• Turkmen
  • Русский
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» Döwlet täjirçilik banky

Biziň müşderilerimiz we Taslamalarymyz

Alyş-çalyş amallary üçin kesgitlenen nyrhlar

Walýutanyň
belgisi
alyş satyş
USD x1 3,4913 3,5175
EUR x1 3,9696 3,9994
RUB x100

5,2242

5,2634

«TALYP TÖLEGI» ― TÜRKMENISTANYŇ «HALKBANK» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKYNYŇ TÄZE ONLAÝN HYZMATY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy sanly ykdysadyýete geçirmek bilen bagly tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky özüniň onlaýn hyzmatlarynyň sanyny barha artdyrýar. Bu hyzmatlaryň her biriniň ilata dürli amatlyklary döredýändigini biz öz tejribämizde görüp gelýäris.Dowamy

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky, Bank tarapyndan müşderileriň karz amallary boýunça ýüztutmalaryny hem-de resminamalaryny “Online” tertipde bankyň resmi websaýtynda  loan.tbbank.gov.tm/tm/karz
hem-de  karz.tbb@tbbank.gov.tm  elektron poçtasynyň üsti bilen amala aşyrylýandygyny Size habar berýär!