaglandyrmak hyzmaty
  • Töleg terminallarynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmek